Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
8

Strigarea înțelepciunii

81Oare nu strigă înțelepciunea

8.1
Cap. 1.20;
și nu face priceperea să i se audă glasul? 2Stă în picioare pe vârful înălțimilor pe drum, la răspântii, 3strigă tare la porți, la intrarea cetății, la intrarea pe uși: 4Către voi, bărbaților, strig! Și glasul meu este către fiii oamenilor! 5Înțelegeți, proștilor, prevederea; și voi, nebunilor, înțelegeți cu inima! 6Ascultați, căci voi vorbi lucruri
8.6
Cap. 22.20.
mărețe și deschiderea buzelor mele va fi lucruri drepte. 7Căci cerul gurii mele va spune adevăr și răutatea este o urâciune pentru buzele mele. 8Toate cuvintele gurii mele sunt cu dreptate, nu este nimic sucit sau strâmb în ele. 9Toate sunt netede pentru cel ce pricepe, și drepte pentru cei ce află cunoștință. 10Primiți învățătura mea, și nu argint, și cunoștința mai bine decât aur ales! 11Căci
8.11
Iov 28.15Ps. 19.10
119.1274.5,7
înțelepciunea este mai bună decât rubine, și toate lucrurile de dorit nu pot să se asemene cu ea. 12Eu, înțelepciunea, locuiesc cu prevederea și găsesc cunoștința care vine din cugetare. 13Frica
8.13
Cap. 16.6.
de Domnul este: a urî răul. Eu urăsc mândria
8.13
Cap. 6.17.
și semeția, și calea rea și gura
8.13
Cap. 4.24.
înșelătoare. 14Al meu este sfatul și cunoștința sănătoasă; eu sunt priceperea; eu
8.14
Ecl. 7.19
am puterea. 15Prin
8.15
Dan. 2.21Rom. 13.1
mine domnesc împărații și cârmuitorii fac dreptate. 16Prin mine cârmuiesc mai marii și cei mari: toți judecătorii pământului. 17Eu
8.17
1 Sam. 2.30Ps. 91.14In. 14.21
iubesc pe cei ce mă iubesc și
8.17
Iac. 1.5
cei ce mă caută stăruitor mă vor găsi. 18La mine este averea
8.18
Cap. 3.16.
și cinstea, bunuri statornice și dreptatea. 19Rodul
8.19
Cap. 3.14. Vers. 10.
meu este mai bun decât aurul, da, decât aurul curat, și câștigul meu mai bun decât argintul ales. 20Eu umblu pe calea dreptății, în mijlocul cărărilor judecății; 21ca să fac pe cei ce mă iubesc să moștenească bunuri statornice și să le umplu visteriile.

Obârșia înțelepciunii

22Domnul

8.22
Cap. 3.19.
m‐a stăpânit la începutul căii sale, înaintea lucrărilor sale de demult. 23Din veșnicie am fost
8.23
Ps. 2.6
unsă, din început, înainte de a fi pământul. 24Am fost născută când adâncurile nu erau, când nu erau izvoare încărcate cu apă. 25Mai înainte
8.25
Iov 15.7,8
de a se fi înfipt munții, înaintea dealurilor am fost născută, 26când încă nu făcuse pământul și câmpiile, nici începutul pulberii lumii. 27Când gătea cerurile eram acolo; când trăgea un cerc pe fața adâncului, 28când așeza norii de sus, când se făceau tari fântânile adâncului, 29când
8.29
Gen. 1.9,10Iov 38.10,11Ps. 33.7
104.9Ier. 5.22
punea asupra mării hotărârea sa, ca apele să nu treacă peste porunca lui, când rânduia temeliile
8.29
Iov 38.4
pământului: 30atunci eram
8.30
In. 1.1,2,18
lângă el meșter lucrător și eram zilnic desfătarea
8.30
Mat. 3.17Col. 1.13
sa, veselindu‐mă pururea înaintea feței sale. 31Și mă veseleam de partea locuită a pământului său, și desfătarea
8.31
Ps. 16.3
mea era în copiii oamenilor. 32Și acum, fiilor, ascultați‐mă, căci ferice
8.32
Ps. 119.1,2
128.1,2Lc. 11.28
de cei ce păzesc căile mele! 33Ascultați învățătura și fiți înțelepți și n‐o lepădați. 34Ferice
8.34
Cap. 3.13, 18.
de omul care mă aude, veghind zilnic la ușile mele, așteptând la stâlpii ușilor mele. 35Căci cel ce mă găsește, găsește viața și va dobândi bunăvoința
8.35
Cap. 12.2.
Domnului. 36Dar cel ce păcătuiește împotriva mea, își face rău
8.36
Cap. 2.20.
sufletului său. Toți cei ce mă urăsc iubesc moartea.

