Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
30

Legea juruințelor

301Și Moise a vorbit capilor

30.1
Cap. 1.4, 16;
semințiilor copiilor lui Israel zicând: Acesta este cuvântul pe care l‐a poruncit Domnul: 2Dacă
30.2
Lev. 27.2Deut. 23.21Jud. 11.30,35Ecl. 5.4
un bărbat va jurui o juruință Domnului sau va jura
30.2
Lev. 5.4Mat. 14.9Fapte. 23.14
un jurământ ca să‐și lege sufletul cu legătură, să nu‐și calce cuvântul: să facă
30.2
Iov 22.27Ps. 22.25
50.14
66.13,14
116.14,18Naum 1.15
potrivit cu tot ce a ieșit din gura lui. 3Și dacă o femeie va jurui o juruință Domnului și se va lega cu legătură în casa tatălui ei în tinerețea ei, 4și tatăl ei va auzi juruința ei și legătura ei cu care și‐a legat sufletul, și tatăl ei va tăcea la ea, atunci toate juruințele ei vor sta și orice legătură cu care și‐a legat ea sufletul va sta. 5Dar dacă tatăl ei o va opri în ziua în care a auzit, niciuna din juruințele ei sau din legăturile ei cu care și‐a legat sufletul nu va sta; și Domnul o va ierta pentru că tatăl ei a oprit‐o. 6Și dacă va avea un bărbat, când vor fi asupra ei juruințele ei sau rostirea cu ușurință a buzelor ei prin care și‐a legat sufletul, 7și bărbatul ei va auzi și va tăcea la ea în ziua în care a auzit‐o; atunci juruințele ei vor sta și legăturile ei cu care și‐a legat sufletul vor sta. 8Dar dacă bărbatul ei o va opri
30.8
Gen. 3.16
în ziua în care a auzit, atunci el va desființa juruința ei care este asupra ei și rostirea cu ușurință a buzelor ei prin care și‐a legat sufletul; și Domnul o va ierta. 9Dar juruința văduvei sau a celei despărțite, ori cu ce și‐a legat ea sufletul, va sta împotriva ei. 10Și dacă a juruit în casa bărbatului ei sau și‐a legat sufletul cu legătură prin jurământ 11și bărbatul ei a auzit și a tăcut la ea și n‐a oprit‐o, atunci toate juruințele ei vor sta și orice legătură cu care și‐a legat sufletul va sta. 12Dar dacă bărbatul ei le‐a desființat în ziua în care le‐a auzit, atunci orice a ieșit de pe buzele ei cu privire la juruințele ei sau cu privire la legăturile sufletului ei, nu va sta; bărbatul ei le‐a desființat și Domnul o va ierta. 13Orice juruință și orice jurământ cu care se leagă cineva ca să‐și amărască sufletul, bărbatul ei o poate face să stea și bărbatul ei o poate desființa. 14Dar dacă bărbatul ei a tăcut la ea zi de zi, atunci el întărește toate juruințele ei sau toate legăturile ei care sunt asupră‐i; le‐a întărit, căci a tăcut la ea în ziua în care le‐a auzit. 15Iar dacă le va desființa, după ce le‐a auzit, atunci el va purta nelegiuirea ei. 16Acestea sunt așezămintele pe care le‐a poruncit lui Moise Domnul, între bărbat și nevasta sa, între tată și fiica sa, fiind în tinerețea ei în casa tatălui ei.

