Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
30

Mărturisirea lui Agur

301Cuvintele lui Agur, fiul lui Iache. Cuvântul

30.1
Cap. 31.1.

zis de acest bărbat către Itiel, către Itiel și către Ucal: 2Cu adevărat
30.2
Ps. 73.22
sunt mai tâmpit decât oricine și n‐am mintea omului; 3și n‐am învățat înțelepciune, nici n‐am cunoștința Celui Sfânt. 4Cine
30.4
In. 3.13
s‐a suit în ceruri și s‐a coborât? Cine
30.4
Iov 38.4Ps. 104.3Is. 40.12
a adunat vântul în pumnii săi? Cine a legat apele într‐o manta? Cine a întărit toate marginile pământului? Care este numele său și care este numele fiului său, dacă știi? 5Fiecare
30.5
Ps. 12.6
18.30
19.8
119.140
cuvânt al lui Dumnezeu este curățit
30.5
Ps. 18.30
84.11
115.9‐11
. Este un scut pentru cei ce își pun încrederea în el. 6Nu adăuga
30.6
Deut. 4.2
12.32Ap. 22.18,19
la cuvintele lui ca să nu te certe și să fii găsit mincinos. 7Îți voi cere două lucruri; nu mi le tăgădui înainte de a muri eu! 8Depărtează de la mine deșertăciunea și cuvântul minciunii; nu‐mi da nici sărăcie nici bogăție; hrănește‐mă
30.8
Mat. 6.11
cu pâinea cuvenită mie, 9ca
30.9
Deut. 8.12,14,17
31.20
32.15Neem. 9.25,26Iov 31.24,25,28Osea 13.6
să nu mă satur și să te tăgăduiesc și să zic: Cine este Domnul? sau să ajung sărac și să fur și să iau în deșert numele Dumnezeului meu!

Proverbele înțelepte ale lui Agur

10Nu clevetiți pe slugă la domnul său ca să nu te blesteme și să fii vinovat. 11Este un neam care blastămă pe tatăl său și nu binecuvântează pe mamă‐sa. 12Este un neam care

30.12
Lc. 18.11
este curat în ochii săi și nu este spălat de mârșăvia sa. 13Este un neam, o, ce semeț
30.13
Ps. 131.1
este în ochii săi și înalt în pleoapele sale! 14Este
30.14
Iov 29.17Ps. 52.2
57.4
un neam ai cărui dinți sunt săbii și măselele lui cuțite ca
30.14
Ps. 14.4Amos 8.4
să mănânce pe cei săraci de pe pământ și pe cei nevoiași dintre oameni. 15Lipitoarea are două fețe țipând: Dă! dă! Trei lucruri sunt care nu se satură, da, patru, care nu zic: Destul! 16Șeolul
30.16
Cap. 27.20.
Hab. 2.5
și pântecele sterp; pământul care nu este udat de apă și focul care nu zice: Destul! 17Ochiul
30.17
Gen. 9.22Lev. 20.923.22
care‐și bate joc de tatăl său și disprețuiește să asculte pe mamă‐sa, să‐l scobească corbii din vale și să‐l mănânce puii de vultur! 18Trei lucruri sunt prea minunate pentru mine și patru pe care nu le cunosc. 19Calea vulturului în ceruri; calea șarpelui pe stâncă; calea corăbiei în inima mării și calea bărbatului cu o fecioară. 20Așa este calea femeii preacurve. Ea mănâncă și își șterge gura și zice: N‐am făcut nici o nelegiuire. 21Sub trei lucruri se clatină pământul și sub patru nu mai poate suferi: 22Sub o slugă
30.22
Cap. 19.10.
Ecl. 10.7
când este împărat și sub un nebun când se satură de hrană; 23sub o femeie urâtă când se mărită și sub o roabă când moștenește pe stăpână‐sa. 24Patru lucruri sunt mici pe pământ și sunt înțelepte între înțelepți: 25furnicile
30.25
Cap. 6.6, etc.

, popor fără putere și care își pregătesc hrana vara; 26iepurele
30.26
Ps. 104.18
de casă, popor neputincios, și care își fac casele pe stânci; 27lăcustele n‐au împărat, totuși toate pornesc în cete; 28păianjenul, îl apuci cu mâinile și este în palatele împăraților. 29Trei lucruri sunt care sunt mărețe în pașii lor și patru care merg frumos: 30leul, cel mai puternic dintre dobitoace, care nu se abate dinaintea niciunuia; 31calul bine încins la coapse și țapul; și împăratul împotriva căruia nu se poate scula nimeni. 32Dacă ai lucrat cu nebunie, semețindu‐te, și dacă ai gândit rău, pune‐ți
30.32
Iov 21.5
40.4Ecl. 8.3Mica 7.16
mâna la gură! 33Căci stoarcerea laptelui scoate untul, și stoarcerea nasului scoate sânge și stoarcerea furiei scoate ceartă.