Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
16

Dumnezeu vede faptele oamenilor

161Cugetele

16.1
Vers. 9. Cap. 19.21;
20.24Ier. 10.23
inimii sunt ale omului, dar
16.1
Mat. 10.19,20
răspunsul limbii este de la Domnul. 2În
16.2
Cap. 21.2.

ochii omului toate căile sale sunt curate, dar Domnul
16.2
1 Sam. 16.7
cumpănește duhurile. 3Prăvălește‐ți treburile
16.3
Ps. 37.5
55.22Mat. 6.25Lc. 12.22Fil. 4.61 Pet. 5.7
tale asupra Domnului și gândurile îți vor fi întărite. 4Domnul
16.4
Is. 43.7Rom. 11.36
a făcut orice lucru pentru scopul său, chiar
16.4
Iov 21.30Rom. 9.22
și pe cel rău pentru ziua răului. 5Oricine are o inimă îngâmfată este o urâciune
16.5
Cap. 6.17;
8.13
Domnului; hotărât
16.5
Cap. 11.21.

nu va fi socotit nevinovat. 6Prin
16.6
Dan. 4.27Lc. 11.41
îndurare și adevăr se ispășește nelegiuirea și prin
16.6
Cap. 14.16.

frica Domnului oamenii se feresc de rău. 7Când căile unui om plac Domnului, și pe vrăjmașii săi îi împacă cu el. 8Mai
16.8
Ps. 37.16
bine este puțin cu dreptate, decât mari venituri cu nedreptate. 9Inima
16.9
Vers. 1. Cap. 19.21.

omului își plănuiește calea, dar
16.9
Ps. 37.23Prov. 20.24Ier. 10.23
Domnul îi îndreaptă pașii. 10O ghicire este pe buzele împăratului; gura sa nu va greși la judecată. 11Cântarul
16.11
Lev. 19.36
și cumpăna dreaptă sunt ale Domnului; toate greutățile din sac sunt lucrul său. 12Este o urâciune pentru împărați să facă nelegiuire căci scaunul de domnie se întărește prin
16.12
Cap. 25.5;
29.14
dreptate. 13Buzele
16.13
Cap. 14.35;
22.11
drepte sunt desfătarea împăraților și ei iubesc pe cel ce vorbește drept. 14Mânia
16.14
Cap. 19.12;
20.2
împăratului este ca solii morții, dar omul înțelept o va împăca. 15În lumina feței împăratului este viață și bunăvoința
16.15
Cap. 19.12.

lui este ca
16.15
Iov 29.23Zah. 10.1
un nor de ploaie târzie. 16Cu cât este mai bună câștigarea
16.16
Cap. 8.11, 19.

înțelepciunii decât a aurului și câștigarea priceperii mai de ales decât argintul! 17Calea bătută a celor drepți este să se depărteze de rău: acela își păzește sufletul care ia aminte la calea sa. 18Mândria
16.18
Cap. 11.2;
17.19
18.12
merge înaintea pieirii și duhul semeț înaintea căderii. 19Mai bine să fii cu duh smerit cu cei blânzi decât să împarți prada cu cei mândri. 20Cel ce ia seama la vorbă va afla binele, și oricine se încrede
16.20
Ps. 2.12
34.8
125.1Is. 30.18Ier. 17.7
în Domnul, ferice de el! 21Cel înțelept cu inima va fi numit cuminte și dulceața buzelor înmulțește învățătura. 22Priceperea
16.22
Cap. 13.14;
14.27
este un izvor de viață pentru cel ce o are, dar învățătura nebunilor este nebunie. 23Inima
16.23
Ps. 37.30Mat. 12.34
înțeleptului îi face gura cuminte și înmulțește învățătura pe buzele lui. 24Vorbele plăcute sunt fagur de miere, dulci pentru suflet și sănătate pentru oase. 25Este o cale
16.25
Cap. 14.12.

care se pare dreaptă omului, dar sfârșitul ei sunt căile morții. 26Sufletul
16.26
Cap. 9.12.
Ecl. 6.7
muncitorului pentru el muncește căci îl silește gura. 27Un om al lui Belial sapă nenorocirea și pe buzele lui este ca un foc arzător. 28Omul
16.28
Cap. 6.14, 19;
15.18
26.21
29.22
îndărătnic seamănă ceartă și șoptitorul
16.28
Cap. 17.9.

dezbină pe prietenii de aproape. 29Omul asupritor amăgește
16.29
Cap. 1.10, etc.

pe aproapele său și‐l duce pe o cale care nu este bună. 30Cel ce își închide ochii este ca să născocească lucruri îndărătnice; cel ce își strânge buzele săvârșește răul. 31Perii
16.31
Cap. 20.29.

cărunți sunt o cunună de slavă dacă se vor găsi pe calea dreptății. 32Cel
16.32
Cap. 19.11.

încet la mânie este mai bun decât cel viteaz și cel ce își stăpânește duhul decât cel ce ia o cetate. 33Sorțul se aruncă în săculeț, dar toată hotărârea lui este de la Domnul.