Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
30

Mărturisirea lui Agur

301Cuvintele lui Agur, fiul lui Iache. Cuvântul

30.1
Cap. 31.1.
zis de acest bărbat către Itiel, către Itiel și către Ucal: 2Cu adevărat
30.2
Ps. 73.22
sunt mai tâmpit decât oricine și n‐am mintea omului; 3și n‐am învățat înțelepciune, nici n‐am cunoștința Celui Sfânt. 4Cine
30.4
In. 3.13
s‐a suit în ceruri și s‐a coborât? Cine
30.4
Iov 38.4Ps. 104.3Is. 40.12
a adunat vântul în pumnii săi? Cine a legat apele într‐o manta? Cine a întărit toate marginile pământului? Care este numele său și care este numele fiului său, dacă știi? 5Fiecare
30.5
Ps. 12.6
18.30
19.8
119.140
cuvânt al lui Dumnezeu este curățit
30.5
Ps. 18.30
84.11
115.9‐11
. Este un scut pentru cei ce își pun încrederea în el. 6Nu adăuga
30.6
Deut. 4.2
12.32Ap. 22.18,19
la cuvintele lui ca să nu te certe și să fii găsit mincinos. 7Îți voi cere două lucruri; nu mi le tăgădui înainte de a muri eu! 8Depărtează de la mine deșertăciunea și cuvântul minciunii; nu‐mi da nici sărăcie nici bogăție; hrănește‐mă
30.8
Mat. 6.11
cu pâinea cuvenită mie, 9ca
30.9
Deut. 8.12,14,17
31.20
32.15Neem. 9.25,26Iov 31.24,25,28Osea 13.6
să nu mă satur și să te tăgăduiesc și să zic: Cine este Domnul? sau să ajung sărac și să fur și să iau în deșert numele Dumnezeului meu!

Proverbele înțelepte ale lui Agur

10Nu clevetiți pe slugă la domnul său ca să nu te blesteme și să fii vinovat. 11Este un neam care blastămă pe tatăl său și nu binecuvântează pe mamă‐sa. 12Este un neam care

30.12
Lc. 18.11
este curat în ochii săi și nu este spălat de mârșăvia sa. 13Este un neam, o, ce semeț
30.13
Ps. 131.1
este în ochii săi și înalt în pleoapele sale! 14Este
30.14
Iov 29.17Ps. 52.2
57.4
un neam ai cărui dinți sunt săbii și măselele lui cuțite ca
30.14
Ps. 14.4Amos 8.4
să mănânce pe cei săraci de pe pământ și pe cei nevoiași dintre oameni. 15Lipitoarea are două fețe țipând: Dă! dă! Trei lucruri sunt care nu se satură, da, patru, care nu zic: Destul! 16Șeolul
30.16
Cap. 27.20.
și pântecele sterp; pământul care nu este udat de apă și focul care nu zice: Destul! 17Ochiul
30.17
Gen. 9.22Lev. 20.923.22
care‐și bate joc de tatăl său și disprețuiește să asculte pe mamă‐sa, să‐l scobească corbii din vale și să‐l mănânce puii de vultur! 18Trei lucruri sunt prea minunate pentru mine și patru pe care nu le cunosc. 19Calea vulturului în ceruri; calea șarpelui pe stâncă; calea corăbiei în inima mării și calea bărbatului cu o fecioară. 20Așa este calea femeii preacurve. Ea mănâncă și își șterge gura și zice: N‐am făcut nici o nelegiuire. 21Sub trei lucruri se clatină pământul și sub patru nu mai poate suferi: 22Sub o slugă
30.22
Cap. 19.10.
când este împărat și sub un nebun când se satură de hrană; 23sub o femeie urâtă când se mărită și sub o roabă când moștenește pe stăpână‐sa. 24Patru lucruri sunt mici pe pământ și sunt înțelepte între înțelepți: 25furnicile
30.25
Cap. 6.6, etc.
, popor fără putere și care își pregătesc hrana vara; 26iepurele
30.26
Ps. 104.18
de casă, popor neputincios, și care își fac casele pe stânci; 27lăcustele n‐au împărat, totuși toate pornesc în cete; 28păianjenul, îl apuci cu mâinile și este în palatele împăraților. 29Trei lucruri sunt care sunt mărețe în pașii lor și patru care merg frumos: 30leul, cel mai puternic dintre dobitoace, care nu se abate dinaintea niciunuia; 31calul bine încins la coapse și țapul; și împăratul împotriva căruia nu se poate scula nimeni. 32Dacă ai lucrat cu nebunie, semețindu‐te, și dacă ai gândit rău, pune‐ți
30.32
Iov 21.5
40.4Ecl. 8.3Mica 7.16
mâna la gură! 33Căci stoarcerea laptelui scoate untul, și stoarcerea nasului scoate sânge și stoarcerea furiei scoate ceartă.

