Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
4

Slujbele chehatiților

41Și Domnul a vorbit lui Moise și lui Aaron zicând: 2Numărați capetele fiilor lui Chehat dintre fiii lui Levi, după familiile lor, după casele părinților lor, 3de la

4.3
Cap. 8.24.
1 Cron. 23.3,24,27
treizeci de ani și mai sus până la cincizeci de ani, toți cei ce merg la oaste, ca să lucreze în cortul întâlnirii. 4Aceasta este slujba
4.4
Vers. 15.

fiilor lui Chehat în cortul întâlnirii: Sfânta sfintelor
4.4
Vers. 19.

. 5Când va pleca tabăra, Aaron și fiii lui să vină și să dea jos
4.5
Ex. 26.31
perdeaua despărțitoare și să acopere cu ea chivotul
4.5
Ex. 25.10,16
mărturiei. 6Și să pună peste ea o învelitoare de piele de vițel de mare și să întindă peste ea o haină întreagă de material albastru și să‐i pună pârghiile
4.6
Ex. 25.13
. 7Și
4.7
Ex. 25.23,29,30Lev. 24.6,8
peste masa pâinii pentru punerea înainte să întindă o haină de material albastru și să pună pe ea ceștile și lingurile și ulcioarele și potirele pentru turnat; și pâinea cea necurmată să fie pe ea. 8Și ei să întindă peste ele o haină de material cărmeziu și s‐o acopere cu un acoperământ de piele de vițel de mare și să‐i pună pârghiile. 9Și să ia o haină de material albastru, și să acopere sfeșnicul
4.9
Ex. 25.31
luminei și candelele
4.9
Ex. 25.37,38
lui și mucările lui și vasele lui pentru mucuri și toate vasele lui de untdelemn cu care se slujesc la el. 10Și să‐l pună pe el și toate uneltele lui într‐un acoperământ din piei de vițel de mare și să‐l pună pe o pârghie. 11Și peste altarul
4.11
Ex. 30.1,3
de aur să întindă o haină de material albastru și să‐l acopere cu un acoperământ din piei de vițel de mare și să‐i pună pârghiile. 12Și să ia toate uneltele de slujbă, cu care se slujesc în sfântul locaș, și să le pună într‐o haină de material albastru și să le acopere cu un acoperământ din piei de vițel de mare și să le pună pe o pârghie. 13Și să curățe altarul de cenușă și să întindă o haină de purpură peste el. 14Și să pună deasupra toate uneltele lui cu care se slujesc la el: tigăile de cărbuni, furculițele și lopețile și farfuriile, toate uneltele altarului, și să întindă peste el o învelitoare de piei de vițel de mare și să‐i pună pârghiile. 15Și după ce Aaron și fiii lui vor fi sfârșit de acoperit sfântul locaș și toate uneltele sfântului locaș, când va fi să plece tabăra, după aceea să vină fiii lui Chehat
4.15
Cap. 7.9;
10.21Deut. 31.92 Sam. 6.131 Cron. 15.2,15
să‐l ducă, dar să nu se atingă
4.15
2 Sam. 6.6,71 Cron. 13.9,10
de lucrurile sfinte ca să nu moară. Aceasta
4.15
Cap. 3.31.

este sarcina fiilor lui Chehat în cortul întâlnirii. 16Și Eleazar, fiul lui Aaron, preotul, să aibă privegherea peste untdelemnul
4.16
Ex. 25.6Lev. 24.2
pentru lumină și tămâia mirositoare
4.16
Ex. 30.34
și darul
4.16
Ex. 29.40
de mâncare necurmat și untdelemnul
4.16
Ex. 30.23
ungerii, privegherea peste tot locașul și peste tot ce este în el, sfântul locaș și uneltele lui. 17Și Domnul a vorbit lui Moise și lui Aaron zicând: 18Nu lăsați să se stingă seminția familiilor chehatiților dintre leviți; 19ci să le faceți aceasta ca să trăiască și să nu moară când se apropie de Sfânta Sfintelor
4.19
Vers. 4.

: Aaron și fiii săi să intre și să‐i așeze pe fiecare la lucrul său și la sarcina sa. 20Dar ei să nu
4.20
Ex. 19.211 Sam. 6.19
intre să vadă lucrurile sfinte, nici cât ar înghiți, ca să nu moară.

