Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
7

Darurile capilor semințiilor

71Și a fost așa: în ziua în care sfârșise Moise de așezat

7.1
Ex. 40.18Lev. 8.10,11
locașul și‐l unsese și‐l sfințise și toate uneltele lui și altarul și toate uneltele lui și le unsese și le sfințise, 2
7.2
Cap. 1.4, etc.
mai marii lui Israel, capii caselor părinților lor, au adus un dar. Aceștia erau mai marii semințiilor, aceștia sunt cei ce au fost peste cei numărați. 3Și ei și‐au adus darul înaintea Domnului: șase care acoperite și doisprezece boi; un car la doi mai mari și un bou de fiecare; le‐au adus înaintea locașului. 4Și Domnul a vorbit lui Moise zicând: 5Ia‐le de la ei și să fie pentru facerea slujbei cortului întâlnirii și să le dai leviților, fiecăruia după slujba sa. 6Și Moise a luat carele și boii și le‐a dat leviților. 7A dat două care și patru boi
7.7
Cap. 4.25.
fiilor lui Gherșon, după slujba lor. 8Și
7.8
Cap. 4.31.
a dat patru care și opt boi fiilor lui Merari, după slujba lor, sub
7.8
Cap. 4.28, 33.
mâna lui Itamar, fiul lui Aaron, preotul. 9Dar fiilor lui Chehat nu le‐a dat, căci
7.9
Cap. 4.15. Cap. 4.6, 8, 10, 12, 14.
slujba sfântului locaș era asupra lor; îl purtau pe umeri. 10Și mai marii au adus darul
7.10
Deut. 20.51 Reg. 8.632 Cron. 7.5,9Ezra 6.16Neem. 12.27Ps. 30.1
de sfințire al altarului, în ziua în care a fost uns, și mai marii și‐au adus darul înaintea altarului. 11Și Domnul a zis lui Moise: Ei să‐și aducă darul pentru sfințirea altarului, fiecare mai mare în ziua lui. 12Și cel ce și‐a adus darul în ziua întâi a fost Nahșon
7.12
Cap. 2.3.
, fiul lui Aminadab, din seminția lui Iuda. 13Și darul său a fost o farfurie de argint în greutate de o sută treizeci de sicli; un potir de argint de șaptezeci de sicli, după
7.13
Ex. 30.13
siclul sfântului locaș, amândouă pline cu floarea făinii frământată cu untdelemn ca dar de mâncare
7.13
Lev. 2.1
, 14o lingură de aur, de zece sicli, plină cu tămâie
7.14
Ex. 30.31
; 15un
7.15
Lev. 1.2
vițel din cireadă, un berbece, un miel de un an ca ardere de tot; 16un țap din capre ca jertfă
7.16
Lev. 4.23
pentru păcat; 17și ca jertfă
7.17
Lev. 3.1
de pace: doi boi, cinci berbeci, cinci țapi, cinci miei de un an. Acesta a fost darul lui Nahșon, fiul lui Aminadab. 18A doua zi a adus Netaneel, fiul lui Țuar, mai marele lui Isahar. 19El și‐a adus darul: o farfurie de argint în greutate de o sută treizeci de sicli, un potir de argint de șaptezeci de sicli, după siclul sfântului locaș: amândouă pline cu floarea făinii, frământată cu untdelemn ca dar de mâncare; 20o lingură de aur, de zece sicli, plină cu tămâie; 21un vițel din cireadă, un berbece, un miel de un an, ca ardere de tot; 22un țap din capre ca jertfă pentru păcat; 23și ca jertfă de pace: doi boi, cinci berbeci, cinci țapi, cinci miei de un an. Acesta a fost darul lui Netaneel, fiul lui Țuar. 24A treia zi, mai marele copiilor lui Zabulon, Eliab, fiul lui Helon. 25Darul său a fost: o farfurie de argint, în greutate de o sută treizeci de sicli, un potir de argint de șaptezeci de sicli, după siclul sfântului locaș: amândouă pline cu floarea făinii, frământată cu untdelemn ca dar de mâncare; 26o lingură de aur de zece sicli, plină cu tămâie; 27un vițel din cireadă, un berbece, un miel de un an ca ardere de tot; 28un țap din capre ca jertfă pentru păcat; 29și jertfă de pace: doi boi, cinci berbeci, cinci țapi, cinci miei de un an. Acesta a fost darul lui Eliab, fiul lui Helon. 