Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
4

Slujbele chehatiților

41Și Domnul a vorbit lui Moise și lui Aaron zicând: 2Numărați capetele fiilor lui Chehat dintre fiii lui Levi, după familiile lor, după casele părinților lor, 3de la

4.3
Cap. 8.24.
treizeci de ani și mai sus până la cincizeci de ani, toți cei ce merg la oaste, ca să lucreze în cortul întâlnirii. 4Aceasta este slujba
4.4
Vers. 15.
fiilor lui Chehat în cortul întâlnirii: Sfânta sfintelor
4.4
Vers. 19.
. 5Când va pleca tabăra, Aaron și fiii lui să vină și să dea jos
4.5
Ex. 26.31
perdeaua despărțitoare și să acopere cu ea chivotul
4.5
Ex. 25.10,16
mărturiei. 6Și să pună peste ea o învelitoare de piele de vițel de mare și să întindă peste ea o haină întreagă de material albastru și să‐i pună pârghiile
4.6
Ex. 25.13
. 7Și
4.7
Ex. 25.23,29,30Lev. 24.6,8
peste masa pâinii pentru punerea înainte să întindă o haină de material albastru și să pună pe ea ceștile și lingurile și ulcioarele și potirele pentru turnat; și pâinea cea necurmată să fie pe ea. 8Și ei să întindă peste ele o haină de material cărmeziu și s‐o acopere cu un acoperământ de piele de vițel de mare și să‐i pună pârghiile. 9Și să ia o haină de material albastru, și să acopere sfeșnicul
4.9
Ex. 25.31
luminei și candelele
4.9
Ex. 25.37,38
lui și mucările lui și vasele lui pentru mucuri și toate vasele lui de untdelemn cu care se slujesc la el. 10Și să‐l pună pe el și toate uneltele lui într‐un acoperământ din piei de vițel de mare și să‐l pună pe o pârghie. 11Și peste altarul
4.11
Ex. 30.1,3
de aur să întindă o haină de material albastru și să‐l acopere cu un acoperământ din piei de vițel de mare și să‐i pună pârghiile. 12Și să ia toate uneltele de slujbă, cu care se slujesc în sfântul locaș, și să le pună într‐o haină de material albastru și să le acopere cu un acoperământ din piei de vițel de mare și să le pună pe o pârghie. 13Și să curățe altarul de cenușă și să întindă o haină de purpură peste el. 14Și să pună deasupra toate uneltele lui cu care se slujesc la el: tigăile de cărbuni, furculițele și lopețile și farfuriile, toate uneltele altarului, și să întindă peste el o învelitoare de piei de vițel de mare și să‐i pună pârghiile. 15Și după ce Aaron și fiii lui vor fi sfârșit de acoperit sfântul locaș și toate uneltele sfântului locaș, când va fi să plece tabăra, după aceea să vină fiii lui Chehat
4.15
Cap. 7.9;
să‐l ducă, dar să nu se atingă
4.15
2 Sam. 6.6,71 Cron. 13.9,10
de lucrurile sfinte ca să nu moară. Aceasta
4.15
Cap. 3.31.
este sarcina fiilor lui Chehat în cortul întâlnirii. 16Și Eleazar, fiul lui Aaron, preotul, să aibă privegherea peste untdelemnul
4.16
Ex. 25.6Lev. 24.2
pentru lumină și tămâia mirositoare
4.16
Ex. 30.34
și darul
4.16
Ex. 29.40
de mâncare necurmat și untdelemnul
4.16
Ex. 30.23
ungerii, privegherea peste tot locașul și peste tot ce este în el, sfântul locaș și uneltele lui. 17Și Domnul a vorbit lui Moise și lui Aaron zicând: 18Nu lăsați să se stingă seminția familiilor chehatiților dintre leviți; 19ci să le faceți aceasta ca să trăiască și să nu moară când se apropie de Sfânta Sfintelor
4.19
Vers. 4.
: Aaron și fiii săi să intre și să‐i așeze pe fiecare la lucrul său și la sarcina sa. 20Dar ei să nu
4.20
Ex. 19.211 Sam. 6.19
intre să vadă lucrurile sfinte, nici cât ar înghiți, ca să nu moară.

