Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
8

Așezarea candelelor

81Și Domnul a vorbit lui Moise zicând: 2Vorbește lui Aaron și spune‐i: Când

8.2
Ex. 25.37
40.25
vei aprinde candelele, cele șapte candele să lumineze în partea dinainte a sfeșnicului. 3Și Aaron a făcut așa; i‐a aprins candelele în partea dinainte a sfeșnicului, cum poruncise Domnul lui Moise. 4Și
8.4
Ex. 25.31
acesta era lucrul sfeșnicului: lucru bătut de aur; de la fusul lui până la florile lui era
8.4
Ex. 25.18
lucru bătut; după
8.4
Ex. 25.40
izvodul pe care‐l arătase Domnul lui Moise, așa făcuse sfeșnicul.

Leviții ca dar legănat

5Și Domnul a vorbit lui Moise zicând: 6Ia pe leviți din mijlocul copiilor lui Israel și curățește‐i. 7Și așa să faci cu ei ca să‐i curățești: stropește peste ei apa

8.7
Cap. 19.9, 17, 18.
de curățire de păcat, și ei să
8.7
Lev. 14.8,9
treacă briciul peste toată carnea lor și să‐și spele hainele și să se curățe. 8Și să ia un vițel din cireadă și darul său de mâncare
8.8
Lev. 2.1
, de floare de făină frământată cu untdelemn, și să iei un alt vițel din cireadă ca jertfă pentru păcat. 9Și
8.9
Ex. 29.4
40.12
să aduci pe leviți înaintea cortului întâlnirii și să aduni
8.9
Lev. 8.3
toată adunarea copiilor lui Israel. 10Și să aduci pe leviți înaintea Domnului. Și copiii lui Israel să‐și pună mâinile
8.10
Lev. 1.4
peste leviți. 11Și Aaron să înfățișeze pe leviți ca dar legănat înaintea Domnului, de la copiii lui Israel, și ei să fie ai lor, ca să facă slujba Domnului. 12Și leviții
8.12
Ex. 29.10
să‐și pună mâinile pe capetele vițeilor: și să aduci pe unul jertfă pentru păcat și pe celălalt ardere de tot Domnului spre a face ispășire pentru leviți. 13Și să pui pe leviți înaintea lui Aaron și înaintea fiilor lui și înfățișează‐i ca dar legănat Domnului. 14Și să deosebești pe leviți din mijlocul copiilor lui Israel: și leviții să fie ai
8.14
Cap. 3.45;
mei. 15Și după aceea leviții să intre ca să facă slujba în corul întâlnirii. Și să‐i curățești și să‐i înfățișezi
8.15
Vers. 11, 13.
ca dar legănat. 16Căci ei sunt dăruiți, dăruiți mie dintre copiii lui Israel; mi i‐am luat în locul oricui deschide pântecele, în locul oricărui întâi‐născut
8.16
Cap. 3.12, 45.
din copiii lui Israel. 17Căci orice întâi‐născut din copiii lui Israel este al meu
8.17
Ex. 13.2,12,13,15Lc. 2.23
din om sau dobitoc; mi i‐am sfințit în ziua în care am bătut pe orice întâi‐născut în țara Egiptului. 18Și am luat pe leviți în locul oricărui întâi‐născut dintre copiii lui Israel. 19Și am dat
8.19
Cap. 3.9.
pe leviți ca dar lui Aaron și fiilor săi dintre copiii lui Israel, ca să facă slujba copiilor lui Israel în cortul întâlnirii și să facă ispășire pentru copiii lui Israel: ca să nu fie nicio
8.19
Cap. 1.53;
rană peste copiii lui Israel, când se apropie copiii lui Israel de sfântul locaș. 20Și Moise și Aaron și toată adunarea copiilor lui Israel au făcut cu leviții după toate cele ce poruncise Domnul lui Moise în privința leviților; așa au făcut copiii lui Israel cu ei. 21Și leviții
8.21
Vers. 7.
s‐au curățit de păcat și și‐au spălat hainele și Aaron
8.21
Vers. 11, 12.
i‐a înfățișat ca dar legănat înaintea Domnului. Și Aaron a făcut ispășire pentru ei ca să‐i curățe. 22Și după aceea
8.22
Vers. 15.
leviții au venit să‐și facă slujba în cortul întâlnirii înaintea lui Aaron și înaintea fiilor lui; cum poruncise
8.22
Vers. 5, etc.
Domnul lui Moise în privința leviților, așa au făcut cu ei. 23Și Domnul a vorbi lui Moise zicând: 24Aceasta este cu privire la leviți: de la douăzeci
8.24
Cap. 4.3.
și cinci de ani și mai sus să vină să fie ostași la lucrul slujbei în cortul întâlnirii. 25Și de la cincizeci de ani să iasă din lucrul slujbei și să nu mai slujească. 26Dar să slujească cu frații lor în cortul întâlnirii ca să păzească
8.26
Cap. 1.53.
ce este de păzit și să nu facă slujbă. Așa să faci cu leviții cu privire la însărcinarea lor.

