Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
22

Cum se dobândește și se pierde numele bun

221Un nume

22.1
Ecl. 7.1
bun este mai de ales decât bogății mari și bunăvoința decât argintul și aurul. 2Bogatul
22.2
Cap. 29.13.
1 Cor. 12.21
și săracul se întâlnesc unul cu altul; Domnul
22.2
Iov 31.15
i‐a făcut pe toți. 3Omul
22.3
Cap. 14.16;
27.12
chibzuit vede răul și se ascunde, dar cei proști trec înainte și sunt pedepsiți. 4Răsplata
22.4
Ps. 112.3Mat. 6.33
smereniei și a fricii Domnului este: bogății și cinste și viață. 5Spini
22.5
Cap. 15.19.

și curse sunt în calea celui strâmb
22.5
1 In. 5.18
; cel ce‐și păzește sufletul se depărtează de ele. 6Învață
22.6
Ef. 6.42 Tim. 3.15
pe copil potrivit cu calea sa și când va îmbătrâni nu se va abate de la ea. 7Bogatul
22.7
Iac. 2.6
domnește peste săraci și cel ce se împrumută este sluga celui ce‐i împrumută. 8Cel ce
22.8
Iov 4.8Osea 10.13
seamănă nedreptate va secera nelegiuire și nuiaua mâniei sale va avea un sfârșit. 9Ochiul bun
22.9
2 Cor. 9.6
va fi binecuvântat căci dă din pâinea sa săracilor. 10Gonește
22.10
Gen. 21.9,10Ps. 101.5
pe batjocoritor și va pleca ciorovăiala; și cearta și ocara vor înceta. 11Cel ce
22.11
Ps. 101.6
iubește curățenia inimii, pe ale cărui buze este har, împăratul va fi prietenul său. 12Ochii Domnului păstrează pe cel ce are cunoștința, dar răstoarnă cuvintele celui vânzător. 13Leneșul
22.13
Cap. 26.13.

zice: Este un leu afară, voi fi sugrumat în uliță. 14Gura
22.14
Cap. 2.16;
5.3
7.5
23.27
femeilor străine este o groapă adâncă, cel
22.14
Ecl. 7.26
pe care se mânie Domnul cade în ea. 15Nebunia este legată de inima copilului; dar nuiaua
22.15
Cap. 13.24;
19.18
23.13,14
29.15,17
de pedeapsă o va scoate din el. 16Cel ce apasă pe sărac ca să se îmbogățească și cel ce dă celui bogat va duce numai lipsă. 17Pleacă‐ți urechea și ascultă cuvintele înțelepților și îndreaptă‐ți inima la cunoștința mea. 18Căci este plăcut dacă le vei păstra înăuntrul tău, dacă se vor întări bine pe buzele tale. 19Ca încrederea ta să fie în Domnul, astăzi ți le‐am făcut cunoscut, chiar ție. 20Oare nu ți‐am scris lucruri minunate în sfaturi
22.20
Cap. 8.6.

și cunoștință, 21ca
22.21
Lc. 1.3,4
să‐ți fac cunoscut temeinicia cuvintelor adevărului, ca
22.21
1 Pet. 3.15
să răspunzi cuvinte de adevăr celor ce te trimit? 22Nu
22.22
Ex. 23.6Iov 31.16,21
despuia pe sărac pentru că este sărac, nici nu apăsa
22.22
Zah. 7.10Mal. 3.5
pe cel necăjit la poartă; 23căci
22.23
1 Sam. 24.12
25.39Ps. 12.5
35.1,10
68.5
140.12Ier. 51.36
Domnul le va apăra pricina și va prăda viața celor ce‐i pradă. 24Nu lega prietenie cu bărbatul mânios și nu merge cu omul furios; 25ca să nu înveți cărările lui și să nu capeți o cursă pentru sufletul tău. 26Nu
22.26
Cap. 6.1;
11.15
fi dintre cei ce bat palma, sau dintre cei ce sunt chezășii pentru datorii. 27Dacă n‐ai cu ce plăti, de ce să‐ți
22.27
Cap. 20.16.

ia patul de sub tine? 28Nu
22.28
Deut. 19.14
27.17
muta piatra de hotar cea veche pe care au pus‐o părinții tăi. 29Ai văzut tu un bărbat harnic în lucrul său? El va sta înaintea împăraților, nu va sta înaintea celor de jos.