Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
25

Adevărata cinste plata înțelepciunii

251Și acestea sunt

25.1
1 Reg. 4.32
proverbe de ale lui Solomon pe care le‐au adunat bărbații lui Ezechia, împăratul lui Iuda. 2Slava
25.2
Deut. 29.29Rom. 11.33
lui Dumnezeu este să ascundă un lucru, dar slava împăraților este să cerceteze
25.2
Iov 29.16
un lucru. 3Cerurile în înălțime și pământul în adâncime și inima împăraților sunt de nepătruns. 4Scoate
25.4
2 Tim. 2.21
zgura din argint și iese un vas pentru argintar; 5scoate
25.5
Cap. 20.8.

pe cel rău dinaintea împăratului și scaunul său de domnie
25.5
Cap. 16.12;
29.14
se va întări în dreptate. 6Nu te slăvi în fața împăratului și nu sta în locul celor mari; 7căci
25.7
Lc. 14.8,9,10
mai bine este să ți se zică: Suie‐te mai sus! decât să fii pus mai jos în fața celui mai mare, pe care ți l‐au văzut ochii. 8Nu
25.8
Cap. 17.14.
Mat. 5.25
ieși în grabă să te judeci, ca nu cumva să nu știi ce să faci la urmă când aproapele tău te‐a făcut de rușine. 9Desbate
25.9
Mat. 5.25
18.15
pricina cu aproapele tău, dar nu descoperi taina altuia, 10ca să nu te defaime cel ce‐o aude și numele tău cel rău să nu se depărteze. 11Mere
25.11
Cap. 15.23.
Is. 50.4
de aur în coșulețe de argint este cuvântul vorbit la vreme. 12Cercel de aur și podoabă de aur ales este înțeleptul care mustră pentru urechea ascultătoare. 13Ca
25.13
Cap. 13.17.

frigul zăpezii în vremea secerișului este solul credincios pentru cei ce‐l trimit; căci răcorește sufletul domnilor săi. 14Nori
25.14
Iuda 12
și vânt fără ploaie este bărbatul care
25.14
Cap. 20.6.

se fălește cu un dar mincinos. 15Prin
25.15
Gen. 32.41 Sam. 25.2416.14
îndelungă răbdare se înduplecă cel ce cârmuiește și limba moale frânge osul. 16
25.16
Vers. 27.

Ai găsit miere? Mănâncă atât cât îți este destul, ca să nu te saturi prea mult de ea și s‐o verși. 17Pune‐ți rar piciorul în casa aproapelui tău ca să nu se sature de tine și să te urască. 18Cel ce
25.18
Ps. 57.4
120.3,4
vorbește mărturie mincinoasă împotriva aproapelui său este un ciocan și o sabie și o săgeată ascuțită. 19Încrederea la vreme de strâmtorare într‐un necredincios este ca un dinte rupt și un picior ieșit din încheietură. 20Cel ce cântă cântări unei inimi triste este ca cel ce se dezbracă de haină pe o zi rece și ca oțetul pe silitră. 21Dacă
25.21
Dan. 6.18Rom. 12.15
este flămând cel ce te urăște, dă‐i să mănânce pâine și dacă este însetat dă‐i să bea apă: 22căci
25.22
Ex. 23.4,5Mat. 5.44Rom. 12.20
vei grămădi cărbuni de foc pe capul lui și
25.22
2 Sam. 16.12
Domnul îți va răsplăti. 23Vântul
25.23
Iov 37.22
de miazănoapte naște ploi repezi și limba
25.23
Ps. 101.5
clevetitoare face o față mânioasă. 24Mai
25.24
Cap. 19.13;
21.9,19
bine este a locui în colțul unui acoperiș decât cu o femeie certăreață într‐o casă mare. 25O știre bună dintr‐o țară depărtată este ca apele reci pentru un suflet însetat. 26Dreptul care se clatină înaintea celui rău este ca o fântână tulbure și un izvor spurcat. 27Nu
25.27
Vers. 16.

este bine să mănânci multă miere, tot așa este dureros pentru oameni
25.27
Cap. 27.2.

să‐și caute slava lor. 28Cel ce
25.28
Cap. 16.32.

nu‐și stăpânește duhul, este ca o cetate surpată și fără ziduri.