Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
28

Fericirea evlaviei, nefericirea nelegiuirii

281Cel rău

28.1
Lev. 26.17,36Ps. 53.5
fuge când nu‐l urmărește nimeni, dar cei drepți sunt îndrăzneți ca leul. 2Prin greșeala unei țări mai marii ei sunt mulți, dar printr‐un om cu pricepere și cunoștință i se lungește statornicia. 3Omul
28.3
Mat. 18.28
sărac care apasă pe cei lipsiți este ca un șivoi de ploaie care n‐aduce pâine. 4Cei ce
28.4
Ps. 10.3
49.18Rom. 1.32
părăsesc legea laudă pe cei răi, dar
28.4
1 Reg. 18.18,21Mat. 3.7
14.4Ef. 5.11
cei ce păzesc legea se mânie împotriva lor. 5Oamenii
28.5
Ps. 92.6
răi nu înțeleg judecata; dar cei ce
28.5
In. 7.171 Cor. 2.151 In. 2.20,27
caută pe Domnul înțeleg toate. 6Mai
28.6
Cap. 19.1. Vers. 18.

bine săracul care umblă în neprihănirea sa decât cel stricat care merge pe două căi și bogat. 7Cel ce
28.7
Cap. 29.3.

păzește legea este un fiu înțelept, dar cel ce
28.7
Iov 27.16,17Ecl. 2.26
este tovarăș cu cei lacomi face rușine tatălui său. 8Cel ce
28.8
Zah. 7.11
își înmulțește averea prin camătă și prin câștig nedrept, o adună pentru cel ce e milos cu cei săraci. 9Cel ce‐și întoarce urechea ca să n‐audă legea, chiar
28.9
Ps. 66.18
109.7
și rugăciunea lui este o urâciune. 10Cel ce
28.10
Cap. 26.27.

face pe cei cinstiți să rătăcească pe cale rea, va cădea el însuși în groapa sa, dar
28.10
Mat. 6.33
cei fără prihană vor moșteni binele. 11Omul bogat este înțelept în ochii săi, dar săracul care este înțelept îl cercetează. 12Când
28.12
Vers. 28. Cap. 11.10;
29.2Ecl. 10.6
biruesc cei drepți, este mare slavă, dar când se scoală cei răi, oamenii se ascund. 13Cel ce
28.13
Ps. 32.3,51 In. 1.8,9,10
își acoperă abaterile nu va propăși, dar cel ce le mărturisește și le părăsește va căpăta milă. 14Ferice de omul care
28.14
Ps. 16.8
totdeauna se teme, dar
28.14
Rom. 2.5
11.20
cel ce‐și învârtoșadă inima va cădea în rău. 15Leu
28.15
1 Pet. 5.8
mugitor și urs flămând este
28.15
Ex. 1.14,16,22Mat. 2.16
cârmuitorul rău peste un popor sărac. 16Voievodul lipsit de pricepere este și un mare apăsător; cel ce urăște câștigul necinstit își va lungi zilele. 17Omul
28.17
Gen. 9.6Ex. 21.14
împovărat cu sânge de om va fugi până la groapă: nimeni să nu‐l oprească. 18Cel ce
28.18
Cap. 10.9, 25.

umblă în neprihănire va fi izbăvit, dar cel
28.18
Vers. 6.

stricat umblând pe două căi va cădea deodată. 19Cel ce
28.19
Cap. 12.11.

își ară țarina se va sătura de pâine, dar cel ce se ia după netrebnici se va sătura de sărăcie. 20Bărbatul cu credincioșie va prisosi în binecuvântări, dar
28.20
Cap. 13.11;
20.21
23.41 Tim. 6.9
cel ce se grăbește să se îmbogățească nu va fi nevinovat. 21Nu este bine a
28.21
Cap. 18.5;
24.23
căuta la față, dar pentru
28.21
Ezec. 13.19
o bucată de pâine omul va păcătui. 22Cel ce
28.22
Vers. 20.

are un ochi rău se grăbește după avere și nu știe că lipsa va veni peste el. 23Cel ce
28.23
Cap. 27.5, 6.

mustră pe un om va afla în urmă mai mult har decât cel ce lingușește cu limba. 24Cel ce pradă pe tatăl său și pe mamă‐sa și zice: Nu‐i păcat! este tovarăș
28.24
Cap. 8.9.

cu nimicitorul. 25Cel lacom
28.25
Cap. 13.10.

în suflet ațâță sfada, dar
28.25
1 Tim. 6.6
cel ce se încrede în Domnul se va îngrășa. 26Cel ce se încrede în inima sa este un nebun, dar cel ce umblă cu înțelepciune, acela va fi scăpat. 27Cel ce
28.27
Deut. 15.722.9
dă săracului nu va duce lipsă, dar cel ce își ascunde ochii va fi bogat în blesteme. 28Când
28.28
Vers. 12. Cap. 29.2.

se scoală cei răi, oamenii
28.28
Iov 24.4
se ascund; dar când pier ei, drepții se înmulțesc.