Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
8

Așezarea candelelor

81Și Domnul a vorbit lui Moise zicând: 2Vorbește lui Aaron și spune‐i: Când

8.2
Ex. 25.37
40.25
vei aprinde candelele, cele șapte candele să lumineze în partea dinainte a sfeșnicului. 3Și Aaron a făcut așa; i‐a aprins candelele în partea dinainte a sfeșnicului, cum poruncise Domnul lui Moise. 4Și
8.4
Ex. 25.31
acesta era lucrul sfeșnicului: lucru bătut de aur; de la fusul lui până la florile lui era
8.4
Ex. 25.18
lucru bătut; după
8.4
Ex. 25.40
izvodul pe care‐l arătase Domnul lui Moise, așa făcuse sfeșnicul.

Leviții ca dar legănat

5Și Domnul a vorbit lui Moise zicând: 6Ia pe leviți din mijlocul copiilor lui Israel și curățește‐i. 7Și așa să faci cu ei ca să‐i curățești: stropește peste ei apa

8.7
Cap. 19.9, 17, 18.

de curățire de păcat, și ei să
8.7
Lev. 14.8,9
treacă briciul peste toată carnea lor și să‐și spele hainele și să se curățe. 8Și să ia un vițel din cireadă și darul său de mâncare
8.8
Lev. 2.1
, de floare de făină frământată cu untdelemn, și să iei un alt vițel din cireadă ca jertfă pentru păcat. 9Și
8.9
Ex. 29.4
40.12
să aduci pe leviți înaintea cortului întâlnirii și să aduni
8.9
Lev. 8.3
toată adunarea copiilor lui Israel. 10Și să aduci pe leviți înaintea Domnului. Și copiii lui Israel să‐și pună mâinile
8.10
Lev. 1.4
peste leviți. 11Și Aaron să înfățișeze pe leviți ca dar legănat înaintea Domnului, de la copiii lui Israel, și ei să fie ai lor, ca să facă slujba Domnului. 12Și leviții
8.12
Ex. 29.10
să‐și pună mâinile pe capetele vițeilor: și să aduci pe unul jertfă pentru păcat și pe celălalt ardere de tot Domnului spre a face ispășire pentru leviți. 13Și să pui pe leviți înaintea lui Aaron și înaintea fiilor lui și înfățișează‐i ca dar legănat Domnului. 14Și să deosebești pe leviți din mijlocul copiilor lui Israel: și leviții să fie ai
8.14
Cap. 3.45;
16.9
mei. 15Și după aceea leviții să intre ca să facă slujba în corul întâlnirii. Și să‐i curățești și să‐i înfățișezi
8.15
Vers. 11, 13.

ca dar legănat. 16Căci ei sunt dăruiți, dăruiți mie dintre copiii lui Israel; mi i‐am luat în locul oricui deschide pântecele, în locul oricărui întâi‐născut
8.16
Cap. 3.12, 45.

din copiii lui Israel. 17Căci orice întâi‐născut din copiii lui Israel este al meu
8.17
Ex. 13.2,12,13,15Lc. 2.23
din om sau dobitoc; mi i‐am sfințit în ziua în care am bătut pe orice întâi‐născut în țara Egiptului. 18Și am luat pe leviți în locul oricărui întâi‐născut dintre copiii lui Israel. 19Și am dat
8.19
Cap. 3.9.

pe leviți ca dar lui Aaron și fiilor săi dintre copiii lui Israel, ca să facă slujba copiilor lui Israel în cortul întâlnirii și să facă ispășire pentru copiii lui Israel: ca să nu fie nicio
8.19
Cap. 1.53;
16.46
18.52 Cron. 26.16
rană peste copiii lui Israel, când se apropie copiii lui Israel de sfântul locaș. 20Și Moise și Aaron și toată adunarea copiilor lui Israel au făcut cu leviții după toate cele ce poruncise Domnul lui Moise în privința leviților; așa au făcut copiii lui Israel cu ei. 21Și leviții
8.21
Vers. 7.

s‐au curățit de păcat și și‐au spălat hainele și Aaron
8.21
Vers. 11, 12.

i‐a înfățișat ca dar legănat înaintea Domnului. Și Aaron a făcut ispășire pentru ei ca să‐i curățe. 22Și după aceea
8.22
Vers. 15.

leviții au venit să‐și facă slujba în cortul întâlnirii înaintea lui Aaron și înaintea fiilor lui; cum poruncise
8.22
Vers. 5, etc.

Domnul lui Moise în privința leviților, așa au făcut cu ei. 23Și Domnul a vorbi lui Moise zicând: 24Aceasta este cu privire la leviți: de la douăzeci
8.24
Cap. 4.3.
1 Cron. 23.3,24,27
și cinci de ani și mai sus să vină să fie ostași la lucrul slujbei în cortul întâlnirii. 25Și de la cincizeci de ani să iasă din lucrul slujbei și să nu mai slujească. 26Dar să slujească cu frații lor în cortul întâlnirii ca să păzească
8.26
Cap. 1.53.

ce este de păzit și să nu facă slujbă. Așa să faci cu leviții cu privire la însărcinarea lor.