Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
18

Prietenia și îngăduința

181Cel ursuz își caută plăcerea sa, este mânios împotriva oricărei înțelepciuni sănătoase. 2Celui nebun nu‐i place priceperea ci descoperirea inimii sale. 3Când vine cel rău vine și disprețul și cu fapta de rușine vine ocara. 4Cuvintele gurii unui om sunt ape

18.4
Cap. 10.11;
adânci; izvorul înțelepciunii este un râu
18.4
Ps. 78.2
curgător. 5Nu
18.5
Lev. 19.15Deut. 1.17
16.1928.21
este bine să cauți la fața celui rău ca să înfrângi pe cel drept la judecată. 6Buzele nebunului intră în ceartă și gura lui cheamă loviturile. 7Gura
18.7
Cap. 10.14;
nebunului este pieirea lui și buzele sale sunt lațul sufletului său. 8Cuvintele
18.8
Cap. 12.18;
șoptitorului sunt ca mâncărurile alese și se coboară în cămările dinăuntru ale trupului. 9Cel leneș la lucrul său este frate
18.9
Cap. 28.24.
cu nimicitorul. 10Numele Domnului este un turn
18.10
2 Sam. 22.3,51Ps. 18.2
27.1
61.3,4
91.2
144.2
tare: cel drept aleargă în el și este ocrotit. 11Avuția
18.11
Cap. 10.15.
bogatului îi este cetatea sa cea tare și ca un zid înalt în închipuirea sa. 12Înainte
18.12
Cap. 11.2;
de pieire inima omului se înalță și smerenia merge înaintea cinstei. 13Cel ce răspunde înainte
18.13
In. 7.51
de a asculta este o nebunie și o rușine pentru el. 14Duhul omului îi va sprijini neputința, dar pe un suflet zdrobit cine‐l poate ridica? 15Inima celui înțelegător câștigă cunoștință și urechea înțelepților caută cunoștință. 16Darul
18.16
Gen. 32.201 Sam. 25.2721.14
omului îi face loc și‐l aduce înaintea celor mari. 17Cel ce este întâi în pricina lui are dreptate, dar vine vecinul său și‐l descoase. 18Sorțul face să înceteze certurile și dezbină pe cei puternici. 19Un frate jignit este mai greu de câștigat decât o cetate tare, și certurile acestea sunt ca zăvoarele unei cetățui. 20Pântecele
18.20
Cap. 12.14;
fiecăruia se satură din rodul gurii sale, din venitul buzelor lui se satură. 21Moartea
18.21
Mat. 12.37
și viața sunt în puterea limbii și cel ce o iubește va mânca din rodul său. 22Cel ce
18.22
Cap. 19.14;
găsește o nevastă a găsit un lucru bun și câștigă bunăvoință de la Domnul. 23Săracul vorbește cerând, dar bogatul răspunde cu
18.23
Iac. 2.3
asprime. 24Un om cu prieteni mulți se va prăpădi, dar
18.24
Cap. 17.17.
este un prieten care se lipește mai strâns decât un frate.

