Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
1

Urare

11Pavel, întemnițat

1.1
Ef. 3.1
4.12 Tim. 1.8
al lui Hristos Isus și Timotei fratele către Filimon, iubitul și împreună lucrătorul
1.1
Fil. 2.25
nostru, 2și Apfiei sora noastră și lui Arhip
1.2
Col. 4.17
ostașul nostru
1.2
Fil. 2.25
împreună cu noi, și bisericii
1.2
Rom. 16.51 Cor. 16.19
care este în casa ta: 3Har
1.3
Ef. 1.2
vouă și pace de la Dumnezeu Tatăl nostru și de la Domnul Isus Hristos. 4Mulțumesc
1.4
Ef. 1.161 Tes. 1.22 Tes. 1.3
Dumnezeului meu făcând totdeauna pomenire de tine în rugăciunile mele, 5auzind
1.5
Ef. 1.15Col. 1.4
de iubirea ta și de credința pe care o ai către Domnul Isus și către toți sfinții, 6ca părtășia credinței tale să se facă lucrătoare pentru Hristos, în recunoașterea
1.6
Fil. 1.9,11
deplină a oricărui bine ce este în noi. 7Căci noi am avut multă bucurie și mângâiere în iubirea ta, fiindcă inimile sfinților au fost răcorite
1.7
2 Cor. 7.132 Tim. 1.16
prin tine, frate.

Rugămintea lui Pavel pentru Onisim

8De aceea, deși am multă îndrăzneală în Hristos ca

1.8
1 Tes. 2.6
să‐ți poruncesc ce se cuvine, 9totuși te rog pentru iubire mai mult, fiind așa cum sunt eu, Pavel cel bătrân, iar
1.9
Vers. 1.

acum și un întemnițat al lui Hristos Isus, 10te rog pentru copilul meu, pe care l‐am născut
1.10
Col. 4.9
în legături, pe Onisim
1.10
1 Cor. 4.15Gal. 4.19
, 11care altădată îți era nefolositor dar acum mult folositor și ție și mie, 12pe care ți l‐am trimis înapoi, pe el, adică chiar inima mea: 13pe care voiam să‐l țin la mine, ca
1.13
1 Cor. 16.17Fil. 2.30
să‐mi slujească în locul tău în legăturile evangheliei, 14dar n‐am voit să fac nimic fără părerea ta, pentru ca
1.14
2 Cor. 9.7
binele de la tine să nu fie ca de silă, ci de bunăvoie. 15Căci poate
1.15
Gen. 45.5,8
pentru aceasta s‐a despărțit de tine puțină vreme, ca să‐l ai veșnic, 16de acum nu ca rob, ci mai presus de rob, ca pe un frate
1.16
Mat. 23.81 Tim. 6.2
iubit, mai ales mie și
1.16
Col. 3.22
cu atât mai mult ție și în carne și în Domnul! 17Deci dacă mă ai părtaș
1.17
2 Cor. 8.23
, primește‐l la tine ca pe mine. 18Iar dacă te‐a nedreptățit în ceva sau îți datorează ceva, pune aceasta în socoteala mea: 19Eu, Pavel, am scris cu însăși mâna mea, eu voi plăti, ca să nu‐ți zic că chiar tu însuți te datorezi mie. 20Așa, frate, să trag acest folos de la tine în Domnul; ușurează‐mi
1.20
Vers. 7.

inima în Hristos. 21Având încredere în ascultarea ta, ți‐am scris știind
1.21
2 Cor. 7.16
că vei face și mai mult decât cele ce zic.

Urări de sănătate

22Totodată însă pregătește‐mi și un loc de găzduire; căci nădăjduiesc

1.22
Fil. 1.25
2.24
că prin
1.22
2 Cor. 1.11
rugăciunile voastre vă voi fi dăruit. 23Te îmbrățișează Epafra
1.23
Col. 1.7
4.12
cel întemnițat împreună cu mine în Hristos Isus. 24Tot așa și Marcu
1.24
Fapte. 12.12,25
, Aristarh
1.24
Fapte. 19.29
27.2Col. 4.10
, Dima
1.24
2 Tim. 4.11
, Luca
1.24
2 Tim. 4.11
, împreună lucrători cu mine. 25Harul
1.25
2 Tim. 4.22
Domnului nostru Isus Hristos fie cu duhul vostru! Amin.