Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
1

Strigarea înțelepciunii

11Proverbele

1.1
1 Reg. 4.32Ecl. 12.9
lui Solomon, fiul lui David, împăratul lui Israel: 2ca să se cunoască înțelepciunea și învățătura, ca să se deosebească cuvintele priceperii: 3ca să
1.3
Cap. 2.1, 9.
capete învățătura prevederii, dreptății, judecății și nepărtinirii; 4pentru a da agerime de minte celor
1.4
Cap. 9.4.
proști, cunoștință și cumințenie celui tînăr; 5să audă
1.5
Cap. 9.9.
înțeleptul și să crească în învățătură, și cel cu pricepere să ajungă la sfaturi sănătoase; 6și să priceapă un proverb și o vorbire cu tâlc, cuvintele înțelepților și cimiliturile
1.6
Ps. 78.2
lor. 7Frica Domnului este începutul
1.7
Iov 28.28Ps. 111.10Ecl. 12.13
cunoștinței; dar nebunii nesocotesc înțelepciunea și învățătura. 8Ascultă
1.8
Cap. 4.1;
, fiul meu, învățătura tatălui tău și nu părăsi îndrumarea mamei tale. 9Căci ele vor fi o cunună
1.9
Cap. 3.22.
plăcută pentru capul tău și lanțuri în jurul gâtului tău.

Ferirea de ispite

10Fiul meu, dacă te vor ademeni păcătoșii, nu

1.10
Gen. 39.7Ps. 1.1Ef. 5.11
te învoi. 11Dacă vor zice: Vino cu noi, să pândim
1.11
Ier. 5.26
sânge, să întindem curse fără cuvânt celui nevinovat; 12să‐i înghițim de vii ca Șeolul și întregi ca
1.12
Ps. 28.1
143.7
pe cei ce se coboară în groapă; 13vom găsi averi scumpe, ne vom umplea casele de pradă; 14tu vei arunca sorțul tău cu noi, o pungă va fi pentru noi toți: 15fiul meu, nu umbla pe un
1.15
Ps. 1.1
drum cu ei, oprește‐ți
1.15
Ps. 119.101
piciorul de la cărarea lor; 16căci
1.16
Is. 59.7Rom. 3.15
picioarele lor aleargă la rău și se grăbesc să verse sânge. 17Căci în zadar se întinde lațul în ochii vreunei înaripate. 18Și aceștia își pândesc sângele lor înșiși, întind cursă sufletelor lor. 19Așa sunt cărările
1.19
Cap. 15.27.
oricui este lacom de câștig necinstit: el ia viața stăpânului său.

Cei neascultători

20Înțelepciunea

1.20
Cap. 8.1, etc.;
strigă tare în uliță; își înalță glasul în locuri largi; 21strigă la capătul ulițelor zgomotoase, la intrarea porților, își rostește cuvintele în cetate: 22Până când, proștilor, veți iubi prostia, și până când batjocoritorii se vor desfăta în batjocură și nebunii vor urî cunoștința? 23Întoarceți‐vă la mustrarea mea: iată, voi vărsa
1.23
Ioel 2.28
duhul meu peste voi, vă voi face cunoscut cuvintele mele. 24Deoarece
1.24
Is. 65.12
66.4Ier. 7.13Zah. 7.11
am chemat și n‐ați voit să auziți; mi‐am întins mâna și nimeni nu s‐a uitat; 25ci ați lepădat
1.25
Ps. 107.11Lc. 7.30
orice sfat al meu și n‐ați voit mustrarea mea: 26și
1.26
Ps. 2.4
eu voi râde în ziua nenorocirii voastre: îmi voi bate joc când va veni frica voastră. 27Când va năvăli frica voastră ca
1.27
Cap. 10.24.
un vârtej, și nenorocirea voastră va veni ca o furtună, când vor veni peste voi lipsă și strâmtorare; 28atunci
1.28
Iov 27.9
35.12Is. 1.15Ier. 11.11
14.12Ezec. 8.18Mica 3.4Zah. 7.13Iac. 4.3
mă vor chema, dar nu voi răspunde; mă vor căuta cu tot dinadinsul, dar nu mă vor afla: 29căci au
1.29
Iov 21.14
urât cunoștința și n‐au ales
1.29
Ps. 119.173
frica Domnului; 30n‐au voit
1.30
Vers. 25.
sfatul meu, au disprețuit orice mustrare a mea; 31deci vor mânca
1.31
Iov 4.822.8Is. 3.11Ier. 6.19
rodul căii lor și se vor sătura cu sfaturile lor. 32Căci abaterea celor proști îi va omorî și nepăsarea nebunilor îi va pierde. 33Dar oricine
1.33
Ps. 25.12,13
mă ascultă pe mine va locui la adăpost și va fi liniștit
1.33
Ps. 112.7
, fără frică de rău.

