Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
19

Sărăcie cuvioasă. Paguba leneviei și a batjocurii

191Mai mult

19.1
Cap. 28.6.

prețuiește săracul care umblă în neprihănirea sa decât cel cu buze înrăutățite și nebun. 2Un suflet fără cunoștință nu este bine și cel ce se grăbește cu picioarele pășește greșit. 3Nebunia omului îi sucește calea și inima
19.3
Ps. 37.7
lui se aprinde împotriva Domnului. 4Bogăția
19.4
Cap. 14.20.

adaugă mulți prieteni, dar săracul este despărțit de prietenul său. 5Martorul
19.5
Vers. 9.
Ex. 23.1Deut. 19.16,19
mincinos nu va fi socotit nevinovat și cel ce spune minciuni nu va scăpa. 6Mulți
19.6
Cap. 29.26.

vor căuta bunăvoința celui darnic și oricine este prieten celui ce
19.6
Cap. 17.8;
18.16
21.14
dă daruri. 7Toți
19.7
Cap. 14.20.

frații săracului îl urăsc: cu cât mai mult se
19.7
Ps. 38.11
depărtează de el prietenii săi! El aleargă după ei cu vorbe, dar s‐au dus! 8Cel ce‐și dobândește minte își iubește sufletul; cel ce păzește priceperea va afla
19.8
Cap. 16.20.

fericirea. 9Martorul
19.9
Vers. 5.

mincinos nu va fi socotit nevinovat și cel ce spune minciuni va fi pierdut. 10Nebunului nu‐i șade bine răsfățarea; cu cât mai puțin slugii
19.10
Cap. 30.22.
Ecl. 10.6,7
să domnească peste mai mari. 11Cumințenia
19.11
Cap. 14.29.
Iac. 1.19
omului îl face încet la mânie și
19.11
Cap. 16.32.

slava lui este să treacă cu vederea o greșeală. 12Mânia împăratului este ca
19.12
Cap. 16.14, 15;
20.2
28.15
răcnetul leului, dar bunăvoința sa este ca roua
19.12
Osea 14.5
pe iarbă. 13Fiul
19.13
Cap. 10.1;
15.20
17.21,25
nebun este nenorocirea tatălui său și
19.13
Cap. 21.9, 19;
27.15
certurile nevestei sunt o picătură necurmată. 14Casa
19.14
2 Cor. 12.14
și averea sunt moștenire de la părinți, dar o
19.14
Cap. 18.22.

nevastă cu minte este de la Domnul. 15Lenea
19.15
Cap. 6.9.

aruncă în somn adânc și sufletul leneș va
19.15
Cap. 10.4;
20.13
23.21
flămânzi. 16Cel ce
19.16
Lc. 10.28
11.28
păzește porunca își păzește sufletul; dar cel ce își disprețuiește căile va muri. 17Cel ce
19.17
Cap. 28.27.
Ecl. 11.1Mat. 10.42
25.402 Cor. 9.6,7,8Evr. 6.10
se îndură de sărac împrumută pe Domnul și el îi va plăti înapoi fapta bună. 18Pedepsește
19.18
Cap. 13.24;
23.13
29.17
pe fiul tău căci încă este nădejde, dar să nu‐ți pui sufletul ca să‐l omori. 19Un om de mare mânie își va purta pedeapsa; căci dacă‐l vei izbăvi, va trebui s‐o faci iarăși. 20Ascultă sfatul și primește învățătura, ca
19.20
Ps. 37.37
să fii înțelept la sfârșitul tău. 21Multe
19.21
Iov 23.13Ps. 33.10,11Is. 14.26,27
46.10Fapte. 5.39Evr. 6.17
sunt gândurile în inima omului, dar hotărârea Domnului, aceea va sta. 22Ceea ce atrage la un om este bunătatea sa și mai mult prețuiește săracul decât mincinosul. 23Frica
19.23
1 Tim. 4.8
Domnului duce la viață și cel ce o are se va odihni sătul, nu va fi cercetat de rău. 24Leneșul
19.24
Cap. 15.19;
26.13,15
își îngroapă mâna în strachină și nici măcar n‐o va duce iarăși la gura sa. 25Bate
19.25
Cap. 21.11.

pe batjocoritor și cel prost se
19.25
Deut. 13.11
va cuminți; mustră
19.25
Cap. 9.8.

pe cel cu pricepere și el va înțelege cunoștința. 26Cel ce pradă pe tatăl său și alungă pe mamă‐sa, este un fiu
19.26
Cap. 17.2.

aducător de rușine și de ocară. 27Încetează, fiul meu, să asculți învățătura care abate de la cuvintele cunoștinței. 28Un martor al lui Belial își râde de dreptate și gura
19.28
Iov 15.16
20.12,13
34.7
celor răi înghite nelegiuirea. 29Judecățile sunt pregătite pentru batjocoritori și loviturile
19.29
Cap. 10.13;
26.3
pentru spinarea nebunilor.