Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
23

Balaam binecuvântează pe Israel

231Și Balaam a zis lui Balac: Zidește‐mi

23.1
Vers. 29.
aici șapte altare și pregătește‐mi aici șapte viței și șapte berbeci. 2Și Balac a făcut cum zisese Balaam. Și Balac și Balaam au adus
23.2
Vers. 14, 30.
un vițel și un berbece pe fiecare altar. 3Și Balaam a zis lui Balac: Stai
23.3
Vers. 15.
lângă arderea ta de tot și eu mă voi duce; poate
23.3
Cap. 24.1.
mă va întâmpina Domnul; și orice‐mi va arăta, îți voi spune. Și s‐a dus pe o înălțime descoperită. 4Și
23.4
Vers. 16.
Dumnezeu a întâmpinat pe Balaam. Și el i‐a zis: Am făcuț șapte altare și pe fiecare altar am adus un berbece și un vițel. 5Și Domnul
23.5
Cap. 22.35. Vers. 16.
a pus un cuvânt în gura lui Balaam și a zis: Întoarce‐te la Balac și să vorbești așa. 6Și s‐a întors la el și iată sta lângă arderea sa de tot, el și toți mai marii Moabului. 7Și
23.7
Vers. 18. Cap. 24.3, 15, 23.
și‐a rostit pilda și a zis: Balac, împăratul Moabului, m‐a adus din Aram, din munții răsăritului: Vino
23.7
Cap. 22.6, 11, 17.
! blesteamă‐mi pe Iacov. Și vino, fii mânios pe Israel. 8Cum
23.8
Is. 47.12,13
să blestem eu pe cine n‐a blestemat Dumnezeu? Și cum să fiu mânios pe cine n‐a fost mânios Domnul? 9Căci îl văd de pe vârful stâncilor și‐l privesc de pe dealuri. Iată
23.9
Deut. 33.28
este un popor care va locui singur și
23.9
Ex. 33.16Ezra 9.2Ef. 2.14
nu va fi numărat printre neamuri. 10Cine
23.10
Gen. 13.16
22.17
poate număra pulberea lui Iacov sau numărul a patra parte a lui Israel? Să‐mi moară sufletul
23.10
Ps. 116.15
de moartea celor drepți și sfârșitul meu să fie ca al lor! 11Și Balac a zis lui Balaam: Ce mi‐ai făcut
23.11
Cap. 22.11, 17;
? Te‐am luat ca să blestemi pe vrăjmașii mei și iată i‐ai binecuvântat de tot. 12Și el a răspuns și a zis: Oare
23.12
Cap. 22.38.
nu trebuie să caut să vorbesc ce mi‐a pus Domnul în gură? 13Și Balac i‐a zis: Vino, te rog, cu mine într‐alt loc de unde îi vei vedea; vei vedea numai partea cea mai depărtată a lor și nu‐i vei vedea pe toți, și blesteamă‐i de acolo. 14Și l‐a luat în țarina veghetorului, la vârful Pisga, și
23.14
Vers. 1.2.
