Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
20

Ferește‐te de imbuibare cu băutură și mâncare

201Vinul este

20.1
Gen. 9.21Is. 28.7Osea 4.11
batjocoritor și băutura tare zgomotoasă și cel ce se amețește cu ele nu este înțelept. 2Spaima de împărat este ca
20.2
Cap. 16.14;
răcnetul leului; cel ce‐l întărâtă la mânie păcătuiește
20.2
Cap. 8.36.
împotriva sufletului său. 3Este o cinste
20.3
Cap. 17.14.
pentru bărbat să se lase de ceartă, dar orice nebun se aruncă în ea. 4De teama
20.4
Cap. 10.4;
iernii leneșul nu va ara; de aceea va
20.4
Cap. 19.15.
cerși la seceriș și nu va avea nimic. 5Sfatul în inima omului este ca
20.5
Cap. 18.4.
o apă adâncă și omul cu pricepere îl scoate afară. 6Cei mai mulți
20.6
Cap. 25.14.
oameni își vor vesti fiecare bunătatea sa, dar cine va afla pe bărbatul
20.6
Ps. 12.1Lc. 18.8
credincios? 7Cel drept care
20.7
2 Cor. 1.12
umblă în neprihănirea sa, ferice
20.7
Ps. 37.26
112.2
de copiii săi după el! 8Împăratul
20.8
Vers. 26.
care șade pe scaunul de domnie al judecății risipește tot răul cu ochii săi. 9Cine
20.9
1 Reg. 8.462 Cron. 6.36Iov 14.4Ps. 51.5Ecl. 7.201 Cor. 4.41 In. 1.8
poate zice: Mi‐am curățit inima, sunt curat de păcatul meu? 10Greutate și greutate
20.10
Deut. 25.1316.11Mica 6.10,11
, efă și efă, amândouă sunt o urâciune Domnului. 11Chiar un copil se cunoaște
20.11
Mat. 7.16
din faptele sale dacă lucrul său va fi curat și dacă va fi drept. 12Și urechea care aude
20.12
Ex. 4.11Ps. 94.9
și ochiul care vede, Domnul le‐a făcut pe amândouă. 13Nu
20.13
Cap. 6.9;
iubi somnul ca să nu sărăcești; deschide‐ți ochii și vei fi săturat de pâine. 14Rău! rău! zice cel ce cumpără; dar după ce s‐a dus pe calea sa, se laudă. 15Este aur și multe rubine, dar buzele cunoștinței sunt o sculă
20.15
Iov 28.12,16‐198.11
scumpă. 16Ia‐i
20.16
Cap. 22.26;
haina care este zălog pentru un străin; și ține‐l chezășie din pricina străinilor. 17Dulce
20.17
Cap. 9.17.
este bărbatului pâinea înșelăciunii, dar după aceea gura lui se va umplea cu prundiș. 18Planurile se întăresc prin
20.18
Cap. 15.22;
sfătuiri: și fă
20.18
Lc. 14.31
războiul cu chibzuință înțeleaptă. 19Vorbitorul
20.19
Cap. 11.13.
de rău descoperă taine, deci nu umbla cu cel ce‐și deschide larg
20.19
Rom. 16.18
buzele. 20Cel ce
20.20
Ex. 21.17Lev. 20.9Mat. 15.4
blestemă pe tatăl său sau pe mamă‐sa, candela
20.20
Iov 18.5,6
aceluia se va stinge în negură de întuneric. 21Moștenirea
20.21
Cap. 28.20.
căpătată cu grabă la început, nu va fi binecuvântată la
20.21
Hab. 2.6
urmă. 22Nu
20.22
Deut. 32.35Rom. 12.17,191 Tes. 5.151 Pet. 3.9
zice: Voi răsplăti cu rău! Așteaptă
20.22
2 Sam. 16.12
pe Domnul și el te va mântui! 23
20.23
Vers. 10.
Greutate și greutate sunt o urâciune Domnului și cumpăna înșelătoare nu este bună. 24Pașii omului sunt de la Domnul
20.24
Ps. 37.23Ier. 10.23
, și cum își poate înțelege omul calea? 25Este un laț pentru om să zică cu iuțeală: Este sfânt! Și după
20.25
Ecl. 5.4,5
juruințe să cerceteze. 26Împăratul
20.26
Ps. 101.5
înțelept vântură pe cei răi și aduce roata de treierat peste ei. 27Duhul omului este candela
20.27
1 Cor. 2.11
Domnului cercetând toate cămările inimii. 28Îndurarea
20.28
Ps. 101.1
și adevărul ocrotesc pe împărat și prin îndurare își sprijinește scaunul său de domnie. 29Slava tinerilor este puterea lor și podoaba
20.29
Cap. 16.31.
bătrânilor sunt perii cărunți. 30Loviturile care rănesc, curăță răul și bătăile curăță cămările dinăuntru ale pântecelui.

