Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
7

Darurile capilor semințiilor

71Și a fost așa: în ziua în care sfârșise Moise de așezat

7.1
Ex. 40.18Lev. 8.10,11
locașul și‐l unsese și‐l sfințise și toate uneltele lui și altarul și toate uneltele lui și le unsese și le sfințise, 2
7.2
Cap. 1.4, etc.

mai marii lui Israel, capii caselor părinților lor, au adus un dar. Aceștia erau mai marii semințiilor, aceștia sunt cei ce au fost peste cei numărați. 3Și ei și‐au adus darul înaintea Domnului: șase care acoperite și doisprezece boi; un car la doi mai mari și un bou de fiecare; le‐au adus înaintea locașului. 4Și Domnul a vorbit lui Moise zicând: 5Ia‐le de la ei și să fie pentru facerea slujbei cortului întâlnirii și să le dai leviților, fiecăruia după slujba sa. 6Și Moise a luat carele și boii și le‐a dat leviților. 7A dat două care și patru boi
7.7
Cap. 4.25.

fiilor lui Gherșon, după slujba lor. 8Și
7.8
Cap. 4.31.

a dat patru care și opt boi fiilor lui Merari, după slujba lor, sub
7.8
Cap. 4.28, 33.

mâna lui Itamar, fiul lui Aaron, preotul. 9Dar fiilor lui Chehat nu le‐a dat, căci
7.9
Cap. 4.15. Cap. 4.6, 8, 10, 12, 14.
2 Sam. 6.13
slujba sfântului locaș era asupra lor; îl purtau pe umeri. 10Și mai marii au adus darul
7.10
Deut. 20.51 Reg. 8.632 Cron. 7.5,9Ezra 6.16Neem. 12.27Ps. 30.1
de sfințire al altarului, în ziua în care a fost uns, și mai marii și‐au adus darul înaintea altarului. 11Și Domnul a zis lui Moise: Ei să‐și aducă darul pentru sfințirea altarului, fiecare mai mare în ziua lui. 12Și cel ce și‐a adus darul în ziua întâi a fost Nahșon
7.12
Cap. 2.3.

