Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
24

Îndemnări la răbdare și îngăduință

241Nu pizmui

24.1
Ps. 37.173.3
pe oamenii răi, nici nu
24.1
Cap. 1.15.

pofti să fii cu ei; 2căci
24.2
Ps. 10.7
inima lor cugetă pieire și buzele lor vorbesc nenorocire. 3Prin înțelepciune se zidește casa și prin pricepere se întărește; 4și prin cunoștință se umplu cămările cu toate bunătățile scumpe și plăcute. 5Bărbatul
24.5
Cap. 21.22.
Ecl. 9.16
înțelept este puternic și bărbatul de cunoștință întărește puterea. 6Căci
24.6
Cap. 11.14;
15.22
20.18Lc. 14.31
cu sfat înțelept vei face războiul și în mulțimea sfetnicilor este biruința. 7Înțelepciunea este prea
24.7
Ps. 10.5
înaltă pentru nebun, el nu‐și va deschide gura la poartă. 8Cel ce se
24.8
Rom. 1.30
gândește să facă rău se va numi uneltitor de răutăți. 9Gândul nebuniei este păcat și batjocoritorul este o urâciune oamenilor. 10Dacă pierzi curajul în ziua strâmtorării, puterea ta îți este mică. 11Scapă
24.11
Ps. 82.4Is. 58.6,71 In. 3.16
pe cei ce sunt duși la moarte și oprește pe cei ce merg clătinându‐se spre ucidere. 12Dacă vei zice: Iată noi n‐am știut aceasta! oare nu va lua seama cel ce
24.12
Cap. 21.2.

cumpănește inimile? Și nu știe cel ce‐ți păstrează sufletul și nu va răsplăti el fiecăruia după
24.12
Iov 34.11Ps. 62.12Ier. 32.19Rom. 2.6Ap. 2.23
22.12
fapta sa? 13Mănâncă
24.13
Cânt. 5.1
, fiul meu, miere, căci este bună; și fagurul este dulce cerului gurii tale. 14Tot
24.14
Ps. 119.10
119.103
așa cunoaște înțelepciunea pentru sufletul tău; dacă vei afla‐o, va fi o răsplată
24.14
Cap. 23.18.

și nădejdea ta nu se va stinge. 15O, răule, nu
24.15
Ps. 10.9,10
pândi locuința celui drept; nu nimici locul său de odihnă. 16Căci
24.16
Iov 5.19Ps. 34.19
37.24Mica 7.8
de șapte ori cade cel drept și iarăși se scoală, dar
24.16
Est. 7.10Amos 5.2
8.14Ap. 18.21
cei răi se prăbușesc de rău. 17Când cade vrăjmașul tău, nu
24.17
Iov 31.29Ps. 35.15,19Obad. 12
te bucura și când este prăbușit, să nu ți se veselească inima: 18ca să nu vadă Domnul și să fie rău în ochii săi și să‐și întoarcă mânia de la el! 19Nu
24.19
Ps. 37.1
73.3
te aprinde din pricina făcătorilor de rele, nici nu pizmui pe cei răi; 20căci
24.20
Ps. 11.6
pentru cel rău nu va fi viitor. Candela
24.20
Iov 18.5,6
21.1720.20
celor răi se va stinge. 21Teme‐te
24.21
Rom. 13.71 Pet. 2.17
de Domnul, fiul meu, și de împărat; și nu te însoți cu cei de alt gând. 22Căci într‐o clipă va răsări nenorocirea lor și pieirea amândorora, cine o cunoaște? 23Și acestea sunt cuvinte de la cei înțelepți: Nu
24.23
Lev. 19.15Deut. 1.17
16.1928.21In. 7.24
este bine a căuta la fața oamenilor în judecată. 24Cel ce
24.24
Cap. 17.15.
Is. 5.23
zice celui rău: Ești drept! pe acela îl vor blestema popoarele, neamurile îl vor urî. 25Dar cei ce‐l mustră vor fi plăcuți și o binecuvântare bună va veni peste ei. 26Cel ce dă un răspuns drept, sărută buzele. 27Pregătește‐ți
24.27
1 Reg. 5.17,18Lc. 14.28
afară lucrul și gătește‐ți câmpul și apoi zidește‐ți casa. 28Nu
24.28
Ef. 4.25
fi martor fără pricină împotriva aproapelui tău; ai vrea oare să amăgești cu buzele tale? 29Nu
24.29
Cap. 20.22.
Mat. 5.39,44Rom. 12.17,19
zice: Îi voi face cum mi‐a făcut, voi răsplăti omului după fapta sa. 30Am trecut pe lângă țarina unui leneș și pe lângă via unui om fără pricepere. 31Și iată
24.31
Gen. 3.18
era crescut peste tot cu scai și spinii îi acoperiseră fața și zidul de piatră îi era surpat. 32Apoi m‐am uitat, am luat la inimă, am văzut și am căpătat învățătură: 33Încă puțin
24.33
Cap. 6.9, etc.

somn, puțină ațipire, puțină încrucișare a mâinilor pentru dormit, 34și sărăcia ta va veni ca un hoț și lipsa ta ca un om cu scut.