Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
20

Apele Meriba. Pedepsirea lui Moise

201Și

20.1
Cap. 33.36.

copiii lui Israel, toată adunarea, au ajuns în pustia Țin, în luna întâi, și poporul a șezut la Cades. Și
20.1
Ex. 15.20
Maria a murit acolo și a fost înmormântată acolo. 2
20.2
Ex. 11.1
Și nu era apă pentru adunare și
20.2
Cap. 16.19, 42.

s‐au adunat împotriva lui Moise și împotriva lui Aaron. 3Și poporul s‐a certat
20.3
Ex. 17.2
cu Moise și a vorbit zicând: O, de am fi murit când
20.3
Cap. 11.1, 33;
14.37
16.32,35,49
au murit frații noștri înaintea Domnului! 4Și
20.4
Ex. 17.3
de ce ați adus obștea Domnului în pustia aceasta ca să murim aici noi și vitele noastre? 5Și de ce ne‐ați făcut să ne suim din Egipt ca să ne aduceți în acest loc rău? Nu este un loc de semănat, sau de smochini, sau de vii, sau de rodii și nu este nici apă de băut. 6Și Moise și Aaron au plecat dinaintea obștei la intrarea cortului întâlnirii și
20.6
Cap. 14.5;
16.4,22,45
au căzut pe fețele lor și li s‐a arătat slava
20.6
Cap. 14.10.

Domnului. 7Și Domnul a vorbit lui Moise zicând: 8Ia
20.8
Ex. 17.5
toiagul și strânge adunarea, tu și Aaron, fratele tău, și vorbiți stâncii înaintea ochilor lor și ea își va da apele, și
20.8
Neem. 9.15Ps. 78.15,16
105.41
114.8Is. 43.20
48.21
să le scoți apă din stâncă și să adapi adunarea și vitele lor. 9Și Moise a luat toiagul dinaintea
20.9
Cap. 17.10.

Domnului, cum îi poruncise. 10Și Moise și Aaron au adunat obștea înaintea stâncii și el le‐a zis: Ascultați
20.10
Ps. 106.33
, răzvrătiților: oare vă vom scoate noi apă din stânca aceasta? 11Și Moise și‐a ridicat mâna și a lovit stânca cu toiagul său de două ori: și au ieșit
20.11
Ex. 17.6Deut. 8.151 Cor. 10.4
ape multe și a băut adunarea și vitele lor. 12Și Domnul a zis lui Moise și lui Aaron: Fiindcă
20.12
Cap. 27.14.
Deut. 1.37
3.26
32.51
nu m‐ați crezut ca să mă sfințiți
20.12
Lev. 10.3Ezec. 20.41
36.23
38.161 Pet. 3.15
înaintea ochilor copiilor lui Israel, de aceea nu veți duce această adunare în țara pe care le‐am dat‐o. 13Acestea
20.13
Deut. 33.8Ps. 95.8
106.32
sunt apele Meriba unde copiii lui Israel s‐au certat cu Domnul și el s‐a sfințit în ei.

Edomiții și israeliții

14Și

20.14
Jud. 11.16,17
Moise a trimis soli de la Cades la împăratul Edomului: Așa
20.14
Deut. 223.7Obad. 10,12
zice fratele tău Israel: Cunoști tot necazul care a dat peste noi: 15Cum
20.15
Gen. 46.6Fapte. 7.15
părinții noștri s‐au pogorât în Egipt și
20.15
Ex. 12.40
am locuit acolo multe zile și
20.15
Ex. 1.11Deut. 26.6Fapte. 7.19
egiptenii ne‐au necăjit pe noi și pe părinții noștri. 16Și
20.16
Ex. 2.23
3.7
când am strigat către Domnul, el a auzit glasul nostru și
20.16
Ex. 3.2
14.19
23.20
33.2
a trimis un înger, și ne‐a scos din Egipt și iată suntem în Cades, cetate la marginea hotarului tău. 17Lasă‐ne
20.17
Cap. 21.22.
Deut. 2.27
, te rog, să trecem prin țara ta; nu vom trece prin câmpuri sau prin vii, nici nu vom bea apă din fântâni, ci vom merge pe calea domnească; nu ne vom abate nici la dreapta nici la stânga până vom trece hotarul tău. 18Și Edom i‐a zis: Să nu treci pe la mine ca să nu ies cu sabia împotriva ta. 19Și copiii lui Israel i‐au zis: Ne vom sui pe calea bătută și dacă vom bea din apa ta, eu și vitele mele, atunci îți voi
20.19
Deut. 2.6,28
plăti prețul; lasă‐mă fără altceva să trec cu picioarele. 20Și el a zis: Să
20.20
Jud. 11.17
nu treci! Și Edom a ieșit împotriva lui cu popor mult și cu mână tare. 21Și
20.21
Deut. 2.27,29
Edom n‐a voit să lase pe Israel să treacă prin hotarul său și Israel s‐a abătut
20.21
Deut. 2.4,5,8Jud. 11.18
de la el.

Moartea lui Aaron

22Și au pornit din Cades

20.22
Cap. 33.37.

. Și copiii lui Israel, toată adunarea, au venit
20.22
Cap. 21.4.

la muntele Hor. 23Și Domnul a vorbit lui Moise și lui Aaron în muntele Hor la hotarul țării Edomului zicând: 24Aaron va fi adăugat
20.24
Gen. 25.831.2Deut. 32.50
la poporul său, căci nu va intra în țara pe care am dat‐o copiilor lui Israel, pentru că v‐ați
20.24
Vers. 12.

răsculat împotriva poruncii mele la apele Meriba. 25Ia
20.25
Cap. 33.38.
Deut. 32.50
pe Aaron și pe Eleazar, fiul său, și suie‐i pe muntele Hor. 26Și desbracă pe Aaron de hainele lui, și îmbracă cu ele pe Eleazar, fiul său, și Aaron va fi adăugat la poporul său și va muri acolo. 27Și Moise a făcut cum îi poruncise Domnul, și s‐au suit pe muntele Hor înaintea ochilor adunării întregi. 28Și
20.28
Ex. 29.29,30
Moise a dezbrăcat pe Aaron de hainele sale și a îmbrăcat cu ele pe Eleazar, fiul său. Și
20.28
Cap. 33.38.
Deut. 10.6
32.50
Aaron a murit acolo în vârful muntelui, și Moise și Eleazar s‐au pogorât de pe munte. 29Și toată adunarea a văzut că Aaron a murit și toată casa lui Israel a plâns pe Aaron treizeci
20.29
Deut. 34.8
de zile.