Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
29

291Și în luna a șaptea, la întâi ale lunii să aveți o adunare sfântă, să nu faceți niciun lucru de muncă; să vă fie o zi

29.1
Lev. 23.24
de suflare din trâmbițe! 2Și să aduceți Domnului o ardere de tot de miros plăcut: un vițel din cireadă, un berbece și șapte miei de un an fără cusur; 3și darul lor de mâncare din floarea făinii, frământată cu untdelemn, trei zecimi pentru vițel și două zecimi pentru berbece; 4și o zecime pentru fiecare miel din cei șapte miei; 5și un țap din capre ca jertfă pentru păcat, spre a face ispășire pentru voi; 6afară
29.6
Cap. 28.11.
de arderea de tot a lunii și de darul său de mâncare și de arderea de tot
29.6
Cap. 28.3.
necurmată și darul său de mâncare și darurile lor de băutură, după
29.6
Cap. 15.11, 12.
rânduiala lor, de miros plăcut, o jertfă arsă cu foc Domnului.

Jertfele pentru ziua ispășirii

7Și

29.7
Lev. 16.29
23.27
la zece ale lunii acesteia a șaptea să aveți o adunare sfântă și să vă amărâți
29.7
Ps. 35.13Is. 58.5
sufletele; să nu faceți niciun lucru. 8Și să aduceți Domnului ardere de tot de miros plăcut: un vițel din cireadă, un berbece, șapte miei de un an, să vă fie
29.8
Cap. 28.19.
fără cusur; 9și darul lor de mâncare de floarea făinii frământată cu untdelemn, trei zecimi pentru vițel, două zecimi pentru berbece, 10o zecime pentru fiecare miel din cei șapte miei; 11și un țap din capre ca jertfă pentru păcat, afară
29.11
Lev. 16.3,5
de jertfa de păcat pentru ispășire și de arderea de tot necurmată și darul său de mâncare și darurile lor de băutură.

Jertfele pentru sărbătoarea colibelor

12Și

29.12
Lev. 23.34Deut. 16.13Ezec. 45.25
în ziua a cincisprezecea a lunii a șaptea, să aveți o adunare sfântă; să nu faceți niciun lucru de muncă și să serbați o sărbătoare pentru Domnul șapte zile. 13Și
29.13
Ezra 3.4
să aduceți ardere de tot, jertfă arsă cu foc de miros plăcut Domnului: treisprezece viței din cireadă, doi berbeci, patrusprezece miei de un an; să fie fără cusur; 14și darul lor de mâncare din floarea făinii frământată cu untdelemn, trei zecimi pentru fiecare vițel din cei treisprezece viței, două zecimi pentru fiecare berbece din cei doi berbeci, 15și o zecime pentru fiecare miel din cei patrusprezece miei, 16și un țap din capre ca jertfă pentru păcaț, afară de arderea de tot necurmată, darul său de mâncare și darul său de băutură. 17Și a doua zi: doisprezece viței din cireadă, doi berbeci, patrusprezece miei de un an fără cusur: 18și darul lor de mâncare și darurile lor de băutură pentru viței, pentru berbeci și pentru miei, după numărul lor, după
29.18
Vers. 3, 4, 9, 10. Cap. 15.12;
rânduială; 19și un țap din capre, ca jertfă pentru păcat, afară de arderea de tot necurmată și darul său de mâncare și darurile lor de băutură. 20Și a treia zi: unsprezece viței, doi berbeci și patrusprezece miei de un an fără cusur; 21și darul lor de mâncare și darurile lor de băutură pentru viței, pentru berbeci și pentru miei, după numărul lor, după rânduială
29.21
Vers. 18.
; 22și un țap ca jertfă pentru păcat, afară de arderea de tot necurmată și darul său de mâncare și darul său de băutură. 23Și a patra zi: zece viței, doi berbeci și patrusprezece miei de un an fără cusur; 24și darul lor de mâncare și darurile lor de băutură pentru viței, pentru berbeci și pentru miei, după numărul lor, după rânduială; 25și un țap din capre ca jertfă pentru păcat, afară de arderea de tot necurmată și darul său de mâncare și darul său de băutură. 26Și a cincea zi: nouă viței, doi berbeci și patrusprezece miei de un an fără cusur; 27și darul lor de mâncare și darurile lor de băutură pentru viței, pentru berbeci și pentru miei, după numărul lor, după rânduială; 28și un țap ca jertfă pentru păcat, afară de arderea de tot necurmată și darul său de mâncare și darul său de băutură. 29Și a șasea zi: opt viței, doi berbeci și patrusprezece miei de un an fără cusur; 30și darul lor de mâncare și darurile lor de băutură pentru viței, pentru berbeci și pentru miei, după numărul lor, după rânduială; 31și un țap ca jertfă pentru păcat, afară de arderea de tot necurmată și darul său de mâncare și darul său de băutură. 32Și a șaptea zi: șapte viței, doi berbeci și patrusprezece miei de un an fără cusur; 33și darul lor de mâncare și darurile lor de băutură pentru viței, pentru berbeci și pentru miei, după numărul lor, după rânduială; 34și un țap ca jertfă pentru păcat, afară de arderea de tot necurmată și darul său de mâncare și darul său de băutură. 35Și a opta zi să vă fie o adunare
29.35
Lev. 23.36
sfântă, să nu faceți niciun lucru de muncă. 36Și să aduceți ardere de tot, jertfă arsă cu foc de miros plăcut Domnului: un vițel, un berbece, șapte miei de un an fără cusur; 37darul lor de mâncare și darurile lor de băutură pentru viței, pentru berbeci și pentru miei, după numărul lor, după rânduială; 38și un țap ca jertfă pentru păcat, afară de arderea de tot necurmată și darul său de mâncare și darul său de băutură. 39Acestea să le aduceți Domnului în sărbătorile
29.39
Lev. 23.21 Cron. 23.312 Cron. 31.3Ezra 3.5Neem. 10.33Is. 1.14
voastre, afară de juruințele
29.39
Lev. 7.11,16
22.21,23
voastre și de darurile voastre de bună voie pentru arderile de tot ale voastre și pentru darurile voastre de mâncare și pentru darurile voastre de băutură și pentru jertfele voastre de pace. 40Și Moise a vorbit copiilor lui Israel potrivit cu tot ce poruncise Domnul lui Moise.

