Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
9

Paștele în pustie

91Și Domnul a vorbit lui Moise în pustia Sinai, în luna întâi a anului al doilea după ieșirea lor din țara Egiptului zicând: 2Și copiii lui Israel să facă Paștele

9.2
Ex. 12.1Lev. 23.5Deut. 16.1,2
la vremea lor. 3Să le faceți, în ziua a patrusprezecea a lunii acesteia, între cele două seri, la vremea lor; să le faceți după toate așezămintele lor și după toate orânduirile lor. 4Și Moise a vorbit copiilor lui Israel să facă Paștele. 5Și
9.5
Ios. 5.10
au făcut Paștele în luna întâi, în ziua a patrusprezecea a lunii, între cele două seri, în pustia Sinai; după toate cele ce poruncise Domnul lui Moise, așa au făcut copiii lui Israel. 6Și au fost niște bărbați, care erau
9.6
Cap. 5.2;
19.11,16In. 18.28
necurați din pricina trupului mort al unui om și nu puteau face Paștele în ziua aceea; și
9.6
Ex. 18.15,19,26
au venit în ziua aceea înaintea lui Moise și înaintea lui Aaron. 7Și bărbații aceștia i‐au zis: Noi suntem necurați din pricina trupului mort al unui om: pentru ce să fim opriți și să nu aducem darul Domnului la vremea sa între copiii lui Israel? 8Și Moise le‐a zis: Stați
9.8
Cap. 27.5.

să aud ce poruncește Domnul pentru voi. 9Și Domnul a vorbit lui Moise zicând: 10Vorbește copiilor lui Israel zicând: Dacă cineva dintre voi sau din neamurile voastre va fi necurat pentru vreun trup mort, sau pe cale departe, totuși să facă Paștele Domnului. 11Să le facă în
9.11
2 Cron. 30.2,15
luna a doua, în ziua a patrusprezecea între cele două seri; să le mănânce cu azimi
9.11
Ex. 12.8
și cu ierburi amare. 12
9.12
Ex. 12.10
nu lase nimic din ele până dimineață și să nu frângă os
9.12
Ex. 12.46In. 19.36
din ele; să le facă după
9.12
Ex. 12.43
toate așezămintele Paștelor. 13Dar bărbatul care va fi curat și nu va fi pe cale și va pregeta să facă Paștele, sufletul
9.13
Gen. 17.14Ex. 12.15
acela va fi stârpit din poporul său, pentru că n‐a
9.13
Vers. 7.

adus darul Domnului la vremea sa; bărbatul acela își va purta
9.13
Cap. 5.31.

păcatul. 14Și dacă vreun străin de loc va sta vremelnic între voi și ar voi să facă Paștele Domnului, să le facă după așezământul Paștelor și după orânduirea lor. Să fie un singur așezământ
9.14
Ex. 12.49
pentru voi, atât pentru cel străin de loc, cât și pentru cel născut în țară.

Norul

15Și

9.15
Ex. 40.34Neem. 9.12,19Ps. 78.14
în ziua în care a fost ridicat locașul, norul a acoperit locașul cortului mărturiei; și
9.15
Ex. 13.21
40.38
era seara ca o înfățișare de foc deasupra locașului, până dimineața. 16Așa a fost necurmat: norul îl acoperea și noaptea avea o înfățișare de foc. 17Și după cum se ridica
9.17
Ex. 40.36Ps. 80.1
norul de pe cort, după aceea porneau copiii lui Israel: și în locul unde stătea norul acolo tăbărau copiii lui Israel. 18Copiii lui Israel plecau după porunca Domnului și tăbărau după porunca Domnului: în toate zilele
9.18
1 Cor. 10.1
cât stătea norul deasupra locașului rămâneau tăbărâți. 19Și dacă norul rămânea multe zile deasupra locașului, atunci copiii lui Israel păzeau
9.19
Cap. 1.53;
3.8
cele de păzit ale Domnului și nu plecau. 20Și dacă se întâmpla că norul era puține zile deasupra locașului, tăbărau după porunca Domnului și plecau după porunca Domnului. 21Și dacă norul era de seara până dimineața și dimineața norul se ridica, atunci plecau; sau dacă, după o zi și o noapte norul se ridica, plecau; 22sau dacă norul sta deasupra locașului, două zile sau o lună sau multe zile, rămânând pe el, copiii lui
9.22
Ex. 40.36,37
Israel erau tăbărâți și nu plecau; dar când se ridica, plecau. 23Tăbărau după porunca Domnului și plecau după porunca Domnului; păzeau
9.23
Vers. 19.

cele de păzit ale Domnului după porunca Domnului prin Moise.