Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
34

Hotarele țării

341Și Domnul a vorbit lui Moise zicând: 2Poruncește copiilor lui Israel și spune‐le: Când veți intra în țara Canaan, aceasta‐i țara care vă va cădea de moștenire, țara

34.2
Gen. 17.8Deut. 1.7Ps. 78.55
105.11Ezec. 47.14
Canaan, după hotarele ei. 3Latura
34.3
Ios. 15.1Ezec. 47.13
voastră spre miazăzi să fie de la pustia Țin dealungul Edomului și hotarul vostru înspre miazăzi să fie de la marginea Mării Sărate
34.3
Gen. 14.3Ios. 15.2
spre răsărit. 4Și hotarul vostru să se întoarcă de la miazăzi de înălțimea
34.4
Ios. 15.3
Acrabim și să treacă la Țin și ieșirea lui va fi spre miazăzi la Cades‐Barnea
34.4
Cap. 13.26; 38.2.

și să meargă la Hațar‐Adar
34.4
Ios. 15.3,4
și să treacă până la Ațmon. 5Și hotarul să se întoarcă de la Ațmon la pârâul Egiptului
34.5
Gen. 15.18Ios. 15.4,471 Reg. 8.65Is. 27.12
și ieșirea lui să fie la mare. 6Și ca hotar spre apus să aveți marea cea mare și coasta ei. Aceasta să fie hotarul vostru spre apus. 7Și acesta să fie hotarul vostru spre miazănoapte: de la marea cea mare să vă însemnați muntele
34.7
Cap. 33.37.

Hor. 8De la muntele Hor să vă însemnați intrarea
34.8
Cap. 13.21.
2 Reg. 14.25
la Hamat și ieșirea hotarului să fie spre Țedad
34.8
Ezec. 17.15
. 9Și hotarul să meargă la Zifron și ieșirea lui să fie la Hațar‐Enan
34.9
Ezec. 47.17
. Acesta să vă fie hotarul înspre miazănoapte. 10Și să vă însemnați hotarul în spre răsărit de la Hațar‐Enan până la Șefam. 11Și hotarul să se pogoare de la Șefam la Ribla
34.11
2 Reg. 23.33Ier. 39.5,6
în partea de răsărit de Ain și hotarul să se pogoare și să atingă țărmul mării Chineret
34.11
Deut. 3.17Ios. 11.2
19.35Mat. 14.34Lc. 5.1
spre răsărit. 12Și hotarul să se pogoare la Iordan și ieșirea lui să fie la Marea‐Sărată
34.12
Vers. 3.

. Aceasta să fie țara voastră după hotarele ei de jur împrejur. 13Și Moise a poruncit copiilor lui Israel zicând: Aceasta
34.13
Vers. 1.
Ios. 14.1,2
este țara pe care s‐o luați ca moștenire prin sorț, pe care a poruncit Domnul s‐o dea la cele nouă seminții și la jumătatea de seminție. 14Căci
34.14
Cap. 32.33.
Ios. 14.2,3
seminția copiilor rubeniților, după casele părinților lor, și seminția copiilor gadiților, după casele părinților lor, au primit, și jumătatea din seminția lui Manase și‐au primit moștenirea. 15Cele două seminții și jumătatea de seminție și‐au primit moștenirea dincoace de Iordan la Ierihon, spre răsărit spre soare‐răsare.

Cum și prin cine să se împartă țara

16Și Domnul a vorbit lui Moise zicând: 17Acestea sunt numele bărbaților care vă vor împărți țara: Eleazar

34.17
Ios. 14.1
19.51
preotul și Iosua, fiul lui Nun. 18Și să luați un mai mare
34.18
Cap. 1.4, 16.

din fiecare seminție ca să împartă țara. 19Și acestea sunt numele bărbaților: din seminția lui Iuda: Caleb, fiul lui Iefune. 20Și din seminția copiilor lui Simeon: Samuel, fiul lui Amihud. 21Din seminția lui Beniamin: Elidad, fiul lui Chislon. 22Și din seminția copiilor lui Dan: mai marele Buchi, fiul lui Iogli. 23Din copiii lui Iosif: din seminția copiilor lui Manase: mai marele Haniel, fiul lui Efod. 24Și din seminția copiilor lui Efraim: mai marele Chemuel, fiul lui Șiftan. 25Și din seminția copiilor lui Zabulon: mai marele Elițafan, fiul lui Parnac. 26Și din seminția copiilor lui Isahar: mai marele Paltiel, fiul lui Azan. 27Din seminția copiilor lui Așer: mai marele Ahihud, fiul lui Șelomi. 28Și din seminția copiilor lui Neftali: mai marele Pedahel, fiul lui Amihud. 29Aceștia sunt aceia cărora le‐a poruncit Domnul să împartă copiilor lui Israel moștenirea în țara Canaan.