Slujbele gherșoniților

21Și Domnul a vorbit lui Moise zicând: 22Numără capetele fiilor lui Gherșon după casele părinților lor, după familiile lor. 23Să‐i numeri de la treizeci

4.23
Vers. 3.
de ani și mai sus până la cincizeci de ani, pe toți cei ce merg la oaste ca să lucreze în cortul întâlnirii. 24Aceasta este slujba familiilor gherșoniților, ce să lucreze și să poarte. 25Să poarte
4.25
Cap. 3.25, 26.
covoarele locașului și cortul întâlnirii, învelitoarea lui și acoperământul de piei de vițel de mare, care este deasupra lui, și perdeaua de la intrarea cortului întâlnirii 26și perdelele curții și perdeaua intrării de la poarta curții, care înconjoară locașul și altarul, și funiile lor și toate uneltele lor de slujbă; și tot ce este de făcut pentru el să fie slujba lor. 27Toată slujba fiilor gherșoniților în tot ce au ei să poarte și în toată slujba lor să fie sub porunca lui Aaron și a fiilor lui și să dați în sarcina lor tot ce au să poarte. 28Aceasta este slujba familiilor fiilor lui Gherșon în cortul întâlnirii; și ce au ei de purtat să fie sub mâna lui Itamar, fiul lui Aaron, preotul.

Slujbele fiilor lui Merari

29Să numeri pe fiii lui Merari după familiile lor, după casele părinților lor. 30Să‐i numeri de la treizeci

4.30
Vers. 3.
de ani și mai sus până la cincizeci de ani pe toți cei ce intră la lucru ca să facă slujba la cortul întâlnirii. 31Și aceasta
4.31
Cap. 3.36, 37.
este paza sarcinei lor, după toata slujba lor la cortul întâlnirii: scândurile
4.31
Ex. 26.15
locașului și drugii lui și stâlpii lui și picioarele lui. 32și stâlpii curții de jur împrejur și picioarele lor și țărușii lor și funiile lor cu toate uneltele lor și cu toată slujba lor; să le numărați pe nume
4.32
Ex. 38.21
uneltele pe care au sarcina să le poarte. 33Aceasta este slujba familiilor fiilor lui Merari, după toată slujba lor în cortul întâlnirii, sub mâna lui Itamar, fiul lui Aaron, preotul. 34Și Moise
4.34
Vers. 2.
și Aaron și mai marii adunării au numărat pe fiii chehatiților, după familiile lor și după casele părinților lor, 35de la treizeci de ani și mai sus până la cincizeci de ani, pe toți cei ce au intrat la lucru pentru slujbă în cortul întâlnirii. 36Și cei numărați din ei, după familiile lor, au fost două mii șapte sute cincizeci. 37Aceștia sunt cei numărați din familiile chehatiților, toți care au slujit în cortul întâlnirii, pe care i‐au numărat Moise și Aaron după porunca Domnului prin Moise. 38Și cei numărați dintre fiii lui Gherșon, după familiile lor și după casele părinților lor, 39de la treizeci de ani și mai sus până la cincizeci de ani, toți cei ce au intrat la lucru pentru slujbă în cortul întâlnirii: 40cei numărați ai lor după familiile lor, după casele părinților lor, erau două mii șase sute treizeci. 41Aceștia
4.41
Vers. 22.
sunt cei numărați din familiile fiilor lui Gherșon, toți cei ce au slujit la cortul întâlnirii, pe care i‐au numărat Moise și Aaron după porunca Domnului. 42Și cei numărați din familiile fiilor lui Merari, după familiile lor, după casele părinților lor, 43de la treizeci de ani și mai sus până la cincizeci de ani, toți cei ce au intrat la lucru pentru slujbă în cortul întâlnirii, 44cei numărați ai lor după familiile lor, erau trei mii două sute. 45Aceștia sunt cei numărați dintre familiile fiilor lui Merari, pe care i‐au numărat Moise și Aaron după
4.45
Vers. 29.
porunca Domnului prin Moise. 46Toți cei numărați, pe care i‐au numărat Moise și Aaron și mai marii lui Israel dintre Leviți, după familiile lor și după casele părinților lor, 47de la
4.47
Vers. 3.23, 30.
treizeci de ani și mai sus până la cincizeci de ani, toți cei ce au venit să slujească în lucrul slujbei și în lucrul purtării sarcinilor în cortul întâlnirii, 48cei numărați ai lor, erau opt mii cinci sute optzeci. 49Au fost numărați după porunca Domnului, de Moise, fiecare
4.49
Vers. 15, 24, 31.
pentru slujba sa și pentru sarcina sa; și au fost numărați de el, cum poruncise
4.49
Vers. 1, 21.
Domnul lui Moise.

