Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
22

Balaam și măgărița sa

221Și copiii

22.1
Cap. 33.48.

lui Israel au plecat și au tăbărât în câmpiile Moabului, dincolo de Iordan la Ierihon. 2Și Balac
22.2
Jud. 11.25
, fiul lui Țipor, a văzut tot ce făcuse Israel amoriților. 3Și
22.3
Ex. 15.15
Moab s‐a temut foarte mult de popor, pentru că erau mulți, și Moab s‐a îngrozit de copiii lui Israel. 4Și Moab a zis bătrânilor
22.4
Cap. 31.8.
Ios. 13.21
Madianului: Acum adunarea va linge tot ce este împrejurul vostru, cum linge boul iarba verde a câmpului. Și Balac, fiul lui Țipor, era împăratul Moabului pe vremea aceea. 5Și
22.5
Deut. 23.4Ios. 13.22
24.9Neem. 13.1,2Mica 6.52 Pet. 2.15Iuda 11Ap. 2.14
a trimis soli la Balaam, fiul lui Beor, la Petor
22.5
Cap. 23.7.
Deut. 23.4
care este lângă Râu, în țara copiilor poporului său, ca să‐l cheme zicând: Iată un popor a ieșit din Egipt; iată ei acoperă fața pământului și șed în fața mea. 6Acum dar vino, te rog, și
22.6
Cap. 23.7.

blesteamă‐mi pe acest popor, căci este mai puternic decât mine: poate că îl voi putea bate și‐l voi goni din țară, căci știu că acela pe care‐l binecuvântezi tu este binecuvântat și pe care‐l blestemi tu este blestemat. 7Și bătrânii Moabului și bătrânii Madianului au plecat cu plățile
22.7
1 Sam. 9.7,8
pentru ghicire în mâinile lor. Și au venit la Balaam și i‐au spus cuvintele lui Balac. 8Și el le‐a zis: Ședeți
22.8
Vers. 19.

aici la noapte și vă voi aduce iarăși vorbă după cum îmi va vorbi Domnul. Și mai marii Moabului au rămas la Balaam. 9Și
22.9
Gen. 20.3
Dumnezeu a venit la Balaam și a zis: Cine sunt acești bărbați găzduiți la tine? 10Și Balaam a zis lui Dumnezeu: Balac, fiul lui Țipor, împăratul Moabului, a trimis la mine: 11Iată un popor a ieșit din Egipt și acoperă fața pământului; vino acum și mi‐l blesteamă; poate că voi putea să lupt împotriva lui și să‐l gonesc. 12Și Dumnezeu a zis lui Balaam: Să nu mergi cu ei; să nu blestemi pe popor, căci
22.12
Cap. 23.20.
Rom. 11.29
este binecuvântat. 13Și Balaam s‐a sculat dimineața și a zis mai marilor lui Balac: Duceți‐vă în țara voastră, căci Domnul nu vrea să mă lase să merg cu voi. 14Și mai marii Moabului s‐au sculat și s‐au dus la Balac și au zis: Balaam n‐a vrut să vină cu noi. 15Și Balac a trimis iarăși la el mai mari, mai mulți și mai însemnați decât aceia. 16Și au venit la Balaam și i‐au zis: Așa zice Balac, fiul lui Țipor: Te rog, să nu te împiedice nimic ca să vii la mine! 17Căci te voi cinsti foarte mult și voi face orice‐mi vei zice, vino, deci, te rog
22.17
Vers. 6.

, blesteamă‐mi pe acest popor. 18Și Balaam a răspuns și a zis robilor lui Balac: De
22.18
Cap. 24.13.

mi‐ar da Balac casa lui plină de argint și de aur
22.18
1 Reg. 22.142 Cron. 18.13
, n‐aș putea să trec peste porunca Domnului Dumnezeului meu, ca să fac mai puțin sau mai mult. 19Și acum rămâneți, vă rog
22.19
Vers. 8.

, și voi aici la noapte și voi ști ce‐mi va mai zice Domnul. 20Și
22.20
Vers. 9.

