Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
29

Înțelepciunea aduce fericire; nebunia, pieire!

291Omul

29.1
1 Sam. 2.252 Cron. 36.16
mustrat des care își înțepenește grumazul, va fi sfărâmat într‐o clipă fără leac. 2Când
29.2
Est. 8.15
se înmulțesc drepții, se bucură poporul; dar când domnește cel rău, geme poporul
29.2
Est. 3.15
. 3Cel ce
29.3
Cap. 10.1;
15.20
27.11
iubește înțelepciunea înveselește pe tatăl său, dar
29.3
Cap. 5.9, 10; 5.26;
28.7Lc. 15.13,30
cel ce este tovarășul curvelor își pierde averea. 4Împăratul întărește țara prin dreptate, dar cel ce ia daruri o surpă. 5Omul care lingușește pe aproapele său întinde o mreajă pașilor lui. 6În fărădelegea celui rău este o cursă, dar cel drept va cânta și se va bucura. 7Cel drept
29.7
Iov 29.16
31.13Ps. 41.1
ia cunoștință de judecata săracilor; cel rău nici nu pricepe cunoștința. 8Cei
29.8
Cap. 11.11.

batjocoritori pun foc cetății, dar înțelepții abat
29.8
Ezec. 22.30
furia. 9Cel înțelept când se ceartă cu nebunul, fie că se mânie, fie că râde
29.9
Mat. 11.17
, n‐are odihnă. 10Bărbații
29.10
Gen. 4.5,81 In. 3.12
de sânge urăsc pe cel fără prihană, dar cei cinstiți se îngrijesc de sufletul său. 11Nebunul
29.11
Jud. 16.17
își dă afară tot duhul, dar înțeleptul îl oprește, stăpânindu‐l. 12Când cârmuitorul ascultă de cuvinte mincinoase, toți slujitorii săi sunt răi. 13Săracul și apăsătorul se
29.13
Cap. 22.2.

întâlnesc, Domnul
29.13
Mat. 5.45
luminează ochii amândorora. 14Împăratul
29.14
Cap. 20.8;
25.5
care judecă pe săraci cu
29.14
Ps. 72.2,4,13,14
credincioșie, scaunul lui de domnie se va întări în veac. 15Nuiaua
29.15
Vers. 17.

și mustrarea dau înțelepciune, dar băiatul
29.15
Cap. 10.1;
17.21,25
lăsat în voia sa aduce rușine mamei sale. 16Când se înmulțesc cei răi, se înmulțește fărădelegea, dar
29.16
Ps. 37.36
58.10
91.8
92.11
cei drepți vor vedea căderea lor. 17Îndreaptă
29.17
Cap. 13.24;
19.18
23.15
23.13,14
pe fiul tău și el îți va da odihnă și va da desfătare sufletului tău. 18Unde
29.18
1 Sam. 3.1Amos 8.11‐12
nu este nici o vedenie, poporul este fără frâu, dar
29.18
In. 13.17Iac. 1.25
cel ce păzește legea, ferice de el. 19Cu cuvinte nu se îndreaptă sluga: pricepe în adevăr, dar nu va răspunde. 20Ai văzut pe cineva grăbit în cuvintele sale? Este mai
29.20
Cap. 26.12.

multă nădejde pentru un nebun decât pentru el. 21Cel ce își răsfață sluga din tinerețe, la urmă o va avea fiu al casei. 22Omul
29.22
Cap. 15.18;
26.21
mânios ațâță cearta și omul care se aprinde iute prisosește în fărădelege. 23Trufia
29.23
Iov 22.2918.12Is. 66.2Dan. 4.30,31Mat. 23.12Lc. 14.11
18.14Fapte. 12.23Iac. 4.6,101 Pet. 5.5
omului îl va coborî, dar cel cu duhul smerit va căpăta slavă. 24Cel ce este părtaș cu hoțul își urăște sufletul; aude
29.24
Lev. 5.1
blestemul și nu spune. 25Frica
29.25
Gen. 12.12
20.2,11
de oameni întinde cursă, dar cel ce se încrede în Domnul va fi pus la adăpost. 26Mulți
29.26
Ps. 20.9
caută fața cârmuitorului, dar judecata dreaptă a omului este de la Domnul. 27Cel rău este o urâciune celor drepți și cel neprihănit în cale este o urâciune celui rău.