Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
36

Moștenirea fetelor

361Și capii părinților familiilor fiilor lui Galaad

36.1
Cap. 26.29.

, fiul lui Machir, fiul lui Manase, din familiile fiilor lui Iosif, s‐au apropiat și au vorbit înaintea lui Moise și înaintea mai marilor, capilor părinților copiilor lui Israel. 2Și au zis: Domnul
36.2
Cap. 26.55;
33.54Ios. 17.3
a poruncit domnului meu să dea țara de moștenire prin sorț copiilor lui Israel și domnului
36.2
Cap. 27.1, 7.
Ios. 17.3,4
meu i s‐a poruncit de Domnul să dea moștenirea fratelui nostru Țelofhad fetelor lui. 3Dar dacă se vor mărita după cineva din fiii semințiilor copiilor lui Israel, atunci moștenirea lor se va lua din moștenirea părinților noștri și se va adăuga la moștenirea seminției de care vor ținea ele și se va lua din sorțul
36.3
Lev. 25.10
moștenirii noastre. 4Și când va fi anul de veselie
36.4
Lev. 25.10
al copiilor lui Israel, atunci moștenirea lor se va adăuga la moștenirea seminției de care țin ele și moștenirea lor se va lua de la moștenirea seminției părinților noștri. 5Și Moise a poruncit copiilor lui Israel zicând: Drept
36.5
Cap. 27.7.

vorbește seminția fiilor lui Iosif. 6Acesta este cuvântul pe care l‐a poruncit Domnul pentru fetele lui Țelofhad zicând: Să se mărite după cine va fi bine în ochii lor, numai
36.6
Vers. 12.

să se mărite în familia seminției tatălui lor, 7și nicio moștenire a copiilor lui Israel să nu treacă de la seminție la seminție, căci copiii lui Israel se vor ținea
36.7
1 Reg. 21.3
fiecare de moștenirea seminției părinților lui. 8Și
36.8
1 Cron. 23.22
fiecare fată care stăpânește o moștenire printre semințiile copiilor lui Israel să se mărite după unul din familia seminției tatălui său și copiii lui Israel să stăpânească fiecare moștenirea părinților săi. 9Și nicio moștenire să nu se treacă de la o seminție la altă seminție, căci fiecare din semințiile copiilor lui Israel se va ținea de moștenirea sa. 10Fetele lui Țelofhad au făcut cum poruncise Domnul lui Moise. 11Și Mahla
36.11
Cap. 27.1.

, Țirta, Hogla și Milca și Noa, fetele lui Țelofhad, s‐au măritat după fiii unchilor lor. 12S‐au măritat în familiile fiilor lui Manase, fiul lui Iosif, și moștenirea lor a fost în seminția familiei tatălui lor. 13Acestea sunt poruncile și așezămintele pe care le‐a poruncit Domnul prin Moise copiilor lui Israel în câmpiile
36.13
Cap. 26.3;
33.50
Moabului lângă Iordan la Ierihon.