Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
5

Felurite porunci

51Și Domnul a vorbit lui Moise zicând: 2Poruncește copiilor lui Israel, ca să scoată afară din tabără pe orice

5.2
Lev. 13.3,46
lepros, și pe oricine are o curgere
5.2
Lev. 15.2
și pe oricine este necurat printr‐un mort
5.2
Lev. 21.119.11,13
. 3Fie parte bărbătească, fie parte femeiască, să‐i scoateți afară; să‐i scoateți afară din tabără ca să nu necurățească tabăra lor în
5.3
Lev. 26.11,122 Cor. 6.16
mijlocul căreia locuiesc eu. 4Și copiii lui Israel au făcut așa și i‐au scos afară din tabără; după cum vorbise Domnul lui Moise, așa au făcut copiii lui Israel. 5Și Domnul a vorbit lui Moise zicând: 6Vorbește copiilor lui Israel: Dacă
5.6
Lev. 6.2,3
un bărbat sau femeie va face vreun păcat pe care‐l fac oamenii, ca să facă o călcare de lege împotriva Domnului și acel suflet s‐a făcut vinovat; 7atunci
5.7
Lev. 5.5
26.40Ios. 7.19
să‐și mărturisească păcatul pe care l‐a făcut: și să întoarcă pentru vina lui suma
5.7
Lev. 6.5
întreagă și să adauge la ea a cincea parte și s‐o dea aceluia către care s‐a făcut vinovat. 8Și dacă omul nu va avea niciunul cu drept de răscumpărare căruia să‐i întoarcă pentru vină, atunci lucrul întors Domnului pentru vină să fie al preotului, afară de berbecele
5.8
Lev. 6.6,7
7.7
de ispășire cu care se va face ispășire pentru el. 9Și orice dar
5.9
Ex. 29.28Lev. 6.17,18,26
7.6,7,9,10,14Deut. 18.3,4Ezec. 44.29,30
ridicat din toate lucrurile sfinte ale copiilor lui Israel, pe care le aduc ei preotului, să fie al lui. 10Și lucrurile sfințite ale oricărui om să fie ale lui: orice dă cineva preotului să fie al
5.10
Lev. 10.13
lui.

Apa de gelozie

11Și Domnul a vorbit lui Moise zicând: 12Vorbește copiilor lui Israel și spune‐le: Dacă nevasta unui bărbat se va abate și‐i va fi necredincioasă 13și

5.13
Lev. 18.20
se va culca un bărbat cu ea și va fi ascuns de ochii bărbatului ei și ea se va întina în taină și nu va fi niciun martor împotriva ei și n‐a fost prinsă 14și duhul de gelozie va veni peste el și va fi gelos de nevasta sa și ea a fost întinată; sau dacă duhul de gelozie a venit peste el și va fi gelos de nevasta sa și ea n‐a fost întinată: 15atunci bărbatul să‐și aducă nevasta la preot și să aducă darul ei pentru ea, a zecea parte dintr‐o efă de făină de orz; să nu toarne untdelemn deasupra, nici să nu pună tămâie peste el, căci este un dar de gelozie, un dar de mâncare de amintire, care
5.15
1 Reg. 17.18Ezec. 29.16
amintește nelegiuirea. 16Și preotul s‐o apropie și s‐o pună înaintea Domnului. 17Și preotul să ia apă sfântă într‐un vas de lut și preotul să ia din pulberea ce va fi pe podeala locașului și s‐o pună în apă. 18Și preotul să pună pe femeie înaintea Domnului și să descopere capul femeii și să pună pe palmele ei darul de mâncare de amintire, care este darul de mâncare de gelozie; și în mâna preotului să fie apa de amărăciune aducătoare de blestem. 19Și preotul s‐o pună să jure și să zică femeii: Dacă nu s‐a culcat bărbat cu tine și dacă nu te‐ai abătut la necurăție cu altul în locul bărbatului tău, să fii slobodă de această apă de amărăciune aducătoare de blestem. 20Dar dacă te‐ai abătut cu altul în locul bărbatului tău și te‐ai întinat și s‐a culcat cu tine un alt bărbat afară de bărbatul tău… 21atunci preotul
5.21
Ios. 6.261 Sam. 14.24Neem. 10.29
să pună pe femeie să jure cu un jurământ de blestem și preotul să zică femeii: Domnul
5.21
Ier. 29.22
să te facă un blestem și un jurământ în mijlocul poporului tău, când Domnul va face să‐ți sece coapsa și să ți se umfle pântecele. 22Și această apă aducătoare de blestem să intre
5.22
Ps. 109.18
în măruntaiele tale ca să‐ți umfle pântecele și să‐ți sece coapsa! Și
5.22
Deut. 27.15
femeia să zică: Amin, Amin. 23Și preotul să scrie aceste blesteme într‐o carte și să le șteargă cu apa de amărăciune. 24Și să dea femeii să bea apa de amărăciune aducătoare de blestem și apa aducătoare de blestem să intre în ea și să‐i fie amară. 25Și preotul să ia din mâna femeii darul de mâncare de gelozie și
5.25
Lev. 8.27
să legene darul de mâncare înaintea Domnului și să‐l pună pe altar. 26Și
5.26
Lev. 2.2,9
preotul să ia un pumn din darul de mâncare, ca amintire a sa, și să‐l ardă pe altar și după aceea să facă pe femeie să bea apa. 27Și după ce o va face să bea apa, atunci va fi așa: dacă s‐a întinat și a fost necredincioasă față de bărbatul ei, apa aducătoare de blestem va intra în ea și va fi amară, și pântecele ei se va umfla și coapsa ei se va usca și femeia va fi un blestem
5.27
Deut. 28.37Ps. 83.9,11Ier. 24.9
29.18,22
42.18Zah. 8.13
în mijlocul poporului ei. 28Și dacă femeia nu s‐a întinat și va fi curată, atunci va rămânea slobodă și va zămisli sămânță. 29Aceasta este legea geloziilor când nevasta se abate
5.29
Vers. 19.

la altul în locul bărbatului ei și este întinată; 30sau când ar veni peste un bărbat duhul de gelozie și ar fi gelos de nevastă‐sa; atunci să pună pe femeie înaintea Domnului și preotul să‐i facă după toată această lege. 31Și bărbatul va fi slobod de nelegiuire, iar femeia să‐și poarte
5.31
Lev. 20.17,19,20
nelegiuirea.