30A patra zi mai marele copiilor lui Ruben, Elițur, fiul lui Ședeur. 31Darul său a fost: o farfurie de argint, în greutate de o sută treizeci de sicli, un potir de argint de șaptezeci de sicli, după siclul sfântului locaș: amândouă pline cu floarea făinii, frământată cu untdelemn, ca dar de mâncare; 32o lingură de aur, de zece sicli, plină cu tămâie; 33un vițel din cireadă, un berbece, un miel de un an, ca ardere de tot, 34un țap din capre ca jertfă pentru păcat; 35și ca jertfă de pace: doi boi, cinci berbeci, cinci țapi, cinci miei de un an. Acesta a fost darul lui Elițur, fiul lui Ședeur. 36A cincea zi mai marele copiilor lui Simeon, Șelumiel, fiul lui Țurișadai. 37Darul său a fost: o farfurie de argint, în greutate de o sută treizeci de sicli, un potir de argint de șaptezeci de sicli, după siclul sfântului locaș: amândouă pline cu floarea făinii, frământată cu untdelemn, ca dar de mâncare; 38o lingură de aur, de zece sicli, plină cu tămâie; 39un vițel din cireadă, un berbece, un miel de un an ca ardere de tot; 40un țap din capre, ca jertfă pentru păcat; 41și ca jertfă de pace: doi boi, cinci berbeci, cinci țapi, cinci miei de un an. Acesta a fost darul lui Șelumiel, fiul lui Țurișadai. 42A șasea zi mai marele copiilor lui Gad, Eliasaf, fiul lui Deuel. 43Darul său a fost: o farfurie de argint, în greutate de o sută treizeci de sicli, un potir de argint de șaptezeci de sicli, după siclul sfântului locaș: amândouă pline cu floarea făinii, frământată cu untdelemn, ca dar de mâncare; 44o lingură de aur, de zece sicli, plină cu tămâie; 45un vițel din cireadă, un berbece, un miel de un an, ca ardere de tot; 46un țap din capre ca jertfă pentru păcat; 47și ca jertfă de pace: doi boi, cinci berbeci, cinci țapi, cinci miei de un an. Acesta a fost darul lui Eliasaf, fiul lui Deuel. 48A șaptea zi mai marele copiilor lui Efraim, Elișama, fiul lui Amihud. 49Darul său a fost: o farfurie de argint, în greutate de o sută treizeci de sicli, un potir de argint de șaptezeci de sicli, după siclul sfântului locaș: amândouă pline cu făină, frământată cu untdelemn, ca dar de mâncare; 50o lingură de aur de zece sicli, plină cu tămâie, 51un vițel din cireadă, un berbece, un miel de un an, ca ardere de tot; 52un țap din capre, ca jertfă pentru păcat; 53și ca jertfă de pace: doi boi, cinci berbeci, cinci țapi, cinci miei de un an. Acesta a fost darul lui Elișama, fiul lui Amihud. 54A opta zi mai marele copiilor lui Manase, Gamliel, fiul lui Pedahțur. 55Darul său a fost: o farfurie de argint, în greutate de o sută treizeci de sicli, un potir de argint de șaptezeci de sicli, după siclul sfântului locaș: amândouă pline cu făină, frământată cu untdelemn, ca dar de mâncare; 56o lingură de aur de zece sicli, plină cu tămâie; 57un vițel din cireadă, un berbece, un miel de un an ca ardere de tot; 58un țap din capre ca jertfă pentru păcat; 59și ca jertfă de pace: doi boi, cinci berbeci, cinci țapi, cinci miei de un an. Acesta a fost darul lui Gamliel, fiu lui Pedahțur. 60A noua zi mai marele fiilor lui Beniamin, Abidan, fiul lui Ghideoni. 