a zidit șapte altare și a adus un vițel și un berbece pe fiecare altar. 15Și a zis lui Balac: Stai aici lângă arderea ta de tot și voi întâmpina pe Domnul acolo. 16Și Domnul a întâmpinat pe Balaam și a pus
23.16
Cap. 22.35. Vers. 5.
un cuvânt în gura lui și a zis: Întoarce‐te la Balac și să vorbești așa. 17Și a venit la el și iată sta lângă arderea sa de tot, și mai marii Moabului cu el. Și Balac i‐a zis: Ce a vorbit Domnul? 18Și el și‐a rostit pilda și a zis: Scoală‐te
23.18
Jud. 3.20
, Balac, și ascultă! Pleacă urechea la mine, fiul lui Țipor! 19Dumnezeu
23.19
1 Sam. 15.29Mal. 3.6Rom. 11.29Tit 1.2Iac. 1.17
nu este un om ca să mintă, niciun fiu de om ca să‐i pară rău. A zis el și nu va face? Și a vorbit el și nu va împlini? 20Iată am primit să binecuvântez și
23.20
Gen. 12.2
22.17
el a binecuvântat și nu pot întoarce. 21El
23.21
Rom. 4.7,8
n‐a zărit nelegiuire în Iacov și n‐a văzut răutate în Israel. Domnul
23.21
Ex. 13.21
29.45,46
33.14
Dumnezeul său este cu el și strigătul unui împărat este în mijlocul lor. 22Dumnezeu
23.22
Cap. 24.8.
i‐a scos din Egipt: tăria lui este ca
23.22
Deut. 33.17Iov 39.10,11
a boului sălbatic. 23Căci cu adevărat nu este descântec împotriva lui Iacov, nici ghicire împotriva lui Israel; la vremea sa se va zice despre Iacov și despre Israel: Ce
23.23
Ps. 31.19
44.1
a lucrat Dumnezeu! 24Iată poporul se va scula ca o leoaică și ca un leu
23.24
Gen. 49.9
se va ridica
23.24
Gen. 49.27
. Nu se va culca până nu va mânca prada și va bea sângele celor uciși. 25Și Balac a zis lui Balaam: Nici nu‐i blestema, nici nu‐i binecuvânta. 26Și Balaam a răspuns și a zis lui Balac: Oare nu ți‐am spus zicând: Tot ce va
23.26
Cap. 22.38. Vers. 12.
vorbi Domnul aceea voi face? 27Și Balac a zis lui Balaam: Vino
23.27
Vers. 13.
, te rog, te voi duce într‐alt loc; poate va fi plăcut în ochii lui Dumnezeu ca să mi‐i blestemi de acolo. 28Și Balac a luat pe Balaam pe vârful Peor care privește spre pustie
23.28
Cap. 21.20.
. 29Și Balaam a zis lui Balac: Zidește‐mi
23.29
Vers. 1.
aici șapte altare și pregătește‐mi aici șapte viței și șapte berbeci. 30Și Balac a făcut cum zisese Balaam și a adus un vițel și un berbece pe fiecare altar.

