Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
10

Binecuvântarea dreptății, blestemul păcatului

Proverbele lui Solomon

101Un fiu

10.1
Cap. 15.20;
17.21,25
19.13
29.3,15
înțelept face veselia tatălui, dar fiul nebun este apăsarea mamei sale. 2Visteriile răutății nimic nu
10.2
Ps. 49.6Lc. 12.19,20
folosesc, dar
10.2
Dan. 4.27
dreptatea izbăvește de la moarte. 3Domnul
10.3
Ps. 10.14
34.9,10
37.25
nu va lăsa să flămânzească sufletul celui drept, dar leapădă pofta celor răi. 4Cine lucrează cu mâna
10.4
Cap. 12.24;
19.15
leneșă, sărăcește. Dar
10.4
Cap. 13.4;
21.5
mâna celor harnici îmbogățește. 5Cine adună vara este un fiu înțelept, dar cel ce doarme la secerat este un fiu
10.5
Cap. 12.4;
17.2
19.26
aducător de rușine. 6Pe capul celui drept sunt binecuvântări, dar gura
10.6
Vers. 11.
Est. 7.8
celor răi acoperă asuprire. 7Pomenirea
10.7
Ps. 9.5,6
112.6Ecl. 8.10
dreptului va fi spre binecuvântare, dar numele celor răi va putrezi. 8Cel cu inima înțeleaptă primește porunci, dar
10.8
Vers. 10.

cel nebun cu buzele va cădea. 9Cel ce
10.9
Ps. 23.4Is. 33.15,16
umblă în neprihănire, umblă la adăpost, dar cel ce își sucește căile, va fi cunoscut. 10Cel ce
10.10
Cap. 6.13.

face cu ochiul aduce mâhnire, dar
10.10
Vers. 8.

cel nebun cu buzele va cădea. 11Gura dreptului
10.11
Ps. 37.3018.4
este un izvor de viață, dar gura
10.11
Ps. 107.42
celor răi acoperă asuprirea. 12Ura stârnește certuri, dar iubirea
10.12
Cap. 17.9.
1 Cor. 13.41 Pet. 4.8
acoperă toate abaterile. 13Înțelepciunea se găsește pe buzele celui cuminte, dar nuiaua
10.13
Cap. 26.3.

este pentru spinarea celui lipsit de minte. 14Înțelepții păstrează cunoștința, dar gura
10.14
Cap. 18.7;
21.23
nebunului este o pieire amenințătoare. 15Averea
10.15
Iov 31.24Ps. 52.71 Tim. 6.17
bogatului este cetatea sa cea tare; pieirea săracilor este sărăcia lor. 16Osteneala dreptului duce la viață, iar câștigul celui rău la păcat. 17Păzirea învățăturii este calea către viață, dar cel ce părăsește mustrarea se rătăcește. 18Cel ce tăinuește ura are buze mincinoase și cel ce
10.18
Ps. 15.3
răspândește vorbirea de rău este nebun. 19În mulțimea
10.19
Ecl. 5.3
vorbelor nu lipsește greșeală; dar
10.19
Iac. 3.2
cel ce‐și stăpânește buzele lucrează înțelepțește. 20Limba celui drept este ca argintul ales, inima celor răi este puțin lucru. 21Buzele dreptului pasc pe mulți, dar nebunii mor din lipsă de minte. 22Binecuvântarea
10.22
Gen. 24.35
26.12Ps. 37.22
Domnului îmbogățește și el n‐adaugă nici o durere la ea. 23Pentru nebun este
10.23
Cap. 14.9;
15.21
un joc să facă răutate; și așa este înțelepciunea pentru un om cu pricepere. 24De
10.24
Iov 15.21
ce se teme cel rău i se va întâmpla, dar dorința drepților
10.24
Ps. 145.19Mat. 5.61 In. 5.14,15
va fi împlinită. 25Cum trece vârtejul așa
10.25
Ps. 37.9,10
nu mai este cel rău; dar cel
10.25
Ps. 15.5Mat. 7.24,25
16.18
drept este o temelie de veci. 26Ca oțetul pentru dinți și fumul pentru ochi, așa este leneșul pentru cei ce‐l trimit. 27
10.27
Cap. 9.11.

Frica Domnului adaugă zilele, dar anii
10.27
Iov 15.32,33
22.16Ps. 55.23Ecl. 7.17
celor răi vor fi scurtați. 28Nădejdea
10.28
Iov 8.13
11.20Ps. 112.10
drepților este bucurie, dar
10.28
Ps. 1.6
37.20
așteptarea celor răi se va pierde. 29Calea Domnului, este o întăritură pentru cel fără prihană, dar este pieire pentru lucrătorii nelegiuirii. 30Dreptul
10.30
Ps. 37.22,29
125.1
niciodată nu se va clătina, dar cei răi nu vor locui în țară. 31Gura
10.31
Ps. 37.20
dreptului scoate înțelepciune, dar limba îndărătnică va fi tăiată. 32Buzele celui drept cunosc ce este plăcut, dar gura celor răi este îndărătnicie.