Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
2

Îndemn la smerenie

21Dacă este deci vreo mângâiere în Hristos, dacă este vreo ușurare de iubire, dacă este vreo părtășie

2.1
2 Cor. 13.14
a Duhului, dacă este vreo duioșie și îndurare
2.1
Col. 3.12
, 2împliniți‐mi
2.2
In. 3.29
bucuria ca să gândiți aceeași, având aceeași iubire, cu un suflet, gândind
2.2
Rom. 12.16
15.51 Cor. 1.102 Cor. 13.113.16
4.21 Pet. 3.8
una și aceeași. 3Nu faceți nimic
2.3
Gal. 5.26Iac. 3.14
din duh de partidă, nici din slavă deșartă, ci cu smerenie
2.3
Rom. 12.10Ef. 5.211 Pet. 5.5
de gândire, socotindu‐vă unul pe altul mai presus decât pe sine însuși, 4necăutând fiecare ale sale, ci
2.4
1 Cor. 10.24,33
13.5
fiecare și cele ale altora. 5Gândiți
2.5
Mat. 11.29In. 13.151 Pet. 2.211 In. 2.6
în voi aceasta ce era și în Hristos Isus, 6care
2.6
In. 1.1,2
17.52 Cor. 4.4Col. 1.15Evr. 1.3
, fiind în formă de Dumnezeu, n‐a
2.6
In. 5.18
10.33
socotit ceva de răpit ca să fie deopotrivă cu Dumnezeu, 7ci
2.7
Ps. 22.6Is. 53.3Dan. 9.26Mc. 9.12Rom. 15.3
s‐a dezbrăcat pe sine însuși, luând formă de rob
2.7
Is. 42.1
49.3,6
52.13
53.11Ezec. 34.23,24Zah. 3.8Mat. 20.28Lc. 22.27
, făcându‐se
2.7
In. 1.14Rom. 1.3
8.3Gal. 4.4Evr. 2.14,17
în asemănarea oamenilor 8și în înfățișare fiind aflat ca un om, s‐a smerit pe sine, făcându‐se
2.8
Mat. 26.29,42In. 10.18Evr. 5.8
12.2
ascultător până la moarte, moarte însă de cruce. 9De aceea și Dumnezeu l‐a
2.9
In. 17.1,2,5Fapte. 2.33Evr. 2.9
înălțat foarte sus și i‐a
2.9
Ef. 1.20,21Evr. 1.4
dăruit numele care este mai presus de orice nume, 10pentru ca
2.10
Is. 45.23Mat. 28.18Rom. 14.11Ap. 5.13
în numele lui Isus să se plece orice genunchi al celor cerești și al celor pământești și al celor de sub pământ, 11și orice
2.11
In. 13.13Fapte. 2.36Rom. 14.91 Cor. 8.6
12.3
limbă să mărturisească spre slava lui Dumnezeu Tatăl, că Isus Hristos este Domn.

Îndemn la sfințenie

12Astfel dar, iubiții mei, după cum

2.12
Cap. 1.5.
totdeauna ați ascultat, nu numai ca fiind eu de față, ci cu mult mai mult acum în lipsa mea, lucrați cu frică
2.12
Ef. 6.5
și cutremur mântuirea voastră. 13Căci Dumnezeu
2.13
2 Cor. 3.5Evr. 13.21
este cel ce lucrează în voi și a voi și a lucra pentru buna sa plăcere. 14Faceți toate fără
2.14
1 Cor. 10.101 Pet. 4.9
cârtiri și fără îndoieli
2.14
Rom. 14.1
, 15ca să fiți fără vină și fără răutate, copii
2.15
Mat. 5.45Ef. 5.1
ai lui Dumnezeu, fără cusur în
2.15
1 Pet. 2.12
mijlocul unui
2.15
Deut. 32.5
neam strâmb și sucit, între care străluciți
2.15
Mat. 5.14,16Ef. 5.8
ca luminători în lume, 16având la voi cuvântul vieții, ca pricină de laudă
2.16
2 Cor. 1.141 Tes. 2.19
pentru mine, la ziua lui Hristos, că n‐am
2.16
Gal. 2.21 Tes. 3.5
alergat în zadar, nici nu m‐am ostenit în zadar. 17Ci și dacă
2.17
2 Tim. 4.6
sunt turnat ca o jertfă de băutură peste jertfa și
2.17
Rom. 15.16
slujba credinței voastre, mă
2.17
2 Cor. 7.14Col. 1.24
bucur și mă bucur cu voi toți. 18Și în același chip bucurați‐vă și voi și bucurați‐vă împreună cu mine.

