Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
11

Fericirea celor drepți, nenorocirea celor răi

111Cumpăna

11.1
Lev. 19.35,36Deut. 25.13‐16
amăgitoare este urâciunea Domnului, dar greutatea plină este desfătarea lui. 2Când
11.2
Cap. 15.33;
16.18
18.12Dan. 4.30,31
vine mândria, vine și rușinea; dar înțelepciunea este cu cei smeriți. 3Neprihănirea
11.3
Cap. 13.6.

celor cinstiți îi va călăuzi, dar viclenia celor vânzători îi va pierde. 4Avuția nu
11.4
Cap. 10.2.
Ezec. 7.19Țef. 1.18
folosește în ziua mâniei, dar dreptatea
11.4
Gen. 7.1
izbăvește de la moarte. 5Dreptatea celui fără prihană îi va îndrepta calea, dar cel rău
11.5
Cap. 5.22.
Ecl. 10.8
va cădea prin chiar răutatea sa. 6Dreptatea celor cinstiți îi izbăvește, dar cei vânzători vor fi prinși în nelegiuirea lor. 7Când
11.7
Cap. 10.28.

moare omul rău, i se pierde și așteptarea, și cei ce nădăjduesc în nelegiuire vor fi pierduți. 8Dreptul
11.8
Cap. 21.18.

este izbăvit din strâmtorare, iar cel rău vine în locul său. 9Nelegiuitul
11.9
Iov 8.13
pierde pe aproapele său cu gura sa; dar cei drepți sunt izbăviți prin cunoștință. 10Cetatea se bucură de bună starea
11.10
Est. 8.15
drepților; dar la pieirea celor răi este bucurie. 11Cetatea
11.11
Cap. 29.8.

se înalță prin binecuvântarea celor cinstiți, dar se surpă prin gura celor răi. 12Cel ce disprețuiește pe aproapele său este fără pricepere; dar omul cu pricepere tace. 13Cine umblă cu vorbe
11.13
Lev. 19.16
descoperă taine; dar cel cu duh credincios ascunde lucrul. 14Unde
11.14
1 Reg. 12.1
nu este sfat, poporul cade; dar în mulțimea sfetnicilor este adăpost. 15Cel ce se pune chezaș pentru un străin va fi sfărâmat rău
11.15
Cap. 6.1.

, dar cel ce urăște pe cei ce bat palma este la adăpost. 16Femeia
11.16
Cap. 31.30.

plăcută capătă cinste și cei puternici capătă averi. 17Omul
11.17
Mat. 5.7
25.34
milos își face bine sufletului său, dar cel nemilos își chinuiește însășii carnea sa. 18Cel rău dobândește câștig amăgitor, dar cel ce
11.18
Osea 10.12Gal. 6.8,9Iac. 3.18
seamănă dreptate are plată adevărată. 19Cel ce stăruiește în dreptate va ajunge la viață și cel ce urmărește răul o face spre moartea sa. 20Cei cu inimă înrăutățită sunt urâciune pentru Domnul, dar cei fără prihană în cale sunt desfătarea lui. 21Mână în mână cel rău nu va fi socotit
11.21
Cap. 16.5.

nevinovat; dar sămânța
11.21
Ps. 112.2
celor drepți va fi izbăvită. 22Femeia frumoasă lipsită de bun simț este ca un inel de aur în râtul porcului. 23Dorința drepților nu este decât bună, dar așteptarea celor răi este mânie
11.23
Rom. 2.8,9
. 24Unul împarte
11.24
Ps. 112.9
și se face mai bogat; altul oprește mai mult decât este drept, dar spre lipsa sa. 25Sufletul
11.25
2 Cor. 9.6,7,8,9,10
care binecuvântează se va îngrășa și
11.25
Mat. 5.7
cel ce adapă se va adăpa și el. 26Pe cel ce
11.26
Amos 8.5,6
oprește grâul, îl blestemă poporul; dar binecuvântare
11.26
Iov 29.13
va fi pe capul celui ce‐l vinde. 27Cel ce caută stăruitor binele, caută bunăvoință; dar
11.27
Est. 7.10Ps. 7.15,16
9.15,16
10.2
57.6
răul va veni peste cel ce‐l caută stăruitor. 28Cel ce
11.28
Iov 31.24Ps. 52.7Mc. 10.24Lc. 12.211 Tim. 6.17
se încrede în bogățiile sale va cădea, dar cei drepți vor înverzi ca
11.28
Ps. 1.3
52.8
92.12Ier. 17.8
frunza. 29Cel ce își chinuiește casa va moșteni vânt
11.29
Ecl. 5.16
și nebunul va fi slujitorul celui înțelept cu inima. 30Roada dreptului este un pom al vieții și cel
11.30
Dan. 12.31 Cor. 9.19Iac. 5.20
înțelept câștigă suflete. 31Iată
11.31
Ier. 25.291 Pet. 4.17,18
, dreptului i se va răsplăti pe pământ: cu cât mai mult celui rău și păcătosului!