Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
25

Adevărata cinste plata înțelepciunii

251Și acestea sunt

25.1
1 Reg. 4.32
proverbe de ale lui Solomon pe care le‐au adunat bărbații lui Ezechia, împăratul lui Iuda. 2Slava
25.2
Deut. 29.29Rom. 11.33
lui Dumnezeu este să ascundă un lucru, dar slava împăraților este să cerceteze
25.2
Iov 29.16
un lucru. 3Cerurile în înălțime și pământul în adâncime și inima împăraților sunt de nepătruns. 4Scoate
25.4
2 Tim. 2.21
zgura din argint și iese un vas pentru argintar; 5scoate
25.5
Cap. 20.8.
pe cel rău dinaintea împăratului și scaunul său de domnie
25.5
Cap. 16.12;
se va întări în dreptate. 6Nu te slăvi în fața împăratului și nu sta în locul celor mari; 7căci
25.7
Lc. 14.8,9,10
mai bine este să ți se zică: Suie‐te mai sus! decât să fii pus mai jos în fața celui mai mare, pe care ți l‐au văzut ochii. 8Nu
25.8
Cap. 17.14.
ieși în grabă să te judeci, ca nu cumva să nu știi ce să faci la urmă când aproapele tău te‐a făcut de rușine. 9Desbate
25.9
Mat. 5.25
18.15
pricina cu aproapele tău, dar nu descoperi taina altuia, 10ca să nu te defaime cel ce‐o aude și numele tău cel rău să nu se depărteze. 11Mere
25.11
Cap. 15.23.
de aur în coșulețe de argint este cuvântul vorbit la vreme. 12Cercel de aur și podoabă de aur ales este înțeleptul care mustră pentru urechea ascultătoare. 13Ca
25.13
Cap. 13.17.
frigul zăpezii în vremea secerișului este solul credincios pentru cei ce‐l trimit; căci răcorește sufletul domnilor săi. 14Nori
25.14
Iuda 12
și vânt fără ploaie este bărbatul care
25.14
Cap. 20.6.
se fălește cu un dar mincinos. 15Prin
25.15
Gen. 32.41 Sam. 25.2416.14
îndelungă răbdare se înduplecă cel ce cârmuiește și limba moale frânge osul. 16
25.16
Vers. 27.
Ai găsit miere? Mănâncă atât cât îți este destul, ca să nu te saturi prea mult de ea și s‐o verși. 17Pune‐ți rar piciorul în casa aproapelui tău ca să nu se sature de tine și să te urască. 18Cel ce
25.18
Ps. 57.4
120.3,4
vorbește mărturie mincinoasă împotriva aproapelui său este un ciocan și o sabie și o săgeată ascuțită. 19Încrederea la vreme de strâmtorare într‐un necredincios este ca un dinte rupt și un picior ieșit din încheietură. 20Cel ce cântă cântări unei inimi triste este ca cel ce se dezbracă de haină pe o zi rece și ca oțetul pe silitră. 21Dacă
25.21
Dan. 6.18Rom. 12.15
este flămând cel ce te urăște, dă‐i să mănânce pâine și dacă este însetat dă‐i să bea apă: 22căci
25.22
Ex. 23.4,5Mat. 5.44Rom. 12.20
vei grămădi cărbuni de foc pe capul lui și
25.22
2 Sam. 16.12
Domnul îți va răsplăti. 23Vântul
25.23
Iov 37.22
de miazănoapte naște ploi repezi și limba
25.23
Ps. 101.5
clevetitoare face o față mânioasă. 24Mai
25.24
Cap. 19.13;
bine este a locui în colțul unui acoperiș decât cu o femeie certăreață într‐o casă mare. 25O știre bună dintr‐o țară depărtată este ca apele reci pentru un suflet însetat. 26Dreptul care se clatină înaintea celui rău este ca o fântână tulbure și un izvor spurcat. 27Nu
25.27
Vers. 16.
este bine să mănânci multă miere, tot așa este dureros pentru oameni
25.27
Cap. 27.2.
să‐și caute slava lor. 28Cel ce
25.28
Cap. 16.32.
nu‐și stăpânește duhul, este ca o cetate surpată și fără ziduri.

