Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
1

Cel drept și cel rău

11Ferice de bărbatul

1.1
Prov. 4.14,15
care nu umblă în sfatul celor răi și nu stă pe calea păcătoșilor și nu șade în scaunul
1.1
Ps. 26.4Ier. 15.17
batjocoritorilor.

2Ci plăcerea

1.2
Ps. 119.35,47,92
lui este în Legea Domnului și cugetă în Legea
1.2
Ios. 1.8Ps. 119.1,97
lui zi și noapte.

3Și el va fi ca un pom sădit

1.3
Ier. 17.8Ezec. 17.12
lângă pâraie de ape, care își dă rodul la vremea sa și a cărui frunză nu se veștejește și tot ce face va propăși
1.3
Gen. 39.3,23Ps. 128.2Is. 3.10
.

4Nu așa sunt cei răi: ci sunt ca pleava

1.4
Iov 21.18Ps. 35.5Is. 17.13
29.5Osea 13.3
pe care o spulberă vântul.

5De aceea cei răi nu se vor putea ține la judecată, nici păcătoșii în obștea drepților.

6Căci Domnul

1.6
Ps. 37.18Naum 1.7In. 10.142 Tim. 2.19
cunoaște calea drepților, dar calea celor răi se va pierde.