Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
27

Legea moștenirilor

271Și s‐au apropiat fetele lui Țelofhad

27.1
Cap. 26.33;
36.1,11Ios. 17.3
, fiul lui Hefer, fiul lui Galaad, fiul lui Machir, fiul lui Manase, din familiile lui Manase, fiul lui Iosif. Și acestea erau numele fetelor sale: Mahla, Noa și Hogla și Milca și Tirța. 2Și ele au stătut înaintea lui Moise și înaintea lui Eleazar, preotul, și înaintea mai marilor și a întregii adunări la intrarea cortului întâlnirii zicând: 3Tatăl
27.3
Cap. 14.35;
26.64,65
nostru a murit în pustie și n‐a fost în ceata celor ce s‐au întâlnit împreună împotriva Domnului, în adunarea
27.3
Cap. 16.1, 2.

lui Core, ci a murit în păcatul său și n‐a avut fii. 4Pentru ce să se stingă numele tatălui nostru din familia lui pentru că n‐are fiu? Dă‐ne
27.4
Ios. 17.4
o stăpânire între frații tatălui nostru. 5Și Moise a adus
27.5
Ex. 18.15,19
pricina lor înaintea Domnului. 6Și Domnul a vorbit lui Moise zicând: 7Fetele lui Țelofhad vorbesc drept; să
27.7
Cap. 36.2.

le dai negreșit o stăpânire de moștenire între frații tatălui lor și să treci asupra lor moștenirea tatălui lor. 8Și să vorbești copiilor lui Israel zicând: Dacă va muri cineva și nu va avea fiu, atunci să treceți moștenirea lui la fiica lui. 9Și dacă nu va avea fiică, să dați moștenirea lui fraților lui. 10Și dacă nu va avea frați, să dați moștenirea lui fraților tatălui său. 11Și dacă tatăl său nu va avea frați, să dați moștenirea lui rudei lui care este cea mai aproape din familia lui și el s‐o stăpânească. Și să fie pentru copiii lui Israel o orânduire
27.11
Cap. 35.29.

de judecată, cum a poruncit Domnul lui Moise. 12Și Domnul a zis lui Moise: Suie‐te
27.12
Cap. 33.47.
Deut. 3.27
32.49
34.1
pe acest munte Abarim și vezi țara pe care am dat‐o copiilor lui Israel. 13O vei vedea și vei fi
27.13
Cap. 20.24, 28;
31.2Deut. 10.6
adăugat și tu la poporul tău cum a fost adăugat Aaron, fratele tău, 14pentru că v‐ați
27.14
Cap. 20.12, 24.
Deut. 1.37
32.51Ps. 106.32
răsculat împotriva poruncii mele în pustia Țin, în cearta obștei, în loc să mă sfințiți la ape înaintea ochilor lor. Acestea sunt apele
27.14
Ex. 17.7
Meriba, la Cades în pustia Țin. 15Și Moise a vorbit Domnului zicând: 16Domnul
27.16
Cap. 16.22.
Evr. 12.9
Dumnezeul duhurilor a toată carnea să pună un bărbat peste adunare, 17care
27.17
Deut. 31.21 Sam. 8.20
18.132 Cron. 1.10
să iasă înaintea lor și să intre înaintea lor și care să‐i scoată afară și să‐i aducă înăuntru, ca adunarea Domnului să nu fie ca niște oi
27.17
1 Reg. 22.17Zah. 10.2Mat. 9.36Mc. 6.34
care n‐au păstor. 18Și Domnul a zis lui Moise: Ia pe Iosua, fiul lui Nun, bărbat
27.18
Gen. 41.38Jud. 3.10
11.291 Sam. 16.13,18
în care este Duhul, și pune‐ți
27.18
Deut. 34.9
mâna peste el, 19și să‐l pui înaintea lui Eleazar, preotul, și înaintea întregii adunări și să‐i dai poruncă
27.19
Deut. 31.7
înaintea ochilor lor. 20Și să pui
27.20
Cap. 11.17, 28.
1 Sam. 10.6,92 Reg. 2.15
peste el din slava ta ca toată adunarea copiilor lui Israel să‐l
27.20
Ios. 1.16,17
asculte. 21Și
27.21
Ios. 9.14Jud. 1.1
20.18,23,261 Sam. 23.9
30.7
el să stea înaintea lui Eleazar, preotul, care să întrebe pentru el prin judecata lui Urim
27.21
Ex. 28.30
înaintea Domnului: după cuvântul lui să iasă și
27.21
Ios. 9.141 Sam. 22.10,13,15
după cuvântul lui să intre, el și toți copiii lui Israel cu el, toată adunarea. 22Și Moise a făcut cum îi poruncise Domnul și a luat pe Iosua și l‐a pus înaintea lui Eleazar, preotul, și înaintea adunării întregi. 23Și și‐a pus mâinile peste el și i‐a dat poruncă
27.23
Deut. 3.28
31.7
, după cum vorbise Domnul prin Moise.