Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
6

Nazireatul

61Și Domnul a vorbit lui Moise zicând: 2Vorbește copiilor lui Israel și spune‐le: Fie bărbat, fie femeie, când va face

6.2
Lev. 27.2Jud. 13.5Fapte. 21.23Rom. 1.1
o juruință deosebită, juruință de nazireu ca să se despartă pentru Domnul: 3el
6.3
Amos 2.12Lc. 1.15
să se despartă de vin și băutură tare; să nu bea oțet de vin sau oțet de băutură tare și să nu bea zeamă de struguri și să nu mănânce struguri proaspeți sau uscați. 4În toate zilele despărțirii sale să nu mănânce nimic care este făcut din viță de vie, de la sâmburi până la pieliță. 5În toate zilele juruinței lui de despărțire briciul să nu treacă
6.5
Jud. 13.5
16.171 Sam. 1.11
pe capul lui; până se vor împlini zilele în care s‐a despărțit pentru Domnul, să fie sfânt; să lase să crească lungi zulufii părului capului său. 6În toate zilele cât s‐a despărțit pentru Domnul să
6.6
Lev. 21.11
nu se apropie de un trup mort. 7Să nu se facă necurat
6.7
Lev. 21.1,2,11
nici pentru tatăl său, nici pentru mama sa, nici pentru fratele său, nici pentru soră‐sa când vor muri, căci despărțirea Dumnezeului său este pe capul său. 8În toate zilele despărțirii lui este sfânt pentru Domnul. 9Și dacă va muri cineva pe neașteptate lângă el și el și‐a întinat capul despărțirii, atunci să‐și radă
6.9
Fapte. 18.18
21.24
capul în ziua curățirii sale; să‐l radă în ziua a șaptea. 10Și
6.10
Lev. 5.7
14.22
15.14,29
a opta zi să aducă preotului două turturele sau doi pui de porumbel la intrarea cortului întâlnirii. 11Și preotul să pregătească pe unul jertfă pentru păcat, iar pe celălalt ca ardere de tot și să facă ispășire pentru el, căci a păcătuit din pricina unui mort și să‐i sfințească astfel capul în aceeași zi. 12Și să despartă încă odată pentru Domnul zilele despărțirii sale și să aducă un miel de un an ca jertfă
6.12
Lev. 5.6
pentru vină, dar zilele dintâi vor cădea fiindcă despărțirea lui a fost întinată. 13Și aceasta este legea nazireului în ziua când
6.13
Fapte. 21.26
se vor împlini zilele despărțirii lui: să fie adus la intrarea cortului întâlnirii. 14Și să‐și aducă darul înaintea Domnului: un miel de un an fără cusur ca ardere de tot și o mia de un an fără cusur ca jertfă
6.14
Lev. 4.2,27,32
pentru păcat și un berbece fără cusur ca
6.14
Lev. 3.6
jertfă de pace 15și un coș cu azimi
6.15
Lev. 2.4
, turte din floarea făinii frământate cu untdelemn și plăcinte fără aluat, unse
6.15
Ex. 29.2
cu untdelemn, și darul lor de mâncare și darurile lor de
6.15
Cap. 15.5, 7, 10.
băutură. 16Și preotul să le aducă înaintea Domnului și să aducă jertfa lui pentru păcat și arderea lui de tot. 17Și berbecele să‐l aducă jertfă de pace Domnului cu coșul de azimi: preotul să aducă și darul său de mâncare și darul său de băutură. 18Și
6.18
Fapte. 21.24
nazireul să‐și radă capul despărțirii sale la intrarea cortului întâlnirii și să ia părul capului despărțirii sale și să‐l pună pe focul care este sub jertfa de pace. 19Și preotul să ia spata
6.19
1 Sam. 2.15
fiartă a berbecelui și o turtă fără aluat din coș și o plăcintă fără aluat și
6.19
Ex. 29.23,24
să le pună pe mâinile nazireului, după ce își va fi ras capul despărțirii lui. 20Și preotul să le legene ca dar legănat înaintea Domnului: este
6.20
Ex. 29.27,28
sfânt, pentru preot, cu pieptul darului legănat și cu spata darului ridicat. Și după aceea nazireul să bea vin. 21Aceasta este legea nazireului care a făcut o juruință, darul său Domnului pentru despărțirea sa afară de ceea ce îi va da mâna; după juruința pe care a jurat‐o așa să facă, după legea despărțirii lui.

