Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
21

Șarpele de aramă

211Și cananitul, împăratul

21.1
Cap. 33.40.
Jud. 1.16
Aradului, care locuia la miazăzi, a auzit că Israel venea pe calea Atarim și s‐a luptat împotriva lui Israel și a luat prinși pe unii dintre ei. 2Și
21.2
Gen. 28.20Jud. 11.30
Israel a jurat o juruință Domnului și a zis: Dacă vei da pe poporul acesta în totul în mâna mea, îi voi nimici cu totul cetățile. 3Și Domnul a ascultat glasul lui Israel și i‐a dat pe Cananiți, și i‐au nimicit cu totul pe ei și cetățile lor. Și au pus numele locului Horma. 4Și
21.4
Cap. 20.22;
33.41
au plecat de la muntele Hor pe calea Mării Roșii, ca să ocolească
21.4
Jud. 11.18
țara Edomului; și sufletul poporului s‐a deznădăjduit pe cale. 5Și poporul a vorbit
21.5
Ps. 78.19
împotriva lui Dumnezeu și împotriva lui Moise, zicând: Pentru ce
21.5
Ex. 16.3
17.3
ne‐ați făcut să ne suim din Egipt, ca să murim în pustia aceasta? Căci nu este pâine și nu este apă și ni
21.5
Cap. 11.6.

s‐a scârbit sufletul de această pâine proastă. 6Și
21.6
1 Cor. 10.9
Domnul a trimis șerpi
21.6
Deut. 8.15
înfocați între popor și au mușcat pe popor, și a murit mult popor din Israel. 7Și
21.7
Ps. 78.34
poporul a venit la Moise și a zis: Noi
21.7
Vers. 5.

am păcătuit, căci am vorbit împotriva Domnului și împotriva ta; roagă‐te
21.7
Ex. 8.8,281 Sam. 12.191 Reg. 13.6Fapte. 8.24
Domnului să depărteze șerpii de la noi. Și Moise s‐a rugat pentru popor. 8Și Domnul a zis lui Moise: Fă‐ți un șarpe înfocat și pune‐l pe o prăjină. Și va fi așa: oricine este mușcat și‐l va vedea, va trăi. 9Și
21.9
2 Reg. 18.4In. 3.14,15
Moise a făcut un șarpe de aramă și l‐a pus pe o prăjină. Și a fost așa: dacă mușca vreun șarpe pe cineva și se uita la șarpele de aramă, trăia.

Călătoriile israeliților

10Și copiii lui Israel au plecat și

21.10
Cap. 33.43.

au tăbărât la Obot. 11Și au plecat
21.11
Deut. 2.13
de la Obot și au tăbărât
21.11
Cap. 33.44.

la Iie‐Abarim, în pustia care este în fața Moabului, spre soare‐răsare. 12De acolo au plecat și au tăbărât în Valea Zered. 13De acolo au plecat și au tăbărât dincolo de Arnon, care este în pustia ce iese din hotarul amoriților. Căci
21.13
Cap. 22.36.
Jud. 11.18
Arnon este hotarul Moabului între Moab și amoriți. 14De aceea se zice în cartea Războaielor Domnului: Vaheb în Sufa și pâraiele Arnonului, 15și șivoiul pâraielor, care se pleacă spre locuința Arului și se reazemă pe
21.15
Deut. 2.18,29
hotarul Moabului, 16și de aici la
21.16
Jud. 9.21
Beer. Aceasta este fântâna despre care a vorbit Domnul lui Moise: Strânge poporul și le voi da apă. 17Atunci
21.17
Ex. 15.1Ps. 105.2
106.12
Israel a cântat cântarea aceasta: Țâșnește, fântână! Cântați‐i: 18Fântâna pe care au săpat‐o mai marii, pe care au scobit‐o boierii poporului cu
21.18
Is. 33.22
toiagul de domnie și cu toiegele lor. 19Și din pustie au venit la Matana și de la Matana la Nahaliel și de la Nahaliel la Bamot. 20Și de la Bamot la valea care este în câmpiile Moabului, la vărful muntelui Pisga, care privește spre fața pustiei
21.20
Cap. 23.28.

.

Sihon și Og

21Și

21.21
Deut. 2.26,27Jud. 11.19
Israel a trimis soli la Sihon, împăratul amoriților, zicând: 22Lasă‐mă
21.22
Cap. 20.17.

să trec prin țara ta! Nu ne vom abate în câmpii sau în vii; nu vom bea apă din fântâni: vom merge pe calea domnească până vom trece hotarul tău. 23Și
21.23
Deut. 29.7
Sihon n‐a lăsat pe Israel să treacă prin hotarul său, ci Sihon a strâns tot poporul său și a ieșit împotriva lui Israel în pustie, și
21.23
Deut. 2.32Jud. 11.20
a venit la Iahaț și s‐a luptat împotriva lui Israel. 24Și
21.24
Deut. 2.33
29.7Ios. 12.1,2
24.8Neem. 9.22Ps. 135.10,11
136.19Amos 2.9
Israel l‐a bătut cu ascuțișul sabiei și i‐a cucerit țara de la Arnon până la Iaboc, până la copiii lui Amon; căci hotarul copiilor lui Amon era tare. 25Și Israel a luat toate cetățile acelea și Israel a locuit în toate cetățile amoriților, în Hesbon și în toate satele sale. 26Căci Hesbon era cetatea lui Sihon, împăratul amoriților, și el se bătuse împotriva împăratului de mai înainte al Moabului, și‐i luase din mână țara până la Arnon. 27De aceea zic cei ce vorbese în pilde: Veniți la Hesbon, să se zidească și să se întărească cetatea lui Sihon. 28Căci
21.28
Ier. 48.45,46
a ieșit un foc din Hesbon, o flacără din cetatea lui Sihon și a mistuit Arul Moabului
21.28
Deut. 2.9,18Is. 15.1
, pe domnii înălțimilor Arnonului. 29Vai de tine, Moab! Ești pierdut, popor al lui Chemoș
21.29
Jud. 11.241 Reg. 11.7,332 Reg. 23.13Ier. 48.7,13
. El a dat pe fiii săi fugari și pe fetele sale în robie lui Sihon, împăratul amoriților. 30Noi am tras cu săgeți asupra lor; Hesbon este pierdut până la
21.30
Ier. 48.18,22
Dibon; și i‐am pustiit până la Nofah, care se întinde până la Medeba
21.30
Is. 15.2
. 31Și Israel a locuit în țara amoriților. 32Și Moise a trimis să iscodească Iaezerui
21.32
Cap. 32.1.
Ier. 48.32
; și au luat satele sale și au alungat pe amoriți care erau acolo. 33Și
21.33
Deut. 3.1
29.7
s‐au întors și s‐au suit pe calea Basanului: și Og, împăratul Basanului, a ieșit împotriva lor, el și tot poporul său, la bătaie la Edrei
21.33
Ios. 13.12
. 34Și Domnul a zis lui Moise: Nu
21.34
Deut. 3.2
te teme de el, căci l‐am dat în mâna ta, pe el și tot poporul său, și țara sa și
21.34
Vers. 24.
Ps. 135.10,11
136.20
să‐i faci cum ai făcut lui Sihon, împăratul amoriților, care locuia la Hesbon. 35Și l‐au
21.35
Deut. 3.3
bătut pe el și pe fiii săi și tot poporul său, de n‐au lăsat niciunul; și au pus stăpânire pe țara lui.