30

Legea juruințelor

301Și Moise a vorbit capilor

30.1
Cap. 1.4, 16;
semințiilor copiilor lui Israel zicând: Acesta este cuvântul pe care l‐a poruncit Domnul: 2Dacă
30.2
Lev. 27.2Deut. 23.21Jud. 11.30,35Ecl. 5.4
un bărbat va jurui o juruință Domnului sau va jura
30.2
Lev. 5.4Mat. 14.9Fapte. 23.14
un jurământ ca să‐și lege sufletul cu legătură, să nu‐și calce cuvântul: să facă
30.2
Iov 22.27Ps. 22.25
50.14
66.13,14
116.14,18Naum 1.15
potrivit cu tot ce a ieșit din gura lui. 3Și dacă o femeie va jurui o juruință Domnului și se va lega cu legătură în casa tatălui ei în tinerețea ei, 4și tatăl ei va auzi juruința ei și legătura ei cu care și‐a legat sufletul, și tatăl ei va tăcea la ea, atunci toate juruințele ei vor sta și orice legătură cu care și‐a legat ea sufletul va sta. 5Dar dacă tatăl ei o va opri în ziua în care a auzit, niciuna din juruințele ei sau din legăturile ei cu care și‐a legat sufletul nu va sta; și Domnul o va ierta pentru că tatăl ei a oprit‐o. 6Și dacă va avea un bărbat, când vor fi asupra ei juruințele ei sau rostirea cu ușurință a buzelor ei prin care și‐a legat sufletul, 7și bărbatul ei va auzi și va tăcea la ea în ziua în care a auzit‐o; atunci juruințele ei vor sta și legăturile ei cu care și‐a legat sufletul vor sta. 8Dar dacă bărbatul ei o va opri
30.8
Gen. 3.16
în ziua în care a auzit, atunci el va desființa juruința ei care este asupra ei și rostirea cu ușurință a buzelor ei prin care și‐a legat sufletul; și Domnul o va ierta. 9Dar juruința văduvei sau a celei despărțite, ori cu ce și‐a legat ea sufletul, va sta împotriva ei. 10Și dacă a juruit în casa bărbatului ei sau și‐a legat sufletul cu legătură prin jurământ 11și bărbatul ei a auzit și a tăcut la ea și n‐a oprit‐o, atunci toate juruințele ei vor sta și orice legătură cu care și‐a legat sufletul va sta. 12Dar dacă bărbatul ei le‐a desființat în ziua în care le‐a auzit, atunci orice a ieșit de pe buzele ei cu privire la juruințele ei sau cu privire la legăturile sufletului ei, nu va sta; bărbatul ei le‐a desființat și Domnul o va ierta. 13Orice juruință și orice jurământ cu care se leagă cineva ca să‐și amărască sufletul, bărbatul ei o poate face să stea și bărbatul ei o poate desființa. 14Dar dacă bărbatul ei a tăcut la ea zi de zi, atunci el întărește toate juruințele ei sau toate legăturile ei care sunt asupră‐i; le‐a întărit, căci a tăcut la ea în ziua în care le‐a auzit. 15Iar dacă le va desființa, după ce le‐a auzit, atunci el va purta nelegiuirea ei. 16Acestea sunt așezămintele pe care le‐a poruncit lui Moise Domnul, între bărbat și nevasta sa, între tată și fiica sa, fiind în tinerețea ei în casa tatălui ei.

