Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
31

Sfaturi date lui Lemuel de mama sa

311Cuvintele împăratului Lemuel, învățătura

31.1
Cap. 30.1.

pe care l‐a învățat mamă‐sa: 2Ce, fiul meu? Și ce, fiul pântecelui meu? Și ce, fiul
31.2
Is. 49.15
juruințelor mele? 3Nu
31.3
Cap. 5.9.

da tăria ta femeilor, nici căile tale celor
31.3
Deut. 17.17Neem. 13.26Osea 4.11
ce strică pe împărați. 4Nu
31.4
Ecl. 10.17
este pentru împărați, o Lemuele, nu este pentru împărați să bea vin; nici pentru cârmuitori să zică: Unde este băutura tare? 5Ca
31.5
Osea 4.11
nu cumva să bea și să uite hotărârea și să sucească judecata vreunuia din fiii întristării. 6Dați
31.6
Ps. 104.15
băutură tare celui ce este gata să fie pierdut și vin celui cu sufletul amărât: 7el să bea și să‐și uite sărăcia și să nu‐și mai aducă aminte de necazul său. 8Deschide‐ți
31.8
Iov 29.15,16
gura pentru cel mut, în
31.8
1 Sam. 19.4Est. 4.16
pricina tuturor fiilor celor părăsiți. 9Deschide‐ți gura, judecă
31.9
Lev. 19.15Deut. 1.16
cu dreptate, și fă
31.9
Iov 29.12Is. 1.17Ier. 22.16
dreptate celui sărac și nevoiaș.

Femeia bună

10Cine va găsi o femeie

31.10
Cap. 12.4;
18.22
19.14
vrednică? Căci prețul ei este cu mult mai presus de rubine. 11Inima bărbatului ei se încrede în ea și el nu va avea lipsă de pradă. 12Ea‐i face bine și nu rău în toate zilele vieții ei. 13Ea caută lână și in și lucrează de bună voie cu mâinile sale. 14Ea este ca și corăbiile negustorului: își aduce hrana de departe. 15Ea se
31.15
Rom. 12.11
scoală când încă‐i noapte și dă
31.15
Lc. 12.42
de mâncare casei ei și lucrul de peste zi slujnicelor ei. 16Ea își pune în gând un ogor și‐l cumpără; din munca mâinilor ei sădește o vie. 17Iși încinge coapsele cu putere și își întărește brațele. 18Ea vede că este bun câștigul ei; candela ei nu se stinge noaptea. 19Ea pune mâna pe furcă și palmele ei țin fusul. 20Ea
31.20
Ef. 4.28Evr. 13.16
își întinde palmele săracului; da, își întinde mâinile celui nevoiaș. 21Ea nu se teme de zăpadă pentru casa ei căci toată casa ei este îmbrăcată cu stacojiu. 22Singură își face învelitoare de pat; îmbrăcămintea ei este in subțire și purpură. 23Bărbatul
31.23
Cap. 12.4.

ei este cunoscut la porți, când șade între bătrânii țării. 24Ea face cămăși de in și le vinde și dă cingători negustorului. 25Ea este îmbrăcată cu putere și vrednicie și își râde de ziua care vine. 26Iși deschide gura cu înțelepciune și legea bunătății este pe limba ei. 27Ea veghează asupra căilor casei ei și nu mănâncă pâinea lenevirii. 28Copiii ei se scoală și o numesc fericită, bărbatul ei de asemenea și‐o laudă zicând: 29Multe fete au lucrat cu vrednicie, dar tu le întreci pe toate. 30Lipiciurile sunt amăgitoare și frumusețea o deșărtăciune; dar femeia care se teme de Domnul, aceea va fi lăudată. 31Dați‐i din rodul mâinilor ei și s‐o laude faptele ei la porți.