Binecuvântarea

22Și Domnul a vorbit lui Moise zicând: 23Vorbește lui Aaron și fiilor lui zicând: Așa să binecuvântați

6.23
Lev. 9.221 Cron. 23.13
pe copiii lui Israel zicându‐le: 24Domnul să te binecuvânteze și
6.24
Ps. 121.7In. 17.11
să te păzească! 25Domnul să‐și
6.25
Ps. 31.16
67.1
80.3,7,19
119.135Dan. 9.17
lumineze fața peste tine și
6.25
Gen. 43.29
să‐ți fie îndurător! 26Domnul
6.26
Ps. 4.6
să‐și înalțe fața peste tine și
6.26
In. 14.272 Tes. 3.16
să‐ți dea pace. 27Și
6.27
Deut. 28.102 Cron. 7.14Is. 43.7Dan. 9.18,19
ei să pună numele meu peste copiii lui Israel și‐i voi
6.27
Ps. 115.12
binecuvânta.

7

Darurile capilor semințiilor

71Și a fost așa: în ziua în care sfârșise Moise de așezat

7.1
Ex. 40.18Lev. 8.10,11
locașul și‐l unsese și‐l sfințise și toate uneltele lui și altarul și toate uneltele lui și le unsese și le sfințise, 2
7.2
Cap. 1.4, etc.
mai marii lui Israel, capii caselor părinților lor, au adus un dar. Aceștia erau mai marii semințiilor, aceștia sunt cei ce au fost peste cei numărați. 3Și ei și‐au adus darul înaintea Domnului: șase care acoperite și doisprezece boi; un car la doi mai mari și un bou de fiecare; le‐au adus înaintea locașului. 4Și Domnul a vorbit lui Moise zicând: 5Ia‐le de la ei și să fie pentru facerea slujbei cortului întâlnirii și să le dai leviților, fiecăruia după slujba sa. 6Și Moise a luat carele și boii și le‐a dat leviților. 7A dat două care și patru boi
7.7
Cap. 4.25.
fiilor lui Gherșon, după slujba lor. 8Și
7.8
Cap. 4.31.
a dat patru care și opt boi fiilor lui Merari, după slujba lor, sub
7.8
Cap. 4.28, 33.
mâna lui Itamar, fiul lui Aaron, preotul. 9Dar fiilor lui Chehat nu le‐a dat, căci
7.9
Cap. 4.15. Cap. 4.6, 8, 10, 12, 14.
slujba sfântului locaș era asupra lor; îl purtau pe umeri. 10Și mai marii au adus darul
7.10
Deut. 20.51 Reg. 8.632 Cron. 7.5,9Ezra 6.16Neem. 12.27Ps. 30.1
de sfințire al altarului, în ziua în care a fost uns, și mai marii și‐au adus darul înaintea altarului. 11Și Domnul a zis lui Moise: Ei să‐și aducă darul pentru sfințirea altarului, fiecare mai mare în ziua lui. 12Și cel ce și‐a adus darul în ziua întâi a fost Nahșon
7.12
Cap. 2.3.
, fiul lui Aminadab, din seminția lui Iuda. 13Și darul său a fost o farfurie de argint în greutate de o sută treizeci de sicli; un potir de argint de șaptezeci de sicli, după
7.13
Ex. 30.13
siclul sfântului locaș, amândouă pline cu floarea făinii frământată cu untdelemn ca dar de mâncare
7.13
Lev. 2.1
, 14o lingură de aur, de zece sicli, plină cu tămâie
7.14
Ex. 30.31
; 15un
7.15
Lev. 1.2
vițel din cireadă, un berbece, un miel de un an ca ardere de tot; 16un țap din capre ca jertfă
7.16
Lev. 4.23
pentru păcat; 17și ca jertfă
7.17
Lev. 3.1
de pace: doi boi, cinci berbeci, cinci țapi, cinci miei de un an. Acesta a fost darul lui Nahșon, fiul lui Aminadab. 18A doua zi a adus Netaneel, fiul lui Țuar, mai marele lui Isahar. 19El și‐a adus darul: o farfurie de argint în greutate de o sută treizeci de sicli, un potir de argint de șaptezeci de sicli, după siclul sfântului locaș: amândouă pline cu floarea făinii, frământată cu untdelemn ca dar de mâncare; 20o lingură de aur, de zece sicli, plină cu tămâie; 21un vițel din cireadă, un berbece, un miel de un an, ca ardere de tot; 22un țap din capre ca jertfă pentru păcat; 23și ca jertfă de pace: doi boi, cinci berbeci, cinci țapi, cinci miei de un an. Acesta a fost darul lui Netaneel, fiul lui Țuar. 24A treia zi, mai marele copiilor lui Zabulon, Eliab, fiul lui Helon. 