9

Paștele în pustie

91Și Domnul a vorbit lui Moise în pustia Sinai, în luna întâi a anului al doilea după ieșirea lor din țara Egiptului zicând: 2Și copiii lui Israel să facă Paștele

9.2
Ex. 12.1Lev. 23.5Deut. 16.1,2
la vremea lor. 3Să le faceți, în ziua a patrusprezecea a lunii acesteia, între cele două seri, la vremea lor; să le faceți după toate așezămintele lor și după toate orânduirile lor. 4Și Moise a vorbit copiilor lui Israel să facă Paștele. 5Și
9.5
Ios. 5.10
au făcut Paștele în luna întâi, în ziua a patrusprezecea a lunii, între cele două seri, în pustia Sinai; după toate cele ce poruncise Domnul lui Moise, așa au făcut copiii lui Israel. 6Și au fost niște bărbați, care erau
9.6
Cap. 5.2;
necurați din pricina trupului mort al unui om și nu puteau face Paștele în ziua aceea; și
9.6
Ex. 18.15,19,26
au venit în ziua aceea înaintea lui Moise și înaintea lui Aaron. 7Și bărbații aceștia i‐au zis: Noi suntem necurați din pricina trupului mort al unui om: pentru ce să fim opriți și să nu aducem darul Domnului la vremea sa între copiii lui Israel? 8Și Moise le‐a zis: Stați
9.8
Cap. 27.5.
să aud ce poruncește Domnul pentru voi. 9Și Domnul a vorbit lui Moise zicând: 10Vorbește copiilor lui Israel zicând: Dacă cineva dintre voi sau din neamurile voastre va fi necurat pentru vreun trup mort, sau pe cale departe, totuși să facă Paștele Domnului. 11Să le facă în
9.11
2 Cron. 30.2,15
luna a doua, în ziua a patrusprezecea între cele două seri; să le mănânce cu azimi
9.11
Ex. 12.8
și cu ierburi amare. 12
9.12
Ex. 12.10
nu lase nimic din ele până dimineață și să nu frângă os
9.12
Ex. 12.46In. 19.36
din ele; să le facă după
9.12
Ex. 12.43
toate așezămintele Paștelor. 13Dar bărbatul care va fi curat și nu va fi pe cale și va pregeta să facă Paștele, sufletul
9.13
Gen. 17.14Ex. 12.15
acela va fi stârpit din poporul său, pentru că n‐a
9.13
Vers. 7.
adus darul Domnului la vremea sa; bărbatul acela își va purta
9.13
Cap. 5.31.
păcatul. 14Și dacă vreun străin de loc va sta vremelnic între voi și ar voi să facă Paștele Domnului, să le facă după așezământul Paștelor și după orânduirea lor. Să fie un singur așezământ
9.14
Ex. 12.49
pentru voi, atât pentru cel străin de loc, cât și pentru cel născut în țară.