31

Înfrângerea madianiților

311Și Domnul a vorbit lui Moise zicând: 2Răzbună

31.2
Cap. 25.17.
pe copiii lui Israel împotriva madianiților; după aceea vei fi adăugat
31.2
Cap. 27.13.
la poporul tău. 3Și Moise a vorbit poporului zicând: Înarmați bărbați dintre voi pentru război, ca să meargă împotriva madianului să facă răzbunarea Domnului asupra madianului. 4Să trimiteți la război câte o mie de seminție din toate semințiile lui Israel. 5Și au fost ridicați din miile lui Israel câte o mie de fiecare seminție, douăsprezece mii înarmați de război. 6Și Moise i‐a trimis la război câte o mie din fiecare seminție, pe ei și pe Fineas, fiul lui Eleazar preotul, la război cu uneltele sfântului locaș și cu trâmbițele
31.6
Cap. 10.9.
de alarmă în măna sa. 7Și s‐au războit împotriva madianului, cum poruncise Domnul lui Moise, și au ucis
31.7
Deut. 20.13Jud. 21.111 Sam. 27.91 Reg. 11.15,16
toată partea bărbătească
31.7
Jud. 6.1,2,33
. 8Și au ucis pe împărații madianului cu ceilalți uciși ai lor: pe Evi
31.8
Ios. 13.21
și pe Rechem și pe Țur și pe Hur și pe Reba, pe cei cinci împărați ai madianului; și au ucis cu sabia pe Balaam
31.8
Ios. 13.22
, fiul lui Beor. 9Și copiii lui Israel au luat prinse pe femeile madianului și pe pruncii lor, și le‐au luat pradă toate dobitoacele și toate turmele și toată averea. 10Și au ars cu foc toate cetățile lor în locurile unde locuiau și toate tăbărârile lor. 11Și
31.11
Deut. 20.14
au luat toată prada și tot jaful de om și de dobitoc. 12Și au adus pe cei prinși și jaful și prada la Moise și la Eleazar, preotul, și la adunarea copiilor lui Israel în tabără în câmpiile Moabului care sunt lângă Iordan la Ierihon. 13Și Moise și Eleazar, preotul, și toți mai marii adunării le‐au ieșit în întâmpinare, afară din tabără. 14Și Moise s‐a mâniat pe privighetorii oștirii, pe mai marii peste mii și pe mai marii peste sute, care veneau de la slujba războiului. 15Și Moise le‐a zis: Ați lăsat vii pe toate
31.15
Deut. 20.141 Sam. 15.3
femeile? 16Iată
31.16
Cap. 25.2.
ele prin
31.16
Cap. 24.14.
cuvântul lui Balaam au făcut pe copiii lui Israel să păcătuiască împotriva Domnului în fapta lui Peor și a fost
31.16
Cap. 25.9.
o rană peste adunarea Domnului. 17Și acum ucideți
31.17
Jud. 21.11
toată partea bărbătească dintre prunci, și ucideți pe orice femeie care a cunoscut bărbat împreunându‐se cu el. 18Dar lăsați vii pentru voi pe toți pruncii de partea femeiască ce n‐au cunoscut împreunare cu bărbat. 19Și
31.19
Cap. 5.2.
tăbărâți afară din tabără șapte zile oricine a ucis pe cineva și oricine
31.19
Cap. 19.11, etc.
s‐a atins de cineva ucis; să vă curățiți de păcat a treia zi și a șaptea zi voi și prinșii voștri. 20Și să curățiți de păcat orice haină și orice lucru de piele și orice lucru din păr de capră și orice unealtă de lemn. 21Și Eleazar preotul a zis bărbaților de război care merseseră la luptă: Acesta este așezământul legii pe care a poruncit‐o Domnul lui Moise: 22Aurul și argintul, arama, fierul, cositorul și plumbul 23și orice sufere focul să treceți prin foc și va fi curat, numai să fie curățit de păcat cu apa
31.23
Cap. 19.9, 17.
de despărțire; și orice nu sufere focul să‐l treceți prin apă. 24Și
31.24
Lev. 11.25
să vă spălați hainele în ziua a șaptea și veți fi curați și după aceea veți intra în tabără.