Pavel laudă pe Timotei

19Nădăjduiesc dar în Domnul Isus ca să vă trimit îndată pe Timotei

2.19
Rom. 16.211 Tes. 3.2
, pentru ca să fiu și eu cu inimă bună după ce voi cunoaște cele despre voi. 20Căci n‐am pe nimeni
2.20
Ps. 55.13
de aceeași inimă cu mine, care să se îngrijească în adevăr de cele despre voi; 21căci toți caută
2.21
1 Cor. 10.24,33
13.52 Tim. 4.10,16
cele ale lor, nu cele ale lui Isus Hristos. 22Cunoașteți însă încercarea lui, că el a slujit ca un rob împreună cu mine, ca
2.22
1 Cor. 4.171 Tim. 1.22 Tim. 1.2
un copil tatălui, pentru evanghelie. 23Nădăjduiesc deci să‐l trimit îndată ce voi vedea cum se vor întoarce cele despre mine. 24Am
2.24
Cap. 1.25.
însă încredere în Domnul că și eu voi veni în curând.

Lauda lui Epafrodit

25Am socotit dar de trebuință să trimit la voi pe Epafrodit

2.25
Cap. 4.18.
, fratele și împreună lucrător
2.25
Flm. 2
și împreună ostaș al meu, și trimisul și slujitorul
2.25
2 Cor. 8.23
vostru în
2.25
2 Cor. 11.9
trebuința mea. 26Fiindcă
2.26
Cap. 1.8.
vă dorea pe toți și era foarte tulburat pentru că ați auzit că a fost bolnav. 27Și într‐adevăr a fost bolnav, aproape de moarte; dar Dumnezeu a avut milă de el și nu numai de el, ci și de mine, ca să n‐am întristare peste întristare. 28Deci l‐am trimis mai în grabă, ca văzându‐l să vă bucurați iarăși și eu să fiu mai neîntristat. 29Primiți‐l deci în Domnul cu toată bucuria, și aveți în cinste
2.29
1 Cor. 16.181 Tes. 5.121 Tim. 5.17
pe unii ca aceștia, 30fiindcă pentru lucrul lui Hristos a fost aproape de moarte, după ce și‐a pus viața în primejdie, ca
2.30
1 Cor. 16.17
să împlinească lipsa voastră în slujirea către mine.

3

31Încolo, frații mei, bucurați‐vă

3.1
2 Cor. 13.111 Tes. 5.16
în Domnul.

Ferirea de învățători mincinoși

Ca să vă scriu aceleași, mie nu‐mi este anevoie, iar vouă vă este de temei. 2Păziți‐vă