25Darul său a fost: o farfurie de argint, în greutate de o sută treizeci de sicli, un potir de argint de șaptezeci de sicli, după siclul sfântului locaș: amândouă pline cu floarea făinii, frământată cu untdelemn ca dar de mâncare; 26o lingură de aur de zece sicli, plină cu tămâie; 27un vițel din cireadă, un berbece, un miel de un an ca ardere de tot; 28un țap din capre ca jertfă pentru păcat; 29și jertfă de pace: doi boi, cinci berbeci, cinci țapi, cinci miei de un an. Acesta a fost darul lui Eliab, fiul lui Helon. 30A patra zi mai marele copiilor lui Ruben, Elițur, fiul lui Ședeur. 31Darul său a fost: o farfurie de argint, în greutate de o sută treizeci de sicli, un potir de argint de șaptezeci de sicli, după siclul sfântului locaș: amândouă pline cu floarea făinii, frământată cu untdelemn, ca dar de mâncare; 32o lingură de aur, de zece sicli, plină cu tămâie; 33un vițel din cireadă, un berbece, un miel de un an, ca ardere de tot, 34un țap din capre ca jertfă pentru păcat; 35și ca jertfă de pace: doi boi, cinci berbeci, cinci țapi, cinci miei de un an. Acesta a fost darul lui Elițur, fiul lui Ședeur. 36A cincea zi mai marele copiilor lui Simeon, Șelumiel, fiul lui Țurișadai. 37Darul său a fost: o farfurie de argint, în greutate de o sută treizeci de sicli, un potir de argint de șaptezeci de sicli, după siclul sfântului locaș: amândouă pline cu floarea făinii, frământată cu untdelemn, ca dar de mâncare; 38o lingură de aur, de zece sicli, plină cu tămâie; 39un vițel din cireadă, un berbece, un miel de un an ca ardere de tot; 40un țap din capre, ca jertfă pentru păcat; 41și ca jertfă de pace: doi boi, cinci berbeci, cinci țapi, cinci miei de un an. Acesta a fost darul lui Șelumiel, fiul lui Țurișadai. 42A șasea zi mai marele copiilor lui Gad, Eliasaf, fiul lui Deuel. 43Darul său a fost: o farfurie de argint, în greutate de o sută treizeci de sicli, un potir de argint de șaptezeci de sicli, după siclul sfântului locaș: amândouă pline cu floarea făinii, frământată cu untdelemn, ca dar de mâncare; 44o lingură de aur, de zece sicli, plină cu tămâie; 45un vițel din cireadă, un berbece, un miel de un an, ca ardere de tot; 46un țap din capre ca jertfă pentru păcat; 47și ca jertfă de pace: doi boi, cinci berbeci, cinci țapi, cinci miei de un an. Acesta a fost darul lui Eliasaf, fiul lui Deuel. 48A șaptea zi mai marele copiilor lui Efraim, Elișama, fiul lui Amihud. 49Darul său a fost: o farfurie de argint, în greutate de o sută treizeci de sicli, un potir de argint de șaptezeci de sicli, după siclul sfântului locaș: amândouă pline cu făină, frământată cu untdelemn, ca dar de mâncare; 50o lingură de aur de zece sicli, plină cu tămâie, 51un vițel din cireadă, un berbece, un miel de un an, ca ardere de tot; 52un țap din capre, ca jertfă pentru păcat; 53și ca jertfă de pace: doi boi, cinci berbeci, cinci țapi, cinci miei de un an. Acesta a fost darul lui Elișama, fiul lui Amihud. 54A opta zi mai marele copiilor lui Manase, Gamliel, fiul lui Pedahțur. 55Darul său a fost: o farfurie de argint, în greutate de o sută treizeci de sicli, un potir de argint de șaptezeci de sicli, după siclul sfântului locaș: amândouă pline cu făină, frământată cu untdelemn, ca dar de mâncare; 56o lingură de aur de zece sicli, plină cu tămâie; 57un vițel din cireadă, un berbece, un miel de un an ca ardere de tot; 58un țap din capre ca jertfă pentru păcat; 59și ca jertfă de pace: doi boi, cinci berbeci, cinci țapi, cinci miei de un an. Acesta a fost darul lui Gamliel, fiu lui Pedahțur. 