Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
22

Cum se dobândește și se pierde numele bun

221Un nume

22.1
Ecl. 7.1
bun este mai de ales decât bogății mari și bunăvoința decât argintul și aurul. 2Bogatul
22.2
Cap. 29.13.
și săracul se întâlnesc unul cu altul; Domnul
22.2
Iov 31.15
i‐a făcut pe toți. 3Omul
22.3
Cap. 14.16;
chibzuit vede răul și se ascunde, dar cei proști trec înainte și sunt pedepsiți. 4Răsplata
22.4
Ps. 112.3Mat. 6.33
smereniei și a fricii Domnului este: bogății și cinste și viață. 5Spini
22.5
Cap. 15.19.
și curse sunt în calea celui strâmb
22.5
1 In. 5.18
; cel ce‐și păzește sufletul se depărtează de ele. 6Învață
22.6
Ef. 6.42 Tim. 3.15
pe copil potrivit cu calea sa și când va îmbătrâni nu se va abate de la ea. 7Bogatul
22.7
Iac. 2.6
domnește peste săraci și cel ce se împrumută este sluga celui ce‐i împrumută. 8Cel ce
22.8
Iov 4.8Osea 10.13
seamănă nedreptate va secera nelegiuire și nuiaua mâniei sale va avea un sfârșit. 9Ochiul bun
22.9
2 Cor. 9.6
va fi binecuvântat căci dă din pâinea sa săracilor. 10Gonește
22.10
Gen. 21.9,10Ps. 101.5
pe batjocoritor și va pleca ciorovăiala; și cearta și ocara vor înceta. 11Cel ce
22.11
Ps. 101.6
iubește curățenia inimii, pe ale cărui buze este har, împăratul va fi prietenul său. 12Ochii Domnului păstrează pe cel ce are cunoștința, dar răstoarnă cuvintele celui vânzător. 13Leneșul
22.13
Cap. 26.13.
zice: Este un leu afară, voi fi sugrumat în uliță. 14Gura
22.14
Cap. 2.16;
femeilor străine este o groapă adâncă, cel
22.14
Ecl. 7.26
pe care se mânie Domnul cade în ea. 15Nebunia este legată de inima copilului; dar nuiaua
22.15
Cap. 13.24;
de pedeapsă o va scoate din el. 16Cel ce apasă pe sărac ca să se îmbogățească și cel ce dă celui bogat va duce numai lipsă. 17Pleacă‐ți urechea și ascultă cuvintele înțelepților și îndreaptă‐ți inima la cunoștința mea. 18Căci este plăcut dacă le vei păstra înăuntrul tău, dacă se vor întări bine pe buzele tale. 19Ca încrederea ta să fie în Domnul, astăzi ți le‐am făcut cunoscut, chiar ție. 20Oare nu ți‐am scris lucruri minunate în sfaturi
22.20
Cap. 8.6.
și cunoștință, 21ca
22.21
Lc. 1.3,4
să‐ți fac cunoscut temeinicia cuvintelor adevărului, ca
22.21
1 Pet. 3.15
să răspunzi cuvinte de adevăr celor ce te trimit? 22Nu
22.22
Ex. 23.6Iov 31.16,21
despuia pe sărac pentru că este sărac, nici nu apăsa
22.22
Zah. 7.10Mal. 3.5
pe cel necăjit la poartă; 23căci
22.23
1 Sam. 24.12
25.39Ps. 12.5
35.1,10
68.5
140.12Ier. 51.36
Domnul le va apăra pricina și va prăda viața celor ce‐i pradă. 24Nu lega prietenie cu bărbatul mânios și nu merge cu omul furios; 25ca să nu înveți cărările lui și să nu capeți o cursă pentru sufletul tău. 26Nu
22.26
Cap. 6.1;
fi dintre cei ce bat palma, sau dintre cei ce sunt chezășii pentru datorii. 27Dacă n‐ai cu ce plăti, de ce să‐ți
22.27
Cap. 20.16.
ia patul de sub tine? 28Nu
22.28
Deut. 19.14
27.17
muta piatra de hotar cea veche pe care au pus‐o părinții tăi. 29Ai văzut tu un bărbat harnic în lucrul său? El va sta înaintea împăraților, nu va sta înaintea celor de jos.