3.2
Is. 56.10Gal. 5.15
de câinii aceia! Păziți‐vă de lucrătorii
3.2
2 Cor. 11.13
răi! Păziți‐vă
3.2
Rom. 2.28Gal. 5.2
de scrijilătură! 3Căci noi suntem tăierea împrejur
3.3
Deut. 10.16
30.6Ier. 4.4Rom. 2.29
4.11,12Col. 2.11
, noi care
3.3
In. 4.23,24Rom. 7.6
slujim lui Dumnezeu prin Duhul și ne
3.3
Gal. 6.14
lăudăm în Hristos Isus și nu ne încredem în carne. 4Cu toate că eu
3.4
2 Cor. 11.18,21
am de ce să am încredere și în carne. Dacă vreunui altuia i se pare că poate avea încredere în carne, mie mai mult: 5prin tăiere împrejur
3.5
Gen. 17.12
a opta zi, din
3.5
2 Cor. 11.22
neamul lui Israel, din
3.5
Rom. 11.1
seminția lui Beniamin, evreu
3.5
2 Cor. 11.22
din evrei; în privința legii, fariseu
3.5
Fapte. 23.6
26.4,5
, 6în privința
3.6
Fapte. 22.3Gal. 1.13,14
râvnei, prigonitor
3.6
Fapte. 8.3
9.1
al bisericii, în privința dreptății
3.6
Rom. 10.5
care este prin lege, fără
3.6
Lc. 1.6
vină. 7Dar pe cele
3.7
Mat. 13.44
ce îmi erau câștiguri le‐am socotit pagubă pentru Hristos. 8Ci într‐adevăr și socotesc că toate sunt pagubă, pentru înălțimea cunoștinței
3.8
Is. 53.11Ier. 9.23,24In. 17.31 Cor. 2.2Col. 2.2
lui Hristos Isus, Domnul meu, pentru care m‐am păgubit de toate și le socotesc ca gunoaie ca să câștig pe Hristos 9și să fiu aflat în el nu având ca dreptate a mea
3.9
Rom. 6.3,4,5
8.172 Cor. 4.10,11
pe cea din lege, ci pe cea
3.9
2 Tim. 2.11,121 Pet.
prin credința în Hristos, dreptatea de la Dumnezeu, pe temeiul credinței, 10ca să‐l cunosc pe el și puterea învierii lui și părtășia
3.10
Rom. 6.3‐5
8.172 Cor. 4.10,112 Tim. 2.11,121 Pet. 4.13
patimilor lui, fiind făcut asemenea morții lui, 11dacă cumva voi ajunge
3.11
Fapte. 26.7
la învierea cea dintre cei morți. 12Nu că am și luat premiul sau chiar sunt
3.12
1 Tim. 6.12
desăvârșit
3.12
Evr. 12.23
: însă urmăresc ca să‐l dobândesc după cum am fost dobândit și eu de Hristos Isus. 13Fraților, eu nu mă socotesc încă pe mine însumi că l‐am dobândit. Dar una fac, uitând
3.13
Ps. 45.10Lc. 9.622 Cor. 5.16
cele din urmă, și întinzându‐mă din
3.13
1 Cor. 9.24,26Evr. 6.1
răsputeri spre cele dinainte, 14alerg drept la
3.14
2 Tim. 4.7,8Evr. 12.1
țintă către premiul chemării
3.14
Evr. 3.1
de sus a lui Dumnezeu în Hristos Isus.

Alipirea de Hristos

15Deci toți câți suntem desăvârșiți

3.15
1 Cor. 2.6
14.20
să gândim aceasta: și dacă gândiți
3.15
Gal. 5.10
ceva altfel, Dumnezeu vă va descoperi și aceasta. 16Numai la ceea ce
3.16
Rom. 12.16
15.5
am ajuns
3.16
Gal. 6.16
să pășim prin aceea
3.16
Cap. 2.2.
. 17Fraților, fiți împreună următori ai mei
3.17
1 Cor. 4.16
11.11 Tes. 1.6
și îndreptați‐vă privirea la cei ce umblă așa cum ne aveți
3.17
1 Pet. 5.3
pildă pe noi. 18Căci umblă mulți, pe care de mai multe ori vi‐i spuneam, iar acum spun chiar plângând, că sunt vrăjmașii
3.18
Gal. 1.7
2.21
6.12
crucii lui Hristos, 19al căror sfârșit
3.19
2 Cor. 11.152 Pet. 2.1
este pieirea, al căror dumnezeu
3.19
Rom. 16.181 Tim. 6.5Tit 1.11
este pântecele și
3.19
Osea 4.72 Cor. 11.12Gal. 6.13
a căror slavă este în rușinea lor, care gândesc
3.19
Rom. 8.5
cele pământești. 20Căci cetățenia
3.20
Ef. 2.6,19Col. 3.1,3
noastră este în ceruri, de
3.20
Fapte. 1.11
unde și așteptăm
3.20
1 Cor. 3.71 Tes. 1.10Tit 2.13
ca Mântuitor pe Domnul Isus Hristos, 21care
3.21
1 Cor. 15.43,48,49Col. 3.41 In. 3.2
va schimba la chip trupul smereniei noastre, făcându‐l asemenea la față cu trupul slavei lui, potrivit lucrării
3.21
Ef. 1.19
de a putea să‐și
3.21
1 Cor. 15.26,27
supună chiar toate.

4

41Încât, frații mei iubiți și doriți

4.1
Cap. 1.8.
, bucuria
4.1
2 Cor. 1.141 Tes. 2.19,20
și cununa mea, așa stați neclintiți
4.1
Cap. 1.27.
în Domnul, iubiților.

Îndemnuri

2Îndemn pe Evodia și îndemn pe Sintiche ca să aibă același gând

4.2
Cap. 2.2;
în Domnul. 3Da, te rog și pe tine, adevărat tovarăș de jug, ajută‐le ca pe unele care au luptat
4.3
Rom. 16.3
împreună cu mine în evanghelie, împreună și cu Clement și cu ceilalți împreună lucrători ai mei, ale căror nume sunt în cartea
4.3
Ex. 32.32Ps. 69.28Dan. 12.1Lc. 10.20Ap. 3.5
13.8
20.12
21.27
vieții.