9

Strigarea prietenoasă a înțelepciunii

91Înțelepciunea și‐a zidit

9.1
Mat. 16.18Ef. 2.20,21,221 Pet. 2.5
casa, a tăiat cei șapte stâlpi ai ei; 2și‐a junghiat
9.2
Mat. 22.3
junghierea; și‐a amestecat
9.2
Vers. 5. Cap. 23.30.
vinul și și‐a întins masa. 3Și‐a
9.3
Rom. 10.15
trimis slujnicele; ea
9.3
Cap. 8.1, 2.
strigă pe
9.3
Vers. 14.
cele mai înalte locuri ale cetății: 4Oricine
9.4
Vers. 16. Cap. 6.32.
e prost să se abată încoace! Celui fără pricepere îi zice: 5Veniți
9.5
Vers. 2.
, mâncați din pâinea mea și beți din vinul pe care l‐am amestecat. 6Lăsați prostia și trăiți, și mergeți pe calea priceperii. 7Cel ce dojenește pe batjocoritor își dobândește rușine; și cel ce mustră pe cel rău, își dobândește o pată. 8Nu
9.8
Mat. 7.6
mustra pe batjocoritor, ca să nu te urască. Mustră
9.8
Ps. 141.5
pe cel înțelept și te va iubi. 9învățătură celui înțelept și se va face și mai înțelept; învață pe cel drept și
9.9
Mat. 13.12
va adăuga învățătura. 10Frica Domnului este începutul
9.10
Iov 28.28Ps. 111.10
înțelepciunii și cunoștința Celui Sfânt este pricepere. 11Căci prin
9.11
Cap. 3.2, 16;
mine zilele ți se vor înmulți și ți se vor adăuga ani de viață. 12Dacă
9.12
Iov 35.6,7
ești înțelept, pentru tine însuți ești înțelept; și dacă ești batjocoritor singur vei suferi. 13Femeia
9.13
Cap. 7.11.
nebună este bună de gură, ea este proastă și nu știe nimic. 14Ea se așază la intrarea casei sale, pe scaun, în locurile înalte
9.14
Vers. 3.
ale cetății, 15ca să cheme pe trecătorii de pe drum care merg drept pe căile lor: 16Cine
9.16
Vers. 4.
este prost să se abată încoace! Și celui ce este lipsit de pricepere îi zice: 17Dulci
9.17
Cap. 20.17.
sunt apele furate și pâinea tăinuită este plăcută! 18Și el nu știe că acolo sunt umbrele morții
9.18
Cap. 2.18;
, oaspeții ei sunt în adâncurile Șeolului.

