Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
33

Popasurile israeliților

331Acestea sunt popasurile copiilor lui Israel care au ieșit din țara Egiptului după oștirile lor sub mâna lui Moise și Aaron. 2Și Moise a scris plecările lor, după popasurile lor prin porunca Domnului; și acestea sunt popasurile lor după plecările lor. 3Au plecat

33.3
Ex. 12.37
de la Ramses în luna
33.3
Ex. 12.2
13.4
întâi, în ziua a cincisprezecea a lunii întâi; a doua zi după Paște copiii lui Israel au ieșit cu
33.3
Ex. 14.8
mâna înaltă înaintea ochilor tuturor egiptenilor. 4Și egiptenii înmormântan pe toți întâii născuți, pe care‐i lovise
33.4
Ex. 12.29
Domnul dintre ei, și Domnul a făcut judecăți chiar și asupra
33.4
Ex. 12.12
18.11Is. 19.1Ap. 12.8
dumnezeilor lor. 5Și
33.5
Ex. 12.37
copiii lui Israel au plecat de la Ramses și au tăbărât la Sucot. 6Și au plecat de la Sucot
33.6
Ex. 13.20
și au tăbărât la Etam care este la marginea pustiei. 7Și
33.7
Ex. 14.2,9
au plecat de la Etam și s‐au întors înapoi la Pi‐Hahirot care este în dreptul Baal‐Țefonului și au tăbărât înaintea Migdolului. 8Și au plecat de la Pi‐Hahirot și au trecut
33.8
Ex. 14.22
15.22,23
prin mijlocul mării în pustie și au mers cale de trei zile în pustia Etamului și au tăbărât la Mara. 9Și au plecat de la Mara și au venit
33.9
Ex. 15.27
la Elim; și în Elim erau douăsprezece izvoare de apă și șaptezeci de finici și au tăbărât acolo. 10Și au plecat de la Elim și au tăbărât lângă Marea‐Roșie. 11Și au plecat de la Marea‐Roșie și au tăbărât în
33.11
Ex. 16.1
pustia Sin. 12Și au plecat din pustia Sin și au tăbărât în Dofca. 13Și au plecat de la Dofca și au tăbărât în Aluș. 14Și au plecat de la Aluș și au tăbărât la Refidim
33.14
Ex. 17.1
19.2
, unde nu era apă pentru popor să bea. 15Și au plecat de la Refidim și au tăbărât în pustia
33.15
Ex. 16.1
19.1,2
Sinai. 16Și au plecat din pustia Sinai și au tăbărât la Chibrot‐Hataava
33.16
Cap. 11.34.

. 17Și au plecat de la Chibrot‐Hataava și au tăbărât
33.17
Cap. 11.35.

la Hațerot. 18Și au plecat de la Hațerot și au tăbărât la
33.18
Cap. 12.16.

Ritma. 19Și au plecat de la
33.19
Cap. 12.16.