5

Felurite porunci

51Și Domnul a vorbit lui Moise zicând: 2Poruncește copiilor lui Israel, ca să scoată afară din tabără pe orice

5.2
Lev. 13.3,46
lepros, și pe oricine are o curgere
5.2
Lev. 15.2
și pe oricine este necurat printr‐un mort
5.2
Lev. 21.119.11,13
. 3Fie parte bărbătească, fie parte femeiască, să‐i scoateți afară; să‐i scoateți afară din tabără ca să nu necurățească tabăra lor în
5.3
Lev. 26.11,122 Cor. 6.16
mijlocul căreia locuiesc eu. 4Și copiii lui Israel au făcut așa și i‐au scos afară din tabără; după cum vorbise Domnul lui Moise, așa au făcut copiii lui Israel. 5Și Domnul a vorbit lui Moise zicând: 6Vorbește copiilor lui Israel: Dacă
5.6
Lev. 6.2,3
un bărbat sau femeie va face vreun păcat pe care‐l fac oamenii, ca să facă o călcare de lege împotriva Domnului și acel suflet s‐a făcut vinovat; 7atunci
5.7
Lev. 5.5
26.40Ios. 7.19
să‐și mărturisească păcatul pe care l‐a făcut: și să întoarcă pentru vina lui suma
5.7
Lev. 6.5
întreagă și să adauge la ea a cincea parte și s‐o dea aceluia către care s‐a făcut vinovat. 8Și dacă omul nu va avea niciunul cu drept de răscumpărare căruia să‐i întoarcă pentru vină, atunci lucrul întors Domnului pentru vină să fie al preotului, afară de berbecele
5.8
Lev. 6.6,7
7.7
de ispășire cu care se va face ispășire pentru el. 9Și orice dar
5.9
Ex. 29.28Lev. 6.17,18,26
7.6,7,9,10,14Deut. 18.3,4Ezec. 44.29,30
ridicat din toate lucrurile sfinte ale copiilor lui Israel, pe care le aduc ei preotului, să fie al lui. 10Și lucrurile sfințite ale oricărui om să fie ale lui: orice dă cineva preotului să fie al
5.10
Lev. 10.13
lui.

Apa de gelozie

11Și Domnul a vorbit lui Moise zicând: 12Vorbește copiilor lui Israel și spune‐le: Dacă nevasta unui bărbat se va abate și‐i va fi necredincioasă 13și

