Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
2

Îndemn la căutarea înțelepciunii

21Fiul meu, dacă vei primi

2.1
Cap. 4.21;
7.1
cuvintele mele și vei păstra la tine poruncile mele; 2dacă‐ți vei pleca urechea la înțelepciune și‐ți vei pleca inima la înțelegere; 3da, dacă vei striga după pricepere și‐ți vei înălța glasul pentru înțelegere; 4dacă o vei căuta
2.4
Cap. 3.14.
Mat. 13.44
ca argintul și o vei cerceta ca pe comorile ascunse: 5atunci vei pricepe frica Domnului și vei găsi cunoștința lui Dumnezeu. 6Căci
2.6
1 Reg. 3.9,12Iac. 1.5
Domnul dă înțelepciune; din gura lui ies cunoștința și înțelegerea; 7El păstrează înțelepciune sănătoasă pentru cei drepți, el este scut
2.7
Ps. 84.11
celor ce umblă în neprihănire; 8El păzește
2.8
1 Sam. 2.9Ps. 66.9
și cărările judecății și veghează asupra căii sfinților săi. 9Atunci vei înțelege dreptatea și judecata și nepărtinirea, da, orice cărare bună. 10Căci înțelepciunea va intra în inima ta și cunoștința va fi plăcută sufletului tău; 11prevederea
2.11
Cap. 6.22.

va veghea peste tine, înțelegerea te va păzi: 12ca să te scape de calea celui rău, de omul care vorbește răutăți, 13de cei ce părăsesc căile neprihănirii ca
2.13
In. 3.19,20
să umble în căile întunericului, 14care se bucură
2.14
Cap. 10.23. Ier. 11.35.

să facă rău și se desfată
2.14
Rom. 1.32
în răutățile celui rău; 15ale
2.15
Ps. 125.5
căror cărări sunt sucite și sunt înrăutățiți în cărările lor: 16ca să te scape de femeia
2.16
Cap. 5.20.

străină, de străina
2.16
Cap. 5.3;
6.24
7.5
care ademenește cu vorbele ei, 17care părăsește
2.17
Mal. 2.14,15
pe prietenul tinereții sale și uită legământul Dumnezeului său. 18Căci casa
2.18
Cap. 7.27.

ei se pleacă spre moarte și cărările ei la cei morți. 19Toți cei ce merg la ea nu se mai întorc și nu ajung pe cărările vieții; 20ca să umbli pe calea celor buni și să păzești cărările celor drepți! 21Căci cei
2.21
Ps. 37.29
cinstiți vor locui în țară și cei fără prihană vor rămâne în ea. 22Dar cei răi
2.22
Iov 18.17Ps. 37.28
104.35
vor fi stârpiți din țară și cei necredincioși vor fi dezrădăcinați din ea.