Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
30

Legea juruințelor

301Și Moise a vorbit capilor

30.1
Cap. 1.4, 16;
7.2
semințiilor copiilor lui Israel zicând: Acesta este cuvântul pe care l‐a poruncit Domnul: 2Dacă
30.2
Lev. 27.2Deut. 23.21Jud. 11.30,35Ecl. 5.4
un bărbat va jurui o juruință Domnului sau va jura
30.2
Lev. 5.4Mat. 14.9Fapte. 23.14
un jurământ ca să‐și lege sufletul cu legătură, să nu‐și calce cuvântul: să facă
30.2
Iov 22.27Ps. 22.25
50.14
66.13,14
116.14,18Naum 1.15
potrivit cu tot ce a ieșit din gura lui. 3Și dacă o femeie va jurui o juruință Domnului și se va lega cu legătură în casa tatălui ei în tinerețea ei, 4și tatăl ei va auzi juruința ei și legătura ei cu care și‐a legat sufletul, și tatăl ei va tăcea la ea, atunci toate juruințele ei vor sta și orice legătură cu care și‐a legat ea sufletul va sta. 5Dar dacă tatăl ei o va opri în ziua în care a auzit, niciuna din juruințele ei sau din legăturile ei cu care și‐a legat sufletul nu va sta; și Domnul o va ierta pentru că tatăl ei a oprit‐o. 6Și dacă va avea un bărbat, când vor fi asupra ei juruințele ei sau rostirea cu ușurință a buzelor ei prin care și‐a legat sufletul, 7și bărbatul ei va auzi și va tăcea la ea în ziua în care a auzit‐o; atunci juruințele ei vor sta și legăturile ei cu care și‐a legat sufletul vor sta. 8Dar dacă bărbatul ei o va opri
30.8
Gen. 3.16
în ziua în care a auzit, atunci el va desființa juruința ei care este asupra ei și rostirea cu ușurință a buzelor ei prin care și‐a legat sufletul; și Domnul o va ierta. 9Dar juruința văduvei sau a celei despărțite, ori cu ce și‐a legat ea sufletul, va sta împotriva ei. 10Și dacă a juruit în casa bărbatului ei sau și‐a legat sufletul cu legătură prin jurământ 11și bărbatul ei a auzit și a tăcut la ea și n‐a oprit‐o, atunci toate juruințele ei vor sta și orice legătură cu care și‐a legat sufletul va sta. 12Dar dacă bărbatul ei le‐a desființat în ziua în care le‐a auzit, atunci orice a ieșit de pe buzele ei cu privire la juruințele ei sau cu privire la legăturile sufletului ei, nu va sta; bărbatul ei le‐a desființat și Domnul o va ierta. 13Orice juruință și orice jurământ cu care se leagă cineva ca să‐și amărască sufletul, bărbatul ei o poate face să stea și bărbatul ei o poate desființa. 14Dar dacă bărbatul ei a tăcut la ea zi de zi, atunci el întărește toate juruințele ei sau toate legăturile ei care sunt asupră‐i; le‐a întărit, căci a tăcut la ea în ziua în care le‐a auzit. 15Iar dacă le va desființa, după ce le‐a auzit, atunci el va purta nelegiuirea ei. 16Acestea sunt așezămintele pe care le‐a poruncit lui Moise Domnul, între bărbat și nevasta sa, între tată și fiica sa, fiind în tinerețea ei în casa tatălui ei.