Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
12

Purtarea înțeleptului și a prostului

121Cel ce iubește povața, iubește cunoștința, dar cel ce urăște mustrarea este prost. 2Cel bun

12.2
Cap. 8.35.

va afla bunăvoința de la Domnul, dar pe omul uneltitor de rele îl va osândi. 3Omul nu se va întări prin răutate, dar rădăcina
12.3
Cap. 10.25.

drepților nu se va clătina. 4Femeia
12.4
Cap. 31.23.
1 Cor. 11.7
vrednică este cununa bărbatului său, dar cea aducătoare de rușine este ca
12.4
Cap. 14.30.

putregaiul în oasele lui. 5Gândurile drepților sunt judecată, dar sfaturile celor răi, înșelăciune. 6Vorbele
12.6
Cap. 1.11, 18.

celor răi sunt o pândire ca să verse sânge, dar
12.6
Cap. 14.3.

gura celor cinstiți îi va scăpa. 7Cei răi
12.7
Ps. 37.36,37Mat. 7.24,25,26,27
sunt răsturnați și nu mai sunt; dar casa drepților va sta. 8Omul va fi lăudat după înțelepciunea sa, dar
12.8
1 Sam. 25.17
cel cu inima înrăutățită va fi disprețuit. 9Mai
12.9
Cap. 13.7.

bine cel neînsemnat și cu o slugă, decât
12.9
Deut. 25.4
cel ce face pe marele și duce lipsă de pâine. 10Dreptul ține seama de viața dobitocului său, dar măruntaiele celor răi sunt nemiloase. 11Cel ce își
12.11
Gen. 3.19
ară ogorul se va sătura de pâine, dar cel ce umblă după deșertăciune este
12.11
Cap. 6.32.

lipsit de pricepere. 12Cel rău dorește mreaja celor răi, dar rădăcina drepților dă rod. 13Este
12.13
Cap. 18.7.

o cursă pentru omul rău în greșeala buzelor, dar
12.13
2 Pet. 2.9
dreptul va ieși din strâmtorare. 14Omul se va sătura de bunuri prin rodul
12.14
Cap. 13.2;
18.20
gurii și
12.14
Is. 3.10,11
faptele mâinii omului îi vor fi răsplătite. 15Calea nebunului este dreaptă în
12.15
Cap. 3.7.
Lc. 18.11
ochii săi, dar cel înțelept ascultă sfatul. 16Necazul nebunului
12.16
Cap. 29.11.

se cunoaște în ziua sa, dar cel cu minte acoperă ocara. 17Cel ce
12.17
Cap. 14.5.

vorbește adevărul, vestește dreptate, dar martorul mincinos înșelăciune. 18Unul vorbește
12.18
Ps. 57.4
59.7
64.3
cu ușurătate ceea ce este ca împunsăturile de sabie, dar
12.18
Ps. 52.5
limba înțeleptului este sănătate. 19Buza adevărului se va întări în veac, dar limba minciunii este numai o clipă. 20Înșelăciunea este în inima celor ce urzesc răul, dar cei ce sfătuiesc la pace au bucurie. 21Niciun rău nu se va întâmpla celui drept, dar cei răi se vor umplea de rău. 22Buzele mincinoase sunt o urâciune
12.22
Cap. 6.17;
11.20Ap. 22.15
Domnului, dar cei ce lucrează după adevăr sunt desfătarea lui. 23Omul
12.23
Cap. 13.16;
15.2
cu minte ascunde cunoștința, dar inima nebunilor vestește nebunia. 24Mâna
12.24
Cap. 10.4.

celor harnici va cârmui, dar lenevia va plăti bir. 25Apăsarea
12.25
Cap. 15.13.

în inima omului o face să se plece, dar un cuvânt
12.25
Is. 50.4
bun o înveselește. 26Cel drept povățuiește pe aproapele său, dar calea celor răi îi rătăcește. 27Leneșul nu frige ce a vânat; dar averea scumpă a omului este pentru cel harnic. 28Pe cărarea dreptății este viață și pe calea sa nu este moarte.