Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
2

Așezarea taberelor

21Și Domnul a vorbit lui Moise și lui Aaron zicând: 2Fiecare

2.2
Cap. 1.52.

din copiii lui Israel să tăbărască lângă steagul său, la semnul casei părinților săi; să tăbărască de jur împrejurul
2.2
Ios. 3.4
cortului întâlnirii, departe, în fața lui. 3Și cei ce tăbărăsc la răsărit spre soare‐răsare să fie steagul taberei lui Iuda, după oștile lor; și mai marele fiilor lui Iuda să fie Nahșon
2.3
Cap. 10.14.
Rut 4.201 Cron. 2.10Mat. 1.4Lc. 3.32,33
, fiul lui Aminadab. 4Și oastea lui, cei numărați ai lor au fost șaptezeci și patru de mii șase sute. 5Și cei ce tăbărăsc lângă el să fie seminția lui Isahar; și mai marele fiilor lui Isahar să fie Netaneel, fiul lui Tuar. 6Și oastea lui și cei numărați ai săi au fost cincizeci și patru de mii patru sute. 7Și seminția lui Zabulon: și mai marele fiilor lui Zabulon să fie Eliab, fiul lui Helon. 8Și oastea lui și cei numărați ai lui au fost cincizeci și șapte de mii patru sute. 9Toți cei numărați din tabăra lui Iuda au fost o sută optzeci și șase de mii patru sute, după oștile lor. Ei
2.9
Cap. 10.14.

să plece întâi. 10Spre miazăzi: steagul taberei lui Ruben, după oștile sale; și mai marele fiilor lui Ruben să fie Elițur, fiul lui Ședeur. 11Și oastea lui și cei numărați ai lui au fost patruzeci și șase de mii cinci sute. 12Și cei ce vor tăbărî lângă el să fie seminția lui Simeon. Și mai marele fiilor lui Simeon să fie Șelumiel, fiul lui Turișadai. 13Și oastea lui și cei numărați ai lor au fost: cincizeci și nouă de mii trei sute. 14Și seminția lui Gad; și mai marele fiilor lui Gad să fie Eliasaf, fiul lui Reuel. 15Și oastea lui, cei numărați ai lor au fost: patruzeci și cinci de mii șase sute cincizeci. 16Toți cei numărați din tabăra lui Ruben au fost: o sută cincizeci și una de mii patru sute cincizeci, după oștile lor. Și
2.16
Cap. 10.18.

ei să plece al doilea. 17Apoi
2.17
Cap. 10.17, 21.

să plece cortul întâlnirii cu tabăra leviților în mijlocul taberelor: după cum tăbărăsc, așa să plece, fiecare om la locul său, lângă steagurile lor. 18Spre apus să fie steagul taberei lui Efraim după oștile lor; și mai marele fiilor lui Efraim să fie Elișama, fiul lui Amihud. 19Și oastea lui, cei numărați ai lor au fost patruzeci de mii cinci sute. 20Și lângă el seminția lui Manase; și mai marele fiilor lui Manase să fie Gamliel, fiul lui Pedahțur. 21Și oastea lui și cei numărați ai lor au fost treizeci și două de mii două sute. 22Și seminția lui Beniamin: și mai marele fiilor lui Beniamin să fie Abidan, fiul lui Ghideoni. 23Și oastea lui și cei numărați ai lor au fost treizeci și cinci de mii patru sute. 24Toți cei numărați din tabăra lui Efraim au fost: o sută opt mii o sută, după oștile lor. Și
2.24
Cap. 10.22.

ei să plece al treilea. 25Spre miazănoapte să fie steagul taberei lui Dan după oștile lor; și mai marele fiilor lui Dan să fie Ahiezer, fiul lui Amișadai. 26Și oastea lui și cei numărați ai lor au fost șaizeci și două de mii șapte sute. 27Și cei ce vor tăbărî lângă el să fie seminția lui Așer; și mai marele fiilor lui Așer să fie Paguiel, fiul lui Ocran. 28Și oastea lui și cei numărați ai lor au fost: patruzeci și una de mii cinci sute. 29Și seminția lui Neftali: și mai marele fiilor lui Neftali, să fie Ahira, fiul lui Enan. 30Și oastea lui și cei numărați ai lor au fost: cincizeci și trei de mii patru sute. 31Toți cei numărați din tabăra lui Dan au fost: o sută cincizeci și șapte de mii șase sute. Ei
2.31
Cap. 10.25.

să plece la urmă lângă steagurile lor. 32Aceștia sunt cei numărați dintre copiii lui Israel, după casele părinților lor; toți cei numărați din tabere, după oștile lor, au fost: șase sute trei mii cinci sute cincizeci
2.32
Ex. 38.26
. 33Dar leviții
2.33
Cap. 1.47.

n‐au fost numărați între copiii lui Israel, cum poruncise Domnul lui Moise. 34Copiii lui Israel au făcut așa; potrivit cu tot ce poruncise Domnul lui Moise, așa
2.34
Cap. 24.2, 5, 6.

au tăbărât lângă steagurile lor și așa au plecat, fiecare după familiile lor, după casele părinților lor.