Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
25

Închinarea la idoli

251Și Israel ședea în Sitim

25.1
Cap. 33.49.
Ios. 2.1Mica 6.5
și
25.1
Cap. 31.16.
1 Cor. 10.8
poporul a început să curvească cu fetele Moabului. 2Și
25.2
Ios. 22.17Ps. 106.28Osea 9.10
ele au chemat pe popor la jertfele
25.2
Ex. 34.15,161 Cor. 10.20
dumnezeilor lor și poporul a mâncat și
25.2
Ex. 20.5
s‐a plecat înaintea dumnezeilor lor. 3Și Israel s‐a alipit de Baal‐Peor și mânia Domnului s‐a
25.3
Ps. 106.29
aprins împotriva lui Israel. 4Și Domnul a zis lui Moise: Ia
25.4
Deut. 4.3Ios. 22.17
pe toate căpeteniile poporului și spânzură‐i înaintea Domnului în fața soarelui, ca să se întoarcă aprinderea
25.4
Vers. 11.
Deut. 13.17
mâniei Domnului de la Israel. 5Și Moise a zis judecătorilor
25.5
Ex. 18.21,25
lui Israel: Fiecare
25.5
Ex. 32.27Deut. 13.6,9,13,15
să‐și ucidă pe oamenii săi care s‐au alipit de Baal‐Peor. 6Și iată un bărbat dintre copiii lui Israel a venit și a adus la frații săi pe o madianită, sub ochii lui Moise și sub ochii întregii adunări a copiilor lui Israel, care
25.6
Ioel 2.17
plângeau înaintea intrării cortului întâlnirii. 7Și
25.7
Ps. 106.30
Fineas, fiul
25.7
Ex. 6.25
lui Eleazar, fiul lui Aaron preotul, a văzut și s‐a sculat din mijlocul adunării și a luat o suliță în mână. 8Și a intrat după acel bărbat israelit în odaia din cort și i‐a străpuns pe amândoi, pe bărbatul din Israel și pe femeie, prin pântecele ei. Și rana a fost oprită
25.8
Ps. 106.30
de la copiii lui Israel. 9Și
25.9
Deut. 4.31 Cor. 10.8
cei ce au murit în rană au fost douăzeci și patru de mii. 10Și Domnul a vorbit lui Moise zicând: 11Fineas
25.11
Ps. 106.30
, fiul lui Eleazar, fiul lui Aaron preotul, a întors mânia mea de peste copiii lui Israel, fiind gelos cu gelozia mea între ei, ca să nu nimicesc pe copiii lui Israel în
25.11
Ex. 20.5Deut. 32.16,211 Reg. 14.22Ps. 78.58Ezec. 16.38Țef. 1.18
3.8
gelozia mea. 12De aceea zi: Iată
25.12
Mal. 2.4,5
3.1
îi dau legământul meu de pace. 13Și legământul unei preoții
25.13
1 Cron. 6.4
veșnice va fi pentru el și pentru sămânța
25.13
Ex. 40.15
lui după el, fiindcă a fost gelos
25.13
Fapte. 22.3Rom. 10.2
pentru Dumnezeul său și a făcut
25.13
Evr. 2.17
ispășire pentru copiii lui Israel. 14Și numele bărbatului din Israel care a fost ucis cu madianita era Zimri, fiul lui Salu, mai marele unei case părintești dintre simeoniți. 15Și numele femeii madianite care a fost ucisă era Cozbi, fiica lui Țur
25.15
Cap. 31.8.
Ios. 13.21
, cap de seminție al unei case părintești în Madian. 16Și Domnul a vorbit lui Moise zicând: 17Hărțuiți pe
25.17
Cap. 31.2.

madianiți și bateți‐i. 18Căci ei v‐au hărțuit prin vicleniile
25.18
Cap. 31.16.
Ap. 2.14
lor prin care v‐au amăgit în fapta lui Peor și în fapta Cozbiei, fiica unui mai mare al Madianului, sora lor, care a fost ucisă în ziua rănii din pricina faptei lui Peor.