61Darul său a fost: o farfurie de argint în greutate de o sută treizeci de sicli, un potir de argint de șaptezeci de sicli, după siclul sfântului locaș, amândouă pline cu floarea făinii, frământată cu untdelemn, ca dar de mâncare; 62o lingură de aur de zece sicli, plină cu tămâie, 63un vițel, din cireadă, un berbece, un miel de un an, ca ardere de tot; 64un țap din capre, ca jertfă pentru păcat; 65și ca jertfă de pace: doi boi, cinci berbeci, cinci țapi, cinci miei de un an. Acesta a fost darul lui Abidan, fiul lui Ghideoni. 66A zecea zi mai marele fiilor lui Dan, Ahiezer, fiul lui Amișadai. 67Darul său a fost: o farfurie de argint în greutate de o sută treizeci de sicli, un potir de argint de șaptezeci de sicli, după siclul sfântului locaș, amândouă pline cu floarea făinii, frământată cu untdelemn, ca dar de mâncare; 68o lingură de aur, de zece sicli, plină cu tămâie; 69un vițel din cireadă, un berbece, un miel, de un an, ca ardere de tot; 70un țap din capre ca jertfă pentru păcat; 71și ca jertfă de pace: doi boi, cinci berbeci, cinci țapi, cinci miei de un an. Acesta a fost darul lui Ahiezer, fiul lui Amișadai. 72A unsprezecea zi, mai marele fiilor lui Așer, Paguiel, fiul lui Ocran. 73Darul său a fost: o farfurie de argint, în greutate de o sută treizeci de sicli, un potir de argint de șaptezeci de sicli, după siclul sfântului locaș: amândouă pline cu floarea făinii, frământată cu untdelemn ca dar de mâncare; 74o lingură de aur de zece sicli, plină cu tămâie; 75un vițel din cireadă, un berbece, un miel de un an, ca ardere de tot; 76un țap din capre ca jertfă pentru păcat; 77și ca jertfă de pace: doi boi, cinci berbeci, cinci țapi, cinci miei de câte un an. Acesa a fost darul lui Paguiel, fiul lui Ocran. 78A douăsprezecea zi mai marele fiilor lui Neftali, Ahira, fiul lui Enan. 79Darul său a fost: o farfurie de argint în greutate de o sută treizeci de sicli, un potir de argint de șaptezeci de sicli, după siclul sfântului locaș, amândouă pline cu floarea făinii, frământată cu untdelemn, ca dar de mâncare; 80o lingură de aur de zece sicli, plină cu tămâie; 81un vițel din cireadă, un berbece, un miel de un an, ca ardere de tot; 82un țap din capre ca jertfă pentru păcat; 83și ca jertfă de pace: doi boi, cinci berbeci, cinci țapi, cinci miei de un an. Acesta a fost darul lui Ahira, fiul lui Enan. 84Acesta a fost darul pentru sfințirea altarului în ziua ungerii sale din mâna mai marilor: douăsprezece farfurii de argint, douăsprezece potire de argint, douăsprezece linguri de aur; 85fiecare farfurie era de o sută treizeci de sicli și fiecare potir de șaptezeci; tot argintul vaselor era două mii patru sute de sicli, după siclul sfântului locaș; 86cele douăsprezece linguri de aur pline cu tămâie, fiecare de zece sicli, după siclul sfântului locaș; tot aurul lingurilor era o sută douăzeci de sicli. 87Toți boii pentru arderea de tot erau doisprezece, doisprezece berbeci, doisprezece miei de un an, și darul lor de mâncare și doisprezece țapi de capre ca jertfă pentru păcat. 88Și toți vițeii pentru jertfa de pace erau douăzeci și patru de viței, șaizeci de berbeci, șaizeci de țapi, șaizeci de miei de un an. Acesta a fost darul pentru sfințirea altarului după ce a fost uns
7.88
Vers. 1.
. 89Și când a intrat Moise în cortul întâlnirii ca să vorbească
7.89
Cap. 12.8.
cu El, a auzit glasul
7.89
Ex. 25.22
vorbindu‐i de pe scaunul îndurării care era peste chivotul mărturiei dintre cei doi heruvimi. Și vorbea către El.

