Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
23

Povețe de cuvioșie

231Când șezi să mănânci cu un cârmuitor, vezi bine cine este înaintea ta; 2și pune‐ți un cuțit la gât, dacă ești om lacom. 3Nu pofti după mâncările lui alese căci sunt pâine amăgitoare. 4Nu

23.4
Cap. 28.20.
1 Tim. 6.9,10
te osteni să dobândești bogății
23.4
Cap. 3.5.
Rom. 12.16
; lasă‐te de înțelepciunea ta. 5Îți vei pune tu ochii pe ele?… nu mai sunt; căci în adevăr ele își fac aripi și zboară ca un vultur spre ceruri. 6Nu
23.6
Ps. 141.4
mânca pâinea celui
23.6
Deut. 15.9
ce are un ochi rău și nu pofti mâncările lui alese. 7Căci cum gândește în sufletul său așa este. Mănâncă și bea, îți
23.7
Ps. 12.2
zice el; dar inima lui nu este cu tine. 8Bucata ce ai mâncat‐o o vei vărsa și vei pierde vorbele tale dulci. 9Nu vorbi în
23.9
Cap. 9.8.
Mat. 7.6
urechile nebunului căci va disprețui înțelepciunea vorbelor tale. 10Nu
23.10
Deut. 19.14
27.17
muta piatra de hotar cea veche și nu intra în câmpul orfanilor. 11Căci
23.11
Iov 31.21
răscumpărătorul lor este puternic. El le va apăra dreptul împotriva ta. 12Pleacă‐ți inima la învățătură și urechile la cuvintele cunoștinței. 13Nu
23.13
Cap. 13.24;
19.18
22.15
29.15,17
opri mustrarea de la copil căci dacă‐l vei bate cu nuiaua nu va muri. 14Să‐l bați cu nuiaua și‐i
23.14
1 Cor. 5.5
vei scăpa sufletul din Șeol. 15Fiul meu, dacă
23.15
Vers. 24, 25. Cap. 29.3.

inima ta va fi înțeleaptă, inima mea se va bucura, da, a mea: 16și rărunchii mei se vor veseli când buzele tale vor vorbi lucruri drepte. 17Să nu pizmuiască inima
23.17
Ps. 37.1
73.324.1
ta pe cei păcătoși, ci
23.17
Cap. 28.14.

fii cu frica Domnului toată ziua. 18Căci
23.18
Ps. 37.37Lc. 16.25
cu adevărat este o răsplată și nădejdea ta nu se va stinge. 19Ascultă, fiul meu, și fii înțelept și îndreaptă‐ți
23.19
Cap. 4.23.

inima pe cale. 20Nu
23.20
Is. 5.22Mat. 24.49Lc. 21.34Rom. 13.13Ef. 5.18
fi între băutorii de vin, între mâncăcioșii lacomi de carne. 21Căci bețivul și lacomul de carne vor sărăci și somnoreala îmbracă
23.21
Cap. 19.15.

în zdrențe pe om. 22Ascultă
23.22
Cap. 1.8;
30.17Ef. 6.1,2
pe tatăl tău care te‐a născut și nu disprețui pe mama ta când va îmbătrâni. 23Cumpără
23.23
Cap. 4.5, 7.
Mat. 13.44
adevărul și nu‐l vinde; da, înțelepciunea și învățătura și priceperea. 24Tatăl
23.24
Cap. 10.1;
15.20
celui drept se va bucura mult și cel ce naște un înțelept va avea bucurie de el. 25Să aibă bucurie tatăl tău și mama ta și să se bucure aceea care te‐a născut. 26Fiul meu, dă‐mi inima ta și ochii tăi să se desfăteze în căile mele. 27Căci
23.27
Cap. 22.14.

curva este o groapă adâncă și femeia străină un puț strâmt. 28Ea
23.28
Cap. 7.12.
Ecl. 7.26
pândește ca un hoț și înmulțește pe cei vânzători printre oameni. 29Ale
23.29
Is. 5.11,22
cui sunt vaiurile? Ale cui sunt oftările? Ale cui sunt certurile? Ale cui sunt plângerile? Ale cui sunt rănile fără pricină? A cui roșeața
23.29
Gen. 49.12
ochilor? 30Ale celor ce
23.30
Cap. 20.1.
Ef. 5.18
zăbovesc mult la vin, ale celor ce merg să caute vinul amestecat. 31Nu te uita la vin
23.31
Ps. 75.8
când e roșu, când sclipește în pahar și alunecă ușor. 32La sfârșit ca un șarpe mușcă și înțeapă ca un basilic. 33Ochii tăi se vor uita la femei străine și inima ta va vorbi prostii. 34Și vei fi ca cel ce se culcă în mijlocul mării și ca cel ce se culcă pe capătul unui catarg: 35M‐au bătut,…
23.35
Cap. 27.22.
Ier. 5.3
nu mă doare!… m‐au lovit și nu
23.35
Ef. 4.19
simt! Când
23.35
Deut. 29.19Is. 56.12
mă voi deștepta? Iarăși îl voi căuta.