Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
31

Înfrângerea madianiților

311Și Domnul a vorbit lui Moise zicând: 2Răzbună

31.2
Cap. 25.17.

pe copiii lui Israel împotriva madianiților; după aceea vei fi adăugat
31.2
Cap. 27.13.

la poporul tău. 3Și Moise a vorbit poporului zicând: Înarmați bărbați dintre voi pentru război, ca să meargă împotriva madianului să facă răzbunarea Domnului asupra madianului. 4Să trimiteți la război câte o mie de seminție din toate semințiile lui Israel. 5Și au fost ridicați din miile lui Israel câte o mie de fiecare seminție, douăsprezece mii înarmați de război. 6Și Moise i‐a trimis la război câte o mie din fiecare seminție, pe ei și pe Fineas, fiul lui Eleazar preotul, la război cu uneltele sfântului locaș și cu trâmbițele
31.6
Cap. 10.9.

de alarmă în măna sa. 7Și s‐au războit împotriva madianului, cum poruncise Domnul lui Moise, și au ucis
31.7
Deut. 20.13Jud. 21.111 Sam. 27.91 Reg. 11.15,16
toată partea bărbătească
31.7
Jud. 6.1,2,33
. 8Și au ucis pe împărații madianului cu ceilalți uciși ai lor: pe Evi
31.8
Ios. 13.21
și pe Rechem și pe Țur și pe Hur și pe Reba, pe cei cinci împărați ai madianului; și au ucis cu sabia pe Balaam
31.8
Ios. 13.22
, fiul lui Beor. 9Și copiii lui Israel au luat prinse pe femeile madianului și pe pruncii lor, și le‐au luat pradă toate dobitoacele și toate turmele și toată averea. 10Și au ars cu foc toate cetățile lor în locurile unde locuiau și toate tăbărârile lor. 11Și
31.11
Deut. 20.14
au luat toată prada și tot jaful de om și de dobitoc. 12Și au adus pe cei prinși și jaful și prada la Moise și la Eleazar, preotul, și la adunarea copiilor lui Israel în tabără în câmpiile Moabului care sunt lângă Iordan la Ierihon. 13Și Moise și Eleazar, preotul, și toți mai marii adunării le‐au ieșit în întâmpinare, afară din tabără. 14Și Moise s‐a mâniat pe privighetorii oștirii, pe mai marii peste mii și pe mai marii peste sute, care veneau de la slujba războiului. 15Și Moise le‐a zis: Ați lăsat vii pe toate
31.15
Deut. 20.141 Sam. 15.3
femeile? 16Iată
31.16
Cap. 25.2.

ele prin
31.16
Cap. 24.14.
2 Pet. 2.15Ap. 2.14
cuvântul lui Balaam au făcut pe copiii lui Israel să păcătuiască împotriva Domnului în fapta lui Peor și a fost
31.16
Cap. 25.9.

o rană peste adunarea Domnului. 17Și acum ucideți
31.17
Jud. 21.11
toată partea bărbătească dintre prunci, și ucideți pe orice femeie care a cunoscut bărbat împreunându‐se cu el. 18Dar lăsați vii pentru voi pe toți pruncii de partea femeiască ce n‐au cunoscut împreunare cu bărbat. 19Și
31.19
Cap. 5.2.

tăbărâți afară din tabără șapte zile oricine a ucis pe cineva și oricine
31.19
Cap. 19.11, etc.

s‐a atins de cineva ucis; să vă curățiți de păcat a treia zi și a șaptea zi voi și prinșii voștri. 20Și să curățiți de păcat orice haină și orice lucru de piele și orice lucru din păr de capră și orice unealtă de lemn. 21Și Eleazar preotul a zis bărbaților de război care merseseră la luptă: Acesta este așezământul legii pe care a poruncit‐o Domnul lui Moise: 22Aurul și argintul, arama, fierul, cositorul și plumbul 23și orice sufere focul să treceți prin foc și va fi curat, numai să fie curățit de păcat cu apa
31.23
Cap. 19.9, 17.

de despărțire; și orice nu sufere focul să‐l treceți prin apă. 24Și
31.24
Lev. 11.25
să vă spălați hainele în ziua a șaptea și veți fi curați și după aceea veți intra în tabără.

Împărțirea prăzii

25Și Domnul a vorbit lui Moise zicând: 26Fă suma prăzii și a celor luați din om și din dobitoc, tu și Eleazar preotul și capii părinților adunării. 27Și

31.27
Ios. 22.81 Sam. 30.24
împarte prada în două: între purtătorii războiului care au ieșit la luptă și toată adunarea. 28Și să iei o dare pentru Domnul de la bărbații de război care au ieșit la luptă: un suflet
31.28
Vers. 30.47. Cap. 18.26.

din cinci sute, din oameni și din boi și din măgari și din oi. 29Să‐l luați din jumătatea lor și să‐l dai lui Eleazar preotul, ca dar ridicat pentru Domnul. 30Și din jumătatea copiilor lui Israel să iei o parte
31.30
Vers. 42‐47.

din cincizeci, din oameni, din boi, din măgari și din oi, din orice dobitoace și să le dai leviților care
31.30
Cap. 3.7, 8, 25, 31, 36;
18.3,4
păzesc cele de păzit ale locașului Domnului
31.30
Cap. 18.8, 19.

. 31Și Moise și Eleazar preotul au făcut cum poruncise Domnul lui Moise. 32Și prada ce rămăsese din jaful pe care‐l luaseră oamenii de război era: șase sute șaptezeci și cinci de mii de oi 33și șaptezeci și două de mii de boi 34și șaizeci și unu de mii de măgari; 35și sufletele de oameni, femei care n‐au cunoscut împreunarea cu bărbat, peste tot treizeci și două de mii. 36Și jumătatea, care era partea celor ce ieșiseră la război, a fost în număr de trei sute treizeci și șapte de mii cinci sute de oi. 37Și darea pentru Domnul din oi a fost șase sute șaptezeci și cinci: 38și treizeci și șase de mii de boi; și darea pentru Domnul din aceștia: șaptezeci și doi. 39Și treizeci de mii cinci sute de măgari și darea pentru Domnul din aceștia: șaizeci și unu. 40Și sufletele de oameni: șaisprezece mii, din care darea pentru Domnul treizeci și două de suflete. 41Și Moise a dat darea darului ridicat al Domnului lui Eleazar preotul, cum
31.41
Vers. 30.

poruncise Domnul lui Moise. 42Și din jumătatea copiilor lui Israel pe care o împărțise Moise de la bărbații care slujiseră la război, 43(și jumătatea adunării a fost trei sute treizeci și șapte de mii cinci sute de oi 44și treizeci și șase de mii de boi 45și treizeci de mii cinci sute de măgari 46și șaisprezece mii de oameni…) 47Din
31.47
Num. 31.30
jumătatea aceasta a copiilor lui Israel Moise a luat o parte din cincizeci, din om și din vită și le‐a dat leviților, care păzeau cele de păzit ale locașului Domnului, cum poruncise Domnul lui Moise. 48Și priveghetorii care erau peste miile oștirii, mai marii peste mii și mai marii peste sute, s‐au apropiat de Moise și au zis lui Moise: 49Robii tăi au făcut suma bărbaților de război care au fost sub mâna noastră și nu lipsește niciun bărbat din noi. 50Deci aducem un dar Domnului, fiecare ce a găsit din scule de aur, lănțișoare și brățări, inele, cercei și salbe, spre
31.50
Ex. 30.12,16
a face ispășire pentru sufletele noastre înaintea Domnului. 51Și Moise și Eleazar preotul au luat aurul de la ei, tot felul de scule lucrate. 52Și tot aurul darului ridicat, pe care l‐au ridicat pentru Domnul, a fost șaisprezece mii șapte sute cincizeci de sicli de la mai marii peste mii și mai marii peste sute. 53Bărbații de război prădaseră
31.53
Deut. 20.14
fiecare pentru sine. 54Și Moise și Eleazar preotul au luat aurul de la mai marii peste mii și peste sute și l‐au adus în cortul întâlnirii, ca amintire
31.54
Ex. 30.16
pentru copiii lui Israel înaintea Domnului.