Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
24

Steaua din Iacov

241Și Balaam a văzut că era bine în ochii Domnului să binecuvânteze pe Israel, și n‐a mers ca

24.1
Cap. 23.3, 15.

alte dăți să întâmpine cu descântece, ci și‐a îndreptat fața spre pustie. 2Și Balaam și‐a ridicat ochii și a văzut pe Israel locuind
24.2
Cap. 2.2, etc.

în corturi, după semințiile sale. Și Duhul lui Dumnezeu a fost
24.2
Cap. 11.25. 1 Sam. 10.10, 19, 20, 28.
2 Cron. 15.1
peste el. 3Și
24.3
Cap. 23.7, 18.

și‐a rostit pilda și a zis: Balaam, fiul lui Beor zice, și bărbatul al cărui ochi este deschis zice: 4Cel ce aude cuvintele lui Dumnezeu, cel ce vede vedenia Celui Atotputernic, care
24.4
1 Sam. 19.24Ezec. 1.28Dan. 8.18
10.15,162 Cor. 12.2,3,4Ap. 1.10,17
cade jos și are ochii deschiși zice: 5Cât de frumoase sunt corturile tale, Iacove, și locașurile tale, Israele! 6Ca văile se întind, ca grădinile pe malul râului, ca pomii
24.6
Ps. 1.3Ier. 17.8
de aloe pe care
24.6
Ps. 104.16
i‐a sădit Domnul, ca cedrii lângă ape! 7Apa va curge din gălețile sale și sămânța sa va fi în ape
24.7
Ier. 51.13Ap. 17.1,15
mari. Și împăratul său va fi mai mare decât Agag și
24.7
1 Sam. 15.9
împărăția sa
24.7
2 Sam. 5.121 Cron. 14.2
va fi înălțată. 8Dumnezeu
24.8
Cap. 23.22.

l‐a scos din Egipt. Tăria sa este ca a unui bou sălbatic. El
24.8
Cap. 14.9;
23.24
va mânca neamurile, vrăjmașii lui, și
24.8
Ps. 2.9Is. 38.13Ier. 50.17
le va zdrobi oasele. Și‐i va străpunge
24.8
Ps. 45.5Ier. 50.9
cu săgețile sale. 9
24.9
Gen. 49.9
S‐a plecat, s‐a culcat ca un leu și ca o leoaică; cine‐l va deștepta? Cel ce te binecuvântează pe tine binecuvântat
24.9
Gen. 12.3
27.29
să fie și cel ce te blesteamă pe tine blestemat să fie. 10Și mânia lui Balac s‐a aprins împotriva lui Balaam și și‐a lovit
24.10
Ezec. 21.14,17
22.13
palmele, și Balac a zis lui Balaam: Te‐am chemat
24.10
Cap. 23.11.
Deut. 23.4,5Ios. 24.9,10Neem. 13.2
să blestemi pe vrăjmașii mei și iată i‐ai binecuvântat de tot de trei ori până acum! 11Acum dar fugi la locul tău. Am
24.11
Cap. 22.17, 37.

zis: Te voi cinsti foarte mult. Și iată Domnul te‐a oprit de la cinste. 12Și Balaam a zis lui Balac: Oare n‐am vorbit eu și solilor tăi pe care i‐ai trimis la mine zicând: 13De
24.13
Cap. 22.18.

mi‐ar da Balac casa lui plină de argint și de aur, n‐aș putea trece peste porunca Domnului, ca să fac bine sau rău din inima mea; ce va zice Domnul aceea voi vorbi. 14Și acum iată mă duc la poporul meu; vino, te
24.14
Mica 6.5Ap. 2.14
voi înștiința ce va face acest popor poporului tău la
24.14
Gen. 49.1Dan. 2.28
10.14
sfârșitul zilelor. 15Și
24.15
Vers. 3, 4.

și‐a rostit pilda și a zis: Balaam, fiul lui Beor, zice, și bărbatul al cărui ochi este deschis zice; 16cel ce aude cuvintele lui Dumnezeu și cunoaște cunoștința Celui Prea Înalt, care vede vedenia Celui Atotputernic, care cade jos și are ochii deschiși zice: 17Îl
24.17
Ap. 1.7
văd, dar nu acum; îl privesc, dar nu de aproape. O
24.17
Mat. 2.2Ap. 22.16
stea va ieși din Iacov și un toiag
24.17
Gen. 49.10Ps. 110.2
de domnie se va ridica din Israel și va străpunge laturile Moabului și va pierde pe toți fiii zarvei. 18Și
24.18
2 Sam. 8.14Ps. 60.8,9,12
Edomul va fi o stăpânire și Seirul o stăpânire, ei, vrăjmașii lui, și Israel se va purta vitejește. 19Și
24.19
Gen. 49.10
cel ce va ieși din Iacov va domni și va pierde ce rămâne din cetate. 20Și a văzut pe Amalec și și‐a rostit pilda și a zis: Amalec era întâiul dintre neamuri, dar sfârșitul lui va fi pierzarea. 21Și a văzut pe chenit și și‐a rostit pilda și a zis: Locuința ta este tare și ți‐ai pus cuibul în stâncă. 22Dar chenitul va fi nimicit până te va lua prins Asur. 23Și și‐a rostit pilda și a zis: Vai, cine va trăi când va așeza Dumnezeu aceste lucruri! 24Și vor veni corăbii din țărmul Chitimului
24.24
Gen. 10.4Dan. 11.30
și vor asupri pe Asur și vor asupri pe Eber
24.24
Gen. 10.25,27
și va merge și el la pierzare. 25Și Balaam s‐a sculat și s‐a dus și s‐a întors
24.25
Cap. 31.8.

la locul său. Și Balac s‐a dus și el pe calea sa.