5.13
Lev. 18.20
se va culca un bărbat cu ea și va fi ascuns de ochii bărbatului ei și ea se va întina în taină și nu va fi niciun martor împotriva ei și n‐a fost prinsă 14și duhul de gelozie va veni peste el și va fi gelos de nevasta sa și ea a fost întinată; sau dacă duhul de gelozie a venit peste el și va fi gelos de nevasta sa și ea n‐a fost întinată: 15atunci bărbatul să‐și aducă nevasta la preot și să aducă darul ei pentru ea, a zecea parte dintr‐o efă de făină de orz; să nu toarne untdelemn deasupra, nici să nu pună tămâie peste el, căci este un dar de gelozie, un dar de mâncare de amintire, care
5.15
1 Reg. 17.18Ezec. 29.16
amintește nelegiuirea. 16Și preotul s‐o apropie și s‐o pună înaintea Domnului. 17Și preotul să ia apă sfântă într‐un vas de lut și preotul să ia din pulberea ce va fi pe podeala locașului și s‐o pună în apă. 18Și preotul să pună pe femeie înaintea Domnului și să descopere capul femeii și să pună pe palmele ei darul de mâncare de amintire, care este darul de mâncare de gelozie; și în mâna preotului să fie apa de amărăciune aducătoare de blestem. 19Și preotul s‐o pună să jure și să zică femeii: Dacă nu s‐a culcat bărbat cu tine și dacă nu te‐ai abătut la necurăție cu altul în locul bărbatului tău, să fii slobodă de această apă de amărăciune aducătoare de blestem. 20Dar dacă te‐ai abătut cu altul în locul bărbatului tău și te‐ai întinat și s‐a culcat cu tine un alt bărbat afară de bărbatul tău… 21atunci preotul
5.21
Ios. 6.261 Sam. 14.24Neem. 10.29
să pună pe femeie să jure cu un jurământ de blestem și preotul să zică femeii: Domnul
5.21
Ier. 29.22
să te facă un blestem și un jurământ în mijlocul poporului tău, când Domnul va face să‐ți sece coapsa și să ți se umfle pântecele. 22Și această apă aducătoare de blestem să intre
5.22
Ps. 109.18
în măruntaiele tale ca să‐ți umfle pântecele și să‐ți sece coapsa! Și
5.22
Deut. 27.15
femeia să zică: Amin, Amin. 23Și preotul să scrie aceste blesteme într‐o carte și să le șteargă cu apa de amărăciune. 24Și să dea femeii să bea apa de amărăciune aducătoare de blestem și apa aducătoare de blestem să intre în ea și să‐i fie amară. 25Și preotul să ia din mâna femeii darul de mâncare de gelozie și
5.25
Lev. 8.27
să legene darul de mâncare înaintea Domnului și să‐l pună pe altar. 26Și
5.26
Lev. 2.2,9
preotul să ia un pumn din darul de mâncare, ca amintire a sa, și să‐l ardă pe altar și după aceea să facă pe femeie să bea apa. 27Și după ce o va face să bea apa, atunci va fi așa: dacă s‐a întinat și a fost necredincioasă față de bărbatul ei, apa aducătoare de blestem va intra în ea și va fi amară, și pântecele ei se va umfla și coapsa ei se va usca și femeia va fi un blestem
5.27
Deut. 28.37Ps. 83.9,11Ier. 24.9
29.18,22
42.18Zah. 8.13
în mijlocul poporului ei. 28Și dacă femeia nu s‐a întinat și va fi curată, atunci va rămânea slobodă și va zămisli sămânță. 29Aceasta este legea geloziilor când nevasta se abate
5.29
Vers. 19.
la altul în locul bărbatului ei și este întinată; 30sau când ar veni peste un bărbat duhul de gelozie și ar fi gelos de nevastă‐sa; atunci să pună pe femeie înaintea Domnului și preotul să‐i facă după toată această lege. 31Și bărbatul va fi slobod de nelegiuire, iar femeia să‐și poarte
5.31
Lev. 20.17,19,20
nelegiuirea.

6

Nazireatul

61Și Domnul a vorbit lui Moise zicând: 2Vorbește copiilor lui Israel și spune‐le: Fie bărbat, fie femeie, când va face

