Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
14

Lauda înțelepciunii adevărate în viață

141Orice femeie

14.1
Cap. 24.3.
înțeleaptă își zidește
14.1
Rut 4.11
casa, dar nebunia o surpă cu înseși mâinile sale. 2Cel ce umblă în dreptatea lui se teme de Domnul, dar
14.2
Iov 12.4
cel sucit în căile lui îl disprețuiește. 3În gura nebunului este o nuia de mândrie, dar
14.3
Cap. 12.6.
buzele înțelepților îi păzesc. 4Unde nu sunt boi, ieslea este curată; dar câștigul mult este prin puterea boului. 5Martorul
14.5
Ex. 20.16
23.112.17
credincios nu va minți, dar martorul mincinos spune minciuni. 6Batjocoritorul caută înțelepciune și n‐o găsește, dar
14.6
Cap. 8.9;
cunoștința este ușoară pentru cel cu minte. 7Du‐te înaintea unui nebun și nu vei vedea în el buzele cunoștinței. 8Înțelepciunea celui cuminte este să‐și deosebească însăși calea sa, dar nebunia nebunilor este amăgire. 9Nebunii
14.9
Cap. 10.23.
glumesc cu păcatul, dar între cei cinstiți este bunăvoință. 10Inima singură își știe amărăciunea și un străin nu se amestecă în bucuria ei. 11Casa
14.11
Iov 8.15
celor răi va fi răsturnată, dar cortul celor drepți va înflori. 12E o cale care
14.12
Cap. 16.25.
pare dreaptă omului, dar
14.12
Rom. 6.21
sfârșitul ei sunt căile morții. 13Inima este tristă chiar în mijlocul râsului și sfârșitul
14.13
Cap. 5.4.
bucuriei este întristarea. 14Cel ce dă înapoi cu inima se va sătura
14.14
Cap. 1.31;
de căile lui și omul bun se va sătura de sine însuși. 15Prostul crede orice vorbă, dar cel cuminte ia seama la pașii săi. 16Înțeleptul
14.16
Cap. 22.3.
se teme și se depărtează de rău; dar nebunul se îngâmfă și este încrezător. 17Cel iute la mânie va face nebunie și bărbatul viclean este urât. 18Cei proști moștenesc nebunie, dar cei cuminți se încunună cu cunoștința. 19Cel rău se pleacă înaintea celui bun și cei răi la porțile celui drept. 20Săracul
14.20
Cap. 19.7.
este urât chiar și de aproapele său, dar bogatul are mulți prieteni. 21Cel ce disprețuiește pe aproapele său păcătuiește, dar
14.21
Ps. 41.1
112.9
cel ce se îndură de cei necăjiți, ferice de el! 22Oare nu se rătăcesc cei ce urzesc răul? Dar îndurarea și credincioșia sunt pentru cei ce plănuiesc binele. 23În orice muncă este câștig, dar vorbăria buzelor aduce numai lipsă. 24Cununa înțelepților este avuția lor, dar nebunia neghiobilor este numai nebunie. 25Martorul
14.25
Vers. 5.
adevărat izbăvește suflete, dar cel ce spune minciuni este amăgire. 26În frica Domnului este încredere tare și copiii săi vor avea un loc de adăpost. 27
14.27
Cap. 13.14.
Frica Domnului este un izvor de viață ca să abată pe om de lațurile morții. 28Slava împăratului este în mulțimea poporului, dar pieirea domnului este în lipsă de popor. 29Cel
14.29
Cap. 16.32.
încet la mânie este cu multă pricepere, dar cel iute cu duhul înalță nebunia. 30Inima sănătoasă este viața cărnii, dar pizma
14.30
Ps. 112.10
este putrezirea
14.30
Cap. 12.4.
oaselor. 31Cel ce
14.31
Cap. 17.5.
apasă pe sărac batjocorește pe Făcătorul
14.31
Iov 31.15,16
său, dar cel ce se îndură de cel nevoiaș îl cinstește. 32Cel rău este prăbușit în răutatea sa, dar dreptul
14.32
Iov 13.15
19.26Ps. 23.4
37.372 Cor. 1.9
5.82 Tim. 4.18
va avea încredere la moartea sa. 33Înțelepciunea se odihnește în inima celui priceput, dar
14.33
Cap. 12.16;
ce este în pieptul nebunului se face cunoscut. 34Dreptatea înalță un popor, dar păcatul este rușinea popoarelor. 35Bunăvoința
14.35
Mat. 24.45,47
împăratului este față de slujitorul înțelept, dar mânia sa este asupra celui ce face rușine.

