Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
27

Legea moștenirilor

271Și s‐au apropiat fetele lui Țelofhad

27.1
Cap. 26.33;
, fiul lui Hefer, fiul lui Galaad, fiul lui Machir, fiul lui Manase, din familiile lui Manase, fiul lui Iosif. Și acestea erau numele fetelor sale: Mahla, Noa și Hogla și Milca și Tirța. 2Și ele au stătut înaintea lui Moise și înaintea lui Eleazar, preotul, și înaintea mai marilor și a întregii adunări la intrarea cortului întâlnirii zicând: 3Tatăl
27.3
Cap. 14.35;
nostru a murit în pustie și n‐a fost în ceata celor ce s‐au întâlnit împreună împotriva Domnului, în adunarea
27.3
Cap. 16.1, 2.
lui Core, ci a murit în păcatul său și n‐a avut fii. 4Pentru ce să se stingă numele tatălui nostru din familia lui pentru că n‐are fiu? Dă‐ne
27.4
Ios. 17.4
o stăpânire între frații tatălui nostru. 5Și Moise a adus
27.5
Ex. 18.15,19
pricina lor înaintea Domnului. 6Și Domnul a vorbit lui Moise zicând: 7Fetele lui Țelofhad vorbesc drept; să
27.7
Cap. 36.2.
le dai negreșit o stăpânire de moștenire între frații tatălui lor și să treci asupra lor moștenirea tatălui lor. 8Și să vorbești copiilor lui Israel zicând: Dacă va muri cineva și nu va avea fiu, atunci să treceți moștenirea lui la fiica lui. 9Și dacă nu va avea fiică, să dați moștenirea lui fraților lui. 10Și dacă nu va avea frați, să dați moștenirea lui fraților tatălui său. 11Și dacă tatăl său nu va avea frați, să dați moștenirea lui rudei lui care este cea mai aproape din familia lui și el s‐o stăpânească. Și să fie pentru copiii lui Israel o orânduire
27.11
Cap. 35.29.
de judecată, cum a poruncit Domnul lui Moise. 12Și Domnul a zis lui Moise: Suie‐te
27.12
Cap. 33.47.
pe acest munte Abarim și vezi țara pe care am dat‐o copiilor lui Israel. 13O vei vedea și vei fi
27.13
Cap. 20.24, 28;
adăugat și tu la poporul tău cum a fost adăugat Aaron, fratele tău, 14pentru că v‐ați
27.14
Cap. 20.12, 24.
răsculat împotriva poruncii mele în pustia Țin, în cearta obștei, în loc să mă sfințiți la ape înaintea ochilor lor. Acestea sunt apele
27.14
Ex. 17.7
Meriba, la Cades în pustia Țin. 15Și Moise a vorbit Domnului zicând: 16Domnul
27.16
Cap. 16.22.
Dumnezeul duhurilor a toată carnea să pună un bărbat peste adunare, 17care
27.17
Deut. 31.21 Sam. 8.20
18.132 Cron. 1.10
să iasă înaintea lor și să intre înaintea lor și care să‐i scoată afară și să‐i aducă înăuntru, ca adunarea Domnului să nu fie ca niște oi
27.17
1 Reg. 22.17Zah. 10.2Mat. 9.36Mc. 6.34
care n‐au păstor. 18Și Domnul a zis lui Moise: Ia pe Iosua, fiul lui Nun, bărbat
27.18
Gen. 41.38Jud. 3.10
11.291 Sam. 16.13,18
în care este Duhul, și pune‐ți
27.18
Deut. 34.9
mâna peste el, 19și să‐l pui înaintea lui Eleazar, preotul, și înaintea întregii adunări și să‐i dai poruncă
27.19
Deut. 31.7
înaintea ochilor lor. 20Și să pui
27.20
Cap. 11.17, 28.
peste el din slava ta ca toată adunarea copiilor lui Israel să‐l
27.20
Ios. 1.16,17
asculte. 21Și
27.21
Ios. 9.14Jud. 1.1
20.18,23,261 Sam. 23.9
30.7
el să stea înaintea lui Eleazar, preotul, care să întrebe pentru el prin judecata lui Urim
27.21
Ex. 28.30
înaintea Domnului: după cuvântul lui să iasă și
27.21
Ios. 9.141 Sam. 22.10,13,15
după cuvântul lui să intre, el și toți copiii lui Israel cu el, toată adunarea. 22Și Moise a făcut cum îi poruncise Domnul și a luat pe Iosua și l‐a pus înaintea lui Eleazar, preotul, și înaintea adunării întregi. 23Și și‐a pus mâinile peste el și i‐a dat poruncă
27.23
Deut. 3.28
31.7
, după cum vorbise Domnul prin Moise.