6.2
Lev. 27.2Jud. 13.5Fapte. 21.23Rom. 1.1
o juruință deosebită, juruință de nazireu ca să se despartă pentru Domnul: 3el
6.3
Amos 2.12Lc. 1.15
să se despartă de vin și băutură tare; să nu bea oțet de vin sau oțet de băutură tare și să nu bea zeamă de struguri și să nu mănânce struguri proaspeți sau uscați. 4În toate zilele despărțirii sale să nu mănânce nimic care este făcut din viță de vie, de la sâmburi până la pieliță. 5În toate zilele juruinței lui de despărțire briciul să nu treacă
6.5
Jud. 13.5
16.171 Sam. 1.11
pe capul lui; până se vor împlini zilele în care s‐a despărțit pentru Domnul, să fie sfânt; să lase să crească lungi zulufii părului capului său. 6În toate zilele cât s‐a despărțit pentru Domnul să
6.6
Lev. 21.11
nu se apropie de un trup mort. 7Să nu se facă necurat
6.7
Lev. 21.1,2,11
nici pentru tatăl său, nici pentru mama sa, nici pentru fratele său, nici pentru soră‐sa când vor muri, căci despărțirea Dumnezeului său este pe capul său. 8În toate zilele despărțirii lui este sfânt pentru Domnul. 9Și dacă va muri cineva pe neașteptate lângă el și el și‐a întinat capul despărțirii, atunci să‐și radă
6.9
Fapte. 18.18
21.24
capul în ziua curățirii sale; să‐l radă în ziua a șaptea. 10Și
6.10
Lev. 5.7
14.22
15.14,29
a opta zi să aducă preotului două turturele sau doi pui de porumbel la intrarea cortului întâlnirii. 11Și preotul să pregătească pe unul jertfă pentru păcat, iar pe celălalt ca ardere de tot și să facă ispășire pentru el, căci a păcătuit din pricina unui mort și să‐i sfințească astfel capul în aceeași zi. 12Și să despartă încă odată pentru Domnul zilele despărțirii sale și să aducă un miel de un an ca jertfă
6.12
Lev. 5.6
pentru vină, dar zilele dintâi vor cădea fiindcă despărțirea lui a fost întinată. 13Și aceasta este legea nazireului în ziua când
6.13
Fapte. 21.26
se vor împlini zilele despărțirii lui: să fie adus la intrarea cortului întâlnirii. 14Și să‐și aducă darul înaintea Domnului: un miel de un an fără cusur ca ardere de tot și o mia de un an fără cusur ca jertfă
6.14
Lev. 4.2,27,32
pentru păcat și un berbece fără cusur ca
6.14
Lev. 3.6
jertfă de pace 15și un coș cu azimi
6.15
Lev. 2.4
, turte din floarea făinii frământate cu untdelemn și plăcinte fără aluat, unse
6.15
Ex. 29.2
cu untdelemn, și darul lor de mâncare și darurile lor de
6.15
Cap. 15.5, 7, 10.
băutură. 16Și preotul să le aducă înaintea Domnului și să aducă jertfa lui pentru păcat și arderea lui de tot. 17Și berbecele să‐l aducă jertfă de pace Domnului cu coșul de azimi: preotul să aducă și darul său de mâncare și darul său de băutură. 18Și
6.18
Fapte. 21.24
nazireul să‐și radă capul despărțirii sale la intrarea cortului întâlnirii și să ia părul capului despărțirii sale și să‐l pună pe focul care este sub jertfa de pace. 19Și preotul să ia spata
6.19
1 Sam. 2.15
fiartă a berbecelui și o turtă fără aluat din coș și o plăcintă fără aluat și
6.19
Ex. 29.23,24
să le pună pe mâinile nazireului, după ce își va fi ras capul despărțirii lui. 20Și preotul să le legene ca dar legănat înaintea Domnului: este
6.20
Ex. 29.27,28
sfânt, pentru preot, cu pieptul darului legănat și cu spata darului ridicat. Și după aceea nazireul să bea vin. 21Aceasta este legea nazireului care a făcut o juruință, darul său Domnului pentru despărțirea sa afară de ceea ce îi va da mâna; după juruința pe care a jurat‐o așa să facă, după legea despărțirii lui.

Binecuvântarea

22Și Domnul a vorbit lui Moise zicând: 23Vorbește lui Aaron și fiilor lui zicând: Așa să binecuvântați

6.23
Lev. 9.221 Cron. 23.13
pe copiii lui Israel zicându‐le: 24Domnul să te binecuvânteze și
6.24
Ps. 121.7In. 17.11
să te păzească! 25Domnul să‐și
6.25
Ps. 31.16
67.1
80.3,7,19
119.135Dan. 9.17
lumineze fața peste tine și
6.25
Gen. 43.29
să‐ți fie îndurător! 26Domnul
6.26
Ps. 4.6
să‐și înalțe fața peste tine și
6.26
In. 14.272 Tes. 3.16
să‐ți dea pace. 27Și
6.27
Deut. 28.102 Cron. 7.14Is. 43.7Dan. 9.18,19
ei să pună numele meu peste copiii lui Israel și‐i voi
6.27
Ps. 115.12
binecuvânta.