Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
21

Pronia cerească mână inimile și căile oamenilor

211Inima împăratului este în mâna Domnului ca pâraiele de apă: o îndreaptă încotro vrea. 2În ochii omului

21.2
Cap. 16.2.
orice cale este dreaptă, dar
21.2
Cap. 24.12.
Domnul cumpănește inimile. 3A face
21.3
1 Sam. 15.22Ps. 50.8Is. 1.11Osea 6.6
dreptate și judecată este mai plăcut Domnului decât jertfa. 4Ochii
21.4
Cap. 6.17.
semeți și inima îngâmfată, adică candela celor răi, este păcat. 5Gândurile
21.5
Cap. 10.4;
celor harnici duc numai la îndestulare, dar ale celui ce este grăbit numai la lipsă. 6Câștigarea
21.6
Cap. 10.2;
de visterii cu limba minciunii este un abur mânat încoace și încolo de cei ce caută moartea. 7Pe cei răi îi mătură asuprirea lor pentru că nu voiesc să facă dreptatea. 8Calea celui încărcat de vină este foarte sucită, dar munca celui curat este dreaptă. 9Este mai
21.9
Vers. 19. Cap. 19.13;
bine să locuiești în colțul unui acoperiș decât cu o femeie certăreață într‐o casă mare. 10Sufletul
21.10
Iac. 4.5
celui rău dorește răul: aproapele său nu află har în ochii lui. 11Când
21.11
Cap. 19.25.
este pedepsit cel batjocoritor, prostul se face înțelept; și când este învățat cel drept, capătă cunoștință. 12Cel Drept
21.12
Mat. 7.2
18.30Iac. 2.13
ia seama la casa celui rău; el prăbușește pe cei răi în nenorocire. 13Cel ce‐și astupă urechile la strigătul săracului, va striga și el și nu va fi auzit. 14Darul
21.14
Cap. 17.8, 23;
în ascuns abate mânia și darul în sân furia mare. 15Este o bucurie pentru cel drept să facă dreptate, dar
21.15
Cap. 10.29.
pentru lucrătorii nelegiuirii este o pierzare. 16Omul care se rătăcește din calea priceperii se va odihni în obștea umbrelor. 17Cel ce iubește petrecerea va fi om al lipsei; cel ce iubește vinul și untdelemnul, nu va fi bogat. 18Cel rău va fi preț de răscumpărare
21.18
Cap. 11.8.
pentru cel drept și vânzătorul va fi în locul celor cinstiți. 19Mai
21.19
Vers. 9.
bine să locuiești într‐un pământ pustiu decât cu o femeie certăreață și supărăcioasă. 20Visteriile
21.20
Ps. 112.3Mat. 25.3,4
de preț și untdelemnul sunt în locuința înțeleptului, dar omul nebun le înghite. 21Cel ce
21.21
Cap. 15.9.
urmează dreptatea și îndurarea află viață, dreptate și cinste. 22Înțeleptul se suie în cetatea
21.22
Ecl. 9.14
celor tari și surpă tăria încrederii lor. 23Cel ce‐și
21.23
Cap. 12.13;
păzește gura și limba își păzește sufletul de strâmtorări. 24Mândru, îngâmfat, batjocoritor, este numele celui ce lucrează cu mândrie și îngâmfare. 25Pe leneș
21.25
Cap. 13.4.
îl ucide pofta lui, căci mâinile lui nu vor să lucreze: 26poftește și iar poftește toată ziua; dar cel
21.26
Ps. 37.26
112.9
drept dă și nu cruță. 27Jerfa
21.27
Ps. 50.9Is. 66.3Ier. 6.20Amos 5.22
celor răi este o urâciune: cu cât mai mult când o aduc cu gând rău! 28Martorul
21.28
Cap. 19.5, 9.
mincinos va fi pierdut, dar omul care aude va vorbi ca pentru totdeauna. 29Omul rău are o față îndărătnică, dar cel cinstit ia aminte la calea sa. 30Nicio
21.30
Is. 8.9,10Ier. 9.23Fapte. 5.39
înțelepciune, nicio pricepere, niciun sfat, nu stă împotriva Domnului. 31Calul
21.31
Ps. 20.7
33.17Is. 31.1
este pregătit pentru ziua de luptă, dar biruința
21.31
Ps. 3.8
este de la Domnul.