Dumnezeu a venit la Balaam noaptea și i‐a zis: Dacă acești bărbați vin să te cheme, scoală‐te, du‐te cu ei; dar
22.20
Vers. 35. Cap. 23.12, 26;
24.13
să faci numai cuvântul pe care ți‐l voi vorbi eu. 21Și Balaam s‐a sculat dimineața și și‐a pus șaua pe măgăriță și s‐a dus cu mai marii Moabului. 22Și mânia lui Dumnezeu s‐a aprins pentru că s‐a dus, și Îngerul
22.22
Ex. 4.21
Domnului s‐a așezat în drum ca potrivnic împotriva lui. Și el călărea pe măgărița sa și cei doi tineri ai săi erau cu el. 23Și măgărița
22.23
2 Reg. 6.17Dan. 10.7Fapte. 22.92 Pet. 2.16Iuda 11
a văzut pe Îngerul Domnului stând în drum cu sabia scoasă în mâna sa, și măgărița s‐a abătut din cale și a intrat în câmp. Și Balaam a bătut măgărița ca s‐o întoarcă la cale. 24Și Îngerul Domnului a stătut într‐o cărare strâmtă între vii, un perete fiind de o parte și un perete de altă parte. 25Și măgărița a văzut pe Îngerul Domnului, și s‐a strâns spre perete și a strâns piciorul lui Balaam de perete și el iarăși a bătut‐o. 26Și Îngerul Domnului a mers mai departe și a stătut într‐un loc strâmt, unde nu era drum să te întorci nici la dreapta nici la stânga. 27Și măgărița a văzut pe Îngerul Domnului și s‐a culcat jos sub Balaam. Și mânia lui Balaam s‐a aprins și a bătut măgărița cu bățul său. 28Și
22.28
2 Pet. 2.16
Domnul a deschis gura măgăriței și ea a zis lui Balaam: Ce ți‐am făcut de m‐ai bătut de trei ori până acum? 29Și Balaam a zis măgăriței: Pentru că ți‐ai bătut joc de mine! O, de aș avea o sabie în mâna mea, căci
22.29
Prov. 12.10
acum te‐aș ucide. 30Și
22.30
2 Pet. 2.16
măgărița a zis lui Balaam: Oare nu sunt eu măgărița ta, pe care ai călărit de când sunt a ta, și până în ziua de astăzi? Fost‐am eu obișnuită să‐ți fac așa? Și el a zis: Nu. 31Și Domnul a deschis
22.31
Gen. 21.192 Reg. 6.17Lc. 24.16,31
ochii lui Balaam și a văzut pe Îngerul Domnului stând în drum și sabia scoasă în mâna sa; și s‐a plecat
22.31
Ex. 31.8
și s‐a întins pe fața sa. 32Și Îngerul Domnului i‐a zis: Pentru ce ți‐ai bătut măgărița de trei ori până acum? Iată am ieșit ca potrivnic, căci calea pe care mergi este prăpăd
22.32
2 Pet. 2.14,15
înaintea mea. 33Și măgărița m‐a văzut și s‐a ferit de mine de trei ori până acum; dacă nu se ferea de mine, cu adevărat te‐aș fi omorât, și pe ea aș fi lăsat‐o vie. 34Și Balaam a zis Îngerului Domnului
22.34
1 Sam. 15.24,30
26.212 Sam. 12.13Iov 34.31,32
: Am păcătuit, căci n‐am știut că ai stat împotriva mea în cale; și acum dacă este rău în ochii tăi, mă voi întoarce înapoi. 35Și Îngerul Domnului a zis lui Balaam: Mergi cu bărbații aceștia, dar
22.35
Vers. 20.

să vorbești numai cuvântul pe care ți‐l voi vorbi eu. Și Balaam a mers cu mai marii lui Balac. 36Și Balac a auzit că vine Balaam și i‐a ieșit
22.36
Gen. 14.17
în întâmpinare la cetatea Moabului, care este la hotarul Arnonului, care
22.36
Cap. 21.13.

este la marginea hotarului. 37Și Balac a zis lui Balaam: Oare n‐am trimis eu la tine cu tot dinadinsul să te cheme? Pentru ce n‐ai venit la mine? Cu adevărat nu pot eu să te
22.37
Vers. 17. Cap. 24.11.

cinstesc? 38Și Balaam a zis lui Balac: Iată am venit la tine; pot să vorbesc acum ceva? Cuvântul
22.38
Cap. 23.26;
24.131 Reg. 22.142 Cron. 18.13
pe care‐l va pune Dumnezeu în gura mea acela voi vorbi. 39Și Balaam a mers cu Balac și au venit la Chiriat‐Huțot. 40Și Balac a jertfit boi și oi și a trimis lui Balaam și mai marilor care erau cu el. 41Și a fost așa: a doua zi Balac a luat pe Balaam și l‐a suit
22.41
Deut. 12.2
pe înălțimile lui Baal, și el a văzut de acolo partea cea mai depărtată a poporului.