21

Pronia cerească mână inimile și căile oamenilor

211Inima împăratului este în mâna Domnului ca pâraiele de apă: o îndreaptă încotro vrea. 2În ochii omului

21.2
Cap. 16.2.
orice cale este dreaptă, dar
21.2
Cap. 24.12.
Domnul cumpănește inimile. 3A face
21.3
1 Sam. 15.22Ps. 50.8Is. 1.11Osea 6.6
dreptate și judecată este mai plăcut Domnului decât jertfa. 4Ochii
21.4
Cap. 6.17.
semeți și inima îngâmfată, adică candela celor răi, este păcat. 5Gândurile
21.5
Cap. 10.4;
celor harnici duc numai la îndestulare, dar ale celui ce este grăbit numai la lipsă. 6Câștigarea
21.6
Cap. 10.2;
de visterii cu limba minciunii este un abur mânat încoace și încolo de cei ce caută moartea. 7Pe cei răi îi mătură asuprirea lor pentru că nu voiesc să facă dreptatea. 8Calea celui încărcat de vină este foarte sucită, dar munca celui curat este dreaptă. 9Este mai
21.9
Vers. 19. Cap. 19.13;
bine să locuiești în colțul unui acoperiș decât cu o femeie certăreață într‐o casă mare. 10Sufletul
21.10
Iac. 4.5
celui rău dorește răul: aproapele său nu află har în ochii lui. 11Când
21.11
Cap. 19.25.
este pedepsit cel batjocoritor, prostul se face înțelept; și când este învățat cel drept, capătă cunoștință. 12Cel Drept
21.12
Mat. 7.2
18.30Iac. 2.13
ia seama la casa celui rău; el prăbușește pe cei răi în nenorocire. 13Cel ce‐și astupă urechile la strigătul săracului, va striga și el și nu va fi auzit. 14Darul
21.14
Cap. 17.8, 23;
în ascuns abate mânia și darul în sân furia mare. 15Este o bucurie pentru cel drept să facă dreptate, dar
21.15
Cap. 10.29.
pentru lucrătorii nelegiuirii este o pierzare. 16Omul care se rătăcește din calea priceperii se va odihni în obștea umbrelor. 17Cel ce iubește petrecerea va fi om al lipsei; cel ce iubește vinul și untdelemnul, nu va fi bogat. 18Cel rău va fi preț de răscumpărare
21.18
Cap. 11.8.
pentru cel drept și vânzătorul va fi în locul celor cinstiți. 19Mai
21.19
Vers. 9.
bine să locuiești într‐un pământ pustiu decât cu o femeie certăreață și supărăcioasă. 20Visteriile
21.20
Ps. 112.3Mat. 25.3,4
de preț și untdelemnul sunt în locuința înțeleptului, dar omul nebun le înghite. 21Cel ce
21.21
Cap. 15.9.
urmează dreptatea și îndurarea află viață, dreptate și cinste. 22Înțeleptul se suie în cetatea
21.22
Ecl. 9.14
celor tari și surpă tăria încrederii lor. 23Cel ce‐și
21.23
Cap. 12.13;
păzește gura și limba își păzește sufletul de strâmtorări. 24Mândru, îngâmfat, batjocoritor, este numele celui ce lucrează cu mândrie și îngâmfare. 25Pe leneș
21.25
Cap. 13.4.
îl ucide pofta lui, căci mâinile lui nu vor să lucreze: 26poftește și iar poftește toată ziua; dar cel
21.26
Ps. 37.26
112.9
drept dă și nu cruță. 27Jerfa
21.27
Ps. 50.9Is. 66.3Ier. 6.20Amos 5.22
celor răi este o urâciune: cu cât mai mult când o aduc cu gând rău! 28Martorul
21.28
Cap. 19.5, 9.
mincinos va fi pierdut, dar omul care aude va vorbi ca pentru totdeauna. 29Omul rău are o față îndărătnică, dar cel cinstit ia aminte la calea sa. 30Nicio
21.30
Is. 8.9,10Ier. 9.23Fapte. 5.39
înțelepciune, nicio pricepere, niciun sfat, nu stă împotriva Domnului. 31Calul
21.31
Ps. 20.7
33.17Is. 31.1
este pregătit pentru ziua de luptă, dar biruința
21.31
Ps. 3.8
este de la Domnul.

