Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
4

Îndemnare de a urma învățăturile înțelepciunii

41Ascultați, fiilor

4.1
Ps. 34.11
, învățătura unui tată și luați seama să cunoașteți priceperea. 2Căci vă dau o bună învățătură; nu părăsiți îndrumarea mea. 3Căci și eu am fost fiu al tatălui meu, gingaș
4.3
1 Cron. 29.1
și singur la mama mea. 4Și el
4.4
1 Cron. 28.9Ef. 6.4
mă învăța și‐mi zicea: Inima ta să țină cuvintele mele; păzește
4.4
Cap. 7.2.

poruncile mele și trăiește. 5Dobândește
4.5
Cap. 2.2, 3.

înțelepciune, dobândește pricepere. N‐o uita și nu te abate de la cuvintele gurii mele. 6N‐o părăsi și te va păzi; iubește‐o
4.6
Cap. 2.2, 3.

și te va ținea. 7
4.7
Mat. 13.44Lc. 10.42
Începutul înțelepciunii este: dobândește înțelepciune și cu tot ce ai dobândit, dobândește pricepere. 8Înalță‐o
4.8
1 Sam. 2.30
și te va ridica, te va duce la cinste dacă o vei îmbrățișa. 9Ea va da capului tău o împletitură de har
4.9
Cap. 1.9;
3.22
, îți va întinde o cunună de slavă. 10Ascultă, fiul meu, și primește cuvintele mele și anii
4.10
Cap. 3.2.

vieții tale vor fi mulți. 11Te‐am învățat în calea înțelepciunii, te‐am povățuit pe cărări drepte. 12Când vei merge, nu ți
4.12
Ps. 18.36
se vor strâmta pașii; și când vei alerga
4.12
Ps. 91.11,12
, nu te vei poticni. 13Ține‐te de învățătură, nu‐i da drumul! Păzește‐o, căci ea este viața ta! 14Nu
4.14
Ps. 1.1
intra pe cărarea celor răi și nu merge pe calea celor înrăutățiți. 15Ferește‐te de ea, nu trece pe lângă ea, abate‐te de la ea și treci înainte! 16Căci
4.16
Ps. 36.1Is. 57.20
ei nu dorm dacă n‐au făcut rău și li se ia somnul dacă n‐au făcut pe cineva să cadă. 17Căci ei mănâncă pâinea răutății și beau vinul asupririlor. 18Dar
4.18
Mat. 5.14,45Fil. 2.15
cărarea celor drepți este
4.18
2 Sam. 23.4
ca lumina zorilor, care luminează tot mai mult până la ziuă deplină. 19Calea celor răi este ca întunericul
4.19
1 Sam. 2.9Iov 18.5,6Is. 59.9,10Ier. 23.12In. 12.35
; ei nu știu de ce se poticnesc. 20Fiul meu, ia aminte la cuvintele mele, pleacă‐ți urechea la spusele mele! 21
4.21
Cap. 3.3, 21.

nu se depărteze din ochii tăi, păzește‐le
4.21
Cap. 2.1.

în mijlocul inimii tale! 22Căci sunt viață pentru cei ce le află și sănătate
4.22
Cap. 3.8;
12.18
pentru toată carnea lor. 23Păzește‐ți inima mai mult decât tot ce păzești, căci din ea sunt ieșirile vieții. 24Depărtează de la tine strâmbătatea gurii și leapădă de la tine stricăciunea buzelor. 25Ochii tăi să privească drept înainte și pleoapele tale să se uite drept înaintea ta. 26Cumpănește calea piciorului tău și toate căile tale să fie bine rânduite. 27Nu te
4.27
Deut. 5.32
28.14Ios. 1.7
abate la dreapta, nici la stânga; depărtează‐ți
4.27
Is. 1.16Rom. 12.9
piciorul de rău!