28

Jertfele sărbătorilor

281Și Domnul a vorbit lui Moise zicând: 2Poruncește copiilor lui Israel și spune‐le: Să luați seama să‐mi aduceți la vremea hotărâtă, darul meu, pâinea

28.2
Lev. 3.11
21.6,8Mal. 1.7,12
mea pentru jertfele mele arse cu foc de miros plăcut mie. 3Și să le zici: Aceasta
28.3
Ex. 29.38
este jertfa arsă cu foc pe care o veți aduce Domnului: doi miei de un an fără cusur, zi de zi, ca ardere de tot necurmat. 4Un miel să‐l aduci dimineața, și celălalt miel să‐l aduci între cele două seri, 5și
28.5
Ex. 29.40
a zecea parte de efă de floarea făinii ca dar de mâncare
28.5
Ex. 16.36
frământată cu a patra parte de hin
28.5
Lev. 2.1
de untdelemn pisat. 6Este
28.6
Ex. 29.42Amos 5.25
o ardere de tot necurmată care a fost făcută pe muntele Sinai de un miros plăcut, o jertfă arsă cu foc Domnului. 7Și darul ei de băutură să fie a patra parte de hin pentru un miel; să torni în sfânta darul de băutură, de băutură tare Domnului. 8Și să aduci al doilea miel între cele două seri; să‐l aduci cu același dar de mâncare de dimineață și același dar de băutură, ca jertfă arsă cu foc de miros plăcut Domnului.

Jertfele de sabat și lună nouă

9Și în ziua sabatului, doi miei de un an fără cusur și două zecimi de floarea făinii frământată cu untdelemn ca dar de mâncare și darul său de băutură. 10Aceasta

28.10
Ezec. 46.4
este arderea de tot a sabatului pentru fiecare sabat, afară de arderea de tot necurmată și darul său de băutură. 11Și
28.11
Cap. 10.10.
la începutul lunilor voastre să aduceți ardere de tot Domnului: doi viței din cireadă și un berbece, șapte miei de un an fără cusur, 12și
28.12
Cap. 15.4‐12.
trei zecimi de floarea făinii ca dar de mâncare, frământată cu untdelemn pentru vițel și două zecimi de floarea făinii, ca dar de mâncare, frământată cu untdelemn pentru berbece, 13și o zecime
28.13
Vers. 22. Cap. 15.24.
de floarea făinii frământată cu untdelemn, ca dar de mâncare pentru un miel: este o ardere de tot de miros plăcut, o jertfă cu foc Domnului; 14și darurile lor de băutură: jumătate de hin de vin pentru un vițel și a treia parte de hin pentru un berbece și a patra parte de hin pentru un miel. Aceasta este arderea de tot pentru fiecare lună în lunile anului. 15Și
28.15
Ex. 12.6,18Lev. 23.5Deut. 16.1Ezec. 45.21
să se aducă Domnului un ied, ca jertfă pentru păcat, afară de arderea de tot necurmată și de darul ei de băutură.