31

Înfrângerea madianiților

311Și Domnul a vorbit lui Moise zicând: 2Răzbună

31.2
Cap. 25.17.
pe copiii lui Israel împotriva madianiților; după aceea vei fi adăugat
31.2
Cap. 27.13.
la poporul tău. 3Și Moise a vorbit poporului zicând: Înarmați bărbați dintre voi pentru război, ca să meargă împotriva madianului să facă răzbunarea Domnului asupra madianului. 4Să trimiteți la război câte o mie de seminție din toate semințiile lui Israel. 5Și au fost ridicați din miile lui Israel câte o mie de fiecare seminție, douăsprezece mii înarmați de război. 6Și Moise i‐a trimis la război câte o mie din fiecare seminție, pe ei și pe Fineas, fiul lui Eleazar preotul, la război cu uneltele sfântului locaș și cu trâmbițele
31.6
Cap. 10.9.
de alarmă în măna sa. 7Și s‐au războit împotriva madianului, cum poruncise Domnul lui Moise, și au ucis
31.7
Deut. 20.13Jud. 21.111 Sam. 27.91 Reg. 11.15,16
toată partea bărbătească
31.7
Jud. 6.1,2,33
. 8Și au ucis pe împărații madianului cu ceilalți uciși ai lor: pe Evi
31.8
Ios. 13.21
și pe Rechem și pe Țur și pe Hur și pe Reba, pe cei cinci împărați ai madianului; și au ucis cu sabia pe Balaam
31.8
Ios. 13.22
, fiul lui Beor. 9Și copiii lui Israel au luat prinse pe femeile madianului și pe pruncii lor, și le‐au luat pradă toate dobitoacele și toate turmele și toată averea. 10Și au ars cu foc toate cetățile lor în locurile unde locuiau și toate tăbărârile lor. 11Și
31.11
Deut. 20.14
au luat toată prada și tot jaful de om și de dobitoc. 12Și au adus pe cei prinși și jaful și prada la Moise și la Eleazar, preotul, și la adunarea copiilor lui Israel în tabără în câmpiile Moabului care sunt lângă Iordan la Ierihon. 13Și Moise și Eleazar, preotul, și toți mai marii adunării le‐au ieșit în întâmpinare, afară din tabără. 14Și Moise s‐a mâniat pe privighetorii oștirii, pe mai marii peste mii și pe mai marii peste sute, care veneau de la slujba războiului. 15Și Moise le‐a zis: Ați lăsat vii pe toate
31.15
Deut. 20.141 Sam. 15.3
femeile? 16Iată
31.16
Cap. 25.2.
ele prin
31.16
Cap. 24.14.
cuvântul lui Balaam au făcut pe copiii lui Israel să păcătuiască împotriva Domnului în fapta lui Peor și a fost
31.16
Cap. 25.9.
o rană peste adunarea Domnului. 17Și acum ucideți
31.17
Jud. 21.11
toată partea bărbătească dintre prunci, și ucideți pe orice femeie care a cunoscut bărbat împreunându‐se cu el. 18Dar lăsați vii pentru voi pe toți pruncii de partea femeiască ce n‐au cunoscut împreunare cu bărbat. 19Și
31.19
Cap. 5.2.
tăbărâți afară din tabără șapte zile oricine a ucis pe cineva și oricine
31.19
Cap. 19.11, etc.
s‐a atins de cineva ucis; să vă curățiți de păcat a treia zi și a șaptea zi voi și prinșii voștri. 20Și să curățiți de păcat orice haină și orice lucru de piele și orice lucru din păr de capră și orice unealtă de lemn. 21Și Eleazar preotul a zis bărbaților de război care merseseră la luptă: Acesta este așezământul legii pe care a poruncit‐o Domnul lui Moise: 22Aurul și argintul, arama, fierul, cositorul și plumbul 23și orice sufere focul să treceți prin foc și va fi curat, numai să fie curățit de păcat cu apa
31.23
Cap. 19.9, 17.
de despărțire; și orice nu sufere focul să‐l treceți prin apă. 24Și
31.24
Lev. 11.25
să vă spălați hainele în ziua a șaptea și veți fi curați și după aceea veți intra în tabără.