Slujbele gherșoniților

21Și Domnul a vorbit lui Moise zicând: 22Numără capetele fiilor lui Gherșon după casele părinților lor, după familiile lor. 23Să‐i numeri de la treizeci

4.23
Vers. 3.

de ani și mai sus până la cincizeci de ani, pe toți cei ce merg la oaste ca să lucreze în cortul întâlnirii. 24Aceasta este slujba familiilor gherșoniților, ce să lucreze și să poarte. 25Să poarte
4.25
Cap. 3.25, 26.

covoarele locașului și cortul întâlnirii, învelitoarea lui și acoperământul de piei de vițel de mare, care este deasupra lui, și perdeaua de la intrarea cortului întâlnirii 26și perdelele curții și perdeaua intrării de la poarta curții, care înconjoară locașul și altarul, și funiile lor și toate uneltele lor de slujbă; și tot ce este de făcut pentru el să fie slujba lor. 27Toată slujba fiilor gherșoniților în tot ce au ei să poarte și în toată slujba lor să fie sub porunca lui Aaron și a fiilor lui și să dați în sarcina lor tot ce au să poarte. 28Aceasta este slujba familiilor fiilor lui Gherșon în cortul întâlnirii; și ce au ei de purtat să fie sub mâna lui Itamar, fiul lui Aaron, preotul.

Slujbele fiilor lui Merari

29Să numeri pe fiii lui Merari după familiile lor, după casele părinților lor. 30Să‐i numeri de la treizeci

4.30
Vers. 3.

de ani și mai sus până la cincizeci de ani pe toți cei ce intră la lucru ca să facă slujba la cortul întâlnirii. 31Și aceasta
4.31
Cap. 3.36, 37.

este paza sarcinei lor, după toata slujba lor la cortul întâlnirii: scândurile
4.31
Ex. 26.15
locașului și drugii lui și stâlpii lui și picioarele lui. 32și stâlpii curții de jur împrejur și picioarele lor și țărușii lor și funiile lor cu toate uneltele lor și cu toată slujba lor; să le numărați pe nume
4.32
Ex. 38.21
uneltele pe care au sarcina să le poarte. 33Aceasta este slujba familiilor fiilor lui Merari, după toată slujba lor în cortul întâlnirii, sub mâna lui Itamar, fiul lui Aaron, preotul. 34Și Moise
4.34
Vers. 2.

și Aaron și mai marii adunării au numărat pe fiii chehatiților, după familiile lor și după casele părinților lor, 35de la treizeci de ani și mai sus până la cincizeci de ani, pe toți cei ce au intrat la lucru pentru slujbă în cortul întâlnirii. 36Și cei numărați din ei, după familiile lor, au fost două mii șapte sute cincizeci. 37Aceștia sunt cei numărați din familiile chehatiților, toți care au slujit în cortul întâlnirii, pe care i‐au numărat Moise și Aaron după porunca Domnului prin Moise. 38Și cei numărați dintre fiii lui Gherșon, după familiile lor și după casele părinților lor, 39de la treizeci de ani și mai sus până la cincizeci de ani, toți cei ce au intrat la lucru pentru slujbă în cortul întâlnirii: 40cei numărați ai lor după familiile lor, după casele părinților lor, erau două mii șase sute treizeci. 41Aceștia
4.41
Vers. 22.

sunt cei numărați din familiile fiilor lui Gherșon, toți cei ce au slujit la cortul întâlnirii, pe care i‐au numărat Moise și Aaron după porunca Domnului. 42Și cei numărați din familiile fiilor lui Merari, după familiile lor, după casele părinților lor, 43de la treizeci de ani și mai sus până la cincizeci de ani, toți cei ce au intrat la lucru pentru slujbă în cortul întâlnirii, 44cei numărați ai lor după familiile lor, erau trei mii două sute. 45Aceștia sunt cei numărați dintre familiile fiilor lui Merari, pe care i‐au numărat Moise și Aaron după
4.45
Vers. 29.

porunca Domnului prin Moise. 46Toți cei numărați, pe care i‐au numărat Moise și Aaron și mai marii lui Israel dintre Leviți, după familiile lor și după casele părinților lor, 47de la
4.47
Vers. 3.23, 30.

treizeci de ani și mai sus până la cincizeci de ani, toți cei ce au venit să slujească în lucrul slujbei și în lucrul purtării sarcinilor în cortul întâlnirii, 48cei numărați ai lor, erau opt mii cinci sute optzeci. 49Au fost numărați după porunca Domnului, de Moise, fiecare
4.49
Vers. 15, 24, 31.

pentru slujba sa și pentru sarcina sa; și au fost numărați de el, cum poruncise
4.49
Vers. 1, 21.

Domnul lui Moise.