Jertfele de Paște

16Și

28.16
Lev. 23.6
în luna întâi, în ziua a patrusprezecea a lunii, sunt Paștele Domnului. 17Și
28.17
Ex. 12.16Lev. 23.7
în ziua a cincisprezecea a lunii acesteia este sărbătoarea: șapte zile să se mănânce azimi. 18În
28.18
Vers. 31.
ziua întâi să fie o adunare sfântă; să nu faceți niciun lucru de muncă. 19Și să aduceți o jertfă arsă cu foc ca ardere de tot Domnului: doi viței din cireadă și un berbece și șapte miei de un an; să vă fie fără
28.19
Vers. 15.
cusur, 20și darul lor de mâncare din floarea făinii frământată cu untdelemn; să aduceți trei zecimi pentru vițel și două zecimi pentru berbece, 21să aduci o zecime pentru fiecare miel din cei șapte miei 22și
28.22
Ex. 12.16
13.6Lev. 23.8
un țap ca jertfă pentru păcat spre a face ispășire pentru voi. 23Să aduceți aceste lucruri, afară de arderea de tot de dimineață, care este arderea de tot necurmată. 24Să aduceți aceste lucruri în fiecare zi, șapte zile, pâinea jertfei arse cu foc, de miros plăcut Domnului; să se aducă pe lângă arderea de tot veșnică și darul său de băutură. 25Și
28.25
Ex. 23.16
34.22Lev. 23.10,15Deut. 16.10Fapte. 2.1
în ziua a șaptea să aveți o adunare sfântă; să nu faceți niciun lucru de muncă.

Jertfele celor dintâi roade

26Și

28.26
Lev. 23.18,19
în ziua celor dintâi roade când aduceți un dar de mâncare nou Domnului, la sărbătoarea săptămânilor voastre, să aveți o adunare sfântă; să nu faceți niciun lucru de muncă. 27Și să aduceți ardere de tot ca miros plăcut Domnului: doi viței
28.27
Vers. 19.
din cireadă, un berbece și șapte miei de un an, 28și darul lor de mâncare din floarea făinii, frământată cu untdelemn, trei zecimi pentru un vițel, două zecimi pentru berbece: 29o zecime pentru fiecare miel din cei șapte miei; 30un țap din capre spre a face ispășire pentru voi. 31Să le aduceți afară de arderea de tot necurmată și darul său de mâncare; să vă fie fără cusur; și darurile lor de băutură.

29

291Și în luna a șaptea, la întâi ale lunii să aveți o adunare sfântă, să nu faceți niciun lucru de muncă; să vă fie o zi

29.1
Lev. 23.24
de suflare din trâmbițe! 2Și să aduceți Domnului o ardere de tot de miros plăcut: un vițel din cireadă, un berbece și șapte miei de un an fără cusur; 3și darul lor de mâncare din floarea făinii, frământată cu untdelemn, trei zecimi pentru vițel și două zecimi pentru berbece; 4și o zecime pentru fiecare miel din cei șapte miei; 5și un țap din capre ca jertfă pentru păcat, spre a face ispășire pentru voi; 6afară
29.6
Cap. 28.11.
de arderea de tot a lunii și de darul său de mâncare și de arderea de tot
29.6
Cap. 28.3.
necurmată și darul său de mâncare și darurile lor de băutură, după
29.6
Cap. 15.11, 12.
rânduiala lor, de miros plăcut, o jertfă arsă cu foc Domnului.

Jertfele pentru ziua ispășirii

7Și

29.7
Lev. 16.29
23.27
la zece ale lunii acesteia a șaptea să aveți o adunare sfântă și să vă amărâți
29.7
Ps. 35.13Is. 58.5
sufletele; să nu faceți niciun lucru. 8Și să aduceți Domnului ardere de tot de miros plăcut: un vițel din cireadă, un berbece, șapte miei de un an, să vă fie
29.8
Cap. 28.19.
fără cusur; 9și darul lor de mâncare de floarea făinii frământată cu untdelemn, trei zecimi pentru vițel, două zecimi pentru berbece, 10o zecime pentru fiecare miel din cei șapte miei; 11și un țap din capre ca jertfă pentru păcat, afară
29.11
Lev. 16.3,5
de jertfa de păcat pentru ispășire și de arderea de tot necurmată și darul său de mâncare și darurile lor de băutură.

