Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
28

Fericirea evlaviei, nefericirea nelegiuirii

281Cel rău

28.1
Lev. 26.17,36Ps. 53.5
fuge când nu‐l urmărește nimeni, dar cei drepți sunt îndrăzneți ca leul. 2Prin greșeala unei țări mai marii ei sunt mulți, dar printr‐un om cu pricepere și cunoștință i se lungește statornicia. 3Omul
28.3
Mat. 18.28
sărac care apasă pe cei lipsiți este ca un șivoi de ploaie care n‐aduce pâine. 4Cei ce
28.4
Ps. 10.3
49.18Rom. 1.32
părăsesc legea laudă pe cei răi, dar
28.4
1 Reg. 18.18,21Mat. 3.7
14.4Ef. 5.11
cei ce păzesc legea se mânie împotriva lor. 5Oamenii
28.5
Ps. 92.6
răi nu înțeleg judecata; dar cei ce
28.5
In. 7.171 Cor. 2.151 In. 2.20,27
caută pe Domnul înțeleg toate. 6Mai
28.6
Cap. 19.1. Vers. 18.
bine săracul care umblă în neprihănirea sa decât cel stricat care merge pe două căi și bogat. 7Cel ce
28.7
Cap. 29.3.
păzește legea este un fiu înțelept, dar cel ce
28.7
Iov 27.16,17Ecl. 2.26
este tovarăș cu cei lacomi face rușine tatălui său. 8Cel ce
28.8
Zah. 7.11
își înmulțește averea prin camătă și prin câștig nedrept, o adună pentru cel ce e milos cu cei săraci. 9Cel ce‐și întoarce urechea ca să n‐audă legea, chiar
28.9
Ps. 66.18
109.7
și rugăciunea lui este o urâciune. 10Cel ce
28.10
Cap. 26.27.
face pe cei cinstiți să rătăcească pe cale rea, va cădea el însuși în groapa sa, dar
28.10
Mat. 6.33
cei fără prihană vor moșteni binele. 11Omul bogat este înțelept în ochii săi, dar săracul care este înțelept îl cercetează. 12Când
28.12
Vers. 28. Cap. 11.10;
biruesc cei drepți, este mare slavă, dar când se scoală cei răi, oamenii se ascund. 13Cel ce
28.13
Ps. 32.3,51 In. 1.8,9,10
își acoperă abaterile nu va propăși, dar cel ce le mărturisește și le părăsește va căpăta milă. 14Ferice de omul care
28.14
Ps. 16.8
totdeauna se teme, dar
28.14
Rom. 2.5
11.20
cel ce‐și învârtoșadă inima va cădea în rău. 15Leu
28.15
1 Pet. 5.8
mugitor și urs flămând este
28.15
Ex. 1.14,16,22Mat. 2.16
cârmuitorul rău peste un popor sărac. 16Voievodul lipsit de pricepere este și un mare apăsător; cel ce urăște câștigul necinstit își va lungi zilele. 17Omul
28.17
Gen. 9.6Ex. 21.14
împovărat cu sânge de om va fugi până la groapă: nimeni să nu‐l oprească. 18Cel ce
28.18
Cap. 10.9, 25.
umblă în neprihănire va fi izbăvit, dar cel
28.18
Vers. 6.
stricat umblând pe două căi va cădea deodată. 19Cel ce
28.19
Cap. 12.11.
își ară țarina se va sătura de pâine, dar cel ce se ia după netrebnici se va sătura de sărăcie. 20Bărbatul cu credincioșie va prisosi în binecuvântări, dar
28.20
Cap. 13.11;
cel ce se grăbește să se îmbogățească nu va fi nevinovat. 21Nu este bine a
28.21
Cap. 18.5;
căuta la față, dar pentru
28.21
Ezec. 13.19
o bucată de pâine omul va păcătui. 22Cel ce
28.22
Vers. 20.
are un ochi rău se grăbește după avere și nu știe că lipsa va veni peste el. 23Cel ce
28.23
Cap. 27.5, 6.
mustră pe un om va afla în urmă mai mult har decât cel ce lingușește cu limba. 24Cel ce pradă pe tatăl său și pe mamă‐sa și zice: Nu‐i păcat! este tovarăș
28.24
Cap. 8.9.
cu nimicitorul. 25Cel lacom
28.25
Cap. 13.10.
în suflet ațâță sfada, dar
28.25
1 Tim. 6.6
cel ce se încrede în Domnul se va îngrășa. 26Cel ce se încrede în inima sa este un nebun, dar cel ce umblă cu înțelepciune, acela va fi scăpat. 27Cel ce
28.27
Deut. 15.722.9
dă săracului nu va duce lipsă, dar cel ce își ascunde ochii va fi bogat în blesteme. 28Când
28.28
Vers. 12. Cap. 29.2.
se scoală cei răi, oamenii
28.28
Iov 24.4
se ascund; dar când pier ei, drepții se înmulțesc.