Norul

15Și

9.15
Ex. 40.34Neem. 9.12,19Ps. 78.14
în ziua în care a fost ridicat locașul, norul a acoperit locașul cortului mărturiei; și
9.15
Ex. 13.21
40.38
era seara ca o înfățișare de foc deasupra locașului, până dimineața. 16Așa a fost necurmat: norul îl acoperea și noaptea avea o înfățișare de foc. 17Și după cum se ridica
9.17
Ex. 40.36Ps. 80.1
norul de pe cort, după aceea porneau copiii lui Israel: și în locul unde stătea norul acolo tăbărau copiii lui Israel. 18Copiii lui Israel plecau după porunca Domnului și tăbărau după porunca Domnului: în toate zilele
9.18
1 Cor. 10.1
cât stătea norul deasupra locașului rămâneau tăbărâți. 19Și dacă norul rămânea multe zile deasupra locașului, atunci copiii lui Israel păzeau
9.19
Cap. 1.53;
cele de păzit ale Domnului și nu plecau. 20Și dacă se întâmpla că norul era puține zile deasupra locașului, tăbărau după porunca Domnului și plecau după porunca Domnului. 21Și dacă norul era de seara până dimineața și dimineața norul se ridica, atunci plecau; sau dacă, după o zi și o noapte norul se ridica, plecau; 22sau dacă norul sta deasupra locașului, două zile sau o lună sau multe zile, rămânând pe el, copiii lui
9.22
Ex. 40.36,37
Israel erau tăbărâți și nu plecau; dar când se ridica, plecau. 23Tăbărau după porunca Domnului și plecau după porunca Domnului; păzeau
9.23
Vers. 19.
cele de păzit ale Domnului după porunca Domnului prin Moise.

10

Trâmbițele

101Și Domnul a vorbit lui Moise zicând: 2Fă‐ți două trâmbițe de argint; să le faci de lucru bătut și să‐ți slujească pentru chemarea

10.2
Is. 1.13
adunării și pentru plecarea taberelor. 3Și când
10.3
Ier. 4.5Ioel 2.15
vor sufla cu ele, să se strângă toată adunarea la tine la intrarea cortului întâlnirii. 4Și când vor sufla cu una, atunci să se strângă la tine mai marii, capii
10.4
Ex. 18.217.2
miilor lui Israel. 5Și când veți sufla alarmă, să plece taberele
10.5
Cap. 2.3.
cele tăbărâte spre răsărit. 6Și când veți sufla alarmă a doua oară, să plece taberele cele tăbărâte spre miazăzi
10.6
Cap. 2.10.
. Să sufle alarma la plecarea lor. 7Și când va fi să fie strânsă adunarea, să suflați
10.7
Vers. 3.
, dar să nu suflați
10.7
Ioel 2.1
alarmă. 8Și
10.8
Cap. 31.6.
fiii lui Aaron, preoții, să sufle în trâmbițe și ele să vă fie un așezământ în veac în neamurile voastre. 9Și
10.9
Cap. 31.6.
când veți ieși la război în țara voastră împotriva vrăjmașului care vă va asupri
10.9
Jud. 2.18
4.3
6.9
10.8,121 Sam. 10.18Ps. 106.42
, atunci să suflați alarmă cu trâmbițele; și veți fi amintiți
10.9
Gen. 8.1Ps. 106.4
înaintea Domnului Dumnezeului vostru și veți fi mântuiți de vrăjmașii voștri. 10Și
10.10
Cap. 29.1.
în ziua bucuriei voastre și la sărbătorile voastre și la începutul lunilor voastre să suflați în trâmbițe peste arderile de tot ale voastre și peste jertfele voastre de pace; și vă vor fi spre amintire
10.10
Vers. 9.
înaintea Dumnezeului vostru. Eu sunt Domnul Dumnezeul vostru.

