Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
3

Folosul fricii de Dumnezeu și al înțelepciunii

31Fiul meu, nu uita îndrumarea mea, și să păzească inima

3.1
Deut. 8.1
30.16,20
ta poruncile mele; 2căci îți vor adăuga lungime de zile și ani de viață și pace
3.2
Ps. 119.165
. 3Îndurarea și adevărul să nu te părăsească. Leagă‐le
3.3
Ex. 13.9Deut. 6.87.3
în jurul gâtului tău; scrie‐le
3.3
Ier. 17.12 Cor. 3.3
pe tabla inimii tale! 4Și vei afla har
3.4
Ps. 111.101 Sam. 2.26Lc. 2.52Fapte. 2.47Rom. 4.18
și bună înțelepciune în ochii lui Dumnezeu și ai omului. 5Încrede‐te
3.5
Ps. 37.3,5
în Domnul din toată inima ta și nu
3.5
Ier. 9.23
te sprijini pe priceperea ta! 6În toate căile tale recunoaște‐l
3.6
1 Cron. 28.9
și el va face cărările tale
3.6
Ier. 10.23
drepte. 7Nu fi înțelept
3.7
Rom. 12.16
în ochii tăi; teme‐te
3.7
Iov 1.1
de Domnul și depărtează‐te de rău. 8Aceasta va fi sănătate buricului tău și stropire oaselor
3.8
Iov 21.24
tale. 9Cinstește
3.9
Ex. 22.29
23.19
34.26Deut. 26.2Mal. 3.10Lc. 14.13
pe Domnul cu avutul tău și cu pârga din tot venitul tău; 10și
3.10
Deut. 28.8
grânarele ți se vor umplea cu belșug și teascurile tale vor revărsa mustul. 11Fiul
3.11
Iov 5.17Ps. 94.12Evr. 12.5,6Ap. 3.19
meu, nu disprețui învățătura Domnului și nici nu te scârbi de mustrarea lui. 12Căci Domnul mustră pe cine iubește, ca un tată
3.12
Deut. 8.5
pe fiul în care se desfată.

Fericirea ce urmează înțelepciunii adevărate

13Ferice

3.13
Cap. 8.34, 35.

de omul care află înțelepciune și de omul care capătă înțelegere. 14Căci câștigarea
3.14
Iov 28.13Ps. 19.10
ei este mai bună decât câștigarea argintului și venitul ei este mai bun decât al aurului curat. 15Este mai de preț decât rubinele și tot
3.15
Mat. 13.44
ce poți dori nu se aseamănă cu ea. 16În dreapta ei este lungime
3.16
Cap. 8.18.
1 Tim. 4.8
de zile. În stânga ei bogății și cinste. 17Căile
3.17
Mat. 11.29,30
ei sunt căi de plăcere și toate cărările ei sunt pace. 18Ea este un pom al
3.18
Gen. 2.9
3.22
vieții pentru cei ce o îmbrățișadă și ferice de oricine o ține tare. 19Domnul
3.19
Ps. 104.24
136.5Ier. 10.12
51.15
a întemeiat pământul prin înțelepciune; a întărit cerurile prin pricepere. 20Prin cunoștința
3.20
Gen. 1.9
lui adâncurile s‐au despicat și cerurile
3.20
Deut. 33.28Iov 36.28
picură rouă. 21Fiul meu, să nu se depărteze acestea dinaintea ochilor tăi. Păzește înțelepciunea sănătoasă și prevederea; 22și ele vor fi viață pentru sufletul tău și podoabă
3.22
Cap. 1.9.

pentru gâtul tău. 23Atunci
3.23
Ps. 37.24
91.11,12
vei merge fără teamă pe calea ta și nu‐ți vei zdrobi piciorul. 24Când
3.24
Lev. 26.6Ps. 3.5
4.8
te vei culca, nu te vei teme; da, te vei culca și somnul îți va fi dulce. 25Nu te teme de spaima năpraznică
3.25
Ps. 91.5
112.7
, nici de pustiirea celor răi, când vine; 26căci Domnul va fi încrederea ta și‐ți va feri piciorul să fie prins. 27Nu opri binele
3.27
Rom. 13.7Gal. 6.10
de la cel căruia i se cuvine, dacă stă în puterea mâinii tale să‐l faci. 28Nu
3.28
Lev. 19.13Deut. 24.15
zice aproapelui tău: Du‐te și mai vino și îți voi da mâine, când ai ce da. 29Nu născoci rău împotriva aproapelui tău, deoarece locuiește fără temere cu tine. 30Nu te certa
3.30
Rom. 12.18
cu cineva fără cuvânt, dacă nu ți‐a făcut niciun rău. 31Nu pizmui pe bărbatul aprig
3.31
Ps. 37.1
73.3
și nu alege vreuna din căile sale. 32Căci cel înrăutățit este o urâciune pentru Domnul, dar prietenia lui este cu cei drepți
3.32
Ps. 25.14
. 33Blestemul
3.33
Lev. 26.11Ps. 37.22Zah. 5.4Mal. 2.2
Domnului este în casa celui rău, dar el binecuvântează
3.33
Ps. 1.3
locuința drepților. 34El cu adevărat își bate joc
3.34
Iac. 4.61 Pet. 3.5
de batjocoritori, dar dă har celor smeriți. 35Cei înțelepți vor moșteni slava, dar rușinea va înălța pe cei nebuni.