Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
20

Ferește‐te de imbuibare cu băutură și mâncare

201Vinul este

20.1
Gen. 9.21Is. 28.7Osea 4.11
batjocoritor și băutura tare zgomotoasă și cel ce se amețește cu ele nu este înțelept. 2Spaima de împărat este ca
20.2
Cap. 16.14;
19.12
răcnetul leului; cel ce‐l întărâtă la mânie păcătuiește
20.2
Cap. 8.36.

împotriva sufletului său. 3Este o cinste
20.3
Cap. 17.14.

pentru bărbat să se lase de ceartă, dar orice nebun se aruncă în ea. 4De teama
20.4
Cap. 10.4;
19.24
iernii leneșul nu va ara; de aceea va
20.4
Cap. 19.15.

cerși la seceriș și nu va avea nimic. 5Sfatul în inima omului este ca
20.5
Cap. 18.4.

o apă adâncă și omul cu pricepere îl scoate afară. 6Cei mai mulți
20.6
Cap. 25.14.
Mat. 6.2Lc. 18.11
oameni își vor vesti fiecare bunătatea sa, dar cine va afla pe bărbatul
20.6
Ps. 12.1Lc. 18.8
credincios? 7Cel drept care
20.7
2 Cor. 1.12
umblă în neprihănirea sa, ferice
20.7
Ps. 37.26
112.2
de copiii săi după el! 8Împăratul
20.8
Vers. 26.

care șade pe scaunul de domnie al judecății risipește tot răul cu ochii săi. 9Cine
20.9
1 Reg. 8.462 Cron. 6.36Iov 14.4Ps. 51.5Ecl. 7.201 Cor. 4.41 In. 1.8
poate zice: Mi‐am curățit inima, sunt curat de păcatul meu? 10Greutate și greutate
20.10
Deut. 25.1316.11Mica 6.10,11
, efă și efă, amândouă sunt o urâciune Domnului. 11Chiar un copil se cunoaște
20.11
Mat. 7.16
din faptele sale dacă lucrul său va fi curat și dacă va fi drept. 12Și urechea care aude
20.12
Ex. 4.11Ps. 94.9
și ochiul care vede, Domnul le‐a făcut pe amândouă. 13Nu
20.13
Cap. 6.9;
12.11
19.15Rom. 12.11
iubi somnul ca să nu sărăcești; deschide‐ți ochii și vei fi săturat de pâine. 14Rău! rău! zice cel ce cumpără; dar după ce s‐a dus pe calea sa, se laudă. 15Este aur și multe rubine, dar buzele cunoștinței sunt o sculă
20.15
Iov 28.12,16‐198.11
scumpă. 16Ia‐i
20.16
Cap. 22.26;
27.13
haina care este zălog pentru un străin; și ține‐l chezășie din pricina străinilor. 17Dulce
20.17
Cap. 9.17.

este bărbatului pâinea înșelăciunii, dar după aceea gura lui se va umplea cu prundiș. 18Planurile se întăresc prin
20.18
Cap. 15.22;
24.6
sfătuiri: și fă
20.18
Lc. 14.31
războiul cu chibzuință înțeleaptă. 19Vorbitorul
20.19
Cap. 11.13.

de rău descoperă taine, deci nu umbla cu cel ce‐și deschide larg
20.19
Rom. 16.18
buzele. 20Cel ce
20.20
Ex. 21.17Lev. 20.9Mat. 15.4
blestemă pe tatăl său sau pe mamă‐sa, candela
20.20
Iov 18.5,6
aceluia se va stinge în negură de întuneric. 21Moștenirea
20.21
Cap. 28.20.

căpătată cu grabă la început, nu va fi binecuvântată la
20.21
Hab. 2.6
urmă. 22Nu
20.22
Deut. 32.35Rom. 12.17,191 Tes. 5.151 Pet. 3.9
zice: Voi răsplăti cu rău! Așteaptă
20.22
2 Sam. 16.12
pe Domnul și el te va mântui! 23
20.23
Vers. 10.

Greutate și greutate sunt o urâciune Domnului și cumpăna înșelătoare nu este bună. 24Pașii omului sunt de la Domnul
20.24
Ps. 37.23Ier. 10.23
, și cum își poate înțelege omul calea? 25Este un laț pentru om să zică cu iuțeală: Este sfânt! Și după
20.25
Ecl. 5.4,5
juruințe să cerceteze. 26Împăratul
20.26
Ps. 101.5
înțelept vântură pe cei răi și aduce roata de treierat peste ei. 27Duhul omului este candela
20.27
1 Cor. 2.11
Domnului cercetând toate cămările inimii. 28Îndurarea
20.28
Ps. 101.1
și adevărul ocrotesc pe împărat și prin îndurare își sprijinește scaunul său de domnie. 29Slava tinerilor este puterea lor și podoaba
20.29
Cap. 16.31.

bătrânilor sunt perii cărunți. 30Loviturile care rănesc, curăță răul și bătăile curăță cămările dinăuntru ale pântecelui.