24

Steaua din Iacov

241Și Balaam a văzut că era bine în ochii Domnului să binecuvânteze pe Israel, și n‐a mers ca

24.1
Cap. 23.3, 15.
alte dăți să întâmpine cu descântece, ci și‐a îndreptat fața spre pustie. 2Și Balaam și‐a ridicat ochii și a văzut pe Israel locuind
24.2
Cap. 2.2, etc.
în corturi, după semințiile sale. Și Duhul lui Dumnezeu a fost
24.2
Cap. 11.25. 1 Sam. 10.10, 19, 20, 28.
peste el. 3Și
24.3
Cap. 23.7, 18.
și‐a rostit pilda și a zis: Balaam, fiul lui Beor zice, și bărbatul al cărui ochi este deschis zice: 4Cel ce aude cuvintele lui Dumnezeu, cel ce vede vedenia Celui Atotputernic, care
24.4
1 Sam. 19.24Ezec. 1.28Dan. 8.18
10.15,162 Cor. 12.2,3,4Ap. 1.10,17
cade jos și are ochii deschiși zice: 5Cât de frumoase sunt corturile tale, Iacove, și locașurile tale, Israele! 6Ca văile se întind, ca grădinile pe malul râului, ca pomii
24.6
Ps. 1.3Ier. 17.8
de aloe pe care
24.6
Ps. 104.16
i‐a sădit Domnul, ca cedrii lângă ape! 7Apa va curge din gălețile sale și sămânța sa va fi în ape
24.7
Ier. 51.13Ap. 17.1,15
mari. Și împăratul său va fi mai mare decât Agag și
24.7
1 Sam. 15.9
împărăția sa
24.7
2 Sam. 5.121 Cron. 14.2
va fi înălțată. 8Dumnezeu
24.8
Cap. 23.22.
l‐a scos din Egipt. Tăria sa este ca a unui bou sălbatic. El
24.8
Cap. 14.9;
va mânca neamurile, vrăjmașii lui, și
24.8
Ps. 2.9Is. 38.13Ier. 50.17
le va zdrobi oasele. Și‐i va străpunge
24.8
Ps. 45.5Ier. 50.9
cu săgețile sale. 9
24.9
Gen. 49.9
S‐a plecat, s‐a culcat ca un leu și ca o leoaică; cine‐l va deștepta? Cel ce te binecuvântează pe tine binecuvântat
24.9
Gen. 12.3
27.29
să fie și cel ce te blesteamă pe tine blestemat să fie. 10Și mânia lui Balac s‐a aprins împotriva lui Balaam și și‐a lovit
24.10
Ezec. 21.14,17
22.13
palmele, și Balac a zis lui Balaam: Te‐am chemat
24.10
Cap. 23.11.
să blestemi pe vrăjmașii mei și iată i‐ai binecuvântat de tot de trei ori până acum! 11Acum dar fugi la locul tău. Am
24.11
Cap. 22.17, 37.
zis: Te voi cinsti foarte mult. Și iată Domnul te‐a oprit de la cinste. 12Și Balaam a zis lui Balac: Oare n‐am vorbit eu și solilor tăi pe care i‐ai trimis la mine zicând: 13De
24.13
Cap. 22.18.
mi‐ar da Balac casa lui plină de argint și de aur, n‐aș putea trece peste porunca Domnului, ca să fac bine sau rău din inima mea; ce va zice Domnul aceea voi vorbi. 14Și acum iată mă duc la poporul meu; vino, te
24.14
Mica 6.5Ap. 2.14
voi înștiința ce va face acest popor poporului tău la
24.14
Gen. 49.1Dan. 2.28
10.14
sfârșitul zilelor. 15Și
24.15
Vers. 3, 4.
și‐a rostit pilda și a zis: Balaam, fiul lui Beor, zice, și bărbatul al cărui ochi este deschis zice; 16cel ce aude cuvintele lui Dumnezeu și cunoaște cunoștința Celui Prea Înalt, care vede vedenia Celui Atotputernic, care cade jos și are ochii deschiși zice: 17Îl
24.17
Ap. 1.7
văd, dar nu acum; îl privesc, dar nu de aproape. O
24.17
Mat. 2.2Ap. 22.16
stea va ieși din Iacov și un toiag
24.17
Gen. 49.10Ps. 110.2
de domnie se va ridica din Israel și va străpunge laturile Moabului și va pierde pe toți fiii zarvei. 18Și
24.18
2 Sam. 8.14Ps. 60.8,9,12
Edomul va fi o stăpânire și Seirul o stăpânire, ei, vrăjmașii lui, și Israel se va purta vitejește. 19Și
24.19
Gen. 49.10
cel ce va ieși din Iacov va domni și va pierde ce rămâne din cetate. 20Și a văzut pe Amalec și și‐a rostit pilda și a zis: Amalec era întâiul dintre neamuri, dar sfârșitul lui va fi pierzarea. 21Și a văzut pe chenit și și‐a rostit pilda și a zis: Locuința ta este tare și ți‐ai pus cuibul în stâncă. 22Dar chenitul va fi nimicit până te va lua prins Asur. 23Și și‐a rostit pilda și a zis: Vai, cine va trăi când va așeza Dumnezeu aceste lucruri! 24Și vor veni corăbii din țărmul Chitimului
24.24
Gen. 10.4Dan. 11.30
și vor asupri pe Asur și vor asupri pe Eber
24.24
Gen. 10.25,27
și va merge și el la pierzare. 25Și Balaam s‐a sculat și s‐a dus și s‐a întors
24.25
Cap. 31.8.
la locul său. Și Balac s‐a dus și el pe calea sa.