29

Înțelepciunea aduce fericire; nebunia, pieire!

291Omul

29.1
1 Sam. 2.252 Cron. 36.16
mustrat des care își înțepenește grumazul, va fi sfărâmat într‐o clipă fără leac. 2Când
29.2
Est. 8.15
se înmulțesc drepții, se bucură poporul; dar când domnește cel rău, geme poporul
29.2
Est. 3.15
. 3Cel ce
29.3
Cap. 10.1;
iubește înțelepciunea înveselește pe tatăl său, dar
29.3
Cap. 5.9, 10; 5.26;
cel ce este tovarășul curvelor își pierde averea. 4Împăratul întărește țara prin dreptate, dar cel ce ia daruri o surpă. 5Omul care lingușește pe aproapele său întinde o mreajă pașilor lui. 6În fărădelegea celui rău este o cursă, dar cel drept va cânta și se va bucura. 7Cel drept
29.7
Iov 29.16
31.13Ps. 41.1
ia cunoștință de judecata săracilor; cel rău nici nu pricepe cunoștința. 8Cei
29.8
Cap. 11.11.
batjocoritori pun foc cetății, dar înțelepții abat
29.8
Ezec. 22.30
furia. 9Cel înțelept când se ceartă cu nebunul, fie că se mânie, fie că râde
29.9
Mat. 11.17
, n‐are odihnă. 10Bărbații
29.10
Gen. 4.5,81 In. 3.12
de sânge urăsc pe cel fără prihană, dar cei cinstiți se îngrijesc de sufletul său. 11Nebunul
29.11
Jud. 16.17
își dă afară tot duhul, dar înțeleptul îl oprește, stăpânindu‐l. 12Când cârmuitorul ascultă de cuvinte mincinoase, toți slujitorii săi sunt răi. 13Săracul și apăsătorul se
29.13
Cap. 22.2.
întâlnesc, Domnul
29.13
Mat. 5.45
luminează ochii amândorora. 14Împăratul
29.14
Cap. 20.8;
care judecă pe săraci cu
29.14
Ps. 72.2,4,13,14
credincioșie, scaunul lui de domnie se va întări în veac. 15Nuiaua
29.15
Vers. 17.
și mustrarea dau înțelepciune, dar băiatul
29.15
Cap. 10.1;
lăsat în voia sa aduce rușine mamei sale. 16Când se înmulțesc cei răi, se înmulțește fărădelegea, dar
29.16
Ps. 37.36
58.10
91.8
92.11
cei drepți vor vedea căderea lor. 17Îndreaptă
29.17
Cap. 13.24;
pe fiul tău și el îți va da odihnă și va da desfătare sufletului tău. 18Unde
29.18
1 Sam. 3.1Amos 8.11‐12
nu este nici o vedenie, poporul este fără frâu, dar
29.18
In. 13.17Iac. 1.25
cel ce păzește legea, ferice de el. 19Cu cuvinte nu se îndreaptă sluga: pricepe în adevăr, dar nu va răspunde. 20Ai văzut pe cineva grăbit în cuvintele sale? Este mai
29.20
Cap. 26.12.
multă nădejde pentru un nebun decât pentru el. 21Cel ce își răsfață sluga din tinerețe, la urmă o va avea fiu al casei. 22Omul
29.22
Cap. 15.18;
mânios ațâță cearta și omul care se aprinde iute prisosește în fărădelege. 23Trufia
29.23
Iov 22.2918.12Is. 66.2Dan. 4.30,31Mat. 23.12Lc. 14.11
18.14Fapte. 12.23Iac. 4.6,101 Pet. 5.5
omului îl va coborî, dar cel cu duhul smerit va căpăta slavă. 24Cel ce este părtaș cu hoțul își urăște sufletul; aude
29.24
Lev. 5.1
blestemul și nu spune. 25Frica
29.25
Gen. 12.12
20.2,11
de oameni întinde cursă, dar cel ce se încrede în Domnul va fi pus la adăpost. 26Mulți
29.26
Ps. 20.9
caută fața cârmuitorului, dar judecata dreaptă a omului este de la Domnul. 27Cel rău este o urâciune celor drepți și cel neprihănit în cale este o urâciune celui rău.