Plecarea din Sinai

11Și a fost așa: în anul al doilea în luna a doua, la douăzeci ale lunii, norul

10.11
Cap. 9.17.
s‐a ridicat de pe locașul mărturiei. 12Și copii lui Israel au plecat după călătoriile
10.12
Ex. 40.36
lor din pustia
10.12
Ex. 19.19.5
Sinai și norul a stătut în pustia
10.12
Gen. 21.21Deut. 1.1
Paran. 13Și au plecat, pentru întâia oară, după porunca
10.13
Vers. 5, 6. Cap. 2.34.
Domnului prin Moise. 14Și
10.14
Cap. 2.3, 9.
mai întâi a plecat steagul taberei copiilor lui Iuda după oștile lor; și peste oastea sa era Nahșon
10.14
Cap. 1.7.
, fiul lui Aminadab. 15Și peste oastea seminției copiilor lui Isahar era Netaneel, fiul lui Tuar. 16Și peste oastea seminției copiilor lui Zabulon era Eliab, fiul lui Helon. 17Și
10.17
Cap. 1.51.
locașul a fost desfăcut și fiii lui Gherșon și fiii lui Merari au plecat ducând
10.17
Cap. 4.24, 31;
locașul. 18Și steagul
10.18
Cap. 2.10, 16.
taberei lui Ruben a plecat după oștile lor; și peste oastea sa era Elițur, fiul lui Ședeur. 19Și peste oastea seminției copiilor lui Simeon era Șelumiel, fiul lui Țurișadai. 20Și peste oastea seminției copiilor lui Gad era Eliasaf, fiul lui Deuel. 21Și chehatiții au plecat ducând locașul sfințit
10.21
Cap. 4.4, 15;
și ceilalți au așezat cortul până la venirea lor. 22Și steagul
10.22
Cap. 2.18, 24.
taberei copiilor lui Efraim a plecat după oștile lor; și peste oastea sa era Elișama, fiul lui Amihud. 23Și peste oastea seminției copiilor lui Manase era Gamliel, fiul lui Pedahțur. 24Și peste oastea seminției copiilor lui Beniamin era Abidan, fiul lui Ghideoni. 25Și
10.25
Cap. 2.25, 31.
a plecat steagul taberei copiilor lui Dan, coada tuturor taberelor, după oștile lor; și peste oastea sa era Ahiezer, fiul lui Amișadai. 26Și peste oastea seminției copiilor lui Așer era Paguiel, fiul lui Ocran. 27Și peste oastea seminției copiilor lui Neftali era Ahira, fiul lui Enan. 28Acestea
10.28
Cap. 2.34.
au fost plecările copiilor lui Israel după oștile lor; și au plecat.

Moise și Hobab

29Și Moise a zis lui Hobab, fiul lui Reuel

10.29
Ex. 2.18
Madianitul, socrul lui Moise: Noi plecăm la locul despre care Domnul a zis: Îl
10.29
Gen. 12.7
voi da vouă! Vino cu noi și‐ți
10.29
Jud. 1.16
4.11
vom face bine, căci
10.29
Gen. 32.12Ex. 3.8
6.7,8
Domnul a vorbit bine despre Israel. 30Și el i‐a zis: Nu voi merge, ci mă voi duce în țara mea și la rudenia mea. 31Și el a zis: Rogu‐te, nu ne lăsa, căci tu știi unde să tăbărâm în pustie și ne vei fi în
10.31
Iov 29.15
loc de ochi. 32Și va fi așa: dacă vei veni cu noi, da, va fi așa: orice bine
10.32
Jud. 1.16
ne va face Domnul așa îți vom face și noi ție. 33Și au plecat din muntele
10.33
Ex. 3.1
Domnului cale de trei zile. Și chivotul legământului Domnului a mers
10.33
Deut. 1.33Ios. 3.3,4,6Ps. 132.8Ier. 31.2Ezec. 20.6
înaintea lor cale de trei zile, ca să le caute un loc de odihnă. 34Și
10.34
Ex. 13.21Neem. 9.12,19
norul Domnului era deasupra lor ziua când au plecat din tabără. 35Și a fost așa: când pleca chivotul, Moise zicea: Scoală‐te
10.35
Ps. 68.1,2
132.8
, Doamne, și să se risipească vrăjmașii tăi; și să fugă dinaintea feței tale cei ce te urăsc! 36Și când se odihnia, zicea: Întoarce‐te, Doamne, la zecile de mii ale miilor lui Israel.