60A noua zi mai marele fiilor lui Beniamin, Abidan, fiul lui Ghideoni. 61Darul său a fost: o farfurie de argint în greutate de o sută treizeci de sicli, un potir de argint de șaptezeci de sicli, după siclul sfântului locaș, amândouă pline cu floarea făinii, frământată cu untdelemn, ca dar de mâncare; 62o lingură de aur de zece sicli, plină cu tămâie, 63un vițel, din cireadă, un berbece, un miel de un an, ca ardere de tot; 64un țap din capre, ca jertfă pentru păcat; 65și ca jertfă de pace: doi boi, cinci berbeci, cinci țapi, cinci miei de un an. Acesta a fost darul lui Abidan, fiul lui Ghideoni. 66A zecea zi mai marele fiilor lui Dan, Ahiezer, fiul lui Amișadai. 67Darul său a fost: o farfurie de argint în greutate de o sută treizeci de sicli, un potir de argint de șaptezeci de sicli, după siclul sfântului locaș, amândouă pline cu floarea făinii, frământată cu untdelemn, ca dar de mâncare; 68o lingură de aur, de zece sicli, plină cu tămâie; 69un vițel din cireadă, un berbece, un miel, de un an, ca ardere de tot; 70un țap din capre ca jertfă pentru păcat; 71și ca jertfă de pace: doi boi, cinci berbeci, cinci țapi, cinci miei de un an. Acesta a fost darul lui Ahiezer, fiul lui Amișadai. 72A unsprezecea zi, mai marele fiilor lui Așer, Paguiel, fiul lui Ocran. 73Darul său a fost: o farfurie de argint, în greutate de o sută treizeci de sicli, un potir de argint de șaptezeci de sicli, după siclul sfântului locaș: amândouă pline cu floarea făinii, frământată cu untdelemn ca dar de mâncare; 74o lingură de aur de zece sicli, plină cu tămâie; 75un vițel din cireadă, un berbece, un miel de un an, ca ardere de tot; 76un țap din capre ca jertfă pentru păcat; 77și ca jertfă de pace: doi boi, cinci berbeci, cinci țapi, cinci miei de câte un an. Acesa a fost darul lui Paguiel, fiul lui Ocran. 78A douăsprezecea zi mai marele fiilor lui Neftali, Ahira, fiul lui Enan. 79Darul său a fost: o farfurie de argint în greutate de o sută treizeci de sicli, un potir de argint de șaptezeci de sicli, după siclul sfântului locaș, amândouă pline cu floarea făinii, frământată cu untdelemn, ca dar de mâncare; 80o lingură de aur de zece sicli, plină cu tămâie; 81un vițel din cireadă, un berbece, un miel de un an, ca ardere de tot; 82un țap din capre ca jertfă pentru păcat; 83și ca jertfă de pace: doi boi, cinci berbeci, cinci țapi, cinci miei de un an. Acesta a fost darul lui Ahira, fiul lui Enan. 84Acesta a fost darul pentru sfințirea altarului în ziua ungerii sale din mâna mai marilor: douăsprezece farfurii de argint, douăsprezece potire de argint, douăsprezece linguri de aur; 85fiecare farfurie era de o sută treizeci de sicli și fiecare potir de șaptezeci; tot argintul vaselor era două mii patru sute de sicli, după siclul sfântului locaș; 86cele douăsprezece linguri de aur pline cu tămâie, fiecare de zece sicli, după siclul sfântului locaș; tot aurul lingurilor era o sută douăzeci de sicli. 87Toți boii pentru arderea de tot erau doisprezece, doisprezece berbeci, doisprezece miei de un an, și darul lor de mâncare și doisprezece țapi de capre ca jertfă pentru păcat. 88Și toți vițeii pentru jertfa de pace erau douăzeci și patru de viței, șaizeci de berbeci, șaizeci de țapi, șaizeci de miei de un an. Acesta a fost darul pentru sfințirea altarului după ce a fost uns
7.88
Vers. 1.
. 89Și când a intrat Moise în cortul întâlnirii ca să vorbească
7.89
Cap. 12.8.
cu El, a auzit glasul
7.89
Ex. 25.22
vorbindu‐i de pe scaunul îndurării care era peste chivotul mărturiei dintre cei doi heruvimi. Și vorbea către El.