8

Așezarea candelelor

81Și Domnul a vorbit lui Moise zicând: 2Vorbește lui Aaron și spune‐i: Când

8.2
Ex. 25.37
40.25
vei aprinde candelele, cele șapte candele să lumineze în partea dinainte a sfeșnicului. 3Și Aaron a făcut așa; i‐a aprins candelele în partea dinainte a sfeșnicului, cum poruncise Domnul lui Moise. 4Și
8.4
Ex. 25.31
acesta era lucrul sfeșnicului: lucru bătut de aur; de la fusul lui până la florile lui era
8.4
Ex. 25.18
lucru bătut; după
8.4
Ex. 25.40
izvodul pe care‐l arătase Domnul lui Moise, așa făcuse sfeșnicul.

Leviții ca dar legănat

5Și Domnul a vorbit lui Moise zicând: 6Ia pe leviți din mijlocul copiilor lui Israel și curățește‐i. 7Și așa să faci cu ei ca să‐i curățești: stropește peste ei apa

8.7
Cap. 19.9, 17, 18.
de curățire de păcat, și ei să
8.7
Lev. 14.8,9
treacă briciul peste toată carnea lor și să‐și spele hainele și să se curățe. 8Și să ia un vițel din cireadă și darul său de mâncare
8.8
Lev. 2.1
, de floare de făină frământată cu untdelemn, și să iei un alt vițel din cireadă ca jertfă pentru păcat. 9Și
8.9
Ex. 29.4
40.12
să aduci pe leviți înaintea cortului întâlnirii și să aduni
8.9
Lev. 8.3
toată adunarea copiilor lui Israel. 10Și să aduci pe leviți înaintea Domnului. Și copiii lui Israel să‐și pună mâinile
8.10
Lev. 1.4
peste leviți. 11Și Aaron să înfățișeze pe leviți ca dar legănat înaintea Domnului, de la copiii lui Israel, și ei să fie ai lor, ca să facă slujba Domnului. 12Și leviții
8.12
Ex. 29.10
să‐și pună mâinile pe capetele vițeilor: și să aduci pe unul jertfă pentru păcat și pe celălalt ardere de tot Domnului spre a face ispășire pentru leviți. 13Și să pui pe leviți înaintea lui Aaron și înaintea fiilor lui și înfățișează‐i ca dar legănat Domnului. 14Și să deosebești pe leviți din mijlocul copiilor lui Israel: și leviții să fie ai
8.14
Cap. 3.45;
mei. 15Și după aceea leviții să intre ca să facă slujba în corul întâlnirii. Și să‐i curățești și să‐i înfățișezi
8.15
Vers. 11, 13.
ca dar legănat. 16Căci ei sunt dăruiți, dăruiți mie dintre copiii lui Israel; mi i‐am luat în locul oricui deschide pântecele, în locul oricărui întâi‐născut
8.16
Cap. 3.12, 45.
din copiii lui Israel. 17Căci orice întâi‐născut din copiii lui Israel este al meu
8.17
Ex. 13.2,12,13,15Lc. 2.23
din om sau dobitoc; mi i‐am sfințit în ziua în care am bătut pe orice întâi‐născut în țara Egiptului. 18Și am luat pe leviți în locul oricărui întâi‐născut dintre copiii lui Israel. 19Și am dat
8.19
Cap. 3.9.
pe leviți ca dar lui Aaron și fiilor săi dintre copiii lui Israel, ca să facă slujba copiilor lui Israel în cortul întâlnirii și să facă ispășire pentru copiii lui Israel: ca să nu fie nicio
8.19
Cap. 1.53;
rană peste copiii lui Israel, când se apropie copiii lui Israel de sfântul locaș. 20Și Moise și Aaron și toată adunarea copiilor lui Israel au făcut cu leviții după toate cele ce poruncise Domnul lui Moise în privința leviților; așa au făcut copiii lui Israel cu ei. 21Și leviții
8.21
Vers. 7.
s‐au curățit de păcat și și‐au spălat hainele și Aaron
8.21
Vers. 11, 12.
i‐a înfățișat ca dar legănat înaintea Domnului. Și Aaron a făcut ispășire pentru ei ca să‐i curățe. 22Și după aceea
8.22
Vers. 15.
leviții au venit să‐și facă slujba în cortul întâlnirii înaintea lui Aaron și înaintea fiilor lui; cum poruncise
8.22
Vers. 5, etc.
Domnul lui Moise în privința leviților, așa au făcut cu ei. 23Și Domnul a vorbi lui Moise zicând: 24Aceasta este cu privire la leviți: de la douăzeci
8.24
Cap. 4.3.
și cinci de ani și mai sus să vină să fie ostași la lucrul slujbei în cortul întâlnirii. 25Și de la cincizeci de ani să iasă din lucrul slujbei și să nu mai slujească. 26Dar să slujească cu frații lor în cortul întâlnirii ca să păzească
8.26
Cap. 1.53.
ce este de păzit și să nu facă slujbă. Așa să faci cu leviții cu privire la însărcinarea lor.