Îndemn la bucurie și rugăciune

4Bucurați‐vă

4.4
Rom. 12.121 Tes. 5.161 Pet. 4.13
totdeauna în Domnul! Iarăși voi zice: bucurați‐vă! 5Blândețea voastră să fie cunoscută de toți oamenii. Domnul este aproape
4.5
Evr. 10.25Iac. 5.8,91 Pet. 4.71 Pet. 3.8,92 Tes. 2.2
. 6Nu
4.6
Ps. 55.22Prov. 16.2Mat. 6.25Lc. 12.221 Pet. 5.7
vă îngrijorați de nimic, ci în orice, faceți cunoscut cererile voastre către Dumnezeu prin rugăciune și prin cerere cu mulțumiri. 7Și pacea
4.7
In. 14.27Rom. 5.1Col. 3.15
lui Dumnezeu, care este mai presus de orice minte, va păzi inimile voastre și gândurile voastre în Hristos Isus. 8Încolo, fraților, toate câte sunt adevărate, toate câte sunt de cinste, toate câte sunt drepte, toate câte sunt curate, toate câte sunt foarte de iubit, toate
4.8
1 Tes. 5.22
câte sunt bine de auzit, dacă este vreo virtute și dacă este vreo laudă, acestea puneți‐le în minte 9și cele ce
4.9
Cap. 3.17.
ați învățat și ați luat de la mine și ați auzit și ați văzut la mine, acestea faceți‐le: și Dumnezeul
4.9
Rom. 15.33
16.201 Cor. 14.332 Cor. 13.111 Tes. 5.23Evr. 13.20
păcii va fi cu voi.

Pavel mulțumește pentru darurile primite

10M‐am bucurat însă mult în Domnul că acum în sfârșit ați înflorit odată iar ca să vă gândiți

4.10
2 Cor. 12.9
la cele pentru mine; pentru care și vă gândeați, dar n‐aveați vreme cu prilej. 11Nu că zic în vederea lipsei mele; căci am învățat, în cele ce sunt, să fiu
4.11
1 Tim. 6.6,9
mulțumit cu ce am. 12Știu
4.12
1 Cor. 4.112 Cor. 6.10
11.27
să fiu smerit și știu să am și de prisos; sunt deprins să fiu în orice și în toate și să fiu sătul și flămând și să am de prisos și să fiu și în lipsă. 13Toate
4.13
In. 15.52 Cor. 12.9
le pot în cel ce mă întărește, 14Totuși ați
4.14
Cap. 1.7.
făcut bine făcându‐vă părtași împreună cu mine la necazul meu. 15Dar știți și voi, filipenilor, că la începutul evangheliei, când am ieșit din Macedonia, nicio
4.15
2 Cor. 11.8,9
biserică n‐a fost în părtășie cu mine în socoteală de dare și primire, decât numai voi singuri. 16Pentru că și în Tesalonic și odată și de două ori mi‐ați trimis pentru trebuința mea. 17Nu că eu caut darul vostru; ci caut
4.17
Rom. 15.28Tit 3.14
rodul care prisosește pentru socoteala voastră. 18Am însă toate din destul și am de prisos; sunt plin după ce am primit de la Epafrodit
4.18
Cap. 2.25.
cele de la voi, un miros
4.18
Evr. 13.16
de bună mireasmă, o jertfă
4.18
2 Cor. 9.12
primită, bineplăcută lui Dumnezeu. 19Și Dumnezeul meu va împlini
4.19
Ps. 23.12 Cor. 9.8
orice trebuință a voastră potrivit cu
4.19
Ef. 1.7
3.16
bogățiile lui în slavă în Hristos Isus. 20Iar lui
4.20
Rom. 16.27Gal. 1.5
Dumnezeu și Tatăl nostru fie slava în vecii vecilor! Amin.

Urări de sănătate

21Îmbrățișați pe oricare sfânt în Hristos Isus. Vă îmbrățișează frații care

4.21
Gal. 1.2
sunt cu mine. 22Vă îmbrățișează toți sfinții, dar mai
4.22
Cap. 1.13.
ales cei din casa Cezarului. 23Harul
4.23
Rom. 16.24
Domnului Isus Hristos fie cu duhul vostru! Amin.