Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
19

Juncana roșie

191Și Domnul a vorbit lui Moise și lui Aaron zicând: 2Acesta este așezământul legii pe care l‐a poruncit Domnul zicând: Vorbește copiilor lui Israel ca să‐ți aducă o juncană roșie fără pată, în care nu este cusur, și peste care

19.2
Deut. 21.31 Sam. 6.7
n‐a fost jug niciodată. 3Și s‐o dați lui Eleazar, preotul, și el s‐o scoată afară
19.3
Lev. 4.12,21
16.27Evr. 13.11
din tabără și unul s‐o junghie înaintea feței lui. 4Și Eleazar, preotul, să ia din sângele ei cu degetul său și să
19.4
Lev. 4.6
16.14,19Evr. 9.13
stropească din sângele ei de șapte ori drept în fața cortului întâlnirii. 5Și unul să ardă juncana înaintea ochilor lui; să‐i ardă pielea
19.5
Ex. 29.14Lev. 4.11,12
și carnea și sângele cu balega. 6Și preotul să ia lemn
19.6
Lev. 14.4,6,49
de cedru și isop și cârmâz și să le arunce în mijlocul focului unde arde juncana. 7Și
19.7
Lev. 11.25
15.5
preotul să‐și spele hainele și să‐și scalde carnea în apă și după aceea să intre în tabără, și preotul să fie necurat până seara. 8Și cel ce a ars‐o să‐și spele hainele în apă și să‐și scalde carnea în apă și să fie necurat până seara. 9Și un om care este curat să strângă cenușa
19.9
Evr. 9.13
juncanei și s‐o pună într‐un loc curat afară din tabără, și să fie păstrată pentru adunarea copiilor lui Israel ca
19.9
Vers. 13, 20, 21. Cap. 31.23.

apă de despărțire: este o curățire pentru păcat. 10Și cel ce a strâns cenușa juncanei să‐și spele hainele și să fie necurat până seara. Și să fie o orânduire în veac, pentru copiii lui Israel, și pentru străinul de loc care stă vremelnic între ei. 11Cel ce
19.11
Lev. 21.19.6,10Plâng. 4.14Hag. 2.13
se va atinge de vreun mort, de trupul mort al oricărui om, să fie necurat șapte zile. 12
19.12
Cap. 31.19.

Să se curățe cu ea a treia zi și a șaptea zi va fi curat; și dacă nu se va curăți a treia zi, atunci a șaptea zi nu va fi curat. 13Oricine se va atinge de un mort, de trupul mort al unui om care a murit, și nu se va curăți, întinează
19.13
Lev. 15.31
locașul Domnului; și sufletul acela va fi stârpit din Israel, căci
19.13
Cap. 8.7. Vers. 9.

apa de despărțire n‐a fost stropită peste el, va fi necurat; necurăția
19.13
Lev. 7.20
22.3
lui este încă pe el. 14Aceasta este legea când va muri un om într‐un cort: oricine care intră în cort și tot ce este în cort să fie necurat șapte zile. 15Și orice vas
19.15
Lev. 11.32
deschis care nu va avea capacul strâns pe el va fi necurat. 16Și oricine
19.16
Vers. 11.

se va atinge pe fața câmpului de cel omorât de sabie, sau de vreun trup mort, sau de osul vreunui om, sau de vreun mormânt, să fie necurat șapte zile. 17Și să se ia
19.17
Vers. 9.

pentru cel necurat din cenușa jertfei de curățire care a fost arsă, și să se toarne apă vie peste ea într‐un vas. 18Și un om curat să ia
19.18
Ps. 51.7
isop și să‐l înmoaie în apă și să stropească peste cort și peste toate vasele, și peste toți care erau acolo și peste cel ce s‐a atins de vreun os, sau de omul ucis, sau de omul mort, sau de mormânt. 19Și cel curat să stropească pe cel ce nu este curat a treia zi și a șaptea zi; și să‐l curățe a șaptea zi
19.19
Lev. 14.9
; și să‐și spele hainele și să se scalde în apă și seara va fi curat. 20Și omul care va fi necurat și nu se va curăți, sufletul acela va fi stârpit din mijlocul obștei, pentru că a întinat
19.20
Vers. 13.

locașul sfințit al Domnului; apa de despărțire n‐a fost stropită peste el; este necurat. 21Și aceasta să le fie o orânduire veșnică. Și cel ce stropește apa de despărțire să‐și spele hainele, și cel ce se atinge de apa de despărțire să fie necurat până seara. 22Și orice
19.22
Hag. 2.13
va atinge cel necurat să fie necurat, și sufletul care se
19.22
Lev. 15.5
atinge de el să fie necurat până seara.