Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
28

Jertfele sărbătorilor

281Și Domnul a vorbit lui Moise zicând: 2Poruncește copiilor lui Israel și spune‐le: Să luați seama să‐mi aduceți la vremea hotărâtă, darul meu, pâinea

28.2
Lev. 3.11
21.6,8Mal. 1.7,12
mea pentru jertfele mele arse cu foc de miros plăcut mie. 3Și să le zici: Aceasta
28.3
Ex. 29.38
este jertfa arsă cu foc pe care o veți aduce Domnului: doi miei de un an fără cusur, zi de zi, ca ardere de tot necurmat. 4Un miel să‐l aduci dimineața, și celălalt miel să‐l aduci între cele două seri, 5și
28.5
Ex. 29.40
a zecea parte de efă de floarea făinii ca dar de mâncare
28.5
Ex. 16.36
frământată cu a patra parte de hin
28.5
Lev. 2.1
de untdelemn pisat. 6Este
28.6
Ex. 29.42Amos 5.25
o ardere de tot necurmată care a fost făcută pe muntele Sinai de un miros plăcut, o jertfă arsă cu foc Domnului. 7Și darul ei de băutură să fie a patra parte de hin pentru un miel; să torni în sfânta darul de băutură, de băutură tare Domnului. 8Și să aduci al doilea miel între cele două seri; să‐l aduci cu același dar de mâncare de dimineață și același dar de băutură, ca jertfă arsă cu foc de miros plăcut Domnului.

Jertfele de sabat și lună nouă

9Și în ziua sabatului, doi miei de un an fără cusur și două zecimi de floarea făinii frământată cu untdelemn ca dar de mâncare și darul său de băutură. 10Aceasta

28.10
Ezec. 46.4
este arderea de tot a sabatului pentru fiecare sabat, afară de arderea de tot necurmată și darul său de băutură. 11Și
28.11
Cap. 10.10.
1 Sam. 20.51 Cron. 23.312 Cron. 2.4Ezra 3.5Neem. 10.38Is. 1.13,14Ezec. 45.17
46.6Osea 2.11Col. 2.16
la începutul lunilor voastre să aduceți ardere de tot Domnului: doi viței din cireadă și un berbece, șapte miei de un an fără cusur, 12și
28.12
Cap. 15.4‐12.

trei zecimi de floarea făinii ca dar de mâncare, frământată cu untdelemn pentru vițel și două zecimi de floarea făinii, ca dar de mâncare, frământată cu untdelemn pentru berbece, 13și o zecime
28.13
Vers. 22. Cap. 15.24.

de floarea făinii frământată cu untdelemn, ca dar de mâncare pentru un miel: este o ardere de tot de miros plăcut, o jertfă cu foc Domnului; 14și darurile lor de băutură: jumătate de hin de vin pentru un vițel și a treia parte de hin pentru un berbece și a patra parte de hin pentru un miel. Aceasta este arderea de tot pentru fiecare lună în lunile anului. 15Și
28.15
Ex. 12.6,18Lev. 23.5Deut. 16.1Ezec. 45.21
să se aducă Domnului un ied, ca jertfă pentru păcat, afară de arderea de tot necurmată și de darul ei de băutură.

Jertfele de Paște

16Și

28.16
Lev. 23.6
în luna întâi, în ziua a patrusprezecea a lunii, sunt Paștele Domnului. 17Și
28.17
Ex. 12.16Lev. 23.7
în ziua a cincisprezecea a lunii acesteia este sărbătoarea: șapte zile să se mănânce azimi. 18În
28.18
Vers. 31.
Lev. 22.20Deut. 15.21
ziua întâi să fie o adunare sfântă; să nu faceți niciun lucru de muncă. 19Și să aduceți o jertfă arsă cu foc ca ardere de tot Domnului: doi viței din cireadă și un berbece și șapte miei de un an; să vă fie fără
28.19
Vers. 15.

cusur, 20și darul lor de mâncare din floarea făinii frământată cu untdelemn; să aduceți trei zecimi pentru vițel și două zecimi pentru berbece, 21să aduci o zecime pentru fiecare miel din cei șapte miei 22și
28.22
Ex. 12.16
13.6Lev. 23.8
un țap ca jertfă pentru păcat spre a face ispășire pentru voi. 23Să aduceți aceste lucruri, afară de arderea de tot de dimineață, care este arderea de tot necurmată. 24Să aduceți aceste lucruri în fiecare zi, șapte zile, pâinea jertfei arse cu foc, de miros plăcut Domnului; să se aducă pe lângă arderea de tot veșnică și darul său de băutură. 25Și
28.25
Ex. 23.16
34.22Lev. 23.10,15Deut. 16.10Fapte. 2.1
în ziua a șaptea să aveți o adunare sfântă; să nu faceți niciun lucru de muncă.

Jertfele celor dintâi roade

26Și

28.26
Lev. 23.18,19
în ziua celor dintâi roade când aduceți un dar de mâncare nou Domnului, la sărbătoarea săptămânilor voastre, să aveți o adunare sfântă; să nu faceți niciun lucru de muncă. 27Și să aduceți ardere de tot ca miros plăcut Domnului: doi viței
28.27
Vers. 19.

din cireadă, un berbece și șapte miei de un an, 28și darul lor de mâncare din floarea făinii, frământată cu untdelemn, trei zecimi pentru un vițel, două zecimi pentru berbece: 29o zecime pentru fiecare miel din cei șapte miei; 30un țap din capre spre a face ispășire pentru voi. 31Să le aduceți afară de arderea de tot necurmată și darul său de mâncare; să vă fie fără cusur; și darurile lor de băutură.