26

Oamenii smintiți și leneși nu sunt vrednici de cinste

261Ca zăpada vara și

26.1
1 Sam. 12.17
ca ploaia la secerat, așa nu șade bine celui nebun slava. 2Ca vrabia când sare ici și colo, ca rândunica atunci când zboară, așa și blestemul
26.2
Num. 23.8Deut. 23.5
fără pricină: nu se împlinește. 3Biciul
26.3
Ps. 32.9
este pentru cal, frâul pentru măgar și nuiaua pentru spinarea nebunilor. 4Nu răspunde nebunului după nebunia sa ca să nu te faci asemenea lui. 5Răspunde
26.5
Mat. 16.1‐4
21.24‐27
nebunului după nebunia lui ca să nu fie înțelept în ochii lui. 6Cel ce trimite o știre prin mâna unui nebun își taie picioarele și bea vătămare. 7Picioarele ologului sunt slabe, așa este pilda în gura nebunilor. 8Ca cel ce leagă o piatră în praștie, așa este cel ce dă cinste nebunului. 9Ca un spin care ajunge în mâna celui beat, așa este pilda în gura nebunilor. 10Ca arcașul care rănește totul, așa este cel ce‐și tocmește pe nebun și tocmește pe trecători. 11Cum
26.11
2 Pet. 2.22
se întoarce câinele la vărsătura sa, așa și nebunul
26.11
Ex. 8.15
își tot spune nebunia. 12Ai văzut
26.12
Cap. 29.20.
pe cineva înțelept în ochii săi? Este mai multă nădejde pentru un nebun decât pentru el. 13Leneșul
26.13
Cap. 22.13.
zice: Este un leu pe drum! Un leu este în mijlocul ulițelor! 14Cum se învârtește ușa în țâțânele ei, așa și leneșul
26.14
Cap. 19.24.
în patul său. 15Leneșul își îngroapă mâna în strachină: îi e greu s‐o ducă iarăși la gură. 16Leneșul este mai înțelept în ochii săi decât șapte oameni care răspund cu bun simț. 17Cel ce trece și se aprinde pentru o ceartă ce nu‐i a lui, acela apucă un câine de urechi. 18Ca nebunul ce aruncă tăciuni de foc, săgeți și moarte, 19așa este cel ce înșeală pe aproapele său și zice: Oare n‐am
26.19
Ef. 5.4
glumit? 20Unde nu sunt lemne, focul se stinge și unde nu
26.20
Cap. 22.10.
este clevetitor, cearta încetează. 21Ca niște
26.21
Cap. 15.18;
cărbuni pentru jăratic și lemnele pentru foc, așa este un om gata de ceartă pentru aprinderea certei. 22Cuvintele
26.22
Cap. 18.8.
șoptitorului sunt ca mâncările alese și se coboară în cămările dinăuntru ale pântecelui. 23Buzele arzătoare și o inimă rea sunt ca argint plin de zgură turnat peste un vas de lut. 24Cel ce urăște se preface cu buzele și păstrează înșelăciunea înăuntrul său: 25Când
26.25
Ps. 28.3Ier. 9.8
glasul său este plăcut, nu‐l crede, căci șapte urâciuni sunt în inima sa. 26Ura lui este acoperită de prefăcătorie, dar răutatea lui se va da pe față înaintea obștei. 27Cel ce
26.27
Ps. 7.15,16
9.15
10.2
57.6Ecl. 10.8
sapă o groapă va cădea în ea și cel ce rostogolește o piatră, ea se va întoarce peste el. 28Limba mincinoasă urăște pe cei pe care i‐a doborât și gura lingușitoare lucrează prăpăd.

27

Ferește‐te de semeție

271Nu

27.1
Lc. 12.19,20Iac. 4.13
te lăuda cu ziua de mâine căci nu știi ce va aduce o zi. 2Altul
27.2
Cap. 25.27.
să te laude iar nu gura ta; străinul, iar nu buzele tale. 3Grea este piatra, greu este nisipul, dar voioșia celui nebun este mai grea decât amândouă. 4Mânia este nemiloasă și furia un potop, dar cine
27.4
1 In. 3.12
poate sta înaintea geloziei? 5Mai bine o mustrare
27.5
Cap. 28.23.
pe față decât o iubire ascunsă. 6Rănile
27.6
Ps. 141.5
unui prieten sunt cu bună credință; dar sărutările vrăjmașului sunt multe. 7Sufletul sătul calcă în picioare fagurul, dar sufletului
27.7
Iov 6.7
flămând orice lucru amar îi este dulce. 8Ca pasărea care rătăcește din cuibul ei, așa este bărbatul care rătăcește din locul său. 9Untdelemnul și mireasma veselesc inima: așa și dulceața prietenului care vine dintr‐un sfat din inimă. 10Nu părăsi pe prietenul tău și pe prietenul tatălui tău și nu intra în casa fratelui tău în ziua nenorocirii tale. Mai
27.10
Cap. 17.17;
bine este un vecin aproape decât un frate departe. 11
27.11
Cap. 10.1;
Fii înțelept, fiul meu, și înveselește‐mi inima ca să pot da răspuns celui ce mă ocărește. 12Omul chibzuit
27.12
Cap. 22.3.
vede răul și se ascunde; dar cei proști trec înainte și sunt pedepsiți. 13Ia‐i
27.13
Ex. 22.26
haina care a fost chezășuită pentru un străin și ține‐l zălog pentru femeia străină. 14Cel ce binecuvântează pe prietenul său cu glas tare, sculându‐se de dimineață, i se va socoti blestem. 15O
27.15
Cap. 19.13.
picurare necurmată în zi de ploaie și o femeie certăreață tot una sunt. 16Cel ce o va opri, oprește vântul și dreapta sa întâlnește untdelemn. 17Fierul se ascute cu fier; tot așa și un om ascute fața prietenului său. 18Cel ce
27.18
1 Cor. 9.7,13
păzește smochinul îi va mânca rodul și cel ce ia seama la domnul său, va fi cinstit. 19Precum în apă față răspunde la față, așa și inima de om la om. 20Șeolul
27.20
Cap. 30.16.
și Pierzarea nu se satură și ochii
27.20
Ecl. 1.8
6.7
omului nu se satură. 21Tigaia
27.21
Cap. 17.3.
de lămurire este pentru argint și cuptorul pentru aur; așa și omul pentru gura care‐l laudă. 22Pe nebun chiar
27.22
Cap. 23.35.
în piuă de‐l vei pisa la un loc cu grăunțele sub pisălog, nu se va duce nebunia din el. 23Caută să cunoști înfățișarea turmelor tale; și uită‐te bine la cirezile tale. 24Căci avuția nu este în veac; și ține oare cununa din neam în neam? 25Fânul
27.25
Ps. 104.14
se strânge și se arată otava și ierburile din munți se adună. 26Mieii sunt pentru îmbrăcămintea ta și țapii sunt prețul ogorului; 27și belșugul de lapte de capre este pentru hrana ta, pentru hrana casei tale și mijloc de trai pentru slujnicele tale.