22

Cum se dobândește și se pierde numele bun

221Un nume

22.1
Ecl. 7.1
bun este mai de ales decât bogății mari și bunăvoința decât argintul și aurul. 2Bogatul
22.2
Cap. 29.13.
și săracul se întâlnesc unul cu altul; Domnul
22.2
Iov 31.15
i‐a făcut pe toți. 3Omul
22.3
Cap. 14.16;
chibzuit vede răul și se ascunde, dar cei proști trec înainte și sunt pedepsiți. 4Răsplata
22.4
Ps. 112.3Mat. 6.33
smereniei și a fricii Domnului este: bogății și cinste și viață. 5Spini
22.5
Cap. 15.19.
și curse sunt în calea celui strâmb
22.5
1 In. 5.18
; cel ce‐și păzește sufletul se depărtează de ele. 6Învață
22.6
Ef. 6.42 Tim. 3.15
pe copil potrivit cu calea sa și când va îmbătrâni nu se va abate de la ea. 7Bogatul
22.7
Iac. 2.6
domnește peste săraci și cel ce se împrumută este sluga celui ce‐i împrumută. 8Cel ce
22.8
Iov 4.8Osea 10.13
seamănă nedreptate va secera nelegiuire și nuiaua mâniei sale va avea un sfârșit. 9Ochiul bun
22.9
2 Cor. 9.6
va fi binecuvântat căci dă din pâinea sa săracilor. 10Gonește
22.10
Gen. 21.9,10Ps. 101.5
pe batjocoritor și va pleca ciorovăiala; și cearta și ocara vor înceta. 11Cel ce
22.11
Ps. 101.6
iubește curățenia inimii, pe ale cărui buze este har, împăratul va fi prietenul său. 12Ochii Domnului păstrează pe cel ce are cunoștința, dar răstoarnă cuvintele celui vânzător. 13Leneșul
22.13
Cap. 26.13.
zice: Este un leu afară, voi fi sugrumat în uliță. 14Gura
22.14
Cap. 2.16;
femeilor străine este o groapă adâncă, cel
22.14
Ecl. 7.26
pe care se mânie Domnul cade în ea. 15Nebunia este legată de inima copilului; dar nuiaua
22.15
Cap. 13.24;
de pedeapsă o va scoate din el. 16Cel ce apasă pe sărac ca să se îmbogățească și cel ce dă celui bogat va duce numai lipsă. 17Pleacă‐ți urechea și ascultă cuvintele înțelepților și îndreaptă‐ți inima la cunoștința mea. 18Căci este plăcut dacă le vei păstra înăuntrul tău, dacă se vor întări bine pe buzele tale. 19Ca încrederea ta să fie în Domnul, astăzi ți le‐am făcut cunoscut, chiar ție. 20Oare nu ți‐am scris lucruri minunate în sfaturi
22.20
Cap. 8.6.
și cunoștință, 21ca
22.21
Lc. 1.3,4
să‐ți fac cunoscut temeinicia cuvintelor adevărului, ca
22.21
1 Pet. 3.15
să răspunzi cuvinte de adevăr celor ce te trimit? 22Nu
22.22
Ex. 23.6Iov 31.16,21
despuia pe sărac pentru că este sărac, nici nu apăsa
22.22
Zah. 7.10Mal. 3.5
pe cel necăjit la poartă; 23căci
22.23
1 Sam. 24.12
25.39Ps. 12.5
35.1,10
68.5
140.12Ier. 51.36
Domnul le va apăra pricina și va prăda viața celor ce‐i pradă. 24Nu lega prietenie cu bărbatul mânios și nu merge cu omul furios; 25ca să nu înveți cărările lui și să nu capeți o cursă pentru sufletul tău. 26Nu
22.26
Cap. 6.1;
fi dintre cei ce bat palma, sau dintre cei ce sunt chezășii pentru datorii. 27Dacă n‐ai cu ce plăti, de ce să‐ți
22.27
Cap. 20.16.
ia patul de sub tine? 28Nu
22.28
Deut. 19.14
27.17
muta piatra de hotar cea veche pe care au pus‐o părinții tăi. 29Ai văzut tu un bărbat harnic în lucrul său? El va sta înaintea împăraților, nu va sta înaintea celor de jos.

