Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
27

Ferește‐te de semeție

271Nu

27.1
Lc. 12.19,20Iac. 4.13
te lăuda cu ziua de mâine căci nu știi ce va aduce o zi. 2Altul
27.2
Cap. 25.27.

să te laude iar nu gura ta; străinul, iar nu buzele tale. 3Grea este piatra, greu este nisipul, dar voioșia celui nebun este mai grea decât amândouă. 4Mânia este nemiloasă și furia un potop, dar cine
27.4
1 In. 3.12
poate sta înaintea geloziei? 5Mai bine o mustrare
27.5
Cap. 28.23.
Gal. 2.14
pe față decât o iubire ascunsă. 6Rănile
27.6
Ps. 141.5
unui prieten sunt cu bună credință; dar sărutările vrăjmașului sunt multe. 7Sufletul sătul calcă în picioare fagurul, dar sufletului
27.7
Iov 6.7
flămând orice lucru amar îi este dulce. 8Ca pasărea care rătăcește din cuibul ei, așa este bărbatul care rătăcește din locul său. 9Untdelemnul și mireasma veselesc inima: așa și dulceața prietenului care vine dintr‐un sfat din inimă. 10Nu părăsi pe prietenul tău și pe prietenul tatălui tău și nu intra în casa fratelui tău în ziua nenorocirii tale. Mai
27.10
Cap. 17.17;
18.24
bine este un vecin aproape decât un frate departe. 11
27.11
Cap. 10.1;
23.15,24Ps. 127.5
Fii înțelept, fiul meu, și înveselește‐mi inima ca să pot da răspuns celui ce mă ocărește. 12Omul chibzuit
27.12
Cap. 22.3.

vede răul și se ascunde; dar cei proști trec înainte și sunt pedepsiți. 13Ia‐i
27.13
Ex. 22.26
haina care a fost chezășuită pentru un străin și ține‐l zălog pentru femeia străină. 14Cel ce binecuvântează pe prietenul său cu glas tare, sculându‐se de dimineață, i se va socoti blestem. 15O
27.15
Cap. 19.13.

picurare necurmată în zi de ploaie și o femeie certăreață tot una sunt. 16Cel ce o va opri, oprește vântul și dreapta sa întâlnește untdelemn. 17Fierul se ascute cu fier; tot așa și un om ascute fața prietenului său. 18Cel ce
27.18
1 Cor. 9.7,13
păzește smochinul îi va mânca rodul și cel ce ia seama la domnul său, va fi cinstit. 19Precum în apă față răspunde la față, așa și inima de om la om. 20Șeolul
27.20
Cap. 30.16.
Hab. 2.5
și Pierzarea nu se satură și ochii
27.20
Ecl. 1.8
6.7
omului nu se satură. 21Tigaia
27.21
Cap. 17.3.

de lămurire este pentru argint și cuptorul pentru aur; așa și omul pentru gura care‐l laudă. 22Pe nebun chiar
27.22
Cap. 23.35.
Is. 1.5Ier. 5.3
în piuă de‐l vei pisa la un loc cu grăunțele sub pisălog, nu se va duce nebunia din el. 23Caută să cunoști înfățișarea turmelor tale; și uită‐te bine la cirezile tale. 24Căci avuția nu este în veac; și ține oare cununa din neam în neam? 25Fânul
27.25
Ps. 104.14
se strânge și se arată otava și ierburile din munți se adună. 26Mieii sunt pentru îmbrăcămintea ta și țapii sunt prețul ogorului; 27și belșugul de lapte de capre este pentru hrana ta, pentru hrana casei tale și mijloc de trai pentru slujnicele tale.