19

Sărăcie cuvioasă. Paguba leneviei și a batjocurii

191Mai mult

19.1
Cap. 28.6.
prețuiește săracul care umblă în neprihănirea sa decât cel cu buze înrăutățite și nebun. 2Un suflet fără cunoștință nu este bine și cel ce se grăbește cu picioarele pășește greșit. 3Nebunia omului îi sucește calea și inima
19.3
Ps. 37.7
lui se aprinde împotriva Domnului. 4Bogăția
19.4
Cap. 14.20.
adaugă mulți prieteni, dar săracul este despărțit de prietenul său. 5Martorul
19.5
Vers. 9.
mincinos nu va fi socotit nevinovat și cel ce spune minciuni nu va scăpa. 6Mulți
19.6
Cap. 29.26.
vor căuta bunăvoința celui darnic și oricine este prieten celui ce
19.6
Cap. 17.8;
dă daruri. 7Toți
19.7
Cap. 14.20.
frații săracului îl urăsc: cu cât mai mult se
19.7
Ps. 38.11
depărtează de el prietenii săi! El aleargă după ei cu vorbe, dar s‐au dus! 8Cel ce‐și dobândește minte își iubește sufletul; cel ce păzește priceperea va afla
19.8
Cap. 16.20.
fericirea. 9Martorul
19.9
Vers. 5.
mincinos nu va fi socotit nevinovat și cel ce spune minciuni va fi pierdut. 10Nebunului nu‐i șade bine răsfățarea; cu cât mai puțin slugii
19.10
Cap. 30.22.
să domnească peste mai mari. 11Cumințenia
19.11
Cap. 14.29.
omului îl face încet la mânie și
19.11
Cap. 16.32.
slava lui este să treacă cu vederea o greșeală. 12Mânia împăratului este ca
19.12
Cap. 16.14, 15;
răcnetul leului, dar bunăvoința sa este ca roua
19.12
Osea 14.5
pe iarbă. 13Fiul
19.13
Cap. 10.1;
nebun este nenorocirea tatălui său și
19.13
Cap. 21.9, 19;
certurile nevestei sunt o picătură necurmată. 14Casa
19.14
2 Cor. 12.14
și averea sunt moștenire de la părinți, dar o
19.14
Cap. 18.22.
nevastă cu minte este de la Domnul. 15Lenea
19.15
Cap. 6.9.
aruncă în somn adânc și sufletul leneș va
19.15
Cap. 10.4;
flămânzi. 16Cel ce
19.16
Lc. 10.28
11.28
păzește porunca își păzește sufletul; dar cel ce își disprețuiește căile va muri. 17Cel ce
19.17
Cap. 28.27.
se îndură de sărac împrumută pe Domnul și el îi va plăti înapoi fapta bună. 18Pedepsește
19.18
Cap. 13.24;
pe fiul tău căci încă este nădejde, dar să nu‐ți pui sufletul ca să‐l omori. 19Un om de mare mânie își va purta pedeapsa; căci dacă‐l vei izbăvi, va trebui s‐o faci iarăși. 20Ascultă sfatul și primește învățătura, ca
19.20
Ps. 37.37
să fii înțelept la sfârșitul tău. 21Multe
19.21
Iov 23.13Ps. 33.10,11Is. 14.26,27
46.10Fapte. 5.39Evr. 6.17
sunt gândurile în inima omului, dar hotărârea Domnului, aceea va sta. 22Ceea ce atrage la un om este bunătatea sa și mai mult prețuiește săracul decât mincinosul. 23Frica
19.23
1 Tim. 4.8
Domnului duce la viață și cel ce o are se va odihni sătul, nu va fi cercetat de rău. 24Leneșul
19.24
Cap. 15.19;
își îngroapă mâna în strachină și nici măcar n‐o va duce iarăși la gura sa. 25Bate
19.25
Cap. 21.11.
pe batjocoritor și cel prost se
19.25
Deut. 13.11
va cuminți; mustră
19.25
Cap. 9.8.
pe cel cu pricepere și el va înțelege cunoștința. 26Cel ce pradă pe tatăl său și alungă pe mamă‐sa, este un fiu
19.26
Cap. 17.2.
aducător de rușine și de ocară. 27Încetează, fiul meu, să asculți învățătura care abate de la cuvintele cunoștinței. 28Un martor al lui Belial își râde de dreptate și gura
19.28
Iov 15.16
20.12,13
34.7
celor răi înghite nelegiuirea. 29Judecățile sunt pregătite pentru batjocoritori și loviturile
19.29
Cap. 10.13;
pentru spinarea nebunilor.