10

Binecuvântarea dreptății, blestemul păcatului

Proverbele lui Solomon

101Un fiu

10.1
Cap. 15.20;
înțelept face veselia tatălui, dar fiul nebun este apăsarea mamei sale. 2Visteriile răutății nimic nu
10.2
Ps. 49.6Lc. 12.19,20
folosesc, dar
10.2
Dan. 4.27
dreptatea izbăvește de la moarte. 3Domnul
10.3
Ps. 10.14
34.9,10
37.25
nu va lăsa să flămânzească sufletul celui drept, dar leapădă pofta celor răi. 4Cine lucrează cu mâna
10.4
Cap. 12.24;
leneșă, sărăcește. Dar
10.4
Cap. 13.4;
mâna celor harnici îmbogățește. 5Cine adună vara este un fiu înțelept, dar cel ce doarme la secerat este un fiu
10.5
Cap. 12.4;
aducător de rușine. 6Pe capul celui drept sunt binecuvântări, dar gura
10.6
Vers. 11.
celor răi acoperă asuprire. 7Pomenirea
10.7
Ps. 9.5,6
112.6Ecl. 8.10
dreptului va fi spre binecuvântare, dar numele celor răi va putrezi. 8Cel cu inima înțeleaptă primește porunci, dar
10.8
Vers. 10.
cel nebun cu buzele va cădea. 9Cel ce
10.9
Ps. 23.4Is. 33.15,16
umblă în neprihănire, umblă la adăpost, dar cel ce își sucește căile, va fi cunoscut. 10Cel ce
10.10
Cap. 6.13.
face cu ochiul aduce mâhnire, dar
10.10
Vers. 8.
cel nebun cu buzele va cădea. 11Gura dreptului
10.11
Ps. 37.3018.4
este un izvor de viață, dar gura
10.11
Ps. 107.42
celor răi acoperă asuprirea. 12Ura stârnește certuri, dar iubirea
10.12
Cap. 17.9.
acoperă toate abaterile. 13Înțelepciunea se găsește pe buzele celui cuminte, dar nuiaua
10.13
Cap. 26.3.
este pentru spinarea celui lipsit de minte. 14Înțelepții păstrează cunoștința, dar gura
10.14
Cap. 18.7;
nebunului este o pieire amenințătoare. 15Averea
10.15
Iov 31.24Ps. 52.71 Tim. 6.17
bogatului este cetatea sa cea tare; pieirea săracilor este sărăcia lor. 16Osteneala dreptului duce la viață, iar câștigul celui rău la păcat. 17Păzirea învățăturii este calea către viață, dar cel ce părăsește mustrarea se rătăcește. 18Cel ce tăinuește ura are buze mincinoase și cel ce
10.18
Ps. 15.3
răspândește vorbirea de rău este nebun. 19În mulțimea
10.19
Ecl. 5.3
vorbelor nu lipsește greșeală; dar
10.19
Iac. 3.2
cel ce‐și stăpânește buzele lucrează înțelepțește. 20Limba celui drept este ca argintul ales, inima celor răi este puțin lucru. 21Buzele dreptului pasc pe mulți, dar nebunii mor din lipsă de minte. 22Binecuvântarea
10.22
Gen. 24.35
26.12Ps. 37.22
Domnului îmbogățește și el n‐adaugă nici o durere la ea. 23Pentru nebun este
10.23
Cap. 14.9;
un joc să facă răutate; și așa este înțelepciunea pentru un om cu pricepere. 24De
10.24
Iov 15.21
ce se teme cel rău i se va întâmpla, dar dorința drepților
10.24
Ps. 145.19Mat. 5.61 In. 5.14,15
va fi împlinită. 25Cum trece vârtejul așa
10.25
Ps. 37.9,10
nu mai este cel rău; dar cel
10.25
Ps. 15.5Mat. 7.24,25
16.18
drept este o temelie de veci. 26Ca oțetul pentru dinți și fumul pentru ochi, așa este leneșul pentru cei ce‐l trimit. 27
10.27
Cap. 9.11.
Frica Domnului adaugă zilele, dar anii
10.27
Iov 15.32,33
22.16Ps. 55.23Ecl. 7.17
celor răi vor fi scurtați. 28Nădejdea
10.28
Iov 8.13
11.20Ps. 112.10
drepților este bucurie, dar
10.28
Ps. 1.6
37.20
așteptarea celor răi se va pierde. 29Calea Domnului, este o întăritură pentru cel fără prihană, dar este pieire pentru lucrătorii nelegiuirii. 30Dreptul
10.30
Ps. 37.22,29
125.1
niciodată nu se va clătina, dar cei răi nu vor locui în țară. 31Gura
10.31
Ps. 37.20
dreptului scoate înțelepciune, dar limba îndărătnică va fi tăiată. 32Buzele celui drept cunosc ce este plăcut, dar gura celor răi este îndărătnicie.