, fiul lui Aminadab, din seminția lui Iuda. 13Și darul său a fost o farfurie de argint în greutate de o sută treizeci de sicli; un potir de argint de șaptezeci de sicli, după
7.13
Ex. 30.13
siclul sfântului locaș, amândouă pline cu floarea făinii frământată cu untdelemn ca dar de mâncare
7.13
Lev. 2.1
, 14o lingură de aur, de zece sicli, plină cu tămâie
7.14
Ex. 30.31
; 15un
7.15
Lev. 1.2
vițel din cireadă, un berbece, un miel de un an ca ardere de tot; 16un țap din capre ca jertfă
7.16
Lev. 4.23
pentru păcat; 17și ca jertfă
7.17
Lev. 3.1
de pace: doi boi, cinci berbeci, cinci țapi, cinci miei de un an. Acesta a fost darul lui Nahșon, fiul lui Aminadab. 18A doua zi a adus Netaneel, fiul lui Țuar, mai marele lui Isahar. 19El și‐a adus darul: o farfurie de argint în greutate de o sută treizeci de sicli, un potir de argint de șaptezeci de sicli, după siclul sfântului locaș: amândouă pline cu floarea făinii, frământată cu untdelemn ca dar de mâncare; 20o lingură de aur, de zece sicli, plină cu tămâie; 21un vițel din cireadă, un berbece, un miel de un an, ca ardere de tot; 22un țap din capre ca jertfă pentru păcat; 23și ca jertfă de pace: doi boi, cinci berbeci, cinci țapi, cinci miei de un an. Acesta a fost darul lui Netaneel, fiul lui Țuar. 24A treia zi, mai marele copiilor lui Zabulon, Eliab, fiul lui Helon. 25Darul său a fost: o farfurie de argint, în greutate de o sută treizeci de sicli, un potir de argint de șaptezeci de sicli, după siclul sfântului locaș: amândouă pline cu floarea făinii, frământată cu untdelemn ca dar de mâncare; 26o lingură de aur de zece sicli, plină cu tămâie; 27un vițel din cireadă, un berbece, un miel de un an ca ardere de tot; 28un țap din capre ca jertfă pentru păcat; 29și jertfă de pace: doi boi, cinci berbeci, cinci țapi, cinci miei de un an. Acesta a fost darul lui Eliab, fiul lui Helon. 30A patra zi mai marele copiilor lui Ruben, Elițur, fiul lui Ședeur. 31Darul său a fost: o farfurie de argint, în greutate de o sută treizeci de sicli, un potir de argint de șaptezeci de sicli, după siclul sfântului locaș: amândouă pline cu floarea făinii, frământată cu untdelemn, ca dar de mâncare; 32o lingură de aur, de zece sicli, plină cu tămâie; 33un vițel din cireadă, un berbece, un miel de un an, ca ardere de tot, 34un țap din capre ca jertfă pentru păcat; 35și ca jertfă de pace: doi boi, cinci berbeci, cinci țapi, cinci miei de un an. Acesta a fost darul lui Elițur, fiul lui Ședeur. 36A cincea zi mai marele copiilor lui Simeon, Șelumiel, fiul lui Țurișadai. 37Darul său a fost: o farfurie de argint, în greutate de o sută treizeci de sicli, un potir de argint de șaptezeci de sicli, după siclul sfântului locaș: amândouă pline cu floarea făinii, frământată cu untdelemn, ca dar de mâncare; 38o lingură de aur, de zece sicli, plină cu tămâie; 39un vițel din cireadă, un berbece, un miel de un an ca ardere de tot; 40un țap din capre, ca jertfă pentru păcat; 41și ca jertfă de pace: doi boi, cinci berbeci, cinci țapi, cinci miei de un an. Acesta a fost darul lui Șelumiel, fiul lui Țurișadai. 42A șasea zi mai marele copiilor lui Gad, Eliasaf, fiul lui Deuel. 43Darul său a fost: o farfurie de argint, în greutate de o sută treizeci de sicli, un potir de argint de șaptezeci de sicli, după siclul sfântului locaș: amândouă pline cu floarea făinii, frământată cu untdelemn, ca dar de mâncare; 44o lingură de aur, de zece sicli, plină cu tămâie; 45un vițel din cireadă, un berbece, un miel de un an, ca ardere de tot; 46un țap din capre ca jertfă pentru păcat; 47și ca jertfă de pace: doi boi, cinci berbeci, cinci țapi, cinci miei de un an. Acesta a fost darul lui Eliasaf, fiul lui Deuel. 48A șaptea zi mai marele copiilor lui Efraim, Elișama, fiul lui Amihud. 49Darul său a fost: o farfurie de argint, în greutate de o sută treizeci de sicli, un potir de argint de șaptezeci de sicli, după siclul sfântului locaș: amândouă pline cu făină, frământată cu untdelemn, ca dar de mâncare; 50o lingură de aur de zece sicli, plină cu tămâie, 51un vițel din cireadă, un berbece, un miel de un an, ca ardere de tot; 52un țap din capre, ca jertfă pentru păcat; 53și ca jertfă de pace: doi boi, cinci berbeci, cinci țapi, cinci miei de un an. Acesta a fost darul lui Elișama, fiul lui Amihud. 