Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
14

Lauda înțelepciunii adevărate în viață

141Orice femeie

14.1
Cap. 24.3.

înțeleaptă își zidește
14.1
Rut 4.11
casa, dar nebunia o surpă cu înseși mâinile sale. 2Cel ce umblă în dreptatea lui se teme de Domnul, dar
14.2
Iov 12.4
cel sucit în căile lui îl disprețuiește. 3În gura nebunului este o nuia de mândrie, dar
14.3
Cap. 12.6.

buzele înțelepților îi păzesc. 4Unde nu sunt boi, ieslea este curată; dar câștigul mult este prin puterea boului. 5Martorul
14.5
Ex. 20.16
23.112.17
credincios nu va minți, dar martorul mincinos spune minciuni. 6Batjocoritorul caută înțelepciune și n‐o găsește, dar
14.6
Cap. 8.9;
17.24
cunoștința este ușoară pentru cel cu minte. 7Du‐te înaintea unui nebun și nu vei vedea în el buzele cunoștinței. 8Înțelepciunea celui cuminte este să‐și deosebească însăși calea sa, dar nebunia nebunilor este amăgire. 9Nebunii
14.9
Cap. 10.23.

glumesc cu păcatul, dar între cei cinstiți este bunăvoință. 10Inima singură își știe amărăciunea și un străin nu se amestecă în bucuria ei. 11Casa
14.11
Iov 8.15
celor răi va fi răsturnată, dar cortul celor drepți va înflori. 12E o cale care
14.12
Cap. 16.25.

pare dreaptă omului, dar
14.12
Rom. 6.21
sfârșitul ei sunt căile morții. 13Inima este tristă chiar în mijlocul râsului și sfârșitul
14.13
Cap. 5.4.
Ecl. 2.2
bucuriei este întristarea. 14Cel ce dă înapoi cu inima se va sătura
14.14
Cap. 1.31;
12.14
de căile lui și omul bun se va sătura de sine însuși. 15Prostul crede orice vorbă, dar cel cuminte ia seama la pașii săi. 16Înțeleptul
14.16
Cap. 22.3.

se teme și se depărtează de rău; dar nebunul se îngâmfă și este încrezător. 17Cel iute la mânie va face nebunie și bărbatul viclean este urât. 18Cei proști moștenesc nebunie, dar cei cuminți se încunună cu cunoștința. 19Cel rău se pleacă înaintea celui bun și cei răi la porțile celui drept. 20Săracul
14.20
Cap. 19.7.

este urât chiar și de aproapele său, dar bogatul are mulți prieteni. 21Cel ce disprețuiește pe aproapele său păcătuiește, dar
14.21
Ps. 41.1
112.9
cel ce se îndură de cei necăjiți, ferice de el! 22Oare nu se rătăcesc cei ce urzesc răul? Dar îndurarea și credincioșia sunt pentru cei ce plănuiesc binele. 23În orice muncă este câștig, dar vorbăria buzelor aduce numai lipsă. 24Cununa înțelepților este avuția lor, dar nebunia neghiobilor este numai nebunie. 25Martorul
14.25
Vers. 5.

adevărat izbăvește suflete, dar cel ce spune minciuni este amăgire. 26În frica Domnului este încredere tare și copiii săi vor avea un loc de adăpost. 27
14.27
Cap. 13.14.

Frica Domnului este un izvor de viață ca să abată pe om de lațurile morții. 28Slava împăratului este în mulțimea poporului, dar pieirea domnului este în lipsă de popor. 29Cel
14.29
Cap. 16.32.
Iac. 1.19
încet la mânie este cu multă pricepere, dar cel iute cu duhul înalță nebunia. 30Inima sănătoasă este viața cărnii, dar pizma
14.30
Ps. 112.10
este putrezirea
14.30
Cap. 12.4.

oaselor. 31Cel ce
14.31
Cap. 17.5.
Mat. 25.40,45
apasă pe sărac batjocorește pe Făcătorul
14.31
Iov 31.15,16
său, dar cel ce se îndură de cel nevoiaș îl cinstește. 32Cel rău este prăbușit în răutatea sa, dar dreptul
14.32
Iov 13.15
19.26Ps. 23.4
37.372 Cor. 1.9
5.82 Tim. 4.18
va avea încredere la moartea sa. 33Înțelepciunea se odihnește în inima celui priceput, dar
14.33
Cap. 12.16;
29.11
ce este în pieptul nebunului se face cunoscut. 34Dreptatea înalță un popor, dar păcatul este rușinea popoarelor. 35Bunăvoința
14.35
Mat. 24.45,47
împăratului este față de slujitorul înțelept, dar mânia sa este asupra celui ce face rușine.