31

Sfaturi date lui Lemuel de mama sa

311Cuvintele împăratului Lemuel, învățătura

31.1
Cap. 30.1.
pe care l‐a învățat mamă‐sa: 2Ce, fiul meu? Și ce, fiul pântecelui meu? Și ce, fiul
31.2
Is. 49.15
juruințelor mele? 3Nu
31.3
Cap. 5.9.
da tăria ta femeilor, nici căile tale celor
31.3
Deut. 17.17Neem. 13.26Osea 4.11
ce strică pe împărați. 4Nu
31.4
Ecl. 10.17
este pentru împărați, o Lemuele, nu este pentru împărați să bea vin; nici pentru cârmuitori să zică: Unde este băutura tare? 5Ca
31.5
Osea 4.11
nu cumva să bea și să uite hotărârea și să sucească judecata vreunuia din fiii întristării. 6Dați
31.6
Ps. 104.15
băutură tare celui ce este gata să fie pierdut și vin celui cu sufletul amărât: 7el să bea și să‐și uite sărăcia și să nu‐și mai aducă aminte de necazul său. 8Deschide‐ți
31.8
Iov 29.15,16
gura pentru cel mut, în
31.8
1 Sam. 19.4Est. 4.16
pricina tuturor fiilor celor părăsiți. 9Deschide‐ți gura, judecă
31.9
Lev. 19.15Deut. 1.16
cu dreptate, și fă
31.9
Iov 29.12Is. 1.17Ier. 22.16
dreptate celui sărac și nevoiaș.

Femeia bună

10Cine va găsi o femeie

31.10
Cap. 12.4;
vrednică? Căci prețul ei este cu mult mai presus de rubine. 11Inima bărbatului ei se încrede în ea și el nu va avea lipsă de pradă. 12Ea‐i face bine și nu rău în toate zilele vieții ei. 13Ea caută lână și in și lucrează de bună voie cu mâinile sale. 14Ea este ca și corăbiile negustorului: își aduce hrana de departe. 15Ea se
31.15
Rom. 12.11
scoală când încă‐i noapte și dă
31.15
Lc. 12.42
de mâncare casei ei și lucrul de peste zi slujnicelor ei. 16Ea își pune în gând un ogor și‐l cumpără; din munca mâinilor ei sădește o vie. 17Iși încinge coapsele cu putere și își întărește brațele. 18Ea vede că este bun câștigul ei; candela ei nu se stinge noaptea. 19Ea pune mâna pe furcă și palmele ei țin fusul. 20Ea
31.20
Ef. 4.28Evr. 13.16
își întinde palmele săracului; da, își întinde mâinile celui nevoiaș. 21Ea nu se teme de zăpadă pentru casa ei căci toată casa ei este îmbrăcată cu stacojiu. 22Singură își face învelitoare de pat; îmbrăcămintea ei este in subțire și purpură. 23Bărbatul
31.23
Cap. 12.4.
ei este cunoscut la porți, când șade între bătrânii țării. 24Ea face cămăși de in și le vinde și dă cingători negustorului. 25Ea este îmbrăcată cu putere și vrednicie și își râde de ziua care vine. 26Iși deschide gura cu înțelepciune și legea bunătății este pe limba ei. 27Ea veghează asupra căilor casei ei și nu mănâncă pâinea lenevirii. 28Copiii ei se scoală și o numesc fericită, bărbatul ei de asemenea și‐o laudă zicând: 29Multe fete au lucrat cu vrednicie, dar tu le întreci pe toate. 30Lipiciurile sunt amăgitoare și frumusețea o deșărtăciune; dar femeia care se teme de Domnul, aceea va fi lăudată. 31Dați‐i din rodul mâinilor ei și s‐o laude faptele ei la porți.