23

Povețe de cuvioșie

231Când șezi să mănânci cu un cârmuitor, vezi bine cine este înaintea ta; 2și pune‐ți un cuțit la gât, dacă ești om lacom. 3Nu pofti după mâncările lui alese căci sunt pâine amăgitoare. 4Nu

23.4
Cap. 28.20.
te osteni să dobândești bogății
23.4
Cap. 3.5.
; lasă‐te de înțelepciunea ta. 5Îți vei pune tu ochii pe ele?… nu mai sunt; căci în adevăr ele își fac aripi și zboară ca un vultur spre ceruri. 6Nu
23.6
Ps. 141.4
mânca pâinea celui
23.6
Deut. 15.9
ce are un ochi rău și nu pofti mâncările lui alese. 7Căci cum gândește în sufletul său așa este. Mănâncă și bea, îți
23.7
Ps. 12.2
zice el; dar inima lui nu este cu tine. 8Bucata ce ai mâncat‐o o vei vărsa și vei pierde vorbele tale dulci. 9Nu vorbi în
23.9
Cap. 9.8.
urechile nebunului căci va disprețui înțelepciunea vorbelor tale. 10Nu
23.10
Deut. 19.14
27.17
muta piatra de hotar cea veche și nu intra în câmpul orfanilor. 11Căci
23.11
Iov 31.21
răscumpărătorul lor este puternic. El le va apăra dreptul împotriva ta. 12Pleacă‐ți inima la învățătură și urechile la cuvintele cunoștinței. 13Nu
23.13
Cap. 13.24;
opri mustrarea de la copil căci dacă‐l vei bate cu nuiaua nu va muri. 14Să‐l bați cu nuiaua și‐i
23.14
1 Cor. 5.5
vei scăpa sufletul din Șeol. 15Fiul meu, dacă
23.15
Vers. 24, 25. Cap. 29.3.
inima ta va fi înțeleaptă, inima mea se va bucura, da, a mea: 16și rărunchii mei se vor veseli când buzele tale vor vorbi lucruri drepte. 17Să nu pizmuiască inima
23.17
Ps. 37.1
73.324.1
ta pe cei păcătoși, ci
23.17
Cap. 28.14.
fii cu frica Domnului toată ziua. 18Căci
23.18
Ps. 37.37Lc. 16.25
cu adevărat este o răsplată și nădejdea ta nu se va stinge. 19Ascultă, fiul meu, și fii înțelept și îndreaptă‐ți
23.19
Cap. 4.23.
inima pe cale. 20Nu
23.20
Is. 5.22Mat. 24.49Lc. 21.34Rom. 13.13Ef. 5.18
fi între băutorii de vin, între mâncăcioșii lacomi de carne. 21Căci bețivul și lacomul de carne vor sărăci și somnoreala îmbracă
23.21
Cap. 19.15.
în zdrențe pe om. 22Ascultă
23.22
Cap. 1.8;
pe tatăl tău care te‐a născut și nu disprețui pe mama ta când va îmbătrâni. 23Cumpără
23.23
Cap. 4.5, 7.
adevărul și nu‐l vinde; da, înțelepciunea și învățătura și priceperea. 24Tatăl
23.24
Cap. 10.1;
celui drept se va bucura mult și cel ce naște un înțelept va avea bucurie de el. 25Să aibă bucurie tatăl tău și mama ta și să se bucure aceea care te‐a născut. 26Fiul meu, dă‐mi inima ta și ochii tăi să se desfăteze în căile mele. 27Căci
23.27
Cap. 22.14.
curva este o groapă adâncă și femeia străină un puț strâmt. 28Ea
23.28
Cap. 7.12.
pândește ca un hoț și înmulțește pe cei vânzători printre oameni. 29Ale
23.29
Is. 5.11,22
cui sunt vaiurile? Ale cui sunt oftările? Ale cui sunt certurile? Ale cui sunt plângerile? Ale cui sunt rănile fără pricină? A cui roșeața
23.29
Gen. 49.12
ochilor? 30Ale celor ce
23.30
Cap. 20.1.
zăbovesc mult la vin, ale celor ce merg să caute vinul amestecat. 31Nu te uita la vin
23.31
Ps. 75.8
când e roșu, când sclipește în pahar și alunecă ușor. 32La sfârșit ca un șarpe mușcă și înțeapă ca un basilic. 33Ochii tăi se vor uita la femei străine și inima ta va vorbi prostii. 34Și vei fi ca cel ce se culcă în mijlocul mării și ca cel ce se culcă pe capătul unui catarg: 35M‐au bătut,…
23.35
Cap. 27.22.
nu mă doare!… m‐au lovit și nu
23.35
Ef. 4.19
simt! Când
23.35
Deut. 29.19Is. 56.12
mă voi deștepta? Iarăși îl voi căuta.