Împărțirea prăzii

25Și Domnul a vorbit lui Moise zicând: 26Fă suma prăzii și a celor luați din om și din dobitoc, tu și Eleazar preotul și capii părinților adunării. 27Și

31.27
Ios. 22.81 Sam. 30.24
împarte prada în două: între purtătorii războiului care au ieșit la luptă și toată adunarea. 28Și să iei o dare pentru Domnul de la bărbații de război care au ieșit la luptă: un suflet
31.28
Vers. 30.47. Cap. 18.26.
din cinci sute, din oameni și din boi și din măgari și din oi. 29Să‐l luați din jumătatea lor și să‐l dai lui Eleazar preotul, ca dar ridicat pentru Domnul. 30Și din jumătatea copiilor lui Israel să iei o parte
31.30
Vers. 42‐47.
din cincizeci, din oameni, din boi, din măgari și din oi, din orice dobitoace și să le dai leviților care
31.30
Cap. 3.7, 8, 25, 31, 36;
păzesc cele de păzit ale locașului Domnului
31.30
Cap. 18.8, 19.
. 31Și Moise și Eleazar preotul au făcut cum poruncise Domnul lui Moise. 32Și prada ce rămăsese din jaful pe care‐l luaseră oamenii de război era: șase sute șaptezeci și cinci de mii de oi 33și șaptezeci și două de mii de boi 34și șaizeci și unu de mii de măgari; 35și sufletele de oameni, femei care n‐au cunoscut împreunarea cu bărbat, peste tot treizeci și două de mii. 36Și jumătatea, care era partea celor ce ieșiseră la război, a fost în număr de trei sute treizeci și șapte de mii cinci sute de oi. 37Și darea pentru Domnul din oi a fost șase sute șaptezeci și cinci: 38și treizeci și șase de mii de boi; și darea pentru Domnul din aceștia: șaptezeci și doi. 39Și treizeci de mii cinci sute de măgari și darea pentru Domnul din aceștia: șaizeci și unu. 40Și sufletele de oameni: șaisprezece mii, din care darea pentru Domnul treizeci și două de suflete. 41Și Moise a dat darea darului ridicat al Domnului lui Eleazar preotul, cum
31.41
Vers. 30.
poruncise Domnul lui Moise. 42Și din jumătatea copiilor lui Israel pe care o împărțise Moise de la bărbații care slujiseră la război, 43(și jumătatea adunării a fost trei sute treizeci și șapte de mii cinci sute de oi 44și treizeci și șase de mii de boi 45și treizeci de mii cinci sute de măgari 46și șaisprezece mii de oameni…) 47Din
31.47
Num. 31.30
jumătatea aceasta a copiilor lui Israel Moise a luat o parte din cincizeci, din om și din vită și le‐a dat leviților, care păzeau cele de păzit ale locașului Domnului, cum poruncise Domnul lui Moise. 48Și priveghetorii care erau peste miile oștirii, mai marii peste mii și mai marii peste sute, s‐au apropiat de Moise și au zis lui Moise: 49Robii tăi au făcut suma bărbaților de război care au fost sub mâna noastră și nu lipsește niciun bărbat din noi. 50Deci aducem un dar Domnului, fiecare ce a găsit din scule de aur, lănțișoare și brățări, inele, cercei și salbe, spre
31.50
Ex. 30.12,16
a face ispășire pentru sufletele noastre înaintea Domnului. 51Și Moise și Eleazar preotul au luat aurul de la ei, tot felul de scule lucrate. 52Și tot aurul darului ridicat, pe care l‐au ridicat pentru Domnul, a fost șaisprezece mii șapte sute cincizeci de sicli de la mai marii peste mii și mai marii peste sute. 53Bărbații de război prădaseră
31.53
Deut. 20.14
fiecare pentru sine. 54Și Moise și Eleazar preotul au luat aurul de la mai marii peste mii și peste sute și l‐au adus în cortul întâlnirii, ca amintire
31.54
Ex. 30.16
pentru copiii lui Israel înaintea Domnului.