23

Povețe de cuvioșie

231Când șezi să mănânci cu un cârmuitor, vezi bine cine este înaintea ta; 2și pune‐ți un cuțit la gât, dacă ești om lacom. 3Nu pofti după mâncările lui alese căci sunt pâine amăgitoare. 4Nu

23.4
Cap. 28.20.
te osteni să dobândești bogății
23.4
Cap. 3.5.
; lasă‐te de înțelepciunea ta. 5Îți vei pune tu ochii pe ele?… nu mai sunt; căci în adevăr ele își fac aripi și zboară ca un vultur spre ceruri. 6Nu
23.6
Ps. 141.4
mânca pâinea celui
23.6
Deut. 15.9
ce are un ochi rău și nu pofti mâncările lui alese. 7Căci cum gândește în sufletul său așa este. Mănâncă și bea, îți
23.7
Ps. 12.2
zice el; dar inima lui nu este cu tine. 8Bucata ce ai mâncat‐o o vei vărsa și vei pierde vorbele tale dulci. 9Nu vorbi în
23.9
Cap. 9.8.
urechile nebunului căci va disprețui înțelepciunea vorbelor tale. 10Nu
23.10
Deut. 19.14
27.17
muta piatra de hotar cea veche și nu intra în câmpul orfanilor. 11Căci
23.11
Iov 31.21
răscumpărătorul lor este puternic. El le va apăra dreptul împotriva ta. 12Pleacă‐ți inima la învățătură și urechile la cuvintele cunoștinței. 13Nu
23.13
Cap. 13.24;
opri mustrarea de la copil căci dacă‐l vei bate cu nuiaua nu va muri. 14Să‐l bați cu nuiaua și‐i
23.14
1 Cor. 5.5
vei scăpa sufletul din Șeol. 15Fiul meu, dacă
23.15
Vers. 24, 25. Cap. 29.3.
inima ta va fi înțeleaptă, inima mea se va bucura, da, a mea: 16și rărunchii mei se vor veseli când buzele tale vor vorbi lucruri drepte. 17Să nu pizmuiască inima
23.17
Ps. 37.1
73.324.1
ta pe cei păcătoși, ci
23.17
Cap. 28.14.
fii cu frica Domnului toată ziua. 18Căci
23.18
Ps. 37.37Lc. 16.25
cu adevărat este o răsplată și nădejdea ta nu se va stinge. 19Ascultă, fiul meu, și fii înțelept și îndreaptă‐ți
23.19
Cap. 4.23.
inima pe cale. 20Nu
23.20
Is. 5.22Mat. 24.49Lc. 21.34Rom. 13.13Ef. 5.18
fi între băutorii de vin, între mâncăcioșii lacomi de carne. 21Căci bețivul și lacomul de carne vor sărăci și somnoreala îmbracă
23.21
Cap. 19.15.
în zdrențe pe om. 22Ascultă
23.22
Cap. 1.8;
pe tatăl tău care te‐a născut și nu disprețui pe mama ta când va îmbătrâni. 23Cumpără
23.23
Cap. 4.5, 7.
adevărul și nu‐l vinde; da, înțelepciunea și învățătura și priceperea. 24Tatăl
23.24
Cap. 10.1;
celui drept se va bucura mult și cel ce naște un înțelept va avea bucurie de el. 25Să aibă bucurie tatăl tău și mama ta și să se bucure aceea care te‐a născut. 26Fiul meu, dă‐mi inima ta și ochii tăi să se desfăteze în căile mele. 27Căci
23.27
Cap. 22.14.
curva este o groapă adâncă și femeia străină un puț strâmt. 28Ea
23.28
Cap. 7.12.
pândește ca un hoț și înmulțește pe cei vânzători printre oameni. 29Ale
23.29
Is. 5.11,22
cui sunt vaiurile? Ale cui sunt oftările? Ale cui sunt certurile? Ale cui sunt plângerile? Ale cui sunt rănile fără pricină? A cui roșeața
23.29
Gen. 49.12
ochilor? 30Ale celor ce
23.30
Cap. 20.1.
zăbovesc mult la vin, ale celor ce merg să caute vinul amestecat. 31Nu te uita la vin
23.31
Ps. 75.8
când e roșu, când sclipește în pahar și alunecă ușor. 32La sfârșit ca un șarpe mușcă și înțeapă ca un basilic. 33Ochii tăi se vor uita la femei străine și inima ta va vorbi prostii. 34Și vei fi ca cel ce se culcă în mijlocul mării și ca cel ce se culcă pe capătul unui catarg: 35M‐au bătut,…
23.35
Cap. 27.22.
nu mă doare!… m‐au lovit și nu
23.35
Ef. 4.19
simt! Când
23.35
Deut. 29.19Is. 56.12
mă voi deștepta? Iarăși îl voi căuta.