20

Ferește‐te de imbuibare cu băutură și mâncare

201Vinul este

20.1
Gen. 9.21Is. 28.7Osea 4.11
batjocoritor și băutura tare zgomotoasă și cel ce se amețește cu ele nu este înțelept. 2Spaima de împărat este ca
20.2
Cap. 16.14;
răcnetul leului; cel ce‐l întărâtă la mânie păcătuiește
20.2
Cap. 8.36.
împotriva sufletului său. 3Este o cinste
20.3
Cap. 17.14.
pentru bărbat să se lase de ceartă, dar orice nebun se aruncă în ea. 4De teama
20.4
Cap. 10.4;
iernii leneșul nu va ara; de aceea va
20.4
Cap. 19.15.
cerși la seceriș și nu va avea nimic. 5Sfatul în inima omului este ca
20.5
Cap. 18.4.
o apă adâncă și omul cu pricepere îl scoate afară. 6Cei mai mulți
20.6
Cap. 25.14.
oameni își vor vesti fiecare bunătatea sa, dar cine va afla pe bărbatul
20.6
Ps. 12.1Lc. 18.8
credincios? 7Cel drept care
20.7
2 Cor. 1.12
umblă în neprihănirea sa, ferice
20.7
Ps. 37.26
112.2
de copiii săi după el! 8Împăratul
20.8
Vers. 26.
care șade pe scaunul de domnie al judecății risipește tot răul cu ochii săi. 9Cine
20.9
1 Reg. 8.462 Cron. 6.36Iov 14.4Ps. 51.5Ecl. 7.201 Cor. 4.41 In. 1.8
poate zice: Mi‐am curățit inima, sunt curat de păcatul meu? 10Greutate și greutate
20.10
Deut. 25.1316.11Mica 6.10,11
, efă și efă, amândouă sunt o urâciune Domnului. 11Chiar un copil se cunoaște
20.11
Mat. 7.16
din faptele sale dacă lucrul său va fi curat și dacă va fi drept. 12Și urechea care aude
20.12
Ex. 4.11Ps. 94.9
și ochiul care vede, Domnul le‐a făcut pe amândouă. 13Nu
20.13
Cap. 6.9;
iubi somnul ca să nu sărăcești; deschide‐ți ochii și vei fi săturat de pâine. 14Rău! rău! zice cel ce cumpără; dar după ce s‐a dus pe calea sa, se laudă. 15Este aur și multe rubine, dar buzele cunoștinței sunt o sculă
20.15
Iov 28.12,16‐198.11
scumpă. 16Ia‐i
20.16
Cap. 22.26;
haina care este zălog pentru un străin; și ține‐l chezășie din pricina străinilor. 17Dulce
20.17
Cap. 9.17.
este bărbatului pâinea înșelăciunii, dar după aceea gura lui se va umplea cu prundiș. 18Planurile se întăresc prin
20.18
Cap. 15.22;
sfătuiri: și fă
20.18
Lc. 14.31
războiul cu chibzuință înțeleaptă. 19Vorbitorul
20.19
Cap. 11.13.
de rău descoperă taine, deci nu umbla cu cel ce‐și deschide larg
20.19
Rom. 16.18
buzele. 20Cel ce
20.20
Ex. 21.17Lev. 20.9Mat. 15.4
blestemă pe tatăl său sau pe mamă‐sa, candela
20.20
Iov 18.5,6
aceluia se va stinge în negură de întuneric. 21Moștenirea
20.21
Cap. 28.20.
căpătată cu grabă la început, nu va fi binecuvântată la
20.21
Hab. 2.6
urmă. 22Nu
20.22
Deut. 32.35Rom. 12.17,191 Tes. 5.151 Pet. 3.9
zice: Voi răsplăti cu rău! Așteaptă
20.22
2 Sam. 16.12
pe Domnul și el te va mântui! 23
20.23
Vers. 10.
Greutate și greutate sunt o urâciune Domnului și cumpăna înșelătoare nu este bună. 24Pașii omului sunt de la Domnul
20.24
Ps. 37.23Ier. 10.23
, și cum își poate înțelege omul calea? 25Este un laț pentru om să zică cu iuțeală: Este sfânt! Și după
20.25
Ecl. 5.4,5
juruințe să cerceteze. 26Împăratul
20.26
Ps. 101.5
înțelept vântură pe cei răi și aduce roata de treierat peste ei. 27Duhul omului este candela
20.27
1 Cor. 2.11
Domnului cercetând toate cămările inimii. 28Îndurarea
20.28
Ps. 101.1
și adevărul ocrotesc pe împărat și prin îndurare își sprijinește scaunul său de domnie. 29Slava tinerilor este puterea lor și podoaba
20.29
Cap. 16.31.
bătrânilor sunt perii cărunți. 30Loviturile care rănesc, curăță răul și bătăile curăță cămările dinăuntru ale pântecelui.