54A opta zi mai marele copiilor lui Manase, Gamliel, fiul lui Pedahțur. 55Darul său a fost: o farfurie de argint, în greutate de o sută treizeci de sicli, un potir de argint de șaptezeci de sicli, după siclul sfântului locaș: amândouă pline cu făină, frământată cu untdelemn, ca dar de mâncare; 56o lingură de aur de zece sicli, plină cu tămâie; 57un vițel din cireadă, un berbece, un miel de un an ca ardere de tot; 58un țap din capre ca jertfă pentru păcat; 59și ca jertfă de pace: doi boi, cinci berbeci, cinci țapi, cinci miei de un an. Acesta a fost darul lui Gamliel, fiu lui Pedahțur. 60A noua zi mai marele fiilor lui Beniamin, Abidan, fiul lui Ghideoni. 61Darul său a fost: o farfurie de argint în greutate de o sută treizeci de sicli, un potir de argint de șaptezeci de sicli, după siclul sfântului locaș, amândouă pline cu floarea făinii, frământată cu untdelemn, ca dar de mâncare; 62o lingură de aur de zece sicli, plină cu tămâie, 63un vițel, din cireadă, un berbece, un miel de un an, ca ardere de tot; 64un țap din capre, ca jertfă pentru păcat; 65și ca jertfă de pace: doi boi, cinci berbeci, cinci țapi, cinci miei de un an. Acesta a fost darul lui Abidan, fiul lui Ghideoni. 66A zecea zi mai marele fiilor lui Dan, Ahiezer, fiul lui Amișadai. 67Darul său a fost: o farfurie de argint în greutate de o sută treizeci de sicli, un potir de argint de șaptezeci de sicli, după siclul sfântului locaș, amândouă pline cu floarea făinii, frământată cu untdelemn, ca dar de mâncare; 68o lingură de aur, de zece sicli, plină cu tămâie; 69un vițel din cireadă, un berbece, un miel, de un an, ca ardere de tot; 70un țap din capre ca jertfă pentru păcat; 71și ca jertfă de pace: doi boi, cinci berbeci, cinci țapi, cinci miei de un an. Acesta a fost darul lui Ahiezer, fiul lui Amișadai. 72A unsprezecea zi, mai marele fiilor lui Așer, Paguiel, fiul lui Ocran. 73Darul său a fost: o farfurie de argint, în greutate de o sută treizeci de sicli, un potir de argint de șaptezeci de sicli, după siclul sfântului locaș: amândouă pline cu floarea făinii, frământată cu untdelemn ca dar de mâncare; 74o lingură de aur de zece sicli, plină cu tămâie; 75un vițel din cireadă, un berbece, un miel de un an, ca ardere de tot; 76un țap din capre ca jertfă pentru păcat; 77și ca jertfă de pace: doi boi, cinci berbeci, cinci țapi, cinci miei de câte un an. Acesa a fost darul lui Paguiel, fiul lui Ocran. 78A douăsprezecea zi mai marele fiilor lui Neftali, Ahira, fiul lui Enan. 79Darul său a fost: o farfurie de argint în greutate de o sută treizeci de sicli, un potir de argint de șaptezeci de sicli, după siclul sfântului locaș, amândouă pline cu floarea făinii, frământată cu untdelemn, ca dar de mâncare; 80o lingură de aur de zece sicli, plină cu tămâie; 81un vițel din cireadă, un berbece, un miel de un an, ca ardere de tot; 82un țap din capre ca jertfă pentru păcat; 83și ca jertfă de pace: doi boi, cinci berbeci, cinci țapi, cinci miei de un an. Acesta a fost darul lui Ahira, fiul lui Enan. 84Acesta a fost darul pentru sfințirea altarului în ziua ungerii sale din mâna mai marilor: douăsprezece farfurii de argint, douăsprezece potire de argint, douăsprezece linguri de aur; 85fiecare farfurie era de o sută treizeci de sicli și fiecare potir de șaptezeci; tot argintul vaselor era două mii patru sute de sicli, după siclul sfântului locaș; 86cele douăsprezece linguri de aur pline cu tămâie, fiecare de zece sicli, după siclul sfântului locaș; tot aurul lingurilor era o sută douăzeci de sicli. 87Toți boii pentru arderea de tot erau doisprezece, doisprezece berbeci, doisprezece miei de un an, și darul lor de mâncare și doisprezece țapi de capre ca jertfă pentru păcat. 88Și toți vițeii pentru jertfa de pace erau douăzeci și patru de viței, șaizeci de berbeci, șaizeci de țapi, șaizeci de miei de un an. Acesta a fost darul pentru sfințirea altarului după ce a fost uns
7.88
Vers. 1.

. 89Și când a intrat Moise în cortul întâlnirii ca să vorbească
7.89
Cap. 12.8.
Ex. 33.9,11
cu El, a auzit glasul
7.89
Ex. 25.22
vorbindu‐i de pe scaunul îndurării care era peste chivotul mărturiei dintre cei doi heruvimi. Și vorbea către El.