Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
3

31Încolo, frații mei, bucurați‐vă

3.1
2 Cor. 13.111 Tes. 5.16
în Domnul.

Ferirea de învățători mincinoși

Ca să vă scriu aceleași, mie nu‐mi este anevoie, iar vouă vă este de temei. 2Păziți‐vă

3.2
Is. 56.10Gal. 5.15
de câinii aceia! Păziți‐vă de lucrătorii
3.2
2 Cor. 11.13
răi! Păziți‐vă
3.2
Rom. 2.28Gal. 5.2
de scrijilătură! 3Căci noi suntem tăierea împrejur
3.3
Deut. 10.16
30.6Ier. 4.4Rom. 2.29
4.11,12Col. 2.11
, noi care
3.3
In. 4.23,24Rom. 7.6
slujim lui Dumnezeu prin Duhul și ne
3.3
Gal. 6.14
lăudăm în Hristos Isus și nu ne încredem în carne. 4Cu toate că eu
3.4
2 Cor. 11.18,21
am de ce să am încredere și în carne. Dacă vreunui altuia i se pare că poate avea încredere în carne, mie mai mult: 5prin tăiere împrejur
3.5
Gen. 17.12
a opta zi, din
3.5
2 Cor. 11.22
neamul lui Israel, din
3.5
Rom. 11.1
seminția lui Beniamin, evreu
3.5
2 Cor. 11.22
din evrei; în privința legii, fariseu
3.5
Fapte. 23.6
26.4,5
, 6în privința
3.6
Fapte. 22.3Gal. 1.13,14
râvnei, prigonitor
3.6
Fapte. 8.3
9.1
al bisericii, în privința dreptății
3.6
Rom. 10.5
care este prin lege, fără
3.6
Lc. 1.6
vină. 7Dar pe cele
3.7
Mat. 13.44
ce îmi erau câștiguri le‐am socotit pagubă pentru Hristos. 8Ci într‐adevăr și socotesc că toate sunt pagubă, pentru înălțimea cunoștinței
3.8
Is. 53.11Ier. 9.23,24In. 17.31 Cor. 2.2Col. 2.2
lui Hristos Isus, Domnul meu, pentru care m‐am păgubit de toate și le socotesc ca gunoaie ca să câștig pe Hristos 9și să fiu aflat în el nu având ca dreptate a mea
3.9
Rom. 6.3,4,5
8.172 Cor. 4.10,11
pe cea din lege, ci pe cea
3.9
2 Tim. 2.11,121 Pet.
prin credința în Hristos, dreptatea de la Dumnezeu, pe temeiul credinței, 10ca să‐l cunosc pe el și puterea învierii lui și părtășia
3.10
Rom. 6.3‐5
8.172 Cor. 4.10,112 Tim. 2.11,121 Pet. 4.13
patimilor lui, fiind făcut asemenea morții lui, 11dacă cumva voi ajunge
3.11
Fapte. 26.7
la învierea cea dintre cei morți. 12Nu că am și luat premiul sau chiar sunt
3.12
1 Tim. 6.12
desăvârșit
3.12
Evr. 12.23
: însă urmăresc ca să‐l dobândesc după cum am fost dobândit și eu de Hristos Isus. 13Fraților, eu nu mă socotesc încă pe mine însumi că l‐am dobândit. Dar una fac, uitând
3.13
Ps. 45.10Lc. 9.622 Cor. 5.16
cele din urmă, și întinzându‐mă din
3.13
1 Cor. 9.24,26Evr. 6.1
răsputeri spre cele dinainte, 14alerg drept la
3.14
2 Tim. 4.7,8Evr. 12.1
țintă către premiul chemării
3.14
Evr. 3.1
de sus a lui Dumnezeu în Hristos Isus.

Alipirea de Hristos

15Deci toți câți suntem desăvârșiți

3.15
1 Cor. 2.6
14.20
să gândim aceasta: și dacă gândiți
3.15
Gal. 5.10
ceva altfel, Dumnezeu vă va descoperi și aceasta. 16Numai la ceea ce
3.16
Rom. 12.16
15.5
am ajuns
3.16
Gal. 6.16
să pășim prin aceea
3.16
Cap. 2.2.

. 17Fraților, fiți împreună următori ai mei
3.17
1 Cor. 4.16
11.11 Tes. 1.6
și îndreptați‐vă privirea la cei ce umblă așa cum ne aveți
3.17
1 Pet. 5.3
pildă pe noi. 18Căci umblă mulți, pe care de mai multe ori vi‐i spuneam, iar acum spun chiar plângând, că sunt vrăjmașii
3.18
Gal. 1.7
2.21
6.12
crucii lui Hristos, 19al căror sfârșit
3.19
2 Cor. 11.152 Pet. 2.1
este pieirea, al căror dumnezeu
3.19
Rom. 16.181 Tim. 6.5Tit 1.11
este pântecele și
3.19
Osea 4.72 Cor. 11.12Gal. 6.13
a căror slavă este în rușinea lor, care gândesc
3.19
Rom. 8.5
cele pământești. 20Căci cetățenia
3.20
Ef. 2.6,19Col. 3.1,3
noastră este în ceruri, de
3.20
Fapte. 1.11
unde și așteptăm
3.20
1 Cor. 3.71 Tes. 1.10Tit 2.13
ca Mântuitor pe Domnul Isus Hristos, 21care
3.21
1 Cor. 15.43,48,49Col. 3.41 In. 3.2
va schimba la chip trupul smereniei noastre, făcându‐l asemenea la față cu trupul slavei lui, potrivit lucrării
3.21
Ef. 1.19
de a putea să‐și
3.21
1 Cor. 15.26,27
supună chiar toate.