2

Îndemn la căutarea înțelepciunii

21Fiul meu, dacă vei primi

2.1
Cap. 4.21;
cuvintele mele și vei păstra la tine poruncile mele; 2dacă‐ți vei pleca urechea la înțelepciune și‐ți vei pleca inima la înțelegere; 3da, dacă vei striga după pricepere și‐ți vei înălța glasul pentru înțelegere; 4dacă o vei căuta
2.4
Cap. 3.14.
ca argintul și o vei cerceta ca pe comorile ascunse: 5atunci vei pricepe frica Domnului și vei găsi cunoștința lui Dumnezeu. 6Căci
2.6
1 Reg. 3.9,12Iac. 1.5
Domnul dă înțelepciune; din gura lui ies cunoștința și înțelegerea; 7El păstrează înțelepciune sănătoasă pentru cei drepți, el este scut
2.7
Ps. 84.11
celor ce umblă în neprihănire; 8El păzește
2.8
1 Sam. 2.9Ps. 66.9
și cărările judecății și veghează asupra căii sfinților săi. 9Atunci vei înțelege dreptatea și judecata și nepărtinirea, da, orice cărare bună. 10Căci înțelepciunea va intra în inima ta și cunoștința va fi plăcută sufletului tău; 11prevederea
2.11
Cap. 6.22.
va veghea peste tine, înțelegerea te va păzi: 12ca să te scape de calea celui rău, de omul care vorbește răutăți, 13de cei ce părăsesc căile neprihănirii ca
2.13
In. 3.19,20
să umble în căile întunericului, 14care se bucură
2.14
Cap. 10.23. Ier. 11.35.
să facă rău și se desfată
2.14
Rom. 1.32
în răutățile celui rău; 15ale
2.15
Ps. 125.5
căror cărări sunt sucite și sunt înrăutățiți în cărările lor: 16ca să te scape de femeia
2.16
Cap. 5.20.
străină, de străina
2.16
Cap. 5.3;
care ademenește cu vorbele ei, 17care părăsește
2.17
Mal. 2.14,15
pe prietenul tinereții sale și uită legământul Dumnezeului său. 18Căci casa
2.18
Cap. 7.27.
ei se pleacă spre moarte și cărările ei la cei morți. 19Toți cei ce merg la ea nu se mai întorc și nu ajung pe cărările vieții; 20ca să umbli pe calea celor buni și să păzești cărările celor drepți! 21Căci cei
2.21
Ps. 37.29
cinstiți vor locui în țară și cei fără prihană vor rămâne în ea. 22Dar cei răi
2.22
Iov 18.17Ps. 37.28
104.35
vor fi stârpiți din țară și cei necredincioși vor fi dezrădăcinați din ea.