30

Mărturisirea lui Agur

301Cuvintele lui Agur, fiul lui Iache. Cuvântul

30.1
Cap. 31.1.
zis de acest bărbat către Itiel, către Itiel și către Ucal: 2Cu adevărat
30.2
Ps. 73.22
sunt mai tâmpit decât oricine și n‐am mintea omului; 3și n‐am învățat înțelepciune, nici n‐am cunoștința Celui Sfânt. 4Cine
30.4
In. 3.13
s‐a suit în ceruri și s‐a coborât? Cine
30.4
Iov 38.4Ps. 104.3Is. 40.12
a adunat vântul în pumnii săi? Cine a legat apele într‐o manta? Cine a întărit toate marginile pământului? Care este numele său și care este numele fiului său, dacă știi? 5Fiecare
30.5
Ps. 12.6
18.30
19.8
119.140
cuvânt al lui Dumnezeu este curățit
30.5
Ps. 18.30
84.11
115.9‐11
. Este un scut pentru cei ce își pun încrederea în el. 6Nu adăuga
30.6
Deut. 4.2
12.32Ap. 22.18,19
la cuvintele lui ca să nu te certe și să fii găsit mincinos. 7Îți voi cere două lucruri; nu mi le tăgădui înainte de a muri eu! 8Depărtează de la mine deșertăciunea și cuvântul minciunii; nu‐mi da nici sărăcie nici bogăție; hrănește‐mă
30.8
Mat. 6.11
cu pâinea cuvenită mie, 9ca
30.9
Deut. 8.12,14,17
31.20
32.15Neem. 9.25,26Iov 31.24,25,28Osea 13.6
să nu mă satur și să te tăgăduiesc și să zic: Cine este Domnul? sau să ajung sărac și să fur și să iau în deșert numele Dumnezeului meu!

Proverbele înțelepte ale lui Agur

10Nu clevetiți pe slugă la domnul său ca să nu te blesteme și să fii vinovat. 11Este un neam care blastămă pe tatăl său și nu binecuvântează pe mamă‐sa. 12Este un neam care

30.12
Lc. 18.11
este curat în ochii săi și nu este spălat de mârșăvia sa. 13Este un neam, o, ce semeț
30.13
Ps. 131.1
este în ochii săi și înalt în pleoapele sale! 14Este
30.14
Iov 29.17Ps. 52.2
57.4
un neam ai cărui dinți sunt săbii și măselele lui cuțite ca
30.14
Ps. 14.4Amos 8.4
să mănânce pe cei săraci de pe pământ și pe cei nevoiași dintre oameni. 15Lipitoarea are două fețe țipând: Dă! dă! Trei lucruri sunt care nu se satură, da, patru, care nu zic: Destul! 16Șeolul
30.16
Cap. 27.20.
și pântecele sterp; pământul care nu este udat de apă și focul care nu zice: Destul! 17Ochiul
30.17
Gen. 9.22Lev. 20.923.22
care‐și bate joc de tatăl său și disprețuiește să asculte pe mamă‐sa, să‐l scobească corbii din vale și să‐l mănânce puii de vultur! 18Trei lucruri sunt prea minunate pentru mine și patru pe care nu le cunosc. 19Calea vulturului în ceruri; calea șarpelui pe stâncă; calea corăbiei în inima mării și calea bărbatului cu o fecioară. 20Așa este calea femeii preacurve. Ea mănâncă și își șterge gura și zice: N‐am făcut nici o nelegiuire. 21Sub trei lucruri se clatină pământul și sub patru nu mai poate suferi: 22Sub o slugă
30.22
Cap. 19.10.
când este împărat și sub un nebun când se satură de hrană; 23sub o femeie urâtă când se mărită și sub o roabă când moștenește pe stăpână‐sa. 24Patru lucruri sunt mici pe pământ și sunt înțelepte între înțelepți: 25furnicile
30.25
Cap. 6.6, etc.
, popor fără putere și care își pregătesc hrana vara; 26iepurele
30.26
Ps. 104.18
de casă, popor neputincios, și care își fac casele pe stânci; 27lăcustele n‐au împărat, totuși toate pornesc în cete; 28păianjenul, îl apuci cu mâinile și este în palatele împăraților. 29Trei lucruri sunt care sunt mărețe în pașii lor și patru care merg frumos: 30leul, cel mai puternic dintre dobitoace, care nu se abate dinaintea niciunuia; 31calul bine încins la coapse și țapul; și împăratul împotriva căruia nu se poate scula nimeni. 32Dacă ai lucrat cu nebunie, semețindu‐te, și dacă ai gândit rău, pune‐ți
30.32
Iov 21.5
40.4Ecl. 8.3Mica 7.16
mâna la gură! 33Căci stoarcerea laptelui scoate untul, și stoarcerea nasului scoate sânge și stoarcerea furiei scoate ceartă.