15

Înțelepciunea aduce fericire; nebunia și păcatul, nenorocire

151Un răspuns

15.1
Jud. 8.1,2,3
blând abate mânia, dar un cuvânt
15.1
1 Sam. 25.101 Reg. 12.13,14,16
aspru întărâtă aprinderea. 2Limba înțelepților rostește cunoștință dreaptă, dar gura
15.2
Vers. 28. Cap. 12.23;
nebunilor toarnă nebunie. 3Ochii Domnului sunt în
15.3
Iov 34.21Ier. 16.17
32.19Evr. 4.13
orice loc veghind peste cei răi și peste cei buni. 4Blândețea limbii este un pom al vieții, dar strâmbătatea în ea este o spărtură a duhului. 5Nebunul
15.5
Cap. 10.1.
nesocotește învățătura tatălui său, dar
15.5
Cap. 13.18. Vers. 31.32.
cel ce ia aminte la mustrare se face cuminte. 6În casa dreptului este o mare visterie, dar în venitul celui rău este tulburare. 7Buzele înțelepților răspândesc cunoștință dar nu așa inima nebunilor. 8Jertfa
15.8
Cap. 21.27;
celor răi este o urâciune Domnului, dar rugăciunea celor drepți este desfătarea sa. 9Calea celui rău este o urâciune Domnului, dar el iubește pe cel ce urmărește
15.9
Cap. 21.21.
dreptatea. 10Grea
15.10
1 Reg. 22.8
pedeapsă este pentru cel ce părăsește cărarea; și cel ce
15.10
Cap. 5.12;
urăște mustrarea va muri. 11Șeolul
15.11
Iov 26.6Ps. 139.8
și Pierzarea sunt înaintea Domnului: cu cât mai mult deci inimile
15.11
2 Cron. 6.30Ps. 7.9
44.21In. 2.24,25
21.17Fapte. 1.24
copiilor oamenilor! 12Batjocoritorul
15.12
Amos 5.102 Tim. 4.2
nu iubește să fie mustrat; el nu va merge la cei înțelepți. 13Inima
15.13
Cap. 17.22.
voioasă înveselește fața, dar prin
15.13
Cap. 12.25.
întristarea inimii se frânge duhul. 14Inima unui om înțelegător caută cunoștință, dar gura nebunilor paște nebunia. 15Toate zilele celui apăsat sunt rele, dar
15.15
Cap. 17.22.
o inimă voioasă este un ospăț necurmat. 16Mai
15.16
Ps. 37.161 Tim. 6.6
bine este puțin cu frica Domnului, decât o mare comoară și tulburare cu ea. 17Mai
15.17
Cap. 17.1.
bun este un prânz de verdețuri cu iubire, decât un bou îngrășat și ură cu el. 18Omul
15.18
Cap. 26.21;
mânios întărâtă cearta, dar cel încet la mânie potolește cearta. 19Calea
15.19
Cap. 22.5.
leneșului este ca un gard de spini, dar cărarea celor drepți este netezită. 20Fiul
15.20
Cap. 10.1;
înțelept înveselește pe tată, dar omul nebun disprețuiește pe mamă‐sa. 21Nebunia
15.21
Cap. 10.23.
este bucurie celui fără minte, dar
15.21
Ef. 5.15
bărbatul cu pricepere merge drept pe drum. 22Unde
15.22
Cap. 11.14;
nu este sfat planurile se nimicesc, dar în mulțimea sfetnicilor se întăresc. 23Omul are bucurie de răspunsul gurii sale și un
15.23
Cap. 25.11.
cuvânt la vremea sa cât de bun este! 24Calea
15.24
Fil. 3.20Col. 3.1,2
vieții este în sus pentru cel înțelept ca să se depărteze de Șeolul de jos. 25Domnul va dezrădăcina casa
15.25
Cap. 12.7;
celor mândri, dar va întări hotarul
15.25
Ps. 68.5,6
146.9
văduvei. 26Gândurile
15.26
Cap. 6.16, 18.
rele sunt o urâciune Domnului, dar
15.26
Ps. 37.30
cuvintele plăcute sunt curate. 27Cel ce
15.27
Cap. 11.19.
este lacom de câștig își turbură casa, dar cel ce urăște mituirea va trăi. 28Inima dreptului cumpănește
15.28
1 Pet. 3.15
ce să răspundă, dar gura celor răi toarnă lucruri rele. 29Domnul este departe
15.29
Ps. 10.1
34.16
de cei răi, dar aude rugăciunea
15.29
Ps. 145.18,19
celor drepți. 30Lumina ochilor înveselește inima și știrea bună îngrașă oasele. 31Urechea
15.31
Vers. 5.
care ascultă mustrarea de viață va rămâne între înțelepți. 32Cel ce leapădă învățătura își urăște sufletul, dar cel ce ascultă mustrarea capătă minte. 33
15.33
Cap. 1.7.
Frica Domnului este învățătura înțelepciunii, și smerenia merge înaintea
15.33
Cap. 18.12.
cinstei.

