Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
28

Jertfele sărbătorilor

281Și Domnul a vorbit lui Moise zicând: 2Poruncește copiilor lui Israel și spune‐le: Să luați seama să‐mi aduceți la vremea hotărâtă, darul meu, pâinea

28.2
Lev. 3.11
21.6,8Mal. 1.7,12
mea pentru jertfele mele arse cu foc de miros plăcut mie. 3Și să le zici: Aceasta
28.3
Ex. 29.38
este jertfa arsă cu foc pe care o veți aduce Domnului: doi miei de un an fără cusur, zi de zi, ca ardere de tot necurmat. 4Un miel să‐l aduci dimineața, și celălalt miel să‐l aduci între cele două seri, 5și
28.5
Ex. 29.40
a zecea parte de efă de floarea făinii ca dar de mâncare
28.5
Ex. 16.36
frământată cu a patra parte de hin
28.5
Lev. 2.1
de untdelemn pisat. 6Este
28.6
Ex. 29.42Amos 5.25
o ardere de tot necurmată care a fost făcută pe muntele Sinai de un miros plăcut, o jertfă arsă cu foc Domnului. 7Și darul ei de băutură să fie a patra parte de hin pentru un miel; să torni în sfânta darul de băutură, de băutură tare Domnului. 8Și să aduci al doilea miel între cele două seri; să‐l aduci cu același dar de mâncare de dimineață și același dar de băutură, ca jertfă arsă cu foc de miros plăcut Domnului.

Jertfele de sabat și lună nouă

9Și în ziua sabatului, doi miei de un an fără cusur și două zecimi de floarea făinii frământată cu untdelemn ca dar de mâncare și darul său de băutură. 10Aceasta

28.10
Ezec. 46.4
este arderea de tot a sabatului pentru fiecare sabat, afară de arderea de tot necurmată și darul său de băutură. 11Și
28.11
Cap. 10.10.
la începutul lunilor voastre să aduceți ardere de tot Domnului: doi viței din cireadă și un berbece, șapte miei de un an fără cusur, 12și
28.12
Cap. 15.4‐12.
trei zecimi de floarea făinii ca dar de mâncare, frământată cu untdelemn pentru vițel și două zecimi de floarea făinii, ca dar de mâncare, frământată cu untdelemn pentru berbece, 13și o zecime
28.13
Vers. 22. Cap. 15.24.
de floarea făinii frământată cu untdelemn, ca dar de mâncare pentru un miel: este o ardere de tot de miros plăcut, o jertfă cu foc Domnului; 14și darurile lor de băutură: jumătate de hin de vin pentru un vițel și a treia parte de hin pentru un berbece și a patra parte de hin pentru un miel. Aceasta este arderea de tot pentru fiecare lună în lunile anului. 15Și
28.15
Ex. 12.6,18Lev. 23.5Deut. 16.1Ezec. 45.21
să se aducă Domnului un ied, ca jertfă pentru păcat, afară de arderea de tot necurmată și de darul ei de băutură.

Jertfele de Paște

16Și

28.16
Lev. 23.6
în luna întâi, în ziua a patrusprezecea a lunii, sunt Paștele Domnului. 17Și
28.17
Ex. 12.16Lev. 23.7
în ziua a cincisprezecea a lunii acesteia este sărbătoarea: șapte zile să se mănânce azimi. 18În
28.18
Vers. 31.
ziua întâi să fie o adunare sfântă; să nu faceți niciun lucru de muncă. 19Și să aduceți o jertfă arsă cu foc ca ardere de tot Domnului: doi viței din cireadă și un berbece și șapte miei de un an; să vă fie fără
28.19
Vers. 15.
cusur, 20și darul lor de mâncare din floarea făinii frământată cu untdelemn; să aduceți trei zecimi pentru vițel și două zecimi pentru berbece, 21să aduci o zecime pentru fiecare miel din cei șapte miei 22și
28.22
Ex. 12.16
13.6Lev. 23.8
un țap ca jertfă pentru păcat spre a face ispășire pentru voi. 23Să aduceți aceste lucruri, afară de arderea de tot de dimineață, care este arderea de tot necurmată. 24Să aduceți aceste lucruri în fiecare zi, șapte zile, pâinea jertfei arse cu foc, de miros plăcut Domnului; să se aducă pe lângă arderea de tot veșnică și darul său de băutură. 25Și
28.25
Ex. 23.16
34.22Lev. 23.10,15Deut. 16.10Fapte. 2.1
în ziua a șaptea să aveți o adunare sfântă; să nu faceți niciun lucru de muncă.

Jertfele celor dintâi roade

26Și

28.26
Lev. 23.18,19
în ziua celor dintâi roade când aduceți un dar de mâncare nou Domnului, la sărbătoarea săptămânilor voastre, să aveți o adunare sfântă; să nu faceți niciun lucru de muncă. 27Și să aduceți ardere de tot ca miros plăcut Domnului: doi viței
28.27
Vers. 19.
din cireadă, un berbece și șapte miei de un an, 28și darul lor de mâncare din floarea făinii, frământată cu untdelemn, trei zecimi pentru un vițel, două zecimi pentru berbece: 29o zecime pentru fiecare miel din cei șapte miei; 30un țap din capre spre a face ispășire pentru voi. 31Să le aduceți afară de arderea de tot necurmată și darul său de mâncare; să vă fie fără cusur; și darurile lor de băutură.

