Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
15

Înțelepciunea aduce fericire; nebunia și păcatul, nenorocire

151Un răspuns

15.1
Jud. 8.1,2,3
blând abate mânia, dar un cuvânt
15.1
1 Sam. 25.101 Reg. 12.13,14,16
aspru întărâtă aprinderea. 2Limba înțelepților rostește cunoștință dreaptă, dar gura
15.2
Vers. 28. Cap. 12.23;
13.16
nebunilor toarnă nebunie. 3Ochii Domnului sunt în
15.3
Iov 34.21Ier. 16.17
32.19Evr. 4.13
orice loc veghind peste cei răi și peste cei buni. 4Blândețea limbii este un pom al vieții, dar strâmbătatea în ea este o spărtură a duhului. 5Nebunul
15.5
Cap. 10.1.

nesocotește învățătura tatălui său, dar
15.5
Cap. 13.18. Vers. 31.32.

cel ce ia aminte la mustrare se face cuminte. 6În casa dreptului este o mare visterie, dar în venitul celui rău este tulburare. 7Buzele înțelepților răspândesc cunoștință dar nu așa inima nebunilor. 8Jertfa
15.8
Cap. 21.27;
28.9Is. 1.11
61.8
66.3Ier. 6.20
7.22Amos 5.22
celor răi este o urâciune Domnului, dar rugăciunea celor drepți este desfătarea sa. 9Calea celui rău este o urâciune Domnului, dar el iubește pe cel ce urmărește
15.9
Cap. 21.21.
1 Tim. 6.11
dreptatea. 10Grea
15.10
1 Reg. 22.8
pedeapsă este pentru cel ce părăsește cărarea; și cel ce
15.10
Cap. 5.12;
10.17
urăște mustrarea va muri. 11Șeolul
15.11
Iov 26.6Ps. 139.8
și Pierzarea sunt înaintea Domnului: cu cât mai mult deci inimile
15.11
2 Cron. 6.30Ps. 7.9
44.21In. 2.24,25
21.17Fapte. 1.24
copiilor oamenilor! 12Batjocoritorul
15.12
Amos 5.102 Tim. 4.2
nu iubește să fie mustrat; el nu va merge la cei înțelepți. 13Inima
15.13
Cap. 17.22.

voioasă înveselește fața, dar prin
15.13
Cap. 12.25.

întristarea inimii se frânge duhul. 14Inima unui om înțelegător caută cunoștință, dar gura nebunilor paște nebunia. 15Toate zilele celui apăsat sunt rele, dar
15.15
Cap. 17.22.

o inimă voioasă este un ospăț necurmat. 16Mai
15.16
Ps. 37.161 Tim. 6.6
bine este puțin cu frica Domnului, decât o mare comoară și tulburare cu ea. 17Mai
15.17
Cap. 17.1.

bun este un prânz de verdețuri cu iubire, decât un bou îngrășat și ură cu el. 18Omul
15.18
Cap. 26.21;
29.22
mânios întărâtă cearta, dar cel încet la mânie potolește cearta. 19Calea
15.19
Cap. 22.5.

leneșului este ca un gard de spini, dar cărarea celor drepți este netezită. 20Fiul
15.20
Cap. 10.1;
29.3
înțelept înveselește pe tată, dar omul nebun disprețuiește pe mamă‐sa. 21Nebunia
15.21
Cap. 10.23.

este bucurie celui fără minte, dar
15.21
Ef. 5.15
bărbatul cu pricepere merge drept pe drum. 22Unde
15.22
Cap. 11.14;
20.18
nu este sfat planurile se nimicesc, dar în mulțimea sfetnicilor se întăresc. 23Omul are bucurie de răspunsul gurii sale și un
15.23
Cap. 25.11.

cuvânt la vremea sa cât de bun este! 24Calea
15.24
Fil. 3.20Col. 3.1,2
vieții este în sus pentru cel înțelept ca să se depărteze de Șeolul de jos. 25Domnul va dezrădăcina casa
15.25
Cap. 12.7;
14.11
celor mândri, dar va întări hotarul
15.25
Ps. 68.5,6
146.9
văduvei. 26Gândurile
15.26
Cap. 6.16, 18.

rele sunt o urâciune Domnului, dar
15.26
Ps. 37.30
cuvintele plăcute sunt curate. 27Cel ce
15.27
Cap. 11.19.
Is. 5.8Ier. 17.11
este lacom de câștig își turbură casa, dar cel ce urăște mituirea va trăi. 28Inima dreptului cumpănește
15.28
1 Pet. 3.15
ce să răspundă, dar gura celor răi toarnă lucruri rele. 29Domnul este departe
15.29
Ps. 10.1
34.16
de cei răi, dar aude rugăciunea
15.29
Ps. 145.18,19
celor drepți. 30Lumina ochilor înveselește inima și știrea bună îngrașă oasele. 31Urechea
15.31
Vers. 5.

care ascultă mustrarea de viață va rămâne între înțelepți. 32Cel ce leapădă învățătura își urăște sufletul, dar cel ce ascultă mustrarea capătă minte. 33
15.33
Cap. 1.7.

Frica Domnului este învățătura înțelepciunii, și smerenia merge înaintea
15.33
Cap. 18.12.

cinstei.