22

Cum se dobândește și se pierde numele bun

221Un nume

22.1
Ecl. 7.1
bun este mai de ales decât bogății mari și bunăvoința decât argintul și aurul. 2Bogatul
22.2
Cap. 29.13.
și săracul se întâlnesc unul cu altul; Domnul
22.2
Iov 31.15
i‐a făcut pe toți. 3Omul
22.3
Cap. 14.16;
chibzuit vede răul și se ascunde, dar cei proști trec înainte și sunt pedepsiți. 4Răsplata
22.4
Ps. 112.3Mat. 6.33
smereniei și a fricii Domnului este: bogății și cinste și viață. 5Spini
22.5
Cap. 15.19.
și curse sunt în calea celui strâmb
22.5
1 In. 5.18
; cel ce‐și păzește sufletul se depărtează de ele. 6Învață
22.6
Ef. 6.42 Tim. 3.15
pe copil potrivit cu calea sa și când va îmbătrâni nu se va abate de la ea. 7Bogatul
22.7
Iac. 2.6
domnește peste săraci și cel ce se împrumută este sluga celui ce‐i împrumută. 8Cel ce
22.8
Iov 4.8Osea 10.13
seamănă nedreptate va secera nelegiuire și nuiaua mâniei sale va avea un sfârșit. 9Ochiul bun
22.9
2 Cor. 9.6
va fi binecuvântat căci dă din pâinea sa săracilor. 10Gonește
22.10
Gen. 21.9,10Ps. 101.5
pe batjocoritor și va pleca ciorovăiala; și cearta și ocara vor înceta. 11Cel ce
22.11
Ps. 101.6
iubește curățenia inimii, pe ale cărui buze este har, împăratul va fi prietenul său. 12Ochii Domnului păstrează pe cel ce are cunoștința, dar răstoarnă cuvintele celui vânzător. 13Leneșul
22.13
Cap. 26.13.
zice: Este un leu afară, voi fi sugrumat în uliță. 14Gura
22.14
Cap. 2.16;
femeilor străine este o groapă adâncă, cel
22.14
Ecl. 7.26
pe care se mânie Domnul cade în ea. 15Nebunia este legată de inima copilului; dar nuiaua
22.15
Cap. 13.24;
de pedeapsă o va scoate din el. 16Cel ce apasă pe sărac ca să se îmbogățească și cel ce dă celui bogat va duce numai lipsă. 17Pleacă‐ți urechea și ascultă cuvintele înțelepților și îndreaptă‐ți inima la cunoștința mea. 18Căci este plăcut dacă le vei păstra înăuntrul tău, dacă se vor întări bine pe buzele tale. 19Ca încrederea ta să fie în Domnul, astăzi ți le‐am făcut cunoscut, chiar ție. 20Oare nu ți‐am scris lucruri minunate în sfaturi
22.20
Cap. 8.6.
și cunoștință, 21ca
22.21
Lc. 1.3,4
să‐ți fac cunoscut temeinicia cuvintelor adevărului, ca
22.21
1 Pet. 3.15
să răspunzi cuvinte de adevăr celor ce te trimit? 22Nu
22.22
Ex. 23.6Iov 31.16,21
despuia pe sărac pentru că este sărac, nici nu apăsa
22.22
Zah. 7.10Mal. 3.5
pe cel necăjit la poartă; 23căci
22.23
1 Sam. 24.12
25.39Ps. 12.5
35.1,10
68.5
140.12Ier. 51.36
Domnul le va apăra pricina și va prăda viața celor ce‐i pradă. 24Nu lega prietenie cu bărbatul mânios și nu merge cu omul furios; 25ca să nu înveți cărările lui și să nu capeți o cursă pentru sufletul tău. 26Nu
22.26
Cap. 6.1;
fi dintre cei ce bat palma, sau dintre cei ce sunt chezășii pentru datorii. 27Dacă n‐ai cu ce plăti, de ce să‐ți
22.27
Cap. 20.16.
ia patul de sub tine? 28Nu
22.28
Deut. 19.14
27.17
muta piatra de hotar cea veche pe care au pus‐o părinții tăi. 29Ai văzut tu un bărbat harnic în lucrul său? El va sta înaintea împăraților, nu va sta înaintea celor de jos.