Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
29

291Și în luna a șaptea, la întâi ale lunii să aveți o adunare sfântă, să nu faceți niciun lucru de muncă; să vă fie o zi

29.1
Lev. 23.24
de suflare din trâmbițe! 2Și să aduceți Domnului o ardere de tot de miros plăcut: un vițel din cireadă, un berbece și șapte miei de un an fără cusur; 3și darul lor de mâncare din floarea făinii, frământată cu untdelemn, trei zecimi pentru vițel și două zecimi pentru berbece; 4și o zecime pentru fiecare miel din cei șapte miei; 5și un țap din capre ca jertfă pentru păcat, spre a face ispășire pentru voi; 6afară
29.6
Cap. 28.11.

de arderea de tot a lunii și de darul său de mâncare și de arderea de tot
29.6
Cap. 28.3.

necurmată și darul său de mâncare și darurile lor de băutură, după
29.6
Cap. 15.11, 12.

rânduiala lor, de miros plăcut, o jertfă arsă cu foc Domnului.

Jertfele pentru ziua ispășirii

7Și

29.7
Lev. 16.29
23.27
la zece ale lunii acesteia a șaptea să aveți o adunare sfântă și să vă amărâți
29.7
Ps. 35.13Is. 58.5
sufletele; să nu faceți niciun lucru. 8Și să aduceți Domnului ardere de tot de miros plăcut: un vițel din cireadă, un berbece, șapte miei de un an, să vă fie
29.8
Cap. 28.19.

fără cusur; 9și darul lor de mâncare de floarea făinii frământată cu untdelemn, trei zecimi pentru vițel, două zecimi pentru berbece, 10o zecime pentru fiecare miel din cei șapte miei; 11și un țap din capre ca jertfă pentru păcat, afară
29.11
Lev. 16.3,5
de jertfa de păcat pentru ispășire și de arderea de tot necurmată și darul său de mâncare și darurile lor de băutură.

Jertfele pentru sărbătoarea colibelor

12Și

29.12
Lev. 23.34Deut. 16.13Ezec. 45.25
în ziua a cincisprezecea a lunii a șaptea, să aveți o adunare sfântă; să nu faceți niciun lucru de muncă și să serbați o sărbătoare pentru Domnul șapte zile. 13Și
29.13
Ezra 3.4
să aduceți ardere de tot, jertfă arsă cu foc de miros plăcut Domnului: treisprezece viței din cireadă, doi berbeci, patrusprezece miei de un an; să fie fără cusur; 14și darul lor de mâncare din floarea făinii frământată cu untdelemn, trei zecimi pentru fiecare vițel din cei treisprezece viței, două zecimi pentru fiecare berbece din cei doi berbeci, 15și o zecime pentru fiecare miel din cei patrusprezece miei, 16și un țap din capre ca jertfă pentru păcaț, afară de arderea de tot necurmată, darul său de mâncare și darul său de băutură. 17Și a doua zi: doisprezece viței din cireadă, doi berbeci, patrusprezece miei de un an fără cusur: 18și darul lor de mâncare și darurile lor de băutură pentru viței, pentru berbeci și pentru miei, după numărul lor, după
29.18
Vers. 3, 4, 9, 10. Cap. 15.12;
28.7,14
rânduială; 19și un țap din capre, ca jertfă pentru păcat, afară de arderea de tot necurmată și darul său de mâncare și darurile lor de băutură. 20Și a treia zi: unsprezece viței, doi berbeci și patrusprezece miei de un an fără cusur; 21și darul lor de mâncare și darurile lor de băutură pentru viței, pentru berbeci și pentru miei, după numărul lor, după rânduială
29.21
Vers. 18.

; 22și un țap ca jertfă pentru păcat, afară de arderea de tot necurmată și darul său de mâncare și darul său de băutură. 23Și a patra zi: zece viței, doi berbeci și patrusprezece miei de un an fără cusur; 24și darul lor de mâncare și darurile lor de băutură pentru viței, pentru berbeci și pentru miei, după numărul lor, după rânduială; 25și un țap din capre ca jertfă pentru păcat, afară de arderea de tot necurmată și darul său de mâncare și darul său de băutură. 26Și a cincea zi: nouă viței, doi berbeci și patrusprezece miei de un an fără cusur; 27și darul lor de mâncare și darurile lor de băutură pentru viței, pentru berbeci și pentru miei, după numărul lor, după rânduială; 28și un țap ca jertfă pentru păcat, afară de arderea de tot necurmată și darul său de mâncare și darul său de băutură. 29Și a șasea zi: opt viței, doi berbeci și patrusprezece miei de un an fără cusur; 30și darul lor de mâncare și darurile lor de băutură pentru viței, pentru berbeci și pentru miei, după numărul lor, după rânduială; 31și un țap ca jertfă pentru păcat, afară de arderea de tot necurmată și darul său de mâncare și darul său de băutură. 32Și a șaptea zi: șapte viței, doi berbeci și patrusprezece miei de un an fără cusur; 33și darul lor de mâncare și darurile lor de băutură pentru viței, pentru berbeci și pentru miei, după numărul lor, după rânduială; 34și un țap ca jertfă pentru păcat, afară de arderea de tot necurmată și darul său de mâncare și darul său de băutură. 35Și a opta zi să vă fie o adunare
29.35
Lev. 23.36
sfântă, să nu faceți niciun lucru de muncă. 36Și să aduceți ardere de tot, jertfă arsă cu foc de miros plăcut Domnului: un vițel, un berbece, șapte miei de un an fără cusur; 37darul lor de mâncare și darurile lor de băutură pentru viței, pentru berbeci și pentru miei, după numărul lor, după rânduială; 38și un țap ca jertfă pentru păcat, afară de arderea de tot necurmată și darul său de mâncare și darul său de băutură. 39Acestea să le aduceți Domnului în sărbătorile
29.39
Lev. 23.21 Cron. 23.312 Cron. 31.3Ezra 3.5Neem. 10.33Is. 1.14
voastre, afară de juruințele
29.39
Lev. 7.11,16
22.21,23
voastre și de darurile voastre de bună voie pentru arderile de tot ale voastre și pentru darurile voastre de mâncare și pentru darurile voastre de băutură și pentru jertfele voastre de pace. 40Și Moise a vorbit copiilor lui Israel potrivit cu tot ce poruncise Domnul lui Moise.