Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
5

Ferește‐te de desfrânare!

51Fiul meu, ia seama la înțelepciunea mea; pleacă‐ți urechea la priceperea mea. 2Ca să fii cu prevedere și buzele tale să păstreze

5.2
Mal. 2.7
cunoștința. 3Căci
5.3
Cap. 2.16;
6.24
buzele femeii străine picură miere și cerul gurii sale este mai neted
5.3
Ps. 55.21
decât untdelemnul; 4dar
5.4
Ecl. 7.26
la urmă ea este amară ca pelinul, ascuțită
5.4
Evr. 4.12
ca sabia cu două tăișuri. 5Picioarele sale
5.5
Cap. 7.27.

se coboară la moarte, pașii ei dau în Șeol. 6Ea nu apucă pe cărarea netedă a vieții, căile ei sunt nestatornice și ea nu le cunoaște. 7Deci, fiilor, ascultați‐mă și nu vă abateți de la cuvintele gurii mele. 8Depărtează‐ți calea de lângă ea și nu te apropia de ușa casei ei; 9ca nu cumva să dai cinstea ta altora și anii tăi celui nemilos; 10ca să nu se sature străinii de puterea ta și ostenelile tale să fie în casa altuia; 11și tu să te bocești la sfârșitul tău, când carnea ta și trupul tău vor pieri. 12Și să zici: O, cât am urât
5.12
Cap. 1.29.

învățătura și inima
5.12
Cap. 1.25;
12.1
mea a disprețuit mustrarea, 13și n‐am ascultat de glasul învățătorilor mei și nu mi‐am plecat urechea la cei ce mă învățau! 14Eram aproape să cad în tot soiul de rău în mijlocul obștei și adunării. 15Bea ape din groapa ta și ape curgătoare din puțul tău. 16Să se risipească izvoarele tale ca pâraiele de apă în ulițe? 17Să fie numai ale tale nu și ale străinilor cu tine! 18Izvorul tău să fie binecuvântat și bucură‐te de nevasta
5.18
Mal. 2.14
tinereții tale. 19Ca o cerboaică
5.19
Cânt. 2.9
4.5
7.3
iubită și ca o căprioară plăcută, țâțele ei să te îndestuleze în toate vremile și îmbată‐te totdeauna de iubirea ei. 20Și de ce ai voi, fiul meu, să te îmbeți de la o
5.20
Cap. 2.16;
7.5
străină și să îmbrățișezi sânul alteia? 21Căci
5.21
2 Cron. 16.9Iov 31.4
34.21Ier. 16.17
32.19Osea 7.2Evr. 4.13
căile omului sunt înaintea ochilor Domnului și el cumpănește toate cărările lui. 22Pe cel rău înseși
5.22
Ps. 9.15
nelegiuirile sale îl vor prinde și cu înseși funiile păcatului său va fi ținut. 23El va muri din lipsă de învățătură
5.23
Iov 4.21
36.12
și se va rătăci în mărimea nebuniei sale.