25

Închinarea la idoli

251Și Israel ședea în Sitim

25.1
Cap. 33.49.
și
25.1
Cap. 31.16.
poporul a început să curvească cu fetele Moabului. 2Și
25.2
Ios. 22.17Ps. 106.28Osea 9.10
ele au chemat pe popor la jertfele
25.2
Ex. 34.15,161 Cor. 10.20
dumnezeilor lor și poporul a mâncat și
25.2
Ex. 20.5
s‐a plecat înaintea dumnezeilor lor. 3Și Israel s‐a alipit de Baal‐Peor și mânia Domnului s‐a
25.3
Ps. 106.29
aprins împotriva lui Israel. 4Și Domnul a zis lui Moise: Ia
25.4
Deut. 4.3Ios. 22.17
pe toate căpeteniile poporului și spânzură‐i înaintea Domnului în fața soarelui, ca să se întoarcă aprinderea
25.4
Vers. 11.
mâniei Domnului de la Israel. 5Și Moise a zis judecătorilor
25.5
Ex. 18.21,25
lui Israel: Fiecare
25.5
Ex. 32.27Deut. 13.6,9,13,15
să‐și ucidă pe oamenii săi care s‐au alipit de Baal‐Peor. 6Și iată un bărbat dintre copiii lui Israel a venit și a adus la frații săi pe o madianită, sub ochii lui Moise și sub ochii întregii adunări a copiilor lui Israel, care
25.6
Ioel 2.17
plângeau înaintea intrării cortului întâlnirii. 7Și
25.7
Ps. 106.30
Fineas, fiul
25.7
Ex. 6.25
lui Eleazar, fiul lui Aaron preotul, a văzut și s‐a sculat din mijlocul adunării și a luat o suliță în mână. 8Și a intrat după acel bărbat israelit în odaia din cort și i‐a străpuns pe amândoi, pe bărbatul din Israel și pe femeie, prin pântecele ei. Și rana a fost oprită
25.8
Ps. 106.30
de la copiii lui Israel. 9Și
25.9
Deut. 4.31 Cor. 10.8
cei ce au murit în rană au fost douăzeci și patru de mii. 10Și Domnul a vorbit lui Moise zicând: 11Fineas
25.11
Ps. 106.30
, fiul lui Eleazar, fiul lui Aaron preotul, a întors mânia mea de peste copiii lui Israel, fiind gelos cu gelozia mea între ei, ca să nu nimicesc pe copiii lui Israel în
25.11
Ex. 20.5Deut. 32.16,211 Reg. 14.22Ps. 78.58Ezec. 16.38Țef. 1.18
3.8
gelozia mea. 12De aceea zi: Iată
25.12
Mal. 2.4,5
3.1
îi dau legământul meu de pace. 13Și legământul unei preoții
25.13
1 Cron. 6.4
veșnice va fi pentru el și pentru sămânța
25.13
Ex. 40.15
lui după el, fiindcă a fost gelos
25.13
Fapte. 22.3Rom. 10.2
pentru Dumnezeul său și a făcut
25.13
Evr. 2.17
ispășire pentru copiii lui Israel. 14Și numele bărbatului din Israel care a fost ucis cu madianita era Zimri, fiul lui Salu, mai marele unei case părintești dintre simeoniți. 15Și numele femeii madianite care a fost ucisă era Cozbi, fiica lui Țur
25.15
Cap. 31.8.
, cap de seminție al unei case părintești în Madian. 16Și Domnul a vorbit lui Moise zicând: 17Hărțuiți pe
25.17
Cap. 31.2.
madianiți și bateți‐i. 18Căci ei v‐au hărțuit prin vicleniile
25.18
Cap. 31.16.
lor prin care v‐au amăgit în fapta lui Peor și în fapta Cozbiei, fiica unui mai mare al Madianului, sora lor, care a fost ucisă în ziua rănii din pricina faptei lui Peor.