8

Așezarea candelelor

81Și Domnul a vorbit lui Moise zicând: 2Vorbește lui Aaron și spune‐i: Când

8.2
Ex. 25.37
40.25
vei aprinde candelele, cele șapte candele să lumineze în partea dinainte a sfeșnicului. 3Și Aaron a făcut așa; i‐a aprins candelele în partea dinainte a sfeșnicului, cum poruncise Domnul lui Moise. 4Și
8.4
Ex. 25.31
acesta era lucrul sfeșnicului: lucru bătut de aur; de la fusul lui până la florile lui era
8.4
Ex. 25.18
lucru bătut; după
8.4
Ex. 25.40
izvodul pe care‐l arătase Domnul lui Moise, așa făcuse sfeșnicul.

Leviții ca dar legănat

5Și Domnul a vorbit lui Moise zicând: 6Ia pe leviți din mijlocul copiilor lui Israel și curățește‐i. 7Și așa să faci cu ei ca să‐i curățești: stropește peste ei apa

8.7
Cap. 19.9, 17, 18.
de curățire de păcat, și ei să
8.7
Lev. 14.8,9
treacă briciul peste toată carnea lor și să‐și spele hainele și să se curățe. 8Și să ia un vițel din cireadă și darul său de mâncare
8.8
Lev. 2.1
, de floare de făină frământată cu untdelemn, și să iei un alt vițel din cireadă ca jertfă pentru păcat. 9Și
8.9
Ex. 29.4
40.12
să aduci pe leviți înaintea cortului întâlnirii și să aduni
8.9
Lev. 8.3
toată adunarea copiilor lui Israel. 10Și să aduci pe leviți înaintea Domnului. Și copiii lui Israel să‐și pună mâinile
8.10
Lev. 1.4
peste leviți. 11Și Aaron să înfățișeze pe leviți ca dar legănat înaintea Domnului, de la copiii lui Israel, și ei să fie ai lor, ca să facă slujba Domnului. 12Și leviții
8.12
Ex. 29.10
să‐și pună mâinile pe capetele vițeilor: și să aduci pe unul jertfă pentru păcat și pe celălalt ardere de tot Domnului spre a face ispășire pentru leviți. 13Și să pui pe leviți înaintea lui Aaron și înaintea fiilor lui și înfățișează‐i ca dar legănat Domnului. 14Și să deosebești pe leviți din mijlocul copiilor lui Israel: și leviții să fie ai
8.14
Cap. 3.45;
mei. 15Și după aceea leviții să intre ca să facă slujba în corul întâlnirii. Și să‐i curățești și să‐i înfățișezi
8.15
Vers. 11, 13.
ca dar legănat. 16Căci ei sunt dăruiți, dăruiți mie dintre copiii lui Israel; mi i‐am luat în locul oricui deschide pântecele, în locul oricărui întâi‐născut
8.16
Cap. 3.12, 45.
din copiii lui Israel. 17Căci orice întâi‐născut din copiii lui Israel este al meu
8.17
Ex. 13.2,12,13,15Lc. 2.23
din om sau dobitoc; mi i‐am sfințit în ziua în care am bătut pe orice întâi‐născut în țara Egiptului. 18Și am luat pe leviți în locul oricărui întâi‐născut dintre copiii lui Israel. 19Și am dat
8.19
Cap. 3.9.
pe leviți ca dar lui Aaron și fiilor săi dintre copiii lui Israel, ca să facă slujba copiilor lui Israel în cortul întâlnirii și să facă ispășire pentru copiii lui Israel: ca să nu fie nicio
8.19
Cap. 1.53;
rană peste copiii lui Israel, când se apropie copiii lui Israel de sfântul locaș. 20Și Moise și Aaron și toată adunarea copiilor lui Israel au făcut cu leviții după toate cele ce poruncise Domnul lui Moise în privința leviților; așa au făcut copiii lui Israel cu ei. 21Și leviții
8.21
Vers. 7.
s‐au curățit de păcat și și‐au spălat hainele și Aaron
8.21
Vers. 11, 12.
i‐a înfățișat ca dar legănat înaintea Domnului. Și Aaron a făcut ispășire pentru ei ca să‐i curățe. 22Și după aceea
8.22
Vers. 15.
leviții au venit să‐și facă slujba în cortul întâlnirii înaintea lui Aaron și înaintea fiilor lui; cum poruncise
8.22
Vers. 5, etc.
Domnul lui Moise în privința leviților, așa au făcut cu ei. 23Și Domnul a vorbi lui Moise zicând: 24Aceasta este cu privire la leviți: de la douăzeci
8.24
Cap. 4.3.
și cinci de ani și mai sus să vină să fie ostași la lucrul slujbei în cortul întâlnirii. 25Și de la cincizeci de ani să iasă din lucrul slujbei și să nu mai slujească. 26Dar să slujească cu frații lor în cortul întâlnirii ca să păzească
8.26
Cap. 1.53.
ce este de păzit și să nu facă slujbă. Așa să faci cu leviții cu privire la însărcinarea lor.