Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
21

Pronia cerească mână inimile și căile oamenilor

211Inima împăratului este în mâna Domnului ca pâraiele de apă: o îndreaptă încotro vrea. 2În ochii omului

21.2
Cap. 16.2.

orice cale este dreaptă, dar
21.2
Cap. 24.12.
Lc. 16.15
Domnul cumpănește inimile. 3A face
21.3
1 Sam. 15.22Ps. 50.8Is. 1.11Osea 6.6
dreptate și judecată este mai plăcut Domnului decât jertfa. 4Ochii
21.4
Cap. 6.17.

semeți și inima îngâmfată, adică candela celor răi, este păcat. 5Gândurile
21.5
Cap. 10.4;
13.4
celor harnici duc numai la îndestulare, dar ale celui ce este grăbit numai la lipsă. 6Câștigarea
21.6
Cap. 10.2;
13.11
20.212 Pet. 2.3
de visterii cu limba minciunii este un abur mânat încoace și încolo de cei ce caută moartea. 7Pe cei răi îi mătură asuprirea lor pentru că nu voiesc să facă dreptatea. 8Calea celui încărcat de vină este foarte sucită, dar munca celui curat este dreaptă. 9Este mai
21.9
Vers. 19. Cap. 19.13;
25.24
27.15
bine să locuiești în colțul unui acoperiș decât cu o femeie certăreață într‐o casă mare. 10Sufletul
21.10
Iac. 4.5
celui rău dorește răul: aproapele său nu află har în ochii lui. 11Când
21.11
Cap. 19.25.

este pedepsit cel batjocoritor, prostul se face înțelept; și când este învățat cel drept, capătă cunoștință. 12Cel Drept
21.12
Mat. 7.2
18.30Iac. 2.13
ia seama la casa celui rău; el prăbușește pe cei răi în nenorocire. 13Cel ce‐și astupă urechile la strigătul săracului, va striga și el și nu va fi auzit. 14Darul
21.14
Cap. 17.8, 23;
18.16
în ascuns abate mânia și darul în sân furia mare. 15Este o bucurie pentru cel drept să facă dreptate, dar
21.15
Cap. 10.29.

pentru lucrătorii nelegiuirii este o pierzare. 16Omul care se rătăcește din calea priceperii se va odihni în obștea umbrelor. 17Cel ce iubește petrecerea va fi om al lipsei; cel ce iubește vinul și untdelemnul, nu va fi bogat. 18Cel rău va fi preț de răscumpărare
21.18
Cap. 11.8.
Is. 43.3,4
pentru cel drept și vânzătorul va fi în locul celor cinstiți. 19Mai
21.19
Vers. 9.

bine să locuiești într‐un pământ pustiu decât cu o femeie certăreață și supărăcioasă. 20Visteriile
21.20
Ps. 112.3Mat. 25.3,4
de preț și untdelemnul sunt în locuința înțeleptului, dar omul nebun le înghite. 21Cel ce
21.21
Cap. 15.9.
Mat. 5.6
urmează dreptatea și îndurarea află viață, dreptate și cinste. 22Înțeleptul se suie în cetatea
21.22
Ecl. 9.14
celor tari și surpă tăria încrederii lor. 23Cel ce‐și
21.23
Cap. 12.13;
13.3
18.21Iac. 3.2
păzește gura și limba își păzește sufletul de strâmtorări. 24Mândru, îngâmfat, batjocoritor, este numele celui ce lucrează cu mândrie și îngâmfare. 25Pe leneș
21.25
Cap. 13.4.

îl ucide pofta lui, căci mâinile lui nu vor să lucreze: 26poftește și iar poftește toată ziua; dar cel
21.26
Ps. 37.26
112.9
drept dă și nu cruță. 27Jerfa
21.27
Ps. 50.9Is. 66.3Ier. 6.20Amos 5.22
celor răi este o urâciune: cu cât mai mult când o aduc cu gând rău! 28Martorul
21.28
Cap. 19.5, 9.

mincinos va fi pierdut, dar omul care aude va vorbi ca pentru totdeauna. 29Omul rău are o față îndărătnică, dar cel cinstit ia aminte la calea sa. 30Nicio
21.30
Is. 8.9,10Ier. 9.23Fapte. 5.39
înțelepciune, nicio pricepere, niciun sfat, nu stă împotriva Domnului. 31Calul
21.31
Ps. 20.7
33.17Is. 31.1
este pregătit pentru ziua de luptă, dar biruința
21.31
Ps. 3.8
este de la Domnul.