32

Luarea Galaadului

321Și copiii lui Ruben și copiii lui Gad aveau multe vite, o foarte mare mulțime; și au văzut țara Iaezer

32.1
Cap. 21.32.
și țara Galaad și iată locul era un loc pentru vite. 2Și copiii lui Gad și copiii lui Ruben au venit și au vorbit lui Moise și lui Eleazar preotul și mai marilor adunării, zicând: 3Atarot și Dibon și Iaezer și Nimra
32.3
Vers. 36.
și Hesbon și Eleale și Sebam
32.3
Vers. 38.
și Nebo și
32.3
Vers. 38.
Beon, 4țara pe care
32.4
Cap. 21.24, 34.
a bătut‐o Domnul înaintea adunării lui Israel este o țară pentru vite și robii tăi au vite. 5Și au zis: Dacă am aflat har în ochii tăi, să se dea robilor tăi țara aceasta în stăpânire; nu ne trece peste Iordan! 6Și Moise a zis copiilor lui Gad și copiilor lui Ruben: Oare frații voștri să meargă la război și voi să ședeți aici? 7Și pentru ce opriți inimile copiilor lui Israel ca să treacă în țara pe care le‐a dat‐o Domnul? 8Așa au făcut părinții voștri când i‐am
32.8
Cap. 13.3, 26.
trimis de la Cades‐Barnea să
32.8
Deut. 1.22
vadă țara: 9s‐au suit
32.9
Cap. 13.24, 31.
până la valea Eșcol și au văzut țara și au muiat inima copiilor lui Israel, ca să nu intre în țara pe care le‐o dăduse Domnul. 10Și
32.10
Cap. 14.11, 21.
mânia Domnului s‐a aprins în ziua aceea și a jurat zicând: 11De vor vedea bărbații care au ieșit din Egipt, de la
32.11
Cap. 14.28, 29.
douăzeci de ani și mai sus, țara pe care am jurat‐o lui Avraam și lui Isaac și lui Iacov! Pentru că nu m‐au
32.11
Cap. 14.24, 30.
urmat pe deplin; 12afară de Caleb, fiul lui Iefune, Chenizitul, și de Iosua, fiul lui Nun, căci
32.12
Cap. 14.24.
au urmat pe deplin pe Domnul. 13Și mânia Domnului s‐a aprins împotriva lui Israel și i‐a făcut să rătăcească
32.13
Cap. 14.33, 34, 35.
în pustie patruzeci de ani, până s‐a stins tot
32.13
Cap. 26.64, 65.
neamul care făcuse rău în ochii Domnului. 14Și iată voi v‐ați sculat în locul părinților voștri, urmași de oameni păcătoși, ca să măriți și mai mult focul
32.14
Deut. 1.31
mâniei Domnului împotriva lui Israel. 15Dacă
32.15
Deut. 30.17Ios. 22.16,182 Cron. 7.19
15.2
vă abateți de la urmarea lui, el îi va mai lăsa în pustie și veți prăpădi tot poporul acesta. 16Și s‐au apropiat de el și au zis: Vom zidi staule de oi aici pentru vitele noastre și cetăți pentru pruncii noștri. 17Dar
32.17
Ios. 4.12,13
noi înșine vom fi gata înarmați să mergem înaintea copiilor lui Israel, până‐i vom duce la locul lor și pruncii noștri vor rămânea în aceste cetăți tari din pricina locuitorilor țării. 18Nu ne
32.18
Ios. 22.4
vom întoarce la casele noastre până ce copiii lui Israel nu‐și vor fi moștenit fiecare moștenirea sa. 19Căci nu vom moșteni
32.19
Vers. 33.
cu, ci dincolo de Iordan și mai departe, pentru că moștenirea noastră ne‐a căzut dincoace de Iordan spre răsărit. 20Și Moise
32.20
Deut. 3.18Ios. 1.14
1.12,13
le‐a zis: Dacă veți face lucrul acesta, dacă vă veți înarma înaintea Domnului pentru război 21și toți din voi vor trece înarmați Iordanul înaintea Domnului, până va alunga pe vrăjmașii săi dinaintea sa 22și țara
32.22
Deut. 3.20Ios. 11.23
18.1
va fi supusă înaintea Domnului, și după aceea vă veți întoarce
32.22
Ios. 22.4
înapoi, veți fi nevinovați față de Domnul și față de Israel și țara aceasta va fi stăpânirea
32.22
Deut. 3.12,15,16,18Ios. 1.15
13.8,32
22.4,9
voastră înaintea Domnului. 23Dar dacă nu veți face aceasta, iată ați păcătuit împotriva Domnului și să știți că păcatul
32.23
Gen. 4.7
44.16Is. 59.12
vostru vă va afla. 24Zidiți‐vă
32.24
Vers. 16, 34, etc.
cetăți pentru pruncii voștri și staule pentru oile voastre și faceți ce a ieșit din gura voastră. 25Și copiii lui Gad și copiii lui Ruben au vorbit lui Moise zicând: Robii tăi vor face cum poruncește domnul meu. 26Pruncii
32.26
Ios. 1.14
noștri, nevestele noastre, turmele noastre și toate dobitoacele noastre vor fi aici în cetățile Galaadului, 27și robii
32.27
Ios. 4.12
tăi vor trece fiecare înarmat de război înaintea Domnului la luptă, cum zice domnul meu. 28Și Moise
32.28
Ios. 1.13
a poruncit despre ei lui Eleazar preotul și lui Iosua, fiul lui Nun, și capilor părinților semințiilor copiilor lui Israel. 29Și Moise le‐a zis: Dacă copiii lui Gad și copiii lui Ruben vor trece cu voi Iordanul înaintea Domnului, fiecare înarmat de luptă și țara va fi supusă înaintea voastră, să le dați țara Galaad în stăpânire. 30Și dacă nu vor trece cu voi înarmați, să aibă stăpâniri între voi în țara Canaan. 31Și copiii lui Gad și copiii lui Ruben au răspuns zicând: Cum a zis Domnul către robii tăi așa vom face. 32Vom trece înarmați înaintea Domnului în țara Canaan și stăpânirea moștenirii noastre dincoace de Iordan să fie a noastră. 33Și Moise
32.33
Deut. 3.12‐17
29.8Ios. 12.6
13.8
22.4
le‐a dat lor, copiilor lui Gad și copiilor lui Ruben și la jumătate din seminția lui Manase, fiul lui Iosif, împărăția
32.33
Cap. 21.24, 33, 35.
lui Sihon împăratul Amoriților și împărăția lui Og, împăratul Basanului, țara după cetățile ei și hotarele ei, cetățile țării de jur împrejur. 34Și copiii lui Gad au zidit Dibonul
32.34
Cap. 33.45, 46.
și Atarotul și Aroerul
32.34
Deut. 2.36
35și Atrot‐Șofanul și Iaezerul
32.35
Vers. 1, 3.
și Iogbeha 36și Bet‐Nimra
32.36
Vers. 3.
și Bet‐Haranul, cetăți tari
32.36
Vers. 24.
și staule pentru oi. 37Și copiii lui Ruben au zidit
32.37
Cap. 21.27.
Hesbonul și Eleale și Chiriataimul 38și Nebo
32.38
Is. 46.1
și Baal‐Meonul
32.38
Cap. 22.41.
, schimbându‐le
32.38
Vers. 3.
numele, și Sibma și au pus alte nume cetăților pe care le‐au zidit. 39Și copiii lui Machir
32.39
Gen. 50.23
, fiul lui Manase, s‐au dus la Galaad și l‐au luat și au alungat pe amoriți care erau acolo. 40Și Moise
32.40
Deut. 3.12,13,15Ios. 13.31
17.1
a dat Galaadul lui Machir, fiul lui Manase; și el a locuit acolo. 41Și Iair
32.41
Deut. 3.14Ios. 13.301 Cron. 2.21,22,23
, fiul lui Manase, s‐a dus și a luat târgurile lor și le‐a numit Havot‐Iair
32.41
Jud. 10.41 Reg. 4.13
42și Nobah a mers și a luat Chenatul și satele lui și l‐a numit Nobah, după numele său.