Împărțirea prăzii

25Și Domnul a vorbit lui Moise zicând: 26Fă suma prăzii și a celor luați din om și din dobitoc, tu și Eleazar preotul și capii părinților adunării. 27Și

31.27
Ios. 22.81 Sam. 30.24
împarte prada în două: între purtătorii războiului care au ieșit la luptă și toată adunarea. 28Și să iei o dare pentru Domnul de la bărbații de război care au ieșit la luptă: un suflet
31.28
Vers. 30.47. Cap. 18.26.
din cinci sute, din oameni și din boi și din măgari și din oi. 29Să‐l luați din jumătatea lor și să‐l dai lui Eleazar preotul, ca dar ridicat pentru Domnul. 30Și din jumătatea copiilor lui Israel să iei o parte
31.30
Vers. 42‐47.
din cincizeci, din oameni, din boi, din măgari și din oi, din orice dobitoace și să le dai leviților care
31.30
Cap. 3.7, 8, 25, 31, 36;
păzesc cele de păzit ale locașului Domnului
31.30
Cap. 18.8, 19.
. 31Și Moise și Eleazar preotul au făcut cum poruncise Domnul lui Moise. 32Și prada ce rămăsese din jaful pe care‐l luaseră oamenii de război era: șase sute șaptezeci și cinci de mii de oi 33și șaptezeci și două de mii de boi 34și șaizeci și unu de mii de măgari; 35și sufletele de oameni, femei care n‐au cunoscut împreunarea cu bărbat, peste tot treizeci și două de mii. 36Și jumătatea, care era partea celor ce ieșiseră la război, a fost în număr de trei sute treizeci și șapte de mii cinci sute de oi. 37Și darea pentru Domnul din oi a fost șase sute șaptezeci și cinci: 38și treizeci și șase de mii de boi; și darea pentru Domnul din aceștia: șaptezeci și doi. 39Și treizeci de mii cinci sute de măgari și darea pentru Domnul din aceștia: șaizeci și unu. 40Și sufletele de oameni: șaisprezece mii, din care darea pentru Domnul treizeci și două de suflete. 41Și Moise a dat darea darului ridicat al Domnului lui Eleazar preotul, cum
31.41
Vers. 30.
poruncise Domnul lui Moise. 42Și din jumătatea copiilor lui Israel pe care o împărțise Moise de la bărbații care slujiseră la război, 43(și jumătatea adunării a fost trei sute treizeci și șapte de mii cinci sute de oi 44și treizeci și șase de mii de boi 45și treizeci de mii cinci sute de măgari 46și șaisprezece mii de oameni…) 47Din
31.47
Num. 31.30
jumătatea aceasta a copiilor lui Israel Moise a luat o parte din cincizeci, din om și din vită și le‐a dat leviților, care păzeau cele de păzit ale locașului Domnului, cum poruncise Domnul lui Moise. 48Și priveghetorii care erau peste miile oștirii, mai marii peste mii și mai marii peste sute, s‐au apropiat de Moise și au zis lui Moise: 49Robii tăi au făcut suma bărbaților de război care au fost sub mâna noastră și nu lipsește niciun bărbat din noi. 50Deci aducem un dar Domnului, fiecare ce a găsit din scule de aur, lănțișoare și brățări, inele, cercei și salbe, spre
31.50
Ex. 30.12,16
a face ispășire pentru sufletele noastre înaintea Domnului. 51Și Moise și Eleazar preotul au luat aurul de la ei, tot felul de scule lucrate. 52Și tot aurul darului ridicat, pe care l‐au ridicat pentru Domnul, a fost șaisprezece mii șapte sute cincizeci de sicli de la mai marii peste mii și mai marii peste sute. 53Bărbații de război prădaseră
31.53
Deut. 20.14
fiecare pentru sine. 54Și Moise și Eleazar preotul au luat aurul de la mai marii peste mii și peste sute și l‐au adus în cortul întâlnirii, ca amintire
31.54
Ex. 30.16
pentru copiii lui Israel înaintea Domnului.