Jertfele pentru sărbătoarea colibelor

12Și

29.12
Lev. 23.34Deut. 16.13Ezec. 45.25
în ziua a cincisprezecea a lunii a șaptea, să aveți o adunare sfântă; să nu faceți niciun lucru de muncă și să serbați o sărbătoare pentru Domnul șapte zile. 13Și
29.13
Ezra 3.4
să aduceți ardere de tot, jertfă arsă cu foc de miros plăcut Domnului: treisprezece viței din cireadă, doi berbeci, patrusprezece miei de un an; să fie fără cusur; 14și darul lor de mâncare din floarea făinii frământată cu untdelemn, trei zecimi pentru fiecare vițel din cei treisprezece viței, două zecimi pentru fiecare berbece din cei doi berbeci, 15și o zecime pentru fiecare miel din cei patrusprezece miei, 16și un țap din capre ca jertfă pentru păcaț, afară de arderea de tot necurmată, darul său de mâncare și darul său de băutură. 17Și a doua zi: doisprezece viței din cireadă, doi berbeci, patrusprezece miei de un an fără cusur: 18și darul lor de mâncare și darurile lor de băutură pentru viței, pentru berbeci și pentru miei, după numărul lor, după
29.18
Vers. 3, 4, 9, 10. Cap. 15.12;
rânduială; 19și un țap din capre, ca jertfă pentru păcat, afară de arderea de tot necurmată și darul său de mâncare și darurile lor de băutură. 20Și a treia zi: unsprezece viței, doi berbeci și patrusprezece miei de un an fără cusur; 21și darul lor de mâncare și darurile lor de băutură pentru viței, pentru berbeci și pentru miei, după numărul lor, după rânduială
29.21
Vers. 18.
; 22și un țap ca jertfă pentru păcat, afară de arderea de tot necurmată și darul său de mâncare și darul său de băutură. 23Și a patra zi: zece viței, doi berbeci și patrusprezece miei de un an fără cusur; 24și darul lor de mâncare și darurile lor de băutură pentru viței, pentru berbeci și pentru miei, după numărul lor, după rânduială; 25și un țap din capre ca jertfă pentru păcat, afară de arderea de tot necurmată și darul său de mâncare și darul său de băutură. 26Și a cincea zi: nouă viței, doi berbeci și patrusprezece miei de un an fără cusur; 27și darul lor de mâncare și darurile lor de băutură pentru viței, pentru berbeci și pentru miei, după numărul lor, după rânduială; 28și un țap ca jertfă pentru păcat, afară de arderea de tot necurmată și darul său de mâncare și darul său de băutură. 29Și a șasea zi: opt viței, doi berbeci și patrusprezece miei de un an fără cusur; 30și darul lor de mâncare și darurile lor de băutură pentru viței, pentru berbeci și pentru miei, după numărul lor, după rânduială; 31și un țap ca jertfă pentru păcat, afară de arderea de tot necurmată și darul său de mâncare și darul său de băutură. 32Și a șaptea zi: șapte viței, doi berbeci și patrusprezece miei de un an fără cusur; 33și darul lor de mâncare și darurile lor de băutură pentru viței, pentru berbeci și pentru miei, după numărul lor, după rânduială; 34și un țap ca jertfă pentru păcat, afară de arderea de tot necurmată și darul său de mâncare și darul său de băutură. 35Și a opta zi să vă fie o adunare
29.35
Lev. 23.36
sfântă, să nu faceți niciun lucru de muncă. 36Și să aduceți ardere de tot, jertfă arsă cu foc de miros plăcut Domnului: un vițel, un berbece, șapte miei de un an fără cusur; 37darul lor de mâncare și darurile lor de băutură pentru viței, pentru berbeci și pentru miei, după numărul lor, după rânduială; 38și un țap ca jertfă pentru păcat, afară de arderea de tot necurmată și darul său de mâncare și darul său de băutură. 39Acestea să le aduceți Domnului în sărbătorile
29.39
Lev. 23.21 Cron. 23.312 Cron. 31.3Ezra 3.5Neem. 10.33Is. 1.14
voastre, afară de juruințele
29.39
Lev. 7.11,16
22.21,23
voastre și de darurile voastre de bună voie pentru arderile de tot ale voastre și pentru darurile voastre de mâncare și pentru darurile voastre de băutură și pentru jertfele voastre de pace. 40Și Moise a vorbit copiilor lui Israel potrivit cu tot ce poruncise Domnul lui Moise.