3

Folosul fricii de Dumnezeu și al înțelepciunii

31Fiul meu, nu uita îndrumarea mea, și să păzească inima

3.1
Deut. 8.1
30.16,20
ta poruncile mele; 2căci îți vor adăuga lungime de zile și ani de viață și pace
3.2
Ps. 119.165
. 3Îndurarea și adevărul să nu te părăsească. Leagă‐le
3.3
Ex. 13.9Deut. 6.87.3
în jurul gâtului tău; scrie‐le
3.3
Ier. 17.12 Cor. 3.3
pe tabla inimii tale! 4Și vei afla har
3.4
Ps. 111.101 Sam. 2.26Lc. 2.52Fapte. 2.47Rom. 4.18
și bună înțelepciune în ochii lui Dumnezeu și ai omului. 5Încrede‐te
3.5
Ps. 37.3,5
în Domnul din toată inima ta și nu
3.5
Ier. 9.23
te sprijini pe priceperea ta! 6În toate căile tale recunoaște‐l
3.6
1 Cron. 28.9
și el va face cărările tale
3.6
Ier. 10.23
drepte. 7Nu fi înțelept
3.7
Rom. 12.16
în ochii tăi; teme‐te
3.7
Iov 1.1
de Domnul și depărtează‐te de rău. 8Aceasta va fi sănătate buricului tău și stropire oaselor
3.8
Iov 21.24
tale. 9Cinstește
3.9
Ex. 22.29
23.19
34.26Deut. 26.2Mal. 3.10Lc. 14.13
pe Domnul cu avutul tău și cu pârga din tot venitul tău; 10și
3.10
Deut. 28.8
grânarele ți se vor umplea cu belșug și teascurile tale vor revărsa mustul. 11Fiul
3.11
Iov 5.17Ps. 94.12Evr. 12.5,6Ap. 3.19
meu, nu disprețui învățătura Domnului și nici nu te scârbi de mustrarea lui. 12Căci Domnul mustră pe cine iubește, ca un tată
3.12
Deut. 8.5
pe fiul în care se desfată.

Fericirea ce urmează înțelepciunii adevărate

13Ferice

3.13
Cap. 8.34, 35.
de omul care află înțelepciune și de omul care capătă înțelegere. 14Căci câștigarea
3.14
Iov 28.13Ps. 19.10
ei este mai bună decât câștigarea argintului și venitul ei este mai bun decât al aurului curat. 15Este mai de preț decât rubinele și tot
3.15
Mat. 13.44
ce poți dori nu se aseamănă cu ea. 16În dreapta ei este lungime
3.16
Cap. 8.18.
de zile. În stânga ei bogății și cinste. 17Căile
3.17
Mat. 11.29,30
ei sunt căi de plăcere și toate cărările ei sunt pace. 18Ea este un pom al
3.18
Gen. 2.9
3.22
vieții pentru cei ce o îmbrățișadă și ferice de oricine o ține tare. 19Domnul
3.19
Ps. 104.24
136.5Ier. 10.12
51.15
a întemeiat pământul prin înțelepciune; a întărit cerurile prin pricepere. 20Prin cunoștința
3.20
Gen. 1.9
lui adâncurile s‐au despicat și cerurile
3.20
Deut. 33.28Iov 36.28
picură rouă. 21Fiul meu, să nu se depărteze acestea dinaintea ochilor tăi. Păzește înțelepciunea sănătoasă și prevederea; 22și ele vor fi viață pentru sufletul tău și podoabă
3.22
Cap. 1.9.
pentru gâtul tău. 23Atunci
3.23
Ps. 37.24
91.11,12
vei merge fără teamă pe calea ta și nu‐ți vei zdrobi piciorul. 24Când
3.24
Lev. 26.6Ps. 3.5
4.8
te vei culca, nu te vei teme; da, te vei culca și somnul îți va fi dulce. 25Nu te teme de spaima năpraznică
3.25
Ps. 91.5
112.7
, nici de pustiirea celor răi, când vine; 26căci Domnul va fi încrederea ta și‐ți va feri piciorul să fie prins. 27Nu opri binele
3.27
Rom. 13.7Gal. 6.10
de la cel căruia i se cuvine, dacă stă în puterea mâinii tale să‐l faci. 28Nu
3.28
Lev. 19.13Deut. 24.15
zice aproapelui tău: Du‐te și mai vino și îți voi da mâine, când ai ce da. 29Nu născoci rău împotriva aproapelui tău, deoarece locuiește fără temere cu tine. 30Nu te certa
3.30
Rom. 12.18
cu cineva fără cuvânt, dacă nu ți‐a făcut niciun rău. 31Nu pizmui pe bărbatul aprig
3.31
Ps. 37.1
73.3
și nu alege vreuna din căile sale. 32Căci cel înrăutățit este o urâciune pentru Domnul, dar prietenia lui este cu cei drepți
3.32
Ps. 25.14
. 33Blestemul
3.33
Lev. 26.11Ps. 37.22Zah. 5.4Mal. 2.2
Domnului este în casa celui rău, dar el binecuvântează
3.33
Ps. 1.3
locuința drepților. 34El cu adevărat își bate joc
3.34
Iac. 4.61 Pet. 3.5
de batjocoritori, dar dă har celor smeriți. 35Cei înțelepți vor moșteni slava, dar rușinea va înălța pe cei nebuni.