Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
23

Balaam binecuvântează pe Israel

231Și Balaam a zis lui Balac: Zidește‐mi

23.1
Vers. 29.

aici șapte altare și pregătește‐mi aici șapte viței și șapte berbeci. 2Și Balac a făcut cum zisese Balaam. Și Balac și Balaam au adus
23.2
Vers. 14, 30.

un vițel și un berbece pe fiecare altar. 3Și Balaam a zis lui Balac: Stai
23.3
Vers. 15.

lângă arderea ta de tot și eu mă voi duce; poate
23.3
Cap. 24.1.

mă va întâmpina Domnul; și orice‐mi va arăta, îți voi spune. Și s‐a dus pe o înălțime descoperită. 4Și
23.4
Vers. 16.

Dumnezeu a întâmpinat pe Balaam. Și el i‐a zis: Am făcuț șapte altare și pe fiecare altar am adus un berbece și un vițel. 5Și Domnul
23.5
Cap. 22.35. Vers. 16.
Deut. 18.18Ier. 1.9
a pus un cuvânt în gura lui Balaam și a zis: Întoarce‐te la Balac și să vorbești așa. 6Și s‐a întors la el și iată sta lângă arderea sa de tot, el și toți mai marii Moabului. 7Și
23.7
Vers. 18. Cap. 24.3, 15, 23.
Iov 27.1
29.1Ps. 78.2Ezec. 17.2Mica 2.4Hab. 2.6
și‐a rostit pilda și a zis: Balac, împăratul Moabului, m‐a adus din Aram, din munții răsăritului: Vino
23.7
Cap. 22.6, 11, 17.

! blesteamă‐mi pe Iacov. Și vino, fii mânios pe Israel. 8Cum
23.8
Is. 47.12,13
să blestem eu pe cine n‐a blestemat Dumnezeu? Și cum să fiu mânios pe cine n‐a fost mânios Domnul? 9Căci îl văd de pe vârful stâncilor și‐l privesc de pe dealuri. Iată
23.9
Deut. 33.28
este un popor care va locui singur și
23.9
Ex. 33.16Ezra 9.2Ef. 2.14
nu va fi numărat printre neamuri. 10Cine
23.10
Gen. 13.16
22.17
poate număra pulberea lui Iacov sau numărul a patra parte a lui Israel? Să‐mi moară sufletul
23.10
Ps. 116.15
de moartea celor drepți și sfârșitul meu să fie ca al lor! 11Și Balac a zis lui Balaam: Ce mi‐ai făcut
23.11
Cap. 22.11, 17;
24.10
? Te‐am luat ca să blestemi pe vrăjmașii mei și iată i‐ai binecuvântat de tot. 12Și el a răspuns și a zis: Oare
23.12
Cap. 22.38.

nu trebuie să caut să vorbesc ce mi‐a pus Domnul în gură? 13Și Balac i‐a zis: Vino, te rog, cu mine într‐alt loc de unde îi vei vedea; vei vedea numai partea cea mai depărtată a lor și nu‐i vei vedea pe toți, și blesteamă‐i de acolo. 14Și l‐a luat în țarina veghetorului, la vârful Pisga, și
23.14
Vers. 1.2.

a zidit șapte altare și a adus un vițel și un berbece pe fiecare altar. 15Și a zis lui Balac: Stai aici lângă arderea ta de tot și voi întâmpina pe Domnul acolo. 16Și Domnul a întâmpinat pe Balaam și a pus
23.16
Cap. 22.35. Vers. 5.

un cuvânt în gura lui și a zis: Întoarce‐te la Balac și să vorbești așa. 17Și a venit la el și iată sta lângă arderea sa de tot, și mai marii Moabului cu el. Și Balac i‐a zis: Ce a vorbit Domnul? 18Și el și‐a rostit pilda și a zis: Scoală‐te
23.18
Jud. 3.20
, Balac, și ascultă! Pleacă urechea la mine, fiul lui Țipor! 19Dumnezeu
23.19
1 Sam. 15.29Mal. 3.6Rom. 11.29Tit 1.2Iac. 1.17
nu este un om ca să mintă, niciun fiu de om ca să‐i pară rău. A zis el și nu va face? Și a vorbit el și nu va împlini? 20Iată am primit să binecuvântez și
23.20
Gen. 12.2
22.17
el a binecuvântat și nu pot întoarce. 21El
23.21
Rom. 4.7,8
n‐a zărit nelegiuire în Iacov și n‐a văzut răutate în Israel. Domnul
23.21
Ex. 13.21
29.45,46
33.14
Dumnezeul său este cu el și strigătul unui împărat este în mijlocul lor. 22Dumnezeu
23.22
Cap. 24.8.

i‐a scos din Egipt: tăria lui este ca
23.22
Deut. 33.17Iov 39.10,11
a boului sălbatic. 23Căci cu adevărat nu este descântec împotriva lui Iacov, nici ghicire împotriva lui Israel; la vremea sa se va zice despre Iacov și despre Israel: Ce
23.23
Ps. 31.19
44.1
a lucrat Dumnezeu! 24Iată poporul se va scula ca o leoaică și ca un leu
23.24
Gen. 49.9
se va ridica
23.24
Gen. 49.27
. Nu se va culca până nu va mânca prada și va bea sângele celor uciși. 25Și Balac a zis lui Balaam: Nici nu‐i blestema, nici nu‐i binecuvânta. 26Și Balaam a răspuns și a zis lui Balac: Oare nu ți‐am spus zicând: Tot ce va
23.26
Cap. 22.38. Vers. 12.
1 Reg. 22.14
vorbi Domnul aceea voi face? 27Și Balac a zis lui Balaam: Vino
23.27
Vers. 13.

, te rog, te voi duce într‐alt loc; poate va fi plăcut în ochii lui Dumnezeu ca să mi‐i blestemi de acolo. 28Și Balac a luat pe Balaam pe vârful Peor care privește spre pustie
23.28
Cap. 21.20.

. 29Și Balaam a zis lui Balac: Zidește‐mi
23.29
Vers. 1.

aici șapte altare și pregătește‐mi aici șapte viței și șapte berbeci. 30Și Balac a făcut cum zisese Balaam și a adus un vițel și un berbece pe fiecare altar.