Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
13

Zugrăvirea purtării înțelepte și smintite

131Un fiu înțelept ascultă învățătura tatălui său; dar

13.1
1 Sam. 2.25
cel batjocoritor n‐ascultă la mustrare. 2Omul va mânca bine din roada gurii
13.2
Cap. 12.14.

sale, dar sufletul celor vânzători va mânca asuprire. 3Cel ce‐și
13.3
Ps. 39.1Iac. 3.2
păzește gura, își ține sufletul, dar pieirea este pentru cel ce‐și deschide larg buzele. 4Sufletul leneșului
13.4
Cap. 10.4.

dorește și n‐are nimic, dar sufletul celor harnici se va îngrășa. 5Dreptul urăște cuvântul minciunii, dar cel rău se face urâcios și de ocară. 6Dreptatea
13.6
Cap. 11.3, 5, 6.

păzește pe cel fără prihană în cale, dar răutatea răstoarnă pe păcătos. 7Cutare
13.7
Cap. 12.9.

face pe bogatul și n‐are nimic; cutare face pe săracul și totuși are avere mare. 8Prețul de răscumpărare al vieții unuia este averea sa; dar cel lipsit n‐aude amenințare. 9Lumina
13.9
Iov 18.5,6
21.17
drepților arde voioasă, dar candela celor răi se va stinge. 10Din mândrie vine numai ceartă, dar cu cei ce se lasă sfătuiți este înțelepciune. 11Averea
13.11
Cap. 10.2;
20.21
câștigată cu înșelăciune scade, dar cel ce o adună cu mâna o va înmulți. 12Așteptarea amânată îmbolnăvește inima, dar dorința
13.12
Vers. 19.

împlinită este un pom al vieții. 13Cine nu bagă
13.13
2 Cron. 36.16
în seamă cuvântul, își va atrage pieire; dar cine se teme de poruncă va fi răsplătit. 14Învățătura
13.14
Cap. 10.11;
14.27
16.22
înțeleptului este un izvor de viață ca să se ferească de lațurile
13.14
2 Sam. 22.6
morții. 15Buna înțelegere aduce bunăvoință, dar calea celor fără credincioșie este aspră. 16Orice
13.16
Cap. 12.23;
15.2
om chibzuit lucrează cu cunoștință; dar nebunul își dă de gol nebunia. 17Solul rău va cădea în rău, dar trimisul credincios
13.17
Cap. 25.13.

este sănătate. 18Sărăcia și rușinea vor lovi pe cel ce leapădă învățătura, dar
13.18
Cap. 15.5, 31.

cel ce ia seama la mustrare va fi cinstit. 19Dorința
13.19
Vers. 12.

împlinită este dulce sufletului, dar pentru nebuni e o urâciune să se depărteze de rău. 20Cel ce umblă cu înțelepții se face înțelept, dar cel ce se însoțește cu nebunii își va face rău. 21Răul urmărește pe păcătoși
13.21
Ps. 32.10
; dar drepților li se va răsplăti binele. 22Omul bun lasă o moștenire copiilor săi, dar averea
13.22
Iov 27.16,17Ecl. 2.26
păcătosului se păstrează pentru cel drept. 23Sunt multe bucate
13.23
Cap. 12.11.

în arătura săracilor, dar unii sunt pierduți din lipsă de judecată. 24Cel ce
13.24
Cap. 19.18;
22.15
23.13
29.15,17
își cruță nuiaua urăște pe fiul său, dar cel ce‐l iubește, îl ceartă stăruitor. 25Cel
13.25
Ps. 34.10
37.3
drept mănâncă până la săturarea sufletului său, dar pântecele celor răi va duce lipsă.