16

Dumnezeu vede faptele oamenilor

161Cugetele

16.1
Vers. 9. Cap. 19.21;
inimii sunt ale omului, dar
16.1
Mat. 10.19,20
răspunsul limbii este de la Domnul. 2În
16.2
Cap. 21.2.
ochii omului toate căile sale sunt curate, dar Domnul
16.2
1 Sam. 16.7
cumpănește duhurile. 3Prăvălește‐ți treburile
16.3
Ps. 37.5
55.22Mat. 6.25Lc. 12.22Fil. 4.61 Pet. 5.7
tale asupra Domnului și gândurile îți vor fi întărite. 4Domnul
16.4
Is. 43.7Rom. 11.36
a făcut orice lucru pentru scopul său, chiar
16.4
Iov 21.30Rom. 9.22
și pe cel rău pentru ziua răului. 5Oricine are o inimă îngâmfată este o urâciune
16.5
Cap. 6.17;
Domnului; hotărât
16.5
Cap. 11.21.
nu va fi socotit nevinovat. 6Prin
16.6
Dan. 4.27Lc. 11.41
îndurare și adevăr se ispășește nelegiuirea și prin
16.6
Cap. 14.16.
frica Domnului oamenii se feresc de rău. 7Când căile unui om plac Domnului, și pe vrăjmașii săi îi împacă cu el. 8Mai
16.8
Ps. 37.16
bine este puțin cu dreptate, decât mari venituri cu nedreptate. 9Inima
16.9
Vers. 1. Cap. 19.21.
omului își plănuiește calea, dar
16.9
Ps. 37.23Prov. 20.24Ier. 10.23
Domnul îi îndreaptă pașii. 10O ghicire este pe buzele împăratului; gura sa nu va greși la judecată. 11Cântarul
16.11
Lev. 19.36
și cumpăna dreaptă sunt ale Domnului; toate greutățile din sac sunt lucrul său. 12Este o urâciune pentru împărați să facă nelegiuire căci scaunul de domnie se întărește prin
16.12
Cap. 25.5;
dreptate. 13Buzele
16.13
Cap. 14.35;
drepte sunt desfătarea împăraților și ei iubesc pe cel ce vorbește drept. 14Mânia
16.14
Cap. 19.12;
împăratului este ca solii morții, dar omul înțelept o va împăca. 15În lumina feței împăratului este viață și bunăvoința
16.15
Cap. 19.12.
lui este ca
16.15
Iov 29.23Zah. 10.1
un nor de ploaie târzie. 16Cu cât este mai bună câștigarea
16.16
Cap. 8.11, 19.
înțelepciunii decât a aurului și câștigarea priceperii mai de ales decât argintul! 17Calea bătută a celor drepți este să se depărteze de rău: acela își păzește sufletul care ia aminte la calea sa. 18Mândria
16.18
Cap. 11.2;
merge înaintea pieirii și duhul semeț înaintea căderii. 19Mai bine să fii cu duh smerit cu cei blânzi decât să împarți prada cu cei mândri. 20Cel ce ia seama la vorbă va afla binele, și oricine se încrede
16.20
Ps. 2.12
34.8
125.1Is. 30.18Ier. 17.7
în Domnul, ferice de el! 21Cel înțelept cu inima va fi numit cuminte și dulceața buzelor înmulțește învățătura. 22Priceperea
16.22
Cap. 13.14;
este un izvor de viață pentru cel ce o are, dar învățătura nebunilor este nebunie. 23Inima
16.23
Ps. 37.30Mat. 12.34
înțeleptului îi face gura cuminte și înmulțește învățătura pe buzele lui. 24Vorbele plăcute sunt fagur de miere, dulci pentru suflet și sănătate pentru oase. 25Este o cale
16.25
Cap. 14.12.
care se pare dreaptă omului, dar sfârșitul ei sunt căile morții. 26Sufletul
16.26
Cap. 9.12.
muncitorului pentru el muncește căci îl silește gura. 27Un om al lui Belial sapă nenorocirea și pe buzele lui este ca un foc arzător. 28Omul
16.28
Cap. 6.14, 19;
îndărătnic seamănă ceartă și șoptitorul
16.28
Cap. 17.9.
dezbină pe prietenii de aproape. 29Omul asupritor amăgește
16.29
Cap. 1.10, etc.
pe aproapele său și‐l duce pe o cale care nu este bună. 30Cel ce își închide ochii este ca să născocească lucruri îndărătnice; cel ce își strânge buzele săvârșește răul. 31Perii
16.31
Cap. 20.29.
cărunți sunt o cunună de slavă dacă se vor găsi pe calea dreptății. 32Cel
16.32
Cap. 19.11.
încet la mânie este mai bun decât cel viteaz și cel ce își stăpânește duhul decât cel ce ia o cetate. 33Sorțul se aruncă în săculeț, dar toată hotărârea lui este de la Domnul.