9

Paștele în pustie

91Și Domnul a vorbit lui Moise în pustia Sinai, în luna întâi a anului al doilea după ieșirea lor din țara Egiptului zicând: 2Și copiii lui Israel să facă Paștele

9.2
Ex. 12.1Lev. 23.5Deut. 16.1,2
la vremea lor. 3Să le faceți, în ziua a patrusprezecea a lunii acesteia, între cele două seri, la vremea lor; să le faceți după toate așezămintele lor și după toate orânduirile lor. 4Și Moise a vorbit copiilor lui Israel să facă Paștele. 5Și
9.5
Ios. 5.10
au făcut Paștele în luna întâi, în ziua a patrusprezecea a lunii, între cele două seri, în pustia Sinai; după toate cele ce poruncise Domnul lui Moise, așa au făcut copiii lui Israel. 6Și au fost niște bărbați, care erau
9.6
Cap. 5.2;
necurați din pricina trupului mort al unui om și nu puteau face Paștele în ziua aceea; și
9.6
Ex. 18.15,19,26
au venit în ziua aceea înaintea lui Moise și înaintea lui Aaron. 7Și bărbații aceștia i‐au zis: Noi suntem necurați din pricina trupului mort al unui om: pentru ce să fim opriți și să nu aducem darul Domnului la vremea sa între copiii lui Israel? 8Și Moise le‐a zis: Stați
9.8
Cap. 27.5.
să aud ce poruncește Domnul pentru voi. 9Și Domnul a vorbit lui Moise zicând: 10Vorbește copiilor lui Israel zicând: Dacă cineva dintre voi sau din neamurile voastre va fi necurat pentru vreun trup mort, sau pe cale departe, totuși să facă Paștele Domnului. 11Să le facă în
9.11
2 Cron. 30.2,15
luna a doua, în ziua a patrusprezecea între cele două seri; să le mănânce cu azimi
9.11
Ex. 12.8
și cu ierburi amare. 12
9.12
Ex. 12.10
nu lase nimic din ele până dimineață și să nu frângă os
9.12
Ex. 12.46In. 19.36
din ele; să le facă după
9.12
Ex. 12.43
toate așezămintele Paștelor. 13Dar bărbatul care va fi curat și nu va fi pe cale și va pregeta să facă Paștele, sufletul
9.13
Gen. 17.14Ex. 12.15
acela va fi stârpit din poporul său, pentru că n‐a
9.13
Vers. 7.
adus darul Domnului la vremea sa; bărbatul acela își va purta
9.13
Cap. 5.31.
păcatul. 14Și dacă vreun străin de loc va sta vremelnic între voi și ar voi să facă Paștele Domnului, să le facă după așezământul Paștelor și după orânduirea lor. Să fie un singur așezământ
9.14
Ex. 12.49
pentru voi, atât pentru cel străin de loc, cât și pentru cel născut în țară.

Norul

15Și

9.15
Ex. 40.34Neem. 9.12,19Ps. 78.14
în ziua în care a fost ridicat locașul, norul a acoperit locașul cortului mărturiei; și
9.15
Ex. 13.21
40.38
era seara ca o înfățișare de foc deasupra locașului, până dimineața. 16Așa a fost necurmat: norul îl acoperea și noaptea avea o înfățișare de foc. 17Și după cum se ridica
9.17
Ex. 40.36Ps. 80.1
norul de pe cort, după aceea porneau copiii lui Israel: și în locul unde stătea norul acolo tăbărau copiii lui Israel. 18Copiii lui Israel plecau după porunca Domnului și tăbărau după porunca Domnului: în toate zilele
9.18
1 Cor. 10.1
cât stătea norul deasupra locașului rămâneau tăbărâți. 19Și dacă norul rămânea multe zile deasupra locașului, atunci copiii lui Israel păzeau
9.19
Cap. 1.53;
cele de păzit ale Domnului și nu plecau. 20Și dacă se întâmpla că norul era puține zile deasupra locașului, tăbărau după porunca Domnului și plecau după porunca Domnului. 21Și dacă norul era de seara până dimineața și dimineața norul se ridica, atunci plecau; sau dacă, după o zi și o noapte norul se ridica, plecau; 22sau dacă norul sta deasupra locașului, două zile sau o lună sau multe zile, rămânând pe el, copiii lui
9.22
Ex. 40.36,37
Israel erau tăbărâți și nu plecau; dar când se ridica, plecau. 23Tăbărau după porunca Domnului și plecau după porunca Domnului; păzeau
9.23
Vers. 19.
cele de păzit ale Domnului după porunca Domnului prin Moise.