24

Îndemnări la răbdare și îngăduință

241Nu pizmui

24.1
Ps. 37.173.3
pe oamenii răi, nici nu
24.1
Cap. 1.15.
pofti să fii cu ei; 2căci
24.2
Ps. 10.7
inima lor cugetă pieire și buzele lor vorbesc nenorocire. 3Prin înțelepciune se zidește casa și prin pricepere se întărește; 4și prin cunoștință se umplu cămările cu toate bunătățile scumpe și plăcute. 5Bărbatul
24.5
Cap. 21.22.
înțelept este puternic și bărbatul de cunoștință întărește puterea. 6Căci
24.6
Cap. 11.14;
cu sfat înțelept vei face războiul și în mulțimea sfetnicilor este biruința. 7Înțelepciunea este prea
24.7
Ps. 10.5
înaltă pentru nebun, el nu‐și va deschide gura la poartă. 8Cel ce se
24.8
Rom. 1.30
gândește să facă rău se va numi uneltitor de răutăți. 9Gândul nebuniei este păcat și batjocoritorul este o urâciune oamenilor. 10Dacă pierzi curajul în ziua strâmtorării, puterea ta îți este mică. 11Scapă
24.11
Ps. 82.4Is. 58.6,71 In. 3.16
pe cei ce sunt duși la moarte și oprește pe cei ce merg clătinându‐se spre ucidere. 12Dacă vei zice: Iată noi n‐am știut aceasta! oare nu va lua seama cel ce
24.12
Cap. 21.2.
cumpănește inimile? Și nu știe cel ce‐ți păstrează sufletul și nu va răsplăti el fiecăruia după
24.12
Iov 34.11Ps. 62.12Ier. 32.19Rom. 2.6Ap. 2.23
22.12
fapta sa? 13Mănâncă
24.13
Cânt. 5.1
, fiul meu, miere, căci este bună; și fagurul este dulce cerului gurii tale. 14Tot
24.14
Ps. 119.10
119.103
așa cunoaște înțelepciunea pentru sufletul tău; dacă vei afla‐o, va fi o răsplată
24.14
Cap. 23.18.
și nădejdea ta nu se va stinge. 15O, răule, nu
24.15
Ps. 10.9,10
pândi locuința celui drept; nu nimici locul său de odihnă. 16Căci
24.16
Iov 5.19Ps. 34.19
37.24Mica 7.8
de șapte ori cade cel drept și iarăși se scoală, dar
24.16
Est. 7.10Amos 5.2
8.14Ap. 18.21
cei răi se prăbușesc de rău. 17Când cade vrăjmașul tău, nu
24.17
Iov 31.29Ps. 35.15,19Obad. 12
te bucura și când este prăbușit, să nu ți se veselească inima: 18ca să nu vadă Domnul și să fie rău în ochii săi și să‐și întoarcă mânia de la el! 19Nu
24.19
Ps. 37.1
73.3
te aprinde din pricina făcătorilor de rele, nici nu pizmui pe cei răi; 20căci
24.20
Ps. 11.6
pentru cel rău nu va fi viitor. Candela
24.20
Iov 18.5,6
21.1720.20
celor răi se va stinge. 21Teme‐te
24.21
Rom. 13.71 Pet. 2.17
de Domnul, fiul meu, și de împărat; și nu te însoți cu cei de alt gând. 22Căci într‐o clipă va răsări nenorocirea lor și pieirea amândorora, cine o cunoaște? 23Și acestea sunt cuvinte de la cei înțelepți: Nu
24.23
Lev. 19.15Deut. 1.17
16.1928.21In. 7.24
este bine a căuta la fața oamenilor în judecată. 24Cel ce
24.24
Cap. 17.15.
zice celui rău: Ești drept! pe acela îl vor blestema popoarele, neamurile îl vor urî. 25Dar cei ce‐l mustră vor fi plăcuți și o binecuvântare bună va veni peste ei. 26Cel ce dă un răspuns drept, sărută buzele. 27Pregătește‐ți
24.27
1 Reg. 5.17,18Lc. 14.28
afară lucrul și gătește‐ți câmpul și apoi zidește‐ți casa. 28Nu
24.28
Ef. 4.25
fi martor fără pricină împotriva aproapelui tău; ai vrea oare să amăgești cu buzele tale? 29Nu
24.29
Cap. 20.22.
zice: Îi voi face cum mi‐a făcut, voi răsplăti omului după fapta sa. 30Am trecut pe lângă țarina unui leneș și pe lângă via unui om fără pricepere. 31Și iată
24.31
Gen. 3.18
era crescut peste tot cu scai și spinii îi acoperiseră fața și zidul de piatră îi era surpat. 32Apoi m‐am uitat, am luat la inimă, am văzut și am căpătat învățătură: 33Încă puțin
24.33
Cap. 6.9, etc.
somn, puțină ațipire, puțină încrucișare a mâinilor pentru dormit, 34și sărăcia ta va veni ca un hoț și lipsa ta ca un om cu scut.