Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
4

41Încât, frații mei iubiți și doriți

4.1
Cap. 1.8.

, bucuria
4.1
2 Cor. 1.141 Tes. 2.19,20
și cununa mea, așa stați neclintiți
4.1
Cap. 1.27.

în Domnul, iubiților.

Îndemnuri

2Îndemn pe Evodia și îndemn pe Sintiche ca să aibă același gând

4.2
Cap. 2.2;
3.16
în Domnul. 3Da, te rog și pe tine, adevărat tovarăș de jug, ajută‐le ca pe unele care au luptat
4.3
Rom. 16.3
împreună cu mine în evanghelie, împreună și cu Clement și cu ceilalți împreună lucrători ai mei, ale căror nume sunt în cartea
4.3
Ex. 32.32Ps. 69.28Dan. 12.1Lc. 10.20Ap. 3.5
13.8
20.12
21.27
vieții.

Îndemn la bucurie și rugăciune

4Bucurați‐vă

4.4
Rom. 12.121 Tes. 5.161 Pet. 4.13
totdeauna în Domnul! Iarăși voi zice: bucurați‐vă! 5Blândețea voastră să fie cunoscută de toți oamenii. Domnul este aproape
4.5
Evr. 10.25Iac. 5.8,91 Pet. 4.71 Pet. 3.8,92 Tes. 2.2
. 6Nu
4.6
Ps. 55.22Prov. 16.2Mat. 6.25Lc. 12.221 Pet. 5.7
vă îngrijorați de nimic, ci în orice, faceți cunoscut cererile voastre către Dumnezeu prin rugăciune și prin cerere cu mulțumiri. 7Și pacea
4.7
In. 14.27Rom. 5.1Col. 3.15
lui Dumnezeu, care este mai presus de orice minte, va păzi inimile voastre și gândurile voastre în Hristos Isus. 8Încolo, fraților, toate câte sunt adevărate, toate câte sunt de cinste, toate câte sunt drepte, toate câte sunt curate, toate câte sunt foarte de iubit, toate
4.8
1 Tes. 5.22
câte sunt bine de auzit, dacă este vreo virtute și dacă este vreo laudă, acestea puneți‐le în minte 9și cele ce
4.9
Cap. 3.17.

ați învățat și ați luat de la mine și ați auzit și ați văzut la mine, acestea faceți‐le: și Dumnezeul
4.9
Rom. 15.33
16.201 Cor. 14.332 Cor. 13.111 Tes. 5.23Evr. 13.20
păcii va fi cu voi.

Pavel mulțumește pentru darurile primite

10M‐am bucurat însă mult în Domnul că acum în sfârșit ați înflorit odată iar ca să vă gândiți

4.10
2 Cor. 12.9
la cele pentru mine; pentru care și vă gândeați, dar n‐aveați vreme cu prilej. 11Nu că zic în vederea lipsei mele; căci am învățat, în cele ce sunt, să fiu
4.11
1 Tim. 6.6,9
mulțumit cu ce am. 12Știu
4.12
1 Cor. 4.112 Cor. 6.10
11.27
să fiu smerit și știu să am și de prisos; sunt deprins să fiu în orice și în toate și să fiu sătul și flămând și să am de prisos și să fiu și în lipsă. 13Toate
4.13
In. 15.52 Cor. 12.9
le pot în cel ce mă întărește, 14Totuși ați
4.14
Cap. 1.7.

făcut bine făcându‐vă părtași împreună cu mine la necazul meu. 15Dar știți și voi, filipenilor, că la începutul evangheliei, când am ieșit din Macedonia, nicio
4.15
2 Cor. 11.8,9
biserică n‐a fost în părtășie cu mine în socoteală de dare și primire, decât numai voi singuri. 16Pentru că și în Tesalonic și odată și de două ori mi‐ați trimis pentru trebuința mea. 17Nu că eu caut darul vostru; ci caut
4.17
Rom. 15.28Tit 3.14
rodul care prisosește pentru socoteala voastră. 18Am însă toate din destul și am de prisos; sunt plin după ce am primit de la Epafrodit
4.18
Cap. 2.25.

cele de la voi, un miros
4.18
Evr. 13.16
de bună mireasmă, o jertfă
4.18
2 Cor. 9.12
primită, bineplăcută lui Dumnezeu. 19Și Dumnezeul meu va împlini
4.19
Ps. 23.12 Cor. 9.8
orice trebuință a voastră potrivit cu
4.19
Ef. 1.7
3.16
bogățiile lui în slavă în Hristos Isus. 20Iar lui
4.20
Rom. 16.27Gal. 1.5
Dumnezeu și Tatăl nostru fie slava în vecii vecilor! Amin.

Urări de sănătate

21Îmbrățișați pe oricare sfânt în Hristos Isus. Vă îmbrățișează frații care

4.21
Gal. 1.2
sunt cu mine. 22Vă îmbrățișează toți sfinții, dar mai
4.22
Cap. 1.13.

ales cei din casa Cezarului. 23Harul
4.23
Rom. 16.24
Domnului Isus Hristos fie cu duhul vostru! Amin.