29

291Și în luna a șaptea, la întâi ale lunii să aveți o adunare sfântă, să nu faceți niciun lucru de muncă; să vă fie o zi

29.1
Lev. 23.24
de suflare din trâmbițe! 2Și să aduceți Domnului o ardere de tot de miros plăcut: un vițel din cireadă, un berbece și șapte miei de un an fără cusur; 3și darul lor de mâncare din floarea făinii, frământată cu untdelemn, trei zecimi pentru vițel și două zecimi pentru berbece; 4și o zecime pentru fiecare miel din cei șapte miei; 5și un țap din capre ca jertfă pentru păcat, spre a face ispășire pentru voi; 6afară
29.6
Cap. 28.11.
de arderea de tot a lunii și de darul său de mâncare și de arderea de tot
29.6
Cap. 28.3.
necurmată și darul său de mâncare și darurile lor de băutură, după
29.6
Cap. 15.11, 12.
rânduiala lor, de miros plăcut, o jertfă arsă cu foc Domnului.

Jertfele pentru ziua ispășirii

7Și

29.7
Lev. 16.29
23.27
la zece ale lunii acesteia a șaptea să aveți o adunare sfântă și să vă amărâți
29.7
Ps. 35.13Is. 58.5
sufletele; să nu faceți niciun lucru. 8Și să aduceți Domnului ardere de tot de miros plăcut: un vițel din cireadă, un berbece, șapte miei de un an, să vă fie
29.8
Cap. 28.19.
fără cusur; 9și darul lor de mâncare de floarea făinii frământată cu untdelemn, trei zecimi pentru vițel, două zecimi pentru berbece, 10o zecime pentru fiecare miel din cei șapte miei; 11și un țap din capre ca jertfă pentru păcat, afară
29.11
Lev. 16.3,5
de jertfa de păcat pentru ispășire și de arderea de tot necurmată și darul său de mâncare și darurile lor de băutură.

Jertfele pentru sărbătoarea colibelor

12Și

29.12
Lev. 23.34Deut. 16.13Ezec. 45.25
în ziua a cincisprezecea a lunii a șaptea, să aveți o adunare sfântă; să nu faceți niciun lucru de muncă și să serbați o sărbătoare pentru Domnul șapte zile. 13Și
29.13
Ezra 3.4
să aduceți ardere de tot, jertfă arsă cu foc de miros plăcut Domnului: treisprezece viței din cireadă, doi berbeci, patrusprezece miei de un an; să fie fără cusur; 14și darul lor de mâncare din floarea făinii frământată cu untdelemn, trei zecimi pentru fiecare vițel din cei treisprezece viței, două zecimi pentru fiecare berbece din cei doi berbeci, 15și o zecime pentru fiecare miel din cei patrusprezece miei, 16și un țap din capre ca jertfă pentru păcaț, afară de arderea de tot necurmată, darul său de mâncare și darul său de băutură. 17Și a doua zi: doisprezece viței din cireadă, doi berbeci, patrusprezece miei de un an fără cusur: 18și darul lor de mâncare și darurile lor de băutură pentru viței, pentru berbeci și pentru miei, după numărul lor, după
29.18
Vers. 3, 4, 9, 10. Cap. 15.12;
rânduială; 19și un țap din capre, ca jertfă pentru păcat, afară de arderea de tot necurmată și darul său de mâncare și darurile lor de băutură. 20Și a treia zi: unsprezece viței, doi berbeci și patrusprezece miei de un an fără cusur; 21și darul lor de mâncare și darurile lor de băutură pentru viței, pentru berbeci și pentru miei, după numărul lor, după rânduială
29.21
Vers. 18.
; 22și un țap ca jertfă pentru păcat, afară de arderea de tot necurmată și darul său de mâncare și darul său de băutură. 23Și a patra zi: zece viței, doi berbeci și patrusprezece miei de un an fără cusur; 24și darul lor de mâncare și darurile lor de băutură pentru viței, pentru berbeci și pentru miei, după numărul lor, după rânduială; 25și un țap din capre ca jertfă pentru păcat, afară de arderea de tot necurmată și darul său de mâncare și darul său de băutură. 26Și a cincea zi: nouă viței, doi berbeci și patrusprezece miei de un an fără cusur; 27și darul lor de mâncare și darurile lor de băutură pentru viței, pentru berbeci și pentru miei, după numărul lor, după rânduială; 28și un țap ca jertfă pentru păcat, afară de arderea de tot necurmată și darul său de mâncare și darul său de băutură. 29Și a șasea zi: opt viței, doi berbeci și patrusprezece miei de un an fără cusur; 30și darul lor de mâncare și darurile lor de băutură pentru viței, pentru berbeci și pentru miei, după numărul lor, după rânduială; 31și un țap ca jertfă pentru păcat, afară de arderea de tot necurmată și darul său de mâncare și darul său de băutură. 32Și a șaptea zi: șapte viței, doi berbeci și patrusprezece miei de un an fără cusur; 33și darul lor de mâncare și darurile lor de băutură pentru viței, pentru berbeci și pentru miei, după numărul lor, după rânduială; 34și un țap ca jertfă pentru păcat, afară de arderea de tot necurmată și darul său de mâncare și darul său de băutură. 35Și a opta zi să vă fie o adunare
29.35
Lev. 23.36
sfântă, să nu faceți niciun lucru de muncă. 36Și să aduceți ardere de tot, jertfă arsă cu foc de miros plăcut Domnului: un vițel, un berbece, șapte miei de un an fără cusur; 37darul lor de mâncare și darurile lor de băutură pentru viței, pentru berbeci și pentru miei, după numărul lor, după rânduială; 38și un țap ca jertfă pentru păcat, afară de arderea de tot necurmată și darul său de mâncare și darul său de băutură. 39Acestea să le aduceți Domnului în sărbătorile
29.39
Lev. 23.21 Cron. 23.312 Cron. 31.3Ezra 3.5Neem. 10.33Is. 1.14
voastre, afară de juruințele
29.39
Lev. 7.11,16
22.21,23
voastre și de darurile voastre de bună voie pentru arderile de tot ale voastre și pentru darurile voastre de mâncare și pentru darurile voastre de băutură și pentru jertfele voastre de pace. 40Și Moise a vorbit copiilor lui Israel potrivit cu tot ce poruncise Domnul lui Moise.

30

Legea juruințelor

301Și Moise a vorbit capilor

30.1
Cap. 1.4, 16;
semințiilor copiilor lui Israel zicând: Acesta este cuvântul pe care l‐a poruncit Domnul: 2Dacă
30.2
Lev. 27.2Deut. 23.21Jud. 11.30,35Ecl. 5.4
un bărbat va jurui o juruință Domnului sau va jura
30.2
Lev. 5.4Mat. 14.9Fapte. 23.14
un jurământ ca să‐și lege sufletul cu legătură, să nu‐și calce cuvântul: să facă
30.2
Iov 22.27Ps. 22.25
50.14
66.13,14
116.14,18Naum 1.15
potrivit cu tot ce a ieșit din gura lui. 3Și dacă o femeie va jurui o juruință Domnului și se va lega cu legătură în casa tatălui ei în tinerețea ei, 4și tatăl ei va auzi juruința ei și legătura ei cu care și‐a legat sufletul, și tatăl ei va tăcea la ea, atunci toate juruințele ei vor sta și orice legătură cu care și‐a legat ea sufletul va sta. 5Dar dacă tatăl ei o va opri în ziua în care a auzit, niciuna din juruințele ei sau din legăturile ei cu care și‐a legat sufletul nu va sta; și Domnul o va ierta pentru că tatăl ei a oprit‐o. 6Și dacă va avea un bărbat, când vor fi asupra ei juruințele ei sau rostirea cu ușurință a buzelor ei prin care și‐a legat sufletul, 7și bărbatul ei va auzi și va tăcea la ea în ziua în care a auzit‐o; atunci juruințele ei vor sta și legăturile ei cu care și‐a legat sufletul vor sta. 8Dar dacă bărbatul ei o va opri
30.8
Gen. 3.16
în ziua în care a auzit, atunci el va desființa juruința ei care este asupra ei și rostirea cu ușurință a buzelor ei prin care și‐a legat sufletul; și Domnul o va ierta. 9Dar juruința văduvei sau a celei despărțite, ori cu ce și‐a legat ea sufletul, va sta împotriva ei. 10Și dacă a juruit în casa bărbatului ei sau și‐a legat sufletul cu legătură prin jurământ 11și bărbatul ei a auzit și a tăcut la ea și n‐a oprit‐o, atunci toate juruințele ei vor sta și orice legătură cu care și‐a legat sufletul va sta. 12Dar dacă bărbatul ei le‐a desființat în ziua în care le‐a auzit, atunci orice a ieșit de pe buzele ei cu privire la juruințele ei sau cu privire la legăturile sufletului ei, nu va sta; bărbatul ei le‐a desființat și Domnul o va ierta. 13Orice juruință și orice jurământ cu care se leagă cineva ca să‐și amărască sufletul, bărbatul ei o poate face să stea și bărbatul ei o poate desființa. 14Dar dacă bărbatul ei a tăcut la ea zi de zi, atunci el întărește toate juruințele ei sau toate legăturile ei care sunt asupră‐i; le‐a întărit, căci a tăcut la ea în ziua în care le‐a auzit. 15Iar dacă le va desființa, după ce le‐a auzit, atunci el va purta nelegiuirea ei. 16Acestea sunt așezămintele pe care le‐a poruncit lui Moise Domnul, între bărbat și nevasta sa, între tată și fiica sa, fiind în tinerețea ei în casa tatălui ei.