Ritma și au tăbărât în Rimon‐Pereț. 20Și au plecat de la Rimon‐Pereț și au tăbărât în Libna. 21Și au plecat de la Libna și au tăbărât în Risa. 22Și au plecat de la Risa și au tăbărât în Chehelata. 23Și au plecat de la Chehelata și au tăbărât lângă muntele Șafier. 24Și au plecat de la muntele Șafier și au tăbărât în Harada. 25Și au plecat de la Harada și au tăbărât în Machelot. 26Și au plecat de la Machelot și au tăbărât la Tahat. 27Și au plecat de la Tahat și au tăbărât în Tarah. 28Și au plecat de la Tarah și au tăbărât în Mitca. 29Și au plecat de la Mitca și au tăbărât în Hașmona. 30Și au plecat de la Hașmona și au tăbărât la Moserot. 31Și au plecat de la Moserot și au tăbărât în Bene‐Iaacan. 32Și au plecat de la Bene‐Iaacan
33.32
Gen. 36.27Deut. 10.61 Cron. 1.42
și au tăbărât
33.32
Deut. 19.7
în Hor‐Ghidgad. 33Și au plecat de la Hor‐Ghidgad și au tăbărât la Iotbata. 34Și au plecat de la Iotbata și au tăbărât în Abrona. 35Și au plecat de la Abrona și au tăbărât în Ețion‐Gheber
33.35
Deut. 2.81 Reg. 9.26
22.48
. 36Și au plecat de la Ețion‐Gheber și au tăbărât în pustia Țin
33.36
Cap. 20.1;
27.14
care este Cades. 37Și au plecat de la Cades
33.37
Cap. 20.22, 23;
21.4
și au tăbărât la muntele Hor la hotarul țării Edomului. 38Și
33.38
Cap. 20.25, 28.
Deut. 10.6
32.50
Aaron preotul s‐a suit pe muntele Hor, după porunca Domnului, și a murit acolo în anul al patruzecelea după ce ieșiseră copiii lui Israel din țara Egiptului, în luna a cincia la întâi ale lunii. 39Și Aaron era de o sută douăzeci și trei de ani când a murit pe muntele Hor. 40Și cananitul, împăratul Aradului, care
33.40
Cap. 21.1, etc.

locuia la miazăzi în țara Canaan, a auzit de venirea copiilor lui Israel. 41Și au plecat de la muntele Hor
33.41
Cap. 21.4.

și au tăbărât în Țalmona. 42Și au plecat de la Țalmona și au tăbărât în Punon. 43Și au plecat de la Punon și au tăbărât în
33.43
Cap. 21.10.

Obot. 44Și au plecat
33.44
Cap. 21.11.

de la Obot și au tăbărât în
33.44
Cap. 21.11.

Iie‐Abarim la hotarul Moabului. 45Și au plecat de la Iie‐Abarim și au tăbărât în
33.45
Cap. 32.34.

Dibon‐Gad. 46Și au plecat de la Dibon‐Gad și au tăbărât în
33.46
Ier. 48.22
Almon‐Diblataim. 47Și au plecat de la Almon‐Diblataim și au tăbărât în munții
33.47
Cap. 21.20.
Deut. 32.49
Abarim în fața lui Nebo. 48Și au plecat de la munții Abarim și au tăbărât în câmpiile
33.48
Cap. 22.1.

Moabului lângă Iordan la Ierihon. 49Și au tăbărât lângă Iordan, de la Bet‐Ieșimot până la Abel‐Sitim
33.49
Cap. 25.1.
Ios. 2.1
, în câmpiile Moabului. 50Și Domnul a vorbit lui Moise în câmpiile Moabului lângă Iordan la Ierihon zicând: 51Vorbește copiilor lui Israel și spune‐le: După ce
33.51
Deut. 7.1,2
9.1Ios. 3.17
veți trece Iordanul în țara Canaan, 52
33.52
Ex. 23.24,33
34.13Deut. 7.2,5
12.3Ios. 11.12Jud. 2.2
să alungați pe toți locuitorii țării dinaintea voastră și să pierdeți toate chipurile lor și să pierdeți chipurile turnate ale lor și să pustiiți toate înălțimile lor. 53Și să puneți stăpânire pe țară și să locuiți în ea, căci vouă v‐am dat țara ca s‐o stăpâniți. 54Și să luați
33.54
Cap. 26.53, 54, 55.

țara de moștenire prin sorț după familiile voastre: celor mai mulți să le dați mai multă moștenire și celor mai puțini să le dați mai puțină moștenire; unde‐i va cădea sorțul acolo să fie a fiecăruia; să vă luați moștenirea după semințiile părinților voștri. 55Dar dacă nu veți alunga pe locuitorii țării dinaintea voastră, aceia pe care îi veți lăsa din ei vă vor fi spini
33.55
Ios. 23.13Jud. 2.3Ps. 106.34,36Ex. 23.33Ezec. 28.24
în ochi și ghimpi în coaste și vă vor asupri în țara în care